Tổng hợp câu hỏi marketing căn bản

(Bản scan) So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa marketing truyền thống và marketing hiện đại? Từ đó rút ra bản chất của marketing hiện đại? Để nâng cao hiệu quả hoạt động của marketing, doanh nghiệp cần phải làm gì? Cho một ví dụ về doanh nghiệp hoạt động marketing đạt hiệu quả cao? Sự giống nhau: + Cả hai marketing đều thực hiện tiến hành hoạt động trên thị trường và đều coi khâu tiêu thụ là khâu quan trọng. + Đều là hoạt động của con người. + Đều là biện pháp, chủ trương kinh doanh. + Đều là mục tiêu vì lợi nhuận. Sự khác nhau: + Cổ điển: - Cách thức: sản xuất xong rồi mới tìm thị trường, sản xuất là quá trình quyết định tái sản xuất, bán những gì đã có. - Phạm vi: hoạt động không mang tính hệ thống, chỉ nghiên cứu một khâu của tái sản xuất.

pdf24 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 23/02/2013 | Lượt xem: 3564 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng hợp câu hỏi marketing căn bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan