Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á

Tổ chức hạch toán kế toán, một nội dung quan trọng trong việc nối liền giữa lý thuyết hạch toán kế toán với thực tế thực hành công tác kế toán của các doanh nghiệp. Nói đến tổ chức hạch toán kế toán là nói đến tổ chức các phương pháp kế toán và tổ chức nhân sự kế toán theo từng phần hành kế toán cụ thể của một đơn vị nhằm thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế tài chính ở đơn vị một cách nhanh nhất, đầy đủ và trung thực nhất. Trong điều kiện hội nhập hiện nay, tổ chức hạch toán kế toán khoa học sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho hoạt động quản lý của các doanh nghiệp, mặt khác có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp. Bằng những thông tin tài chính được cung cấp một cách kịp thời sẽ tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin, là cơ sở cho nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn. Có thể nói, tổ chức hạch toán kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý nói chung và trong quản lý của các doanh nghiệp nói riêng. Chính vì vậy, trong điều kiện hiện nay, một yêu cầu đặt ra đối với tổ chức hạch toán kế toán là phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của bản thân doanh nghiệp, của Nhà nước cũng như phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế. Xuất phát từ lý do đó, tôi đã chọn đề tài: " Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á" cho luận văn của mình. Kết cấu của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á Chương 3: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á

pdf16 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i MỞ ĐẦU Tổ chức hạch toán kế toán, một nội dung quan trọng trong việc nối liền giữa lý thuyết hạch toán kế toán với thực tế thực hành công tác kế toán của các doanh nghiệp. Nói đến tổ chức hạch toán kế toán là nói đến tổ chức các phương pháp kế toán và tổ chức nhân sự kế toán theo từng phần hành kế toán cụ thể của một đơn vị nhằm thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế tài chính ở đơn vị một cách nhanh nhất, đầy đủ và trung thực nhất. Trong điều kiện hội nhập hiện nay, tổ chức hạch toán kế toán khoa học sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho hoạt động quản lý của các doanh nghiệp, mặt khác có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp. Bằng những thông tin tài chính được cung cấp một cách kịp thời sẽ tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin, là cơ sở cho nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn. Có thể nói, tổ chức hạch toán kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý nói chung và trong quản lý của các doanh nghiệp nói riêng. Chính vì vậy, trong điều kiện hiện nay, một yêu cầu đặt ra đối với tổ chức hạch toán kế toán là phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của bản thân doanh nghiệp, của Nhà nước cũng như phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế. Xuất phát từ lý do đó, tôi đã chọn đề tài: " Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á" cho luận văn của mình. Kết cấu của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á Chương 3: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á ii CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Tổ chức HTKT là việc sắp xếp hợp lý các khối lượng công tác kế toán và bộ máy nhân sự của kế toán theo một mô hình nào đó, trên cơ sở vận dụng hệ thống phương pháp kế toán, các nguyên tắc kế toán, các căn cứ nhất định và trong những điều kiện, đặc điểm cụ thể của đơn vị nhằm tạo lập một hệ thống thông tin phục vụ cho quản lý Từ khái niệm trên, có thể khái quát nội dung cơ bản của tổ chức HTKT theo giai đoạn (quy trình) hạch toán bao gồm: Tổ chức bộ máy kế toán, Tổ chức chứng từ kế toán, Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, Tổ chức hệ thống sổ kế toán, Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán và Tổ chức kiểm tra kế toán 1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy kế toán trong doanh nghiệp cần được hiểu như một tập hợp cán bộ, nhân viên kế toán cùng các phương tiện kỹ thuật ghi chép, tính toán, thông tin được trang bị để thực hiện toàn bộ công tác kế toán từ khâu thu nhận, kiểm tra, xử lý đến khâu tổng hợp, phân tích và cung cấp những thông tin kinh tế về các hoạt động của doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý. Từ lý luận cũng như thực tiễn tổ chức bộ máy kế toán có thể khái quát thành ba mô hình tổ chức bộ máy kế toán, đó là: Tập trung, phân tán và vừa tập trung vừa phân tán (hỗn hợp) 1.2.2. Tổ chức công tác kế toán 1.2.2.1 Tổ chức chứng từ kế toán Tổ chức chứng từ kế toán là thiết lập các thủ tục cần thiết để hình thành bộ chứng từ đầy đủ cho từng loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nhằm thiết lập hệ thống iii thông tin ban đầu hợp pháp, hợp lệ phục vụ cho quản lý và xử lý ghi sổ kế toán. 1.2.2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán là việc xây dựng mô hình thông tin về sự biến động của tài sản, nguồn vốn và quá trình kinh doanh bằng cách xác lập, sử dụng các tài khoản tổng hợp và các tài khoản phân tích phù hợp. 1.2.2.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán Tổ chức hệ thống sổ kế toán là thiết lập cho doanh nghiệp một bộ sổ kế toán tổng hợp và chi tiết có chủng loại, số lượng, hình thức kết cấu theo một hình thức kế toán nhất định, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. 1.2.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán là nội dung cuối cùng của tổ chức công tác kế toán theo chu trình kế toán, nhằm tổng hợp và cung cấp cho người sử dụng các thông tin cần thiết về tình hình kinh tế tài chính doanh nghiệp. 1.2.2.5. Tổ chức kiểm tra kế toán Tổ chức kiểm tra kế toán là một trong những khâu quan trọng trong tổ chức kế toán nhằm bảo đảm cho công tác kế toán được thực hiện đúng quy định, có hiệu quả và cung cấp được thông tin phản ánh đúng thực trạng của doanh nghiệp. Về lâu dài, tổ chức kiểm tra kế toán sẽ được thực hiện thông qua hệ thống kiểm toán mà trong đó kiểm toán nội bộ có ý nghĩa và vị trí hết sức quan trọng. iv CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN VIỆT Á 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VIỆT Á (TẬP ĐOÀN VIỆT Á) 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á + Tên giao dịch viết tắt tiếng việt: Tập đoàn Việt Á +Tên giao dịch tiếng Anh: VIET A INVESTMENT COMMERCIAL INDUSTRAL GROUP HOLDINGS COMPANY. + Tên giao dịch viết tắt Tiếng Anh: Viet A Group Holdings Co. + Brand name: VIỆT Á, VAPOWER + Vốn điều lệ: 189.000.000.000 đồng Trụ sở tại: Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. - Tel: 84.4. 7919999 - Fax: 84.4. 7931555 - Email: vieta@vieta.com.vn - Website: www.vieta.com.vn 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Tập đoàn Việt Á Hoạt động sản xuất và kinh doanh của Việt Á rất đa dạng, bao gồm: - Tư vấn, thiết kế các trạm điện, lưới điện - Thiết kế, sản xuất các sản phẩm cơ khí, kết cấu, khung dàn - Thiết kế, sản xuất các sản phẩm nhựa và composite. - Thiết kế, sản xuất các loại thiết bị điện, hệ thống bảo vệ điều khiển, v thiết bị đóng cắt điện, thiết bị đo điện, thiết bị điện tử. - Sản xuất các loại dây cáp điện, dây đồng, dây nhôm, dây hợp kim. - Xây dựng các công trình điện, các công trình công nghiệp và dân dụng. 2.2. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á 2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại tập đoàn Việt Á Khảo sát thực tế cho thấy, tập đoàn Việt Á áp dụng mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán, do vậy công tác kế toán không những được tiến hành tại văn phòng của tập đoàn mà còn được tiến hành ở các công ty thành viên. Mối quan hệ giữa tập đoàn và các công ty thành viên là mối quan hệ hạch toán kinh tế đầy đủ( quan hệ dọc: cấp trên - cấp dưới), còn mối quan hệ giữa các công ty thành viên là quan hệ ngang cấp 2.2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại tập đoàn Việt Á 2.2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán Tập đoàn Việt Á và các công ty thành viên áp dụng chế độ chứng từ kế toán Việt Nam và các quy định cụ thể áp dụng dựa trên quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 2.2.2.2. Tổ chức tài khoản kế toán Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại Tập đoàn và các công ty thành viên tuân thủ theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng bộ Tài chính quy định thống nhất các tài khoản sử dụng và các cấp hạch toán sử dụng. 2.2.2.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán Tập đoàn Việt Á và các công ty thành viên đều áp dụng hình thức ghi sổ duy nhất là Chứng từ - ghi sổ. 2.2.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Kh¶o s¸t thực tế cho thấy t¹i tập đoàn Việt Á và các công ty thành viên đã lập đúng và đầy đủ các báo cáo theo quy định vi 2.2.2.5. Công tác kiểm tra kế toán và kiểm toán nội bộ 2.2.2.5.1. Công tác kiểm tra kế toán Công tác kiểm tra kế toán tại tập đoàn Việt Á được thực hiện bởi ban kiểm soát và tiến hành định kỳ 6 tháng 1 lần, Ban kiểm soát của tập đoàn có nhiệm vụ kiểm tra kế toán các công ty thành viên. Kiểm tra về phương pháp hạch toán ghi sổ, lưu trữ chứng từ, tính chính xác của báo cáo tài chính và kiểm tra về phương pháp quản lý của phòng kế toán. 2.2.2.5.2. Công tác kiểm toán nội bộ Tại tập đoàn Việt Á cũng như các công ty thành viên hiện không có bộ máy kiểm toán nội bộ riêng mà hàng năm tập đoàn phải mời kiểm toán độc lập về kiểm toán nội bộ cho các công ty trực thuộc tập đoàn. 2.3. Đánh giá thực trạng công tác tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á 2.3.1. Những kết quả đã đạt được trong tổ chức hạch toán kế toán 2.3.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy kế toán của tập đoàn Việt Á vµ cña c¸c công ty thµnh viªn trùc thuéc nói chung khá gọn nhẹ, có thể đáp ứng đầy đủ và kịp thời yêu cầu công việc, phù hợp với công tác kế toán của tập đoàn. Nhân viên kế toán có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình trong công việc; có trình độ nghiệp vụ, nắm vững chế độ và vận dụng vào công việc một cách linh hoạt, khoa học. Hoạt động của bộ máy kế toán về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý. Công tác kế toán được vận dụng một cách hợp lý, phù hợp với các yêu cầu của tập đoàn. Các phần hành kế toán tại tập đoàn Việt Á và các công ty thành viên được phân công rõ ràng, tạo thành các quy trình thực hiện. Mỗi nhân viên kế toán đảm nhiệm một hoặc vài phần hành có liên quan, giúp hạn chế sự chồng chéo, cản trở trong quá trình thực hiện công tác kế toán. Nhân sự có vii trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao 2.3.1.2. Tổ chức công tác kế toán Tập đoàn Việt Á và các công ty thành viên đã nhận thức đúng về vai trò quan trọng của chứng từ kế toán. Do vậy, hệ thống chứng từ tại tập đoàn Việt Á nói chung và tại các công ty thµnh viªn trùc thuéc nói riêng phần lớn được tổ chức chặt chẽ về cả nội dung và hình thức. Có thể đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ và đảm bảo sự thống nhất từ tập đoàn tới các công ty thành viên trực thuộc. Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều được phản ánh vào các chứng từ có liên quan, chứng từ được lưu trữ bảo quản theo đúng quy định. Quy trình luân chuyển chứng từ tương đối phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của từng công ty. Thực hiện đúng chÕ ®é kÕ to¸n theo hướng dẫn cña Bé Tµi chÝnh. Hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán cũng đã có nhiều thay đổi phù hợp với quy định mới phục vụ cho công tác quản lý của tập đoàn. Theo Chế độ kế toán doanh nghiệp mới ban hành, hệ thống tài khoản kế toán, các báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã có những cải tiến theo hướng tạo ra sự minh bạch hơn trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán và thuyết minh báo cáo tài chính cũng được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ hơn giúp cho người sử dụng các báo cáo tài chính của doanh nghiệp đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp một cách thuận lợi hơn. Công tác kiểm tra kế toán được thực hiện bởi Ban kiểm soát của tập đoàn giúp cho công tác tổ chức kế toán ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng của công tác quản lý nói chung, công tác hạch toán nói riêng. Đối với tæ chøc kÕ to¸n qu¶n trÞ thì tập đoàn Việt Á cũng đã bắt đầu quan tâm đến công tác kế toán quản trị, đây là bước phát triển cần được đẩy mạnh và hoàn thiện 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân chủ yếu trong tổ chức kế toán t¹i viii tập đoàn Việt Á 2.3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy kế toán của tập đoàn cũng như của các công ty thành viên được xây dựng chủ yếu tập trung vào công tác thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin của kế toán tài chính mà chưa có bộ phận riêng phục vụ yêu cầu quản trị cũng như phân tích hoạt động kinh doanh. Vì vậy, bộ máy kế toán của tập đoàn cũng chưa có bộ phận kế toán quản trị. Ngoài ra, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, nh©n viªn kÕ to¸n ở một số công ty thµnh viªn thùc thuéc chưa cao, chưa chuyên nghiệp. Do đó việc áp dụng các ứng dụng khoa học công nghệ trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại hiệu quả không cao. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng tới quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp, cung cấp và lưu trữ thông tin của đơn vị. 2.3.2.2. Tổ chức công tác kế toán 2.3.2.2.1 Tổ chức chứng từ kế toán Tổ chức chứng từ kế toán tại tập đoàn Việt Á và các công ty thành viên còn một số tồn tại như sau: Một là: Tại tập đoàn Việt Á và hầu hết các công ty thuộc tập đoàn chưa quan tâm thích đáng và chưa có những quy định cụ thể về hệ thống chứng từ kế toán sử dụng cho kế toán quản trị Hai là: Chưa sử dụng đầy đủ các chứng từ cần thiết để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh cho đúng với tính chất và nội dung của nghiệp vụ cũng như yêu cầu quản lý. Ba là: Một số chứng từ còn chưa đảm bảo đầy đủ tính hợp pháp hợp lệ của chứng từ như không được duyệt, thiếu chữ ký, thiếu nội dung Bốn là: Giá ghi trên phiếu xuất kho không phản ánh giá trị thực tế của hàng hoá xuất kho 2.3.2.2.2. Tổ chức tài khoản kế toán ix Tổ chức tài khoản kế toán tại tập đoàn Việt Á và các công ty thành viên còn một số tồn tại như sau: Một là, Tại tập đoàn Việt Á và tại hầu hết các công ty trực thuộc tập đoàn vận dụng hệ thống tài khoản chủ yếu chỉ đáp ứng yêu cầu số liệu cho lập báo cáo tài chính. Khi sử dụng hệ thống tài khoản các công ty chưa kết hợp được mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị trong việc mở các tài khoản chi tiết khác nhau cho từng đối tượng. Hai là: Sử dụng các tài khoản không đúng với nội dung của chi phí. Ba là, sử dụng thiếu tài khoản để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bốn là, chưa chi tiết hoá đến cấp cần thiết cho một số tài khoản như: TK 152- Nguyên vật liệu, TK 153 - Công cụ dụng cụ...... 2.3.2.2.3. Tổ chức sổ sách kế toán Tập đoàn Việt Á và các công ty thành viên còn một số tồn tại về tổ chức sổ sách kế toán như sau: Một là, Các loại sổ sách sử dụng tại tập đoàn Việt Á và tại các công ty thuộc tập đoàn phần lớn là các sổ cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài chính mà chưa tổ chức và sử dụng đầy đủ các sổ cung cấp số liệu chi tiết cho việc lập báo cáo kế toán quản trị. Hai là, không hạch toán ngay các số liệu kế toán theo đúng ngày phát sinh chứng từ. Ba là, định kỳ hàng tháng không in ra toàn bộ sổ sách phát sinh; sổ đã in ra không có số trang, không có giám đốc và kế toán trưởng ký; không tự đóng dấu giáp lai. Bốn là, vẫn còn có hiện thượng tẩy xoá trên sổ sách hoặc thực hiện không đúng phương pháp chữa sổ theo quy định hiện hành của Chế độ kế toán doanh nghiệp. x 2.3.2.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Nói chung các báo cáo tài chính tại tập đoàn Việt Á và phần lớn các công ty thµnh viªn trực thuộc đã được lập đầy đủ theo đúng quy định của Nhµ n­íc. Số liệu của các báo cáo đúng với thực tế, phần lớn đã đạt yêu cầu quy định. Tuy nhiên đối với báo cáo tài chính hợp nhất thì tập đoàn vẫn còn thả nổi mà chưa có hướng dẫn cụ thể. Báo cáo tài chính hợp nhất mới chỉ lập theo năm mà chưa lập theo quý. Mặt khác, do một số hạn chế về mặt chế độ chứng từ và tổ chức hạch toán làm cho chất lượng báo cáo chưa được như mong muốn của các nhà quản lý. 2.3.2.2.5. Tổ chức công tác kiểm tra kế toán Hiện nay, tại tập đoàn Việt Á không có bộ phận kiểm toán riêng biệt mà công tác kiểm tra được thực hiện bởi ban kiểm soát của tập đoàn. Vì vậy, công tác kiểm tra kế toán không được đảm bảo thường xuyên, chưa kịp thời. Ngoài ra, công tác hướng dẫn kế toán tại các đơn vị trực thuộc những khi có khúc mắc hoặc sai sót xảy ra còn chưa kịp thời. xi CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN VIỆT Á 3.1. Định hướng phát triển của tập đoàn Việt Á đến năm 2020 Hiện nay, các hoạt động của tập đoàn Việt Á vẫn phát triển theo đà vốn có và chuyển biến tích cực phù hợp với tinh thần của các nghị quyết của đại hội Đảng VIII là yêu cầu “từ nay tới năm 2020 ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo xu hướng hiện đại hóa.. Tập đoàn Việt Á là tập đoàn có thế mạnh về cung cấp các thiết bị điện công nghiệp. Đặc biệt là thế mạnh của các tủ điện hạ thế, trung thế, các máy biến thế có công suất nhỏ phù hợp với nhu cầu điện khí hóa nông thôn. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng cố gắng đẩy nhanh việc phát triển kinh tế, tăng cường nguồn vốn, và có thể là huy động từ nước ngoài hoặc các nhà đầu tư trong nước nhằm ổn định hơn vấn đề tài chính. 3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á Tập đoàn Việt Á muốn tồn tại và phát triển thì phải nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Do vậy phải thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó hoàn thiện tổ chức kế toán là một biện pháp rất quan trọng. Chính vì vậy, hoàn thiện tổ chức kế toán tại tập đoàn Việt Á hiện nay càng trở nên cấp thiết, giúp cho đơn vị đứng vững trên thị trường quốc tế và đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra. 3.3. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á xii 3.3.1 Yêu cầu hoàn thiện Thứ nhất, hoàn thiện tổ chức HTKT tại tập đoàn Việt Á phải đảm bảo tính thiết thực và có hiệu quả Thứ hai, hoàn thiện tổ chức HTKT tại tập đoàn Việt Á phải đảm bảo cung cấp thông tin một cách trung thực, khách quan, kịp thời và đầy đủ. Thứ ba, hoàn thiện tổ chức HTKT tại tập đoàn Việt Á phải đảm bảo tổ chức vận dụng chế độ kế toán đáp ứng yêu cầu minh bạch và công khai 3.3.2. Nguyên tắc hoàn thiện Thứ nhất, quá trình hoàn thiện phải được tiến hành đồng bộ từ khâu lập chứng từ kế toán, vận dụng tài khoản kế toán, sổ kế toán để phản ánh đúng, đủ và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Thứ hai, nội dung hoàn thiện phải phù hợp với thông lệ, chuẩn mực kế toán trong nước và quốc tế, phải tuân thủ và đảm bảo những qui định của chế độ tài chính kế toán hiện hành. Thứ ba, hoàn thiện tổ chức HTKT phải phù hợp với đặc điểm tổ chức, hoạt động, yêu cầu và trình độ quản lý của tập đoàn Việt Á Thứ tư, hoàn thiện tổ chức kế toán tại tập đoàn Việt Á phải đảm bảo tính hiệu quả và có tính khả thi 3.4. Các giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á 3.4.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán Trong phần đánh giá thực trạng luận văn đã trình bày tồn tại về tổ chức công tác kế toán của tập đoàn đó là chưa quan tâm đúng mức đến kế toán quản trị cả về phân công lao động kế toán, công tác ghi chép, sử dụng thông tin đến các báo cáo kế toán quản trị, việc thu nhận xử lý và cung cấp thông tin cho yêu cầu quản trị cũng như phân tích các hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Do đó, việc hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán tại tập đoàn Việt Á không chỉ quan xiii trọng đối với kế toán tài chính mà còn rất cần thiết đối với kế toán quản trị và hoạt động phân tích kinh doanh của tập đoàn. 3.4.2. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán 3.4.2.1. Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán Để cung cấp thông tin ban đầu phục vụ kịp thời cho việc ra quyết định điều hành của các nhà quản trị trong nội bộ, tập đoàn Việt Á cần xây dựng được hệ thống chứng từ phục vụ cho kế toán quản trị Đối với chứng từ của nghiệp vụ bán hàng thì luận văn kiến nghị là nên viết phiếu xuất kho cho nghiệp vụ bán hàng và giá ghi trên phiếu xuất là là giá thực tế xuất kho được tính bằng cách áp dụng một trong các phương pháp tính giá thực tế xuất kho mà công ty đang sử dụng. Đối với quy trình luân chuyển chứng từ thì tập đoàn Việt Á phải có kế hoạch về quy trình luân chuyển và kiểm tra chứng từ, xác định đường đi của từng loại chứng từ qua từng phần hành kế toán cụ thể, đảm bảo cho chứng từ kế toán được cập nhật kịp thời vào sổ kế toán 3.4.2.2. Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán Tập đoàn và các công ty thành viên căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc được Bộ Tài chính chấp thuận để chi tiết hoá theo các cấp (cấp 2, 3, 4) phù hợp với kế hoạch, dự toán đã lập và yêu cầu cung cấp thông tin của kế toán quản trị trong tập đoàn. Căn cứ vào yêu cầu cung cấp thông tin kế toán quản trị của từng cấp quản lý mà các tài khoản có mối quan hệ với nhau cần đảm bảo tính thống nhất về ký hiệu, cấp độ,(Ví d
Luận văn liên quan