Tóm tắt Luận án Nghiên cứu dòng điện xích đạo (EEJ) từ số liệu vệ tinh CHAMP và từ số liệu mặt đất ở khu vực Việt Nam và các vùng lân cận

Trường từ do dòng điện xích đạo (EEJ) gây ra chỉ chiếm một phần nhỏ trong số liệu ghi được nhưng nó gây ra những biến thiên khá lớn, nhất là tại vùng có vĩ độ thấp và trung bình. Như tại Việt Nam, biến thiên của nó có thể lên đến hàng trăm nT và sẽ ảnh hưởng đến các đo đạc và nghiên cứu trường từ vùng xích đạo. Trước đây các nghiên cứu về EEJ chủ yếu sử dụng số liệu tại các đài địa từ, sau này có hàng chục vệ tinh đo đạc trường từ được phóng lên quỹ đạo, cho phép chúng ta nghiên cứu về EEJ rất chi tiết trên quy mô toàn cầu nhưng chưa được sử dụng ở Việt Nam.

pdf26 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 15/07/2016 | Lượt xem: 816 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu dòng điện xích đạo (EEJ) từ số liệu vệ tinh CHAMP và từ số liệu mặt đất ở khu vực Việt Nam và các vùng lân cận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÊ TRƯỜNG THANH NGHIÊN CỨU DÒNG ĐIỆN XÍCH ĐẠO (EEJ) TỪ SỐ LIỆU VỆ TINH CHAMP VÀ TỪ SỐ LIỆU MẶT ĐẤT Ở KHU VỰC VIỆT NAM VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN Chuyên ngành: Vật lý địa cầu Mã số: 62 44 01 11 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ Hà Nội – 2015 Công trình được hoàn thành tại: Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hà Duyên Châu TS. Lê Huy Minh Phản biện 1: GS. TSKH. Mai Thanh Tân Phản biện 2: PGS. TS. Đinh Văn Toàn Phản biện 3: TS. Hoàng Văn Vượng Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại:.......................................................................................................... vào lúc giờ ngày tháng năm 2015. Có thể tìm hiểu luận án tại: 1. Thư viện Quốc gia, Hà Nội 2. Thư viện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 3. Thư viện Học viện Khoa học và Công nghệ 1 Mở đầu 1. Tính cấp thiết của luận án: Trường từ do dòng điện xích đạo (EEJ) gây ra chỉ chiếm một phần nhỏ trong số liệu ghi được nhưng nó gây ra những biến thiên khá lớn, nhất là tại vùng có vĩ độ thấp và trung bình. Như tại Việt Nam, biến thiên của nó có thể lên đến hàng trăm nT và sẽ ảnh hưởng đến các đo đạc và nghiên cứu trường từ vùng xích đạo. Trước đây các nghiên cứu về EEJ chủ yếu sử dụng số liệu tại các đài địa từ, sau này có hàng chục vệ tinh đo đạc trường từ được phóng lên quỹ đạo, cho phép chúng ta nghiên cứu về EEJ rất chi tiết trên quy mô toàn cầu nhưng chưa được sử dụng ở Việt Nam. Đặc biệt, trong nghiên cứu của Doumouya (2004), tác giả đã sử dụng số liệu trường từ thu được trên vệ tinh CHAMP vào tháng 8, 9 năm 2001 để nghiên cứu về biên độ của EEJ trên toàn cầu và nhận thấy tại kinh tuyến qua khu vực Việt Nam, EEJ đạt giá trị lớn nhất. Tuy nhiên, nghiên cứu này sử dụng chuỗi số liệu còn quá ngắn và hơn nữa năm 2001 là năm Mặt Trời hoạt động mạnh. Trong nghiên cứu này nhiều vùng đã không có số liệu và việc tách phần trường từ do EEJ gây ra từ chuỗi số liệu thu được trên vệ tinh CHAMP gặp nhiều khó khăn. Do vậy, luận án này sẽ sử dụng số liệu trường từ thu được trên vệ tinh CHAMP cùng với số liệu các đài địa từ trong vòng sáu năm để khẳng định sự xuất hiện dị thường xích đạo tại kinh tuyến qua Việt Nam cũng như nghiên cứu một số đặc trưng cơ bản của hệ dòng EEJ. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng số liệu CHAMP vào thời gian ban ngày để tách phần trường từ do EEJ gây ra, chúng tôi nhận thấy rằng hoàn toàn có thể sử dụng chuỗi số liệu này vào thời gian ban đêm để tính trường từ bình thường (TTBT) cho khu vực Việt Nam và lân cận. Điều này cũng xuất phát từ nhu cầu cấp thiết thực tế là từ năm 2003 đến nay, tại Việt Nam chưa tiến hành xây dựng bất kỳ một bản đồ TTBT nào. 2. Nhiệm vụ của luận án: 2 Dựa vào các tài liệu cũng như số liệu thu thập được, tiến hành xử lý và phân tích để giải quyết các nhiệm vụ sau: - Thu thập và xử lý số liệu trường từ thu được trên vệ tinh CHAMP và tại các đài địa từ vùng xích đạo trong vòng 6 năm (từ 2002-2007). - Tìm hiểu thuật toán tách phần trường từ do EEJ gây ra từ số liệu thu được. Xác định các thông số chính và nghiên cứu sự biến đổi của EEJ theo không gian và thời gian. - Xây dựng mô hình lý thuyết biểu diễn sự biến đổi của EEJ theo thời gian, trong không gian. - Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp phân tích điều hòa chỏm cầu để mô hình hóa TTBT và tính dị thường từ cho cho khu vực Việt Nam và lân cận từ số liệu của CHAMP. 3. Những điểm mới của luận án: - Sử dụng một chuỗi số liệu dài, đầy đủ và đồng bộ về thời gian giữa số liệu vệ tinh và số liệu các đài địa từ để nghiên cứu về EEJ. - Xây dựng phương pháp tách phần trường từ do EEJ gây ra bằng các đa thức có bậc khác nhau mà không sử dụng bậc cố định từ số liệu vệ tinh CHAMP và nghiên cứu các đặc trưng cơ bản của EEJ cũng như các biến thiên của nó trên toàn cầu. - Lần đầu tiên tại Việt Nam đã nghiên cứu và áp dụng phương pháp phân tích điều hòa chỏm cầu để mô hình hóa TTBT cho khu vực Việt Nam và lân cận. 4. Những luận điểm bảo vệ: - Sử dụng tổ hợp số liệu trường từ thu được trên vệ tinh CHAMP và tại các đài địa từ có thể rút ra những đặc trưng cơ bản đầy đủ của EEJ. - Khẳng định mật độ dòng EEJ tính từ số liệu CHAMP tại khu vực châu Á là lớn nhất so với các kinh tuyến khác. - Mô hình TTBT cho khu vực Việt Nam và lân cận niên đại 2007.0 tính từ số liệu CHAMP có độ tin cậy cao, hoàn toàn có thể sử dụng cho các 3 mục đích nghiên cứu khác ở Việt Nam. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn: - Đánh giá định lượng một số thông số cơ bản của hệ dòng EEJ. - Cung cấp tập sơ đồ TTBT các thành phần của trường từ và dị thường từ cho khu vực Việt Nam và lân cận niên đại 2007.0, phục vụ cho nghiên cứu khoa học hay phát triển kinh tế xã hội. Hơn nữa, phương pháp SCHA rất hiệu quả khi chỉ dùng số liệu thu được trên vệ tinh mà không cần số liệu mặt đất, nhất là hiện nay cơ quan Vũ trụ châu Âu đang phát triển chùm vệ tinh SWARM có độ chính xác cao và phân bố hợp lý để nghiên cứu về trường từ trên toàn cầu hay cho một khu vực nhất định. - Góp phần tăng hiểu biết về việc xây dựng dự án, quản lý và thực hiện dự án phóng vệ tinh quan sát Trái Đất. Nội dung của luận án và các vấn đề liên quan đã được công bố trong 6 công trình. Luận án đã được báo cáo và xemine tại một số hội nghị trong và ngoài nước. Luận án gồm 148 trang, với 11 bảng và 77 hình, 118 danh mục tài liệu tham khảo. Nội dung gồm 4 chương và dưới đây là phần tóm tắt các chương trong luận án. I. KHÁI QUÁT VỀ NGHIÊN CỨU DÒNG ĐIỆN XÍCH ĐẠO, TỪ TRƯỜNG BÌNH THƯỜNG VÀ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU 1. Về nghiên cứu EEJ trong và ngoài nước Năm 1951, Chapman đã giải thích sự tăng bất thường của trường từ vùng xích đạo là do vào ban ngày tại xích đạo từ tồn tại một hệ dòng điện chạy về phía đông trên tầng điện ly và hệ dòng điện này được sinh ra do những bất đồng nhất độ dẫn trong tầng điện ly do tác động của bức xạ Mặt Trời được gọi là dòng điện xích đạo (EEJ). Từ sau năm Vật lý địa cầu quốc tế 1957-1958, nhiều đài địa từ trên thế giới đã được xây dựng, trong đó có những đài ở vùng vĩ độ thấp và vùng xích đạo như ở khu vực Nam Mỹ (Peru, Brazil), châu Phi, châu Á trong đó có Ấn Độ và Việt Nam. 4 Vào những năm 1970 với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, một loạt các vệ tinh nhân tạo chuyên dụng để nghiên cứu về trường địa từ đã được phóng vào quỹ đạo. Những số liệu trường từ ghi được trên các vệ tinh đã góp phần nâng cao hiểu biết của chúng ta về trường địa từ nói chung hay dòng điện xích đạo nói riêng. Tuy nhiên, để sử dụng số liệu trường từ thu được trên vệ tinh cho nghiên cứu EEJ, đòi hỏi quỹ đạo của vệ tinh phải thỏa mãn một số điều kiện như: quỹ đạo cắt qua xích đạo từ vào giữa trưa địa phương và phải đủ thấp để ghi nhận được một cách đầy đủ phần trường do EEJ gây ra. Do vậy, chỉ có số liệu của các vệ tinh như: POGO, MAGSAT, Ørsted, CHAMP và gần đây nhất là SWARM là được sử dụng để nghiên cứu về EEJ. Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về EEJ sử dụng số liệu vệ tinh đã được công bố. Chẳng hạn: với số liệu vệ tinh POGO có các nghiên cứu của Cain (1973), Onwumechili (1980). Sử dụng số liệu vệ tinh MAGSAT có nghiên cứu của Yanagisawa (1985); Cohen (1990); Langel (1993). Sau năm 2001, khi có số liệu trường từ thu được trên vệ tinh CHAMP với quỹ đạo bay thấp và cắt qua xích đạo từ vào ban ngày, đã có rất nhiều nghiên cứu về EEJ được công bố như của Doumouya (2003, 2004), Lühr (2004, 2008), Le Mouël (2006), Alken (2007, 2013) Tại Việt Nam, do hệ dòng EEJ chạy qua phần lãnh thổ phía nam của Việt Nam, nên việc nghiên cứu về EEJ cũng được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm như: Trương Quan Hảo (1987, 1998, 2001), Nguyễn Thị Kim Thoa (1973, 1990), Nguyễn Văn Giảng (1988), Tsvetkov (1989), Lê Huy Minh (1998), Rotanova (1992), Lương Văn Trương (2003) Các nghiên cứu này chủ yếu sử dụng số liệu thu thập được tại các đài địa từ tại Việt Nam và Ấn Độ và thông thường chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Để nghiên cứu về EEJ, trên thế giới nhiều tác giả đã sử dụng nhiều loại số liệu khác nhau để nghiên cứu như: số liệu mật độ dòng điện ghi được trên các tên lửa hoặc số liệu thành phần thẳng đứng của điện trường tại các trạm Radar VHF và HF, số liệu thăm dò thẳng đứng tầng điện ly. 5 Tuy nhiên, các nghiên cứu đã công bố thường có một số hạn chế như: sử dụng các số liệu có phân bố không đồng đều dọc theo xích đạo từ hoặc về cả hai phía của xích đạo, chuỗi số liệu thường còn ngắn chưa phản ánh hết các đặc trưng của EEJ chẳng hạn như biến thiên theo mùa, theo năm hoạt động của Mặt Trời. 2. Về nghiên cứu TTBT cho khu vực Việt Nam và lân cận Bản đồ TTBT của mỗi quốc gia rất quan trọng trong thăm dò khoáng sản và một số mục đích khác. Quá trình xây dựng các bản đồ TTBT cho lãnh thổ Việt Nam từ những năm 1960 cho đến nay được tóm tắt như sau: Bản đồ TTBT đầu tiên ở Việt Nam cho niên đại 1961.0 được Tổng cục Địa chất thành lập cho thành phần thẳng đứng (Z) và trường toàn phần (F) đối với phần miền Bắc. Nguyễn San (1970) đã thành lập bản đồ TTBT cho các thành H, Z, F trên cơ sở 70 điểm đo tuyệt đối. Lê Minh Triết (1974) đã thành lập bản đồ TTBT cho miền Bắc Việt Nam cho niên đại 1973.0 cho miền bắc bằng phương pháp xấp xỉ đa thức bậc 2. Hà Duyên Châu (1979) đã sử dụng 69 điểm số liệu trên để tính toán lại trường bình thường cho miền bắc Việt Nam cũng bằng đa thức bậc 2 nhưng sử dụng phép lọc các điểm có dị thường lớn. Nguyễn Văn Giảng (1988) sử dụng chuỗi số liệu trường từ thu được trên vệ tinh MAGSAT và phương pháp phân tích điều hòa cầu để thu được các hệ số Gauss cho mô hình trường từ bình thường với bậc n=13. Từ các hệ số Gauss thu được sẽ tính được TTBT cho khu vực Việt Nam. Nguyễn Thị Kim Thoa (1992) đã xây dựng bản đồ trường bình thường cho lãnh thổ Việt Nam dựa vào phương pháp đa thức bậc hai và số liệu trên mạng lưới 56 điểm đo phân bố khá đều khắp toàn lãnh thổ Việt Nam. Hà Duyên Châu (1997) đã tiến hành đo lặp tại 56 điểm trên và xây dựng bản đồ TTBT niên đại 1997,5. Hà Duyên Châu (2003) tiếp tục tiến hành đo lặp lần thứ hai tại 58 điểm đo và đã xây dựng bản đồ trường bình thường niên đại 2003,5 cho toàn lãnh thổ Việt Nam. Đây cũng là tập bản đồ TTBT cho lãnh thổ Việt Nam được thành lập gần đây nhất. 6 Việc sử dụng phương pháp phân tích điều hòa chỏm cầu (SCHA) với số liệu vệ tinh để mô hình hóa TTBT cho mỗi quốc gia hay cho một khu vực đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện và đã thu được những kết quả khá tốt như: Haines (1986) sử dụng số liệu vệ tinh MAGSAT và số liệu từ hàng không kết hợp với số liệu đài trạm mặt đất để xây dựng bản đồ TTBT cho Canada niên đại 1980,0; Santis (1990) đã sử dụng số liệu vệ tinh MAGSAT để lập bản đồ các thành phần TTBT cho Italia; Kotzé (2001) đã sử dụng số liệu vệ tinh Ørsted để mô hình hóa trường từ cho khu vực Nam Mỹ tính cho niên đại 2000.0; Qamili (2007) sử số liệu thu được trên các vệ tinh CHAMP, Orsted và các điểm đo lặp để tính cho Albania và phía đông Italia niên đại 1990,0; 1995,0; 2010,0Những mô hình TTBT này không những phản ánh được trường từ chính của Trái Đất mà nó còn biểu diễn được cả trường lục địa rộng lớn và một phần trường khu vực khi nó có thể phản ánh được các sóng có bước sóng cỡ vài trăm km; đây chính là một ưu thế của phương pháp SCHA so với phương pháp phân tích điều hòa cầu thông thường. 3. Số liệu phục vụ nghiên cứu Trong gần một nửa thế kỷ qua, gần 20 vệ tinh chuyên dụng có gắn các thiết bị đo đạc trường địa từ đã được phóng lên quỹ đạo. Trong khoảng thời gian những năm 1960-1980, do hạn chế về công nghệ, các vệ tinh thường chỉ đo được trường tổng (F) và sử dụng các thiết bị có độ chính xác rất thấp. Sau những năm 1980, người ta đều thiết kế phóng các vệ tinh đo được đồng thời cả ba thành phần trường từ và trường tổng. Cho đến nay, các số liệu trường địa từ thu được trên các vệ tinh có quỹ đạo thấp như MAGSAT, Ørsted, CHAMP và SAC-C là những số liệu đo có mật độ dày đặc và đồng nhất với độ phân giải khá tốt. Tuy nhiên, chỉ có vệ tinh CHAMP là được gắn các thiết bị đo đạc trường địa từ có độ chính xác cao, quỹ đạo bay thấp, cung cấp chuỗi số liệu liên tục trong thời gian dài nhất. Số liệu tiêu chuẩn của CHAMP gồm 5 mức, tương đương với các quá 7 trình xử lý số liệu như sau: - Mức 0: Số liệu thô các loại nhận được từ vệ tinh. - Mức 1: Chuỗi số liệu thô đã giải nén và các tài liệu nhiệt độ, hoạt động vệ tinh, các thông báo. - Mức 2: Chuỗi số liệu nguyên thủy theo vị trí đã hiệu chỉnh thời gian, các tài liệu vector và cường độ trường tổng được lấy trung bình với độ phân giải thời gian 1 giây. Tài liệu vector được xử lý với tập hợp các tham số được cập nhật thường xuyên. - Mức 3: Sản phẩm tài liệu ở mức này gồm các chuỗi theo thời gian của các thành phần trường từ trong hệ tọa độ NEC dựa trên thông tin từ các phép đo chuẩn trong chuyến bay và mô hình hóa. Mức này cung cấp tài liệu vector với độ phân giải thời gian 5 giây và số liệu trường tổng với độ phân giải thời gian 1 giây. - Mức 4: Tính các mô hình trường từ nguồn gốc bên trong và bên ngoài dưới dạng các hệ số điều hòa cầu. Trong nghiên cứu này cũng như trong các nghiên cứu khác đã công bố trên thế giới đều sử dụng số liệu mức 3 là số liệu đã được kiểm tra và hiệu chỉnh chính xác về tọa độ, thời gian. Ngoài việc sử dụng số liệu trường địa từ thu được trên vệ tinh CHAMP nghiên cứu này còn sử dụng số liệu tại các đài địa từ trên mặt đất để so sánh kết quả tính EEJ cũng như xác định sai số của mô hình TTBT. Số liệu tại 6 đài địa từ đại diện cho 3 vùng kinh tuyến khác nhau được sử dụng, gồm hai đài của Việt Nam là Bạc Liêu, Phú Thụy và các đài Huancayo, Fuquence, Addis Ababa và Qsaybeh. II. SỰ HÌNH THÀNH DÒNG ĐIỆN XÍCH ĐẠO Quá trình hình thành EEJ trong lớp E của tầng điện ly có thể tóm tắt như sau: tại vùng vĩ độ thấp, do vectơ trường điện và trường từ hầu như nằm ngang, khí quyển Trái Đất lộ ra nhiều nhất, do vậy phần lớn bức xạ điện từ của Mặt Trời đến được tầng điện ly vùng xích đạo, sự ion hóa tăng 8 lên tạo nên một môi trường dẫn đơn nhất dẫn đến việc hình thành ở bán cầu phía Mặt Trời một dải dòng hẹp chạy từ tây sang đông và được gọi là dòng điện xích đạo. Do đó, hệ dòng EEJ phụ thuộc trực tiếp vào hoạt tính của Mặt Trời cũng như trường điện và trường từ của khu vực đó. Theo nghiên cứu của Rishbeth (1969) dựa vào các quan sát trường từ cho thấy rằng biến thiên theo vĩ độ của EEJ bị ảnh hưởng bởi độ dẫn Pedersen và độ dẫn Hall trên tầng điện ly mà các độ dẫn này phụ thuộc vào cường độ trường từ (B) và độ từ khuynh (I) của trường địa từ trong khu vực. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU DÒNG ĐIỆN XÍCH ĐẠO TỪ SỐ LIỆU VỆ TINH CHAMP VÀ TỪ CÁC ĐÀI ĐỊA TỪ 1. Trường từ do EEJ gây ra tính từ số liệu vệ tinh CHAMP và số liệu tại các đài địa từ Để nghiên cứu về EEJ, nghiên cứu này sử dụng trường từ tổng (F) thu được trên vệ tinh CHAMP trong khoảng thời gian từ 2002-2007, chỉ lựa chọn những ngày trường từ yên tĩnh (chỉ số am<20nT, KP≤3+) và vào giữa trưa địa phương. Tổng cộng, có 9695 lát cắt sô liệu cho 6 năm số liệu được sử dụng để nghiên cứu. Phần trường dư (Fres), sau khi đã loại đi trường chính (sử dụng mô hình IGRF-11, bậc n=13) gồm trường của lớp vỏ Trái Đất, trường từ do các hệ dòng điện nằm bên ngoài Trái Đất gây ra có biên độ nằm trong khoảng từ -80nT đến 150nT. Phần trường dư này gồm một “tín hiệu” cơ sở có bước sóng dài chồng chập lên một “tín hiệu” có bước sóng ngắn hơn, tín hiệu có bước sóng ngắn tương ứng với vùng “lõm” xuống của tín hiệu và trùng với vùng xích đạo từ, vùng lõm xuống này chính là vùng chịu ảnh hưởng bởi hệ dòng EEJ. Để tách phần lõm xuống này hay chính là phần trường từ do EEJ gây ra (∆F), chúng tôi sử dụng bộ lọc là các đa thức có bậc từ 6 đến 12 tùy thuộc vào hình áng đường cong và biên độ của nó. Với việc sử dụng bộ lọc là các đa thức có bậc từ 6 đến 12 thay vì sử 9 dụng cùng một bộ lọc bậc cố định bậc 12 như của Doumouya, nhận thấy giá trị cực đại của EEJ theo phương pháp của nghiên cứu này đã lớn hơn khoảng 4nT (theo biên độ); Tại các khu vực có biên độ EEJ thấp (Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Brasil nơi các kết quả tính của Doumouya cho biên độ EEJ gần như bằng không) đã có sự phân bố theo kinh tuyến liên tục hơn. Từ việc áp dụng cách tính trên cho toàn bộ số liệu vệ tinh CHAMP (từ 1/2002 đến 12/2007), rút ra nhận xét quan trọng sau: - ∆F nằm trong khoảng từ 20nT đến 67nT. Tại khu vực kinh tuyến qua Việt Nam, ∆F tăng lên đáng kể (có thể đạt tới 67nT) và xuất hiện đều đặn trong tất cả các năm đã tính. - Tại khu vực Nam Mỹ, trung tâm Thái Bình Dương, phía tây của Trung Phi biên độ của trường từ do EEJ gây ra ở mức trung bình trong khoảng 30-55nT. - Tại khu vực phía đông châu Phi, một phần phía tây Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và tây bắc Brazil biên độ của EEJ đạt mức thấp chỉ còn khoảng 20nT-30nT. Vị trí trung tâm của EEJ được xác định như là vị trí theo vĩ độ của điểm mà giá trị trường gây bởi EEJ đạt giá trị thấp nhất hay trùng với cực trị ở vùng lõm xuống trong từng lát cắt số liệu thu được từ CHAMP. Qua sáu năm số liệu nhận thấy: các tâm này hầu như dao động xung quanh xích đạo từ đối với niên đại 2005.0 trong khoảng ±10 (đường có vĩ độ từ bằng không). Tuy nhiên tại khu vực có kinh tuyến từ 200W đến 600W vị trị của tâm EEJ lại bị lệch ra ngoài nhiều nhất độ lệch đạt tới khoảng ±20. Vùng kinh tuyến này trùng với khu vực mà quỹ đạo vệ tinh không bay vuông góc với xích đạo từ hay tương ứng với vùng bị sụt giảm giá trị biên độ của EEJ như đã nêu ở trên. Tại vùng có kinh tuyến từ 900E đến 1800E và từ 600W đến 1800W vị trí của tâm EEJ hầu như trùng với xích đạo từ, khu vực có kinh độ từ 200W đến 500W thì tâm EEJ hầu như nằm phía bắc của xích đạo từ, vùng có kinh độ từ 200E đến 900E có tâm nằm ở phía nam xích đạo từ. 10 Cùng thời gian với số liệu vệ tinh CHAMP, nghiên cứu này cũng sử dụng số liệu tại 3 cặp đài địa từ (một đài gần xích đạo từ và một đài nằm ngoài vùng ảnh hưởng của EEJ) đại diện cho 3 châu lục: Bạc Liêu (BCL) và Phú Thụy (PHU) đại diện cho khu vực châu Á; Huancayo (HUA) và Fuquence (FUQ) đại diện cho châu Mỹ; Addis Ababa (AAE) và Qsaybeh (QSB) đại diện cho châu Phi. Giá trị trung bình giờ biến thiên ngày đêm thành phần nằm ngang H (∆H) sẽ được sử dụng để nghiên cứu. Coi ∆H tính được tại đài xích đạo bao gồm trường từ do EEJ và do hệ dòng Sq gây ra, còn ∆H tại đài nằm xa chỉ có trường từ của Sq. Từ đó, dễ dàng tính được phần trường từ do hệ dòng EEJ gây ra tại vị trí của đài xích đạo từ. 2. So sánh mật độ dòng EEJ từ hai loại số liệu Khi biết biên độ của trường từ do EEJ gây ra, áp dụng công thức được phát triển bởi Doumouya (2003), ta sẽ được tính mật độ dòng (j0) tại xích đạo từ của EEJ từ cả hai loại số liệu trên. Bảng 3.4 tổng kết giá trị trung bình năm mật độ dòng tại tâm của EEJ tại vị trí ba đài địa từ HUA, AAE, BCL từ số liệu quan sát tại đài địa từ và từ số liệu CHAMP tại vị trí tương ứng. Trong bảng còn đưa vào giá trị độ chênh lệch mật độ dòng EEJ (∆j0) tính từ hai loại số liệu. Từ bảng này, có nhận xét sau: Bảng 3.4: Giá trị j0 trung bình năm tính từ số liệu CHAMP và từ đài địa từ Năm j0 tại HUA (A/km) tính từ số liệu j0 tại AAE (A/km) tính từ số liệu j0 tại BCL (A/km) tính từ số liệu đài địa từ CHAMP ∆j0 đài địa từ CHAMP ∆j0 đài địa từ CHAMP ∆j0 2002 149 111 38 123 64 59 129 132 -3 2003 134 109 25 115 59 56 125 125 0 2004 112 107 5 99 61 38 121 119 2 2005 108 102 6 98 56 42 117 121 -4 2006 97 94 3 93 56 37 112 123 -11 2007 94 98 -4 85 52 33 117 11 - j0 tính từ CHAMP trong khoảng từ 4
Luận văn liên quan