Tối ưu hóa hệ thống phân phối hàng hóa vật chất cho mặt hàng bia tại công ty Xuất nhập khẩu Quảng Nam

Cùng với sự phát triển chung của ñất nước thì ñời sống của nhân dân ngày ñược cải thiện, nhu cầu thưởng thức các loại thức uống ngày càng cao. Chưa bao giờsựlựa chọn của con người lại phong phú nhưvậy. Bia thì có rất nhiều loại nhưbia Sài Gòn, bia Huda, bia Zorok, bia Tiger Sản phẩm ña dạng có mặt ở mọi nơi từsiêu thị, nhà hàng, các cửa hàng, ñại lý. Chính sự ña dạng vềkênh phân phối ñã tạo thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc sửdụng sản phẩm. Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam cũng là một doanh nghiệp mạnh trong việc phân phối bia ởthịtrường Quảng Nam. ðểgiữvững và gia tăng thịphần về phân phối bia, công ty ñã xem việc hoàn thiện kênh phân phối là một quyết ñịnh chiến lược. Trong thời gian thực tập tại Công ty, qua tìm hiểu hệthống phân phối hiện tại của Công ty nói chung và hệthống phân phối sản phẩm bia nói riêng em thấy hoạt ñộng của kênh phân phối chưa thật sựhiệu quả. Xuất phát từnhận thức này, em lựa chọn ñềtài là “TỐI ƯU HÓA HỆTHỐNG PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT CHO MẶT HÀNG BIA TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NAM” với mong muốn giúp kênh phân phối cấp 1 từCông ty ñến các nhà hàng ñạt hiệu quảcảvềthời gian lẫn chi phí. ðềtài gồm có ba phần: Phần 1: Cơsởlý luận Phần 2: Phân tích tình hình hoạt ñộng kinh doanh và thực trạng hệthống phân phối bia tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam. Phần 3: Giải pháp nhằm tối ưu hóa hệthống phân phối hàng hóa vật chất cho mặt hàng bia ởkênh cấp 1 tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam.

pdf125 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 12/01/2013 | Lượt xem: 2006 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tối ưu hóa hệ thống phân phối hàng hóa vật chất cho mặt hàng bia tại công ty Xuất nhập khẩu Quảng Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn tốt nghiệp SVTH: Lê ðức Duy_Lớp 30K02.1 Trang i LỜI NÓI ðẦU Cùng với sự phát triển chung của ñất nước thì ñời sống của nhân dân ngày ñược cải thiện, nhu cầu thưởng thức các loại thức uống ngày càng cao. Chưa bao giờ sự lựa chọn của con người lại phong phú như vậy. Bia thì có rất nhiều loại như bia Sài Gòn, bia Huda, bia Zorok, bia Tiger…Sản phẩm ña dạng có mặt ở mọi nơi từ siêu thị, nhà hàng, các cửa hàng, ñại lý. Chính sự ña dạng về kênh phân phối ñã tạo thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc sử dụng sản phẩm. Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam cũng là một doanh nghiệp mạnh trong việc phân phối bia ở thị trường Quảng Nam. ðể giữ vững và gia tăng thị phần về phân phối bia, công ty ñã xem việc hoàn thiện kênh phân phối là một quyết ñịnh chiến lược. Trong thời gian thực tập tại Công ty, qua tìm hiểu hệ thống phân phối hiện tại của Công ty nói chung và hệ thống phân phối sản phẩm bia nói riêng em thấy hoạt ñộng của kênh phân phối chưa thật sự hiệu quả. Xuất phát từ nhận thức này, em lựa chọn ñề tài là “TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT CHO MẶT HÀNG BIA TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NAM” với mong muốn giúp kênh phân phối cấp 1 từ Công ty ñến các nhà hàng ñạt hiệu quả cả về thời gian lẫn chi phí. ðề tài gồm có ba phần: Phần 1: Cơ sở lý luận Phần 2: Phân tích tình hình hoạt ñộng kinh doanh và thực trạng hệ thống phân phối bia tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam. Phần 3: Giải pháp nhằm tối ưu hóa hệ thống phân phối hàng hóa vật chất cho mặt hàng bia ở kênh cấp 1 tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam. Em xin chân thành cám ơn sự chỉ dẫn của thầy Nguyễn Phúc Nguyên và cô ðinh Thị Lệ Trâm và sự giúp ñỡ nhiệt tình của anh chị nhân viên trong Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam ñã giúp em hoàn thành chuyên ñề này. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên chuyên ñề thực tập này chắc chắn không tránh khỏi sai sót, rất mong sự ñóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn. Sinh viên thực hiện Lê ðức Duy Lớp 30K02.1 Luận văn tốt nghiệp SVTH: Lê ðức Duy_Lớp 30K02.1 Trang ii MỤC LỤC LỜI NÓI ðẦU ................................................................................................... i MỤC LỤC......................................................................................................... ii MỤC LỤC BẢNG BIỂU ................................................................................ vii MỤC LỤC HÌNH VẼ ...................................................................................... ix GIỚI THIỆU......................................................................................................1 Lý do chọn ñề tài .............................................................................................1 Mục tiêu của ñề tài..........................................................................................1 Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................2 Phạm vi nghiên cứu........................................................................................2 Phần 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN ..........................................................................3 1.1 Phân phối .................................................................................................3 1.1.1 ðịnh nghĩa...........................................................................................3 1.1.2 Tầm quan trọng của phân phối.............................................................3 1.1.3 Vai trò của phân phối...........................................................................3 1.1.4 Chức năng của phân phối.....................................................................3 1.2 Phân phối hàng hóa vật chất ....................................................................3 1.2.1 Giới thiệu ............................................................................................3 1.2.2 Mục tiêu của việc phân phối hàng hóa vật chất ....................................4 1.2.3 Xử lý ñơn ñặt hàng ..............................................................................5 1.2.4 Lưu kho ...............................................................................................5 1.2.5 Xác ñịnh mức tồn kho cần thiết ...........................................................6 1.2.6 Vận chuyển..........................................................................................7 1.3 Các yếu tố liên quan ñến quá trình phân phối hàng hóa vật chất ............9 1.3.1 Mô hình quy mô lô ñặt hàng hiệu quả ..................................................9 1.3.2 Dự báo nhu cầu..................................................................................10 1.3.3 Lựa chọn ñịa ñiểm .............................................................................12 1.3.4 Bài toán lập hành trình vận chuyển ....................................................15 Luận văn tốt nghiệp SVTH: Lê ðức Duy_Lớp 30K02.1 Trang iii Phần 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI BIA TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NAM.........................................................................16 2.1 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh tại Công ty XNK Quảng Nam ............16 2.1.1 Tổng quan về Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam.........................16 2.1.1.1 Giới thiệu chung..........................................................................16 2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển ...............................................17 2.1.1.3 Sứ mệnh của Công ty ..................................................................17 2.1.1.4 Phương hướng mục tiêu phát triển của Công ty...........................17 2.1.1.5 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty ...........................................18 2.1.1.6 Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty ............................................19 2.1.2 Nguồn lực của Công ty ......................................................................23 2.1.2.1 ðặc ñiểm nguồn nhân lực của Công ty. .......................................23 2.1.2.2 ðặc ñiểm tình hình tài chính của Công ty....................................24 2.1.3 Môi trường kinh doanh ......................................................................27 2.1.3.1 Môi trường vĩ mô ........................................................................27 2.1.3.1.1 Môi trường kinh tế................................................................27 2.1.3.1.2 Môi trường chính trị pháp luật ..............................................28 2.1.3.1.3 Môi trường văn hóa xã hội....................................................28 2.1.3.1.4 Môi trường tự nhiên..............................................................29 2.1.3.2 Phân tích cạnh tranh ....................................................................29 2.1.3.2.1 Các lực lượng cạnh tranh ......................................................29 2.1.3.2.2 Năng lực thương lượng của người mua.................................31 2.1.3.2.3 Năng lực thương lượng của nhà cung cấp .............................32 2.1.3.3 Mô hình SWOT...........................................................................33 2.1.3.3.1 ðiểm mạnh: ..........................................................................33 2.1.3.3.2 ðiểm yếu: .............................................................................33 2.1.3.3.3 Cơ hội...................................................................................33 2.1.3.3.4 ðe dọa: .................................................................................33 2.1.3.4 Tình hình kinh doanh ..................................................................34 2.1.3.4.1 Báo cáo kết quả kinh doanh ..................................................34 Luận văn tốt nghiệp SVTH: Lê ðức Duy_Lớp 30K02.1 Trang iv 2.1.3.4.2 Tình hình hiệu quả kinh doanh..............................................35 2.1.3.4.3 Tình hình tiêu thụ .................................................................38 2.1.3.5 Các chính sách hỗ trợ cho việc tiêu thụ sản phẩm........................40 2.1.3.5.1 Thị trường mục tiêu ..............................................................40 2.1.3.5.2 Chính sách sản phẩm ............................................................41 2.1.3.5.3 Chính sách giá ......................................................................41 2.1.3.5.4 Chính sách cổ ñộng...............................................................42 2.2 Thực trạng hệ thống phân phối bia của Công ty XNK Quảng Nam.......43 2.2.1 Thị trường tiêu thụ.............................................................................44 2.2.2 Phân tích thực trạng phân phối bia.....................................................44 2.2.2.1 Chính sách phân phối của Công ty ..............................................44 2.2.2.1.1 Mạng lưới phân phối bia.......................................................45 2.2.2.1.2 Các xung ñột trong kênh .......................................................47 2.2.2.1.3. Thành viên trong kênh .........................................................47 2.2.2.1.4 Hệ thống phân phối hàng hóa vật chất ..................................49 2.2.2.1.4.1 Hệ thống lưu kho hiện tại ...............................................49 2.2.2.1.4.2 Hệ thống tồn kho:...........................................................49 2.2.2.1.4.3 Xử lý ñơn ñặt hàng và vận chuyển: ................................50 2.3 ðánh giá: ................................................................................................50 Phần 3 GIẢI PHÁP NHẰM TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT ...............................................................................52 3.1 Cơ sở tiền ñề, mục tiêu và phạm vi ñề tài ................................................52 3.1.1 Cơ sở tiền ñề......................................................................................52 3.1.2 Mục tiêu của ñề tài ............................................................................52 3.1.3 Phạm vi ñề tài ....................................................................................52 3.2 Lựa chọn thị trường................................................................................53 3.2.1 Phân ñoạn thị trường .........................................................................53 3.2.2 ðánh giá ............................................................................................54 3.2.2.1 Quy mô và mức tăng trưởng của từng phân ñoạn thị trường........54 3.2.2.2 Mức ñộ hấp dẫn về cơ cấu của phân ñoạn thị trường ...................56 3.2.2.3 Mục tiêu và nguồn lực doanh nghiệp...........................................56 Luận văn tốt nghiệp SVTH: Lê ðức Duy_Lớp 30K02.1 Trang v 3.2.3 ðo lường nhu cầu thị trường..............................................................56 3.3 Dự báo nhu cầu thị trường .....................................................................58 3.3.1 Dự báo theo chỉ số thời vụ .................................................................58 3.3.2 Dự báo bằng phương pháp bình quân.................................................60 3.3.2.1 Bình quân trượt ñơn giản.............................................................60 3.3.2.2 Bình quân trượt có trọng số .........................................................60 3.3.3 Dự báo xu hướng tuyến tính ..............................................................61 3.3.4 Mô hình dự báo kết hợp.....................................................................61 3.3.5 Tổng hợp ...........................................................................................62 3.4 Quy trình tối ưu hóa hệ thống phân phối hàng hóa vật chất..................65 3.4.1 Mục ñích và lý do của việc tối ưu hóa hệ thống phân phối ................66 3.4.2 Căn cứ ñể xây dựng quy trình ............................................................66 3.4.3 Quy trình tối ưu hóa hệ thống phân phối hàng hóa vật chất................67 3.4.4 Chính sách ñối với khách hàng là nhà hàng .......................................74 3.4.4.1 Ràng buộc về phía Công ty .........................................................75 3.4.4.2 Ràng buộc ñối với nhà hàng ........................................................76 3.5 Chính sách cho khách hàng bán lẻ (nhà hàng)......................................77 3.5.1 ðặc ñiểm ...........................................................................................77 3.5.2 Chính sách kích thích nhà bán lẻ........................................................78 3.5.2.1 Chính sách hỗ trợ ........................................................................79 3.5.2.2 Mở rộng chính sách tín dụng cho ñối tượng khách hàng..............79 3.5.2.2.1 Phân loại khách hàng ............................................................79 3.5.2.2.2 Chiết khấu và thời hạn tín dụng ............................................83 3.6 Mức tồn kho cần thiết .............................................................................88 3.7 Xây dựng nhà kho...................................................................................90 3.7.1 Xác ñịnh số lượng nhà kho ................................................................91 3.7.2 Lựa chọn ñịa ñiểm .............................................................................91 3.7.2.1 Phương pháp quy hoạch tuyến tính..............................................92 3.7.2.2 Phương pháp cho ñiểm có trọng số..............................................94 3.7.3 Các yếu tố liên quan ñến nhà kho ......................................................95 3.8 Vận chuyển .............................................................................................96 Luận văn tốt nghiệp SVTH: Lê ðức Duy_Lớp 30K02.1 Trang vi TỔNG KẾT ...................................................................................................103 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................104 PHỤ LỤC.......................................................................................................105 Luận văn tốt nghiệp SVTH: Lê ðức Duy_Lớp 30K02.1 Trang vii MỤC LỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1.2.1: Tình hình lao ñộng của công ty qua 3 năm...................................24 Bảng 2.1.2.2.2: Bảng cân ñối kế toán so sánh qua 3 năm ...................................25 Bảng 2.1.3.4.2: Bảng thông số tài chính.............................................................35 Bảng 2.1.3.4.3.1: Kết quả kinh doanh theo từng mặt hàng .................................39 Bảng 2.1.3.4.3.2: Tình hình tiêu thụ bia qua 3 năm............................................40 Bảng 2.2.2.1.1 : Doanh số bán sản phẩm bia của các loại kênh..........................45 Bảng 3.2.2.1: Sản lượng tiêu thụ theo khu vực qua 3 năm .................................55 Bảng 3.2.3.1: Dân số bình quân theo từng khu vực..........................................56 Bảng 3.2.3.2: Bảng tính tổng nhu cầu thị trường................................................58 Bảng 3.3.1.1: Dự báo nhu cầu năm 2008 cho khu vực Tam Kỳ .........................59 Bảng 3.3.2.1: Nhu cầu của Công ty qua 3 năm ..................................................60 Bảng 3.3.2.2 : Nhu cầu của Công ty qua 3 năm kèm trọng số ............................60 Bảng 3.3.3: Dự báo nhu cầu theo phương pháp tuyến tính .................................61 Bảng 3.3.4 : Thông tin về doanh số và sản lượng tiêu thụ qua 3 năm.................62 Bảng 3.3.5.1: Dự báo sản lượng tiêu thụ cho 3 khu vực vào năm 2008 ..............63 Bảng 3.3.5.5: Dự báo sản lượng tiêu thụ cho 3 khu vực vào năm 2009 ..............65 Bảng 3.5.2.2.1.1: ðánh giá mức ñộ tín nhiệm tín dụng cho từng khách hàng.....80 Bảng 3.5.2.2.1.2: Phân nhóm khách hàng ..........................................................82 Bảng 3.5.2.2.2.1: Dự ñoán % doanh số tăng thêm..............................................84 Bảng 3.5.2.2.2.2: Phân tích quyết ñịnh kéo dài thời hạn bán hàng cho nhóm I ...85 Bảng 3.5.2.2.2.5: Dự ñoán tỷ lệ khách hàng nhận chiết khấu .............................86 Bảng 3.5.2.2.2.6: Phân tích quyết ñịnh cấp chiết khấu cho nhóm I.....................86 Bảng 3.5.2.2.2.9: Tỷ lệ chiết khấu cho 3 nhóm ..................................................87 Bảng 3.5.2.2.2.10: Chính sách tín dụng cho 3 nhóm ..........................................88 Bảng 3.7.2: Khu vực ñịa lý ở tỉnh Quảng Nam ..................................................92 Bảng 3.7.2.2: ðánh giá khu vực bằng phương pháp cho ñiểm có trọng số .........95 Bảng 3.8.1: Sản lượng tiêu thụ của các nhà hàng trong năm 2007......................97 Bảng 3.8.2: Khoảng cách từ hai nhà kho ñến các khách hàng ............................99 Bảng 3.8.3: Bảng tổng hợp giữa ñiểm cầu và ñiểm cung....................................99 Luận văn tốt nghiệp SVTH: Lê ðức Duy_Lớp 30K02.1 Trang viii Bảng 3.8.4: Kết quả phân bổ sản phẩm............................................................102 Bảng 2.1.2.2.1: Bảng cân ñối kế toán qua 3 năm..............................................105 Bảng 2.1.3.4.1: Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh....................................107 Bảng 3.3.1.2 : Dự báo nhu cầu năm 2008 cho khu vực Thăng Bình.................108 Bảng 3.3.1.3: Dự báo nhu cầu năm 2008 cho khu vực Tiên Phước ..................109 Bảng 3.3.5.2: Dự báo nhu cầu tiêu thụ cho khu vực Tam Kỳ năm 2009...........110 Bảng 3.3.5.3: Dự báo nhu cầu tiêu thụ cho khu vực Thăng Bình năm 2009 .....111 Bảng 3.3.5.4: Dự báo nhu cầu tiêu thụ cho khu vực Tiên Phước năm 2009......112 Bảng 3.5.2.2.2.3: Phân tích quyết ñịnh kéo dài thời hạn bán hàng cho nhóm II113 Bảng 3.5.2.2.2.4: Phân tích quyết ñịnh kéo dài thời hạn bán hàng cho nhóm III ........................................................................................................................113 Bảng 3.5.2.2.2.7: Phân tích quyết ñịnh cấp chiết khấu cho nhóm II .................114 Bảng 3.5.2.2.2.8: Phân tích quyết ñịnh cấp chiết khấu cho nhóm III ................114 Luận văn tốt nghiệp SVTH: Lê ðức Duy_Lớp 30K02.1 Trang ix MỤC LỤC HÌNH VẼ Hình 2.2.2.1.1: Mô hình kênh phân phối bia của Công ty ..................................45 Hình 3.3.4: Kết quả ứng dụng Excel cho dự báo kết hợp năm 2008...................62 Hình 3.3.5: Kết quả ứng dụng Excel cho dự báo kết hợp năm 2009...................64 Hình 3.4.3: Quy trình tối ưu hóa hệ thống phân phối hàng hóa vật chất .............69 Hình 3.7.2.1.1: Dữ liệu bài toán nhà kho ñược nhập vào phần mềm LINGO .....93 Hình 3.7.2.1.2: Kết quả của bài toán nhà kho.....................................................94 Hình 3.8.1: Dữ liệu bài toán vận tải ñược nhập vào phần mềm LINGO ...........100 Hình 3.8.2: Kết quả thứ nhất của bài toán vận tải.............................................101 Hình 3.8.3: Kết quả thứ hai của bài toán vận tải...............................................101 Luận văn tốt nghiệp SVTH: Lê ðức Duy_Lớp 30K02.1 Trang 1 GIỚI THIỆU Lý do chọn ñề tài Môi trường kinh doanh ngày càng phong phú, sự cạnh tranh ngày càng gia tăng. Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm, thực hiện các hoạt ñộng xúc tiến, các chương trình khuyến mại…thì hoạt ñộng phân phối cũng là một yếu tố quan trọng tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp thiết kế các kênh phân phối của mình theo từng yêu cầu riêng lẻ mà chưa gắn kết với các ñối tác trong hệ thống kênh phân phối cũng như với người tiêu dùng sản phẩm cuối cùng. Việc thay ñổi các kênh phân phối là việc làm khó khăn nhất so với thay ñổi các yếu tố khác trong chiến lược tiếp thị
Luận văn liên quan