Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự Công ty Cổ phần Trường Hà

Ngày nay công nghệ thông tin đã xâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhờ đó mà nâng cao được hiệu quả công việc, giám bớt sức lao động của con người. Trong thời đại nền kinh tế phát triển như hiện nay vấn đề sử dụng phân mềm quản lý cơ sở dữ liệu trở nên hết sức phổ biến. Những công việc như quản lý nhân sự, quản lý tiền lương, thu chi, quản lý bệnh viện, quản lý điểm. đang trở thành những bài toán cần giải quyết. Trong đó, quản lý nhân sự là đề tài đang thu hút được sự chú ý. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng gay gắt khốc liệt. Các doanh nghiệp Việt Nam không những phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Để có thể đứng vững và phát triển trên thị trường thì các doanh nghiệp phải đủ mạnh, phải trang bị đầy đủ các nguồn lực bao gồm tài lực, vật lực, nguồn nhân sự. Trong đó nguồn nhân sự đóng vai trò quan trọng nhất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, bởi vì một doanh nghiệp dù có nguồn tài chính dồi dào, cơ sở vật chất máy móc thiết bị có hiện đại mà đội ngũ lao động kém chất lượng thì doanh nghiệp đó khó có thể hoạt động hiệu quả và phát triển được. Hệ thống thông tin về nhân lực của một công ty là một hệ thống tài liệu phản ánh đầy đủ và toàn diện những tiềm năng về trí lực, thể lực của từng lao động, cả về số lượng, chất lượng,.Vì vậy, công tác quản lý nhân sự phải tiến hành thường xuyên, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin theo yêu cầu của quản lý cấp trên nhằm hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ của công ty trong từng giai đoạn. Chính vì thế, “Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự trong công ty cổ phần Trường Hà” là đề tài mà chúng em đã lựa chọn cho thực tập cơ sở của nhóm.

docx94 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 22/10/2013 | Lượt xem: 4820 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự Công ty Cổ phần Trường Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC GIẢI THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa GD Giám đốc P.GD Phó giám đôc P. QT SX Phòng quản trị và sản xuất P. ĐT và PT Phòng đào tạo và phát triển TCKT Tài chính kế toán SX Sản xuẩt KD Kinh doanh HDQT Hội đồng quản trị NV Nhân viên CB Cán bộ CNV Công nhân viên BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tê CNTT Công nghệ thông tin DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1:Cơ sở dữ liệu bảng HOSONHANVIEN 51 Bảng 2: Cở cở dữ liệu bảng PHONGBAN 51 Bảng 3: Cơ sở dữ liệu bảng BOPHAN 51 Bảng 4: Cơ sở dữ liệu bảng CHUCDANH 52 Bảng 5: Cơ sở dữ liệu bảng HOCVAN 52 Bảng 6: Cơ sở dữ liệu bảng LOAIHOPDONG 52 Bảng 7: Cở sở dữ liệu bảng BAOHIEM 53 Bảng 8: Cở sở dữ liệu bảng LUONGCONGTY 53 Bảng 9: Cở sở dữ liệu bảng nguoi 54 Bảng 10: cở sở dữ liệu bảng CONGTHANG 55 Bảng 11: Cở sở dữ liệu bảng NGHIPHEPTHANG 55 Bảng 12: Cở sở dữ liệu bảng DSNVKHENTHUONG 56 Bảng 13: Cở sở dữ liệu bảng DSNVKYLUAT 56 Bảng 14: Cở sở dữ liệu bảng DUABOLENLUONG 57 Bảng 15: Sơ đồ liên kết cơ sở dữ liệu 58 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Mô hình các lớp 35 Hình 2: Biểu đồ use case quản lý hệ thống quản lý nhân sự 36 Hình 3: Biểu đồ Use Case quản trị hệ thống 37 Hình 4: Biểu đồ use case cập nhật thông tin hệ thống 37 Hình 5: Biểu đồ Use case quản lý hồ sơ nhân viên 38 Hình 6: Biểu đồ Use Case Tra cứu 38 Hình 7: Biểu đồ Use Case thống kê báo cáo 39 Hình 8: Biểu đồ trình tự cập nhật thông tin 40 Hình 9: Biểu đồ trình tự xóa thông tin 41 Hình 10: Biểu đồ trình tự sửa thông tin 42 Hình 11: Biểu đồ trình tự tra cứu thông tin 43 Hình 12: Biểu đồ trình tự thống kê báo cáo 44 Hình 13: Biểu đồ hoạt động kiểm tra trùng mã 45 Hình 14: Biểu đồ hoạt động cập nhật thông tin 46 Hình 15: Biểu đồ hoạt động sửa thông tin 47 Hình 16: Biểu đồ hoạt động xóa thông tin 48 Hình 17: Biểu đồ hoạt động tra cứu 48 Hình 18: Biểu đồ hoạt động thống kê báo cáo 49 Hình 19: Giao diện đăng nhập 59 Hình 20: Giao diện chính của phần mềm 60 Hình 21: Giao diện module quản trị hệ thống 61 Hình 22: Giao diện chức năng thay đổi mật khẩu 62 Hình 23: Giao diện chức năng quản lý người dùng 62 Hình 24: Giao diện chức năng cập nhật bộ phận 64 Hình 25: Giao diện chức năng cập nhật phòng ban 65 Hình 26: Giao diện cập nhật các chức danh 66 Hình 27: Giao diện chức năng cập nhật học vấn 67 Hình 28: Giao diện chức năng cập nhật các loại hợp đồng 67 Hình 29: Giao diện cập nhật các loại bảo hiểm 68 Hình 30: Giao diện cập nhật lương 69 Hình 31: Giao diện cập nhật hồ sơ nhân viên 70 Hình 32: Giao diện cập nhật thôi việc 71 Hình 33: Giao diện cập nhật khen thưởng 72 Hình 34: Giao diện cập nhật kỷ luật 72 Hình 35: Giao diện cập nhật công tháng 73 Hình 36: Giao diện cập nhật nghỉ phép 74 Hình 37: Giao diện cập nhật danh sách dự báo lên lương 75 Hình 38: Giao diện tìm kiếm nhân viên 76 Hình 39: Giao diện thống kê danh sách nhân viên toàn công ty 77 Hình 40: Giao diện thống kê nhân viên theo phòng ban 78 Hình 41: Giao diện chức năng thống kê nhân viên khen thưởng 79 Hình 42: Giao diện chức năng thống kê danh sách nhân viên kỷ luật 80 Hình 43: Giao diện chức năng thống kê danh sách nhân viên thôi việc 81 Hình 44: Giao diện chức năng thống kê bảng công tháng 82 Hình 45: Giao diện chức năng thống kê nghỉ phép tháng 83 Hình 46: Giao diện chức năng thống kê danh sách dự báo lên lương 84 Hình 47: Giao diện About 85 Hình 48: Giao diện chức năng hướng dẫn sử dụng 85 Hình 49: Nhật ký người sử dụng 86 Hình 50: Hướng dẫn sử dụng bước 1 87 Hình 51: Hướng dẫn cài đặt bước 2 88 Hình 52: Hướng dẫn cài đặt bước 3 88 Hình 53: Hướng dẫn cài đặt bước 4 89 Hình 54: Hướng dẫn cài đặt bước 5 89 Hình 55: Hướng dẫn sử dụng phần mềm 90 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Cở cấu tổ chức của công ty 17 PHẦN GIỚI THIỆU LỜI CẢM ƠN Đề tài Xây dựng phần quản lý nhân sự trong Công ty cổ phần Trường Hà được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của cô Ninh Thị Thanh Tâm giảng viên khoa công nghệ thông tin, học viện Quản Lý Giáo Dục. Trước hêt, chúng em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cô Ninh Thị Thanh Tâm đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi về tài liệu và phương tiện để chúng em hoàn thành đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong và ngoài khoa công nghệ thông tin đã trang bị cho em những kiến thức trong những năm học tập tại Học Viện Quản Lý Giáo Dục. Chúng em xin chân thành cảm ơn Công ty cổ phần Trường Hà đã tạo điều kiên cho chúng em tìm hiểu và khảo sát đề tài. Chúng em đã nhận được sự động viên, giúp đỡ và nhiều ý kiến đóng góp quý báu cũng như việc cung cấp các thông tin, chứng từ của các anh chị trong Phòng cho phần mềm của em, giúp đáp ứng được các nhu cầu thực tế và hoàn thành tốt đề tài của chúng em. Xin cảm ơn các bạn sinh viên lớp K4A – ngành tin học ứng dụng - Học Viện Quản Lý Giáo Dục đã đóng góp ý kiến về những điều còn thiếu trong đề tài, để đề tài ngày hôm nay được hoàn chỉnh hơn Một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn! LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay công nghệ thông tin đã xâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhờ đó mà nâng cao được hiệu quả công việc, giám bớt sức lao động của con người. Trong thời đại nền kinh tế phát triển như hiện nay vấn đề sử dụng phân mềm quản lý cơ sở dữ liệu trở nên hết sức phổ biến. Những công việc như quản lý nhân sự, quản lý tiền lương, thu chi, quản lý bệnh viện, quản lý điểm... đang trở thành những bài toán cần giải quyết. Trong đó, quản lý nhân sự là đề tài đang thu hút được sự chú ý. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng gay gắt khốc liệt. Các doanh nghiệp Việt Nam không những phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Để có thể đứng vững và phát triển trên thị trường thì các doanh nghiệp phải đủ mạnh, phải trang bị đầy đủ các nguồn lực bao gồm tài lực, vật lực, nguồn nhân sự. Trong đó nguồn nhân sự đóng vai trò quan trọng nhất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, bởi vì một doanh nghiệp dù có nguồn tài chính dồi dào, cơ sở vật chất máy móc thiết bị có hiện đại mà đội ngũ lao động kém chất lượng thì doanh nghiệp đó khó có thể hoạt động hiệu quả và phát triển được. Hệ thống thông tin về nhân lực của một công ty là một hệ thống tài liệu phản ánh đầy đủ và toàn diện những tiềm năng về trí lực, thể lực của từng lao động, cả về số lượng, chất lượng,...Vì vậy, công tác quản lý nhân sự phải tiến hành thường xuyên, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin theo yêu cầu của quản lý cấp trên nhằm hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ của công ty trong từng giai đoạn. Chính vì thế, “Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự trong công ty cổ phần Trường Hà” là đề tài mà chúng em đã lựa chọn cho thực tập cơ sở của nhóm. Nội dụng của đề tài bao gồm những vấn đề liên quan đến quản lý nhân sự của công ty cổ phần Trường Hà. Ngoài phần giới thiệu và kết luận, báo cáo thực tập cơ sở được bố cục phần nội dung như sau: Chương I: Tổng quan đề tài Chương II: Khảo sát quản lý thực tế Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống Chương IV: Thiết kế giao diện phần mềm Chương V: Cài đặt phần mềm quản lý nhân sự và hướng dẫn sử dụng Với mong muốn tìm hiểu một phần nhỏ trong kho tàng phát triển của công nghệ thông tin, chúng em đã đi vào tìm hiểu về cách thức tổ chức và hoạt động của công ty. Để từ đó xây dựng lên phần mềm Quản lý nhân sự trong công ty cổ phần Trường Hà nhằm phục vụ cho lợi ích của công ty. Phần mềm có thể chưa hoàn chỉnh, nhưng một phần nào đã thể hiện được sự cố gắng của em trong những bước đầu hoà nhập với môi trường làm việc bên ngoài và thế giới công nghệ mới. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI Phương pháp thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ sở lý luận Nghiên cứu thực nghiệm: điều tra và khảo sát phân tích Công cụ cài đặt Do tính chất của cơ sở dữ liệu của bài toán nên chương trình này sử dụng ngôn ngữ lập trình CShap của Microsoft Visual Studio 2008 trong việc tạo giao diện và chương trình chính, kết hợp với Microsoft SQL Server 2008 tạo cơ sở dữ liệu và Rational Rose 2007 phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Rational Rose Rational Rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo hướng đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình. Ration Rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp, giúp chúng ta phân tích hệ thống và làm cho chúng ta có thể thiết kế được mô hình. Mô hình Ration Rose là bức tranh của một hệ thống từ những phối cảnh khác nhau nó bao gồm tất cả các mô hình UML, actors, use cases, objects, component và deployment nodes trong hệ thống. Nó mô tả chi tiết mà hệ thống bao gồm và nó sẽ làm việc thế nào. Vì thế người lập trình có thể dùng mô hình như một bản thiết kế cho việc xây dựng hệ thống. Rational Rose cung cấp những tính năng sau đây để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích thiết kế và xây dựng những ứng dụng của bạn: Mô hình hướng đối tượng Mô hình cung cấp cho UML, COM, OMT và Booch ‘93 Kiểm tra ngữ nghĩa Hỗ trợ phát sinh mã cho một số ngôn ngữ Hỗ trợ việc phát triển cho việc kiểm soát lặp đi lặp lại Phát triển cho nhiều người dùng và cung cấp cho cá nhân. Hợp nhất những công cụ làm mô hình dữ liệu Phát sinh tài liệu Bản chính Rational Rose là sự thống nhất và mở rộng Sự liên kết tự động hóa OLE Nhiều nền tảng sẵn có Các bước phát sinh mã: Kiểm tra mô hình Tạo lập thành phần Thực hiện ánh xạ lớp vào thành phần Đặt thuộc tính phát sinh mã trình Chọn lớp, thành phần hay gói Phát sinh mã trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ SQL và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là một trong những nền tảng kỹ thuật quan trọng trong công nghiệp máy tính. Cho đến nay, có thể nói rằng SQL đã được xem là ngôn ngữ chuẩn trong cơ sở dữ liệu. Đa số các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ thương mại đều chọn SQL làm ngôn ngữ cho sản phẩm của mình. SQL, viết tắt của Structured Query Language (ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc), là công cụ sử dụng để tổ chức, quản lý và truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu. SQL là một hệ thống ngôn ngữ bao gồm tập các câu lệnh sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu. SQL được sử dụng để điều khiển tất cả các chức năng mà một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người dùng bao gồm: * Định nghĩa dữ liệu: SQL cung cấp khả năng định nghĩa các cơ sở dữ liệu, các cấu trúc lưu trữ và tổ chức dữ liệu cũng như mối quan hệ giữa các thành phần dữ liệu * Truy xuất và thao tác dữ liệu: Với SQL, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác truy xuất, bổ sung, cập nhật và loại bỏ dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu. * Điều khiển truy cập: SQL có thể được sử dụng để cấp phát và kiểm soát các thao tác của người sử dụng trên dữ liệu, đảm bảo sự an toàn cho cơ sở dữ liệu. * Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu: SQL định nghĩa các ràng buộc toàn vẹn trong cơ sở dữ liệu nhờ đó đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của dữ liệu trước các thao tác cập nhật cũng như các lỗi của hệ thống. Như vậy, có thể nó rằng SQL là một ngôn ngữ hoàn thiện được sử dụng trong các hệ thống cơ sở dữ liệu và là một thành phần không thể thiếu trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. b. Câu lệnh SQL SQL chuẩn bao gồm khoảng 40 câu lệnh. Các câu lệnh của SQL đều được bắt đầu bởi các từ lệnh, là một từ khóa cho biết chức năng của câu lệnh (chẳng hạn Select, detele, commit). Sau từ lệnh là các mệnh đề của câu lệnh. Mỗi một mệnh đề trong câu lệnh cũng được bắt đầu bởi một từ khóa (chẳng hạn From, where,…). Ngôn ngữ lập trình CSharp Ngôn ngữ CSharp (C#) được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Microsoft, nó được xây dựng dựa trên nền tảng của hai ngôn ngữ mạnh nhất là C++ và Java. Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C#? * C# là ngôn ngữ đơn giản C# loại bỏ một vài sự phức tạp và rối rắm của những ngôn ngữ như Java và C++, bao gồm việc loại bỏ những macro, template, đa kế thừa, và lớp cơ sở ảo (Virtual base class). Chúng là những nguyên nhân gây ra sự nhầm lẫn cho người lập trình. Ngôn ngữ C# đơn giản vì nó dựa trên nền tảng C và C++ nhưng nó đã được cải tiến để làm cho ngôn ngữ đơn giản hơn. * C# là ngôn ngữ hiện đại Vì C# chứa tất cả những đặc tính sau: Xử lý ngoại lệ, thu gom bộ nhớ tự động, những kiểu dữ liệu mở rộng, và bảo mật mã nguồn. * C# là ngôn ngữ hướng đối tượng Vì C# hỗ trợ tất cả các đặc tính như: sự đóng gói (encapsulation), sự kế thừa (inheritance) và đa hình (polymorphism). * C# là ngôn ngữ mạnh mẽ và cũng mềm dẻo Ngôn ngữ này không đặt những ràng buộc lên những việc có thể làm. C# được sử dụng cho các dự án khác nhau như là tạo ra ứng dụng xử lý văn bản, ứng dụng đồ họa, bảng tính, hay thậm chí những trình biên dịch cho các ngôn ngữ khác. * C# là ngôn ngữ ít từ khóa C# là ngôn ngữ sử dụng giới hạn những từ khóa, chỉ khoảng 80 từ khóa. * C# là ngôn ngữ hướng module Mã nguồn C# có thể được viết trong những phần được gọi là những lớp, những lớp này chứa các phương thức thành viên của nó. Những lớp và những phương thức có thể được sử dụng lại trong ứng dụng hay các chương trình khác. Bằng cách truyền các mẫu thông tin đến những lớp hay phương thức chúng ta có thể tạo ra những mã nguồn dùng lại có hiệu quả. CHƯƠNG II. KHẢO SÁT QUẢN LÝ THỰC TẾ Mô tả cơ cấu tổ chức công ty Giới thiệu công ty Tên đơn vị: Công ty cổ phần Trường Hà Trụ sở văn phòng:352 Đường Giải Phóng-Phương Liệt-Hà Nội Điện thoại:36644625 Email:truongha.hn@gmail.com.vn Website: www:/thanhdomart.vn Ngành nghề kinh doanh của công ty: Tư vấn,thiết kế,triển khai kinh doanh siêu thị Kinh doanh ,bán lẻ,phân phối hàng tiêu dùng Dịch vụ cho thuê kho bãi,lưu giữ hàng hóa,mở văn phòng Dịch vụ trông giữ xe ô tô,xe máy ngày và đêm Chuyên sản xuất,kinh doanh giá kệ siêu thị Cơ cấu cổ phần của công ty: Ông Mai Đức Lâm sở hữu 19.796 cổ phần,chiếm 98,98% vốn điều lệ. Bà Vi Thị Huyền sở hữu 102 cổ phần,chiếm 0,51% vốn điều lệ. Ông Mai Đức Khoa sở hữu 102 cổ phần,chiếm 0,51% vốn điều lệ. Số vốn điều lệ đăng kí của công ty:20.000.000.000 (VNĐ) Mô tả cơ cấu tổ chức công ty P.GĐ SX HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT P.GĐ KD Các tổ SX +Bảo vệ Tổ bốc xếp Tổ tiếp thị TỔNG GIÁM ĐỐC GĐ công ty Trường Hà GĐ chi nhánh Thành Đô Phòng IT P. QT SX và chất lượng Phòng TCKT P. ĐT và PT hệ thống P.GĐ KD P.HC-nhân sự Phòng kinh doanh P.GĐ SX Các tổ SX +Bảo vệ Tổ bốc xếp Tổ tiếp thị Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của công ty Chức năng, nhiệm vụ, phân quyền giữa các phòng ban Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản trị của công ty có toàn quyền nhân danh công ty quyết định vấn đề quan trọng liên quan đến phương hướng mục tiêu của công ty. Ban kiểm soát: Gồm 3 thành viên, hoạt động và độc lập theo nhiệm vụ và quyền hạn của mình tại điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước Hội dồng quản trị của công ty và giám sát việc hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng giám đốc công ty: Tổng giám đốc công ty kiêm chủ tịch HĐQT công ty là đại diện pháp nhân của công ty, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Giám đốc chi nhánh Thành Đô: Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch kinh doanh,tiêu thụ sản phẩm của siêu thị thành đô. Giám đốc Trường Hà: Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất ,kinh doanh sản phẩm của công ty Trường Hà; báo cáo lên tổng giám đốc về hoạt động thuê kho,văn phòng và hoạt động trông giữ xe tại công ty hàng tháng, quý, năm; quản lý phân công công việc cụ thể cho cán bộ nhân viên trong công ty. Phòng Tài chính – Kế toán. Quản lý tài sản toàn công ty: Tiền vốn, vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ Theo dõi, tập hợp, phân loại, tổng hợp và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định của pháp luật. Chủ trì việc xây dựng các quy trình như: Xuất, nhập kho, thanh toán, tạm ứng, kiểm kê…trình Ban tổng giám đốc ban hành  và thống nhất thực hiện trong toàn công ty. Lập kế hoạch tài chính cho công ty hàng năm và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tài chính. Xây dựng dự toán và kiểm soát dự toán đối với các dự án do công ty triển khai. Đề xuất xây dựng chính quy tài chính để Hội đồng quản trị công ty ban hành và thực hiện trong toàn công ty. Giám sát thực hiện, đánh giá về đề xuất sửa đổi quy chế tài chính của công ty. Đề xuất, xây dựng thẩm quyền và quy chế duyệt chi toàn công ty và giám sát thực hiện. Thống kê số liệu phục vụ cho hoạt động phân tích của công ty. Phân tích số liệu doanh thu, doanh thu bán hang… các thông tin khác phục vụ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty. Phòng kinh doanh Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm cho công ty, đề xuất lên phương án phát triển các dịch vụ mới trình Ban tổng giám đốc phê duyệt và triển khai. Thường xuyên tập hợp số liệu, phân tích, tổng hợp và lập báo cáo tình hình hoạt động và kinh doanh tháng, quý, 6 tháng, cả năm và theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Lập các báo cáo về tình hình hoạt động và kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên. Dựa trên số liệu hoạt động kinh doanh có thống kê, phân tích đánh giá các hoạt động kinh doanh và tham mưu, đề xuất, kiến nghị Ban Tổng Giám đốc có những thay đổi, điều chỉnh kịp thời. Nghiên cứu, xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, kế hoạch hoạt động và kế hoạch kinh doanh hàng năm, hàng quý của Công ty. Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty giao chỉ tiêu kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc Công ty. Theo dõi, thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và chương trình công tác của Công ty và của các đơn vị trực thuộc Công ty. Phòng hành chính- nhân sự Quản lý nhân sự của công ty: tuyển dụng, giám sát quá trình thử việc của nhân viên, quản lý hồ sơ toàn bộ nhân viên (các hồ sơ, lý lịch theo quy định…); thường xuyên cập nhật các thông tin về nhân viên hàng tháng để có đánh giá đích thực cho Ban Tổng giám đốc trong quá trình sắp xếp lao động và trả lương cho nhân viên; Theo dõi các thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh gia đình…của CB, CNV; Xây dựng các chương trình đào tạo, các chương trình đào tạo áp dụng trong công ty, đánh giá kết quả đào tạo cho từng khóa học. Quản lý tiền lương: Đề xuất, xây dựng cơ chế tiền lương, quy chế phân phối tiền lương; theo dõi thời gian giữ bậc, nâng bậc lương, các thành tích, các lần vi phạm, đề xuất nâng, hạ lương CB, CNV; Tổng hợp bảng chấm công, giám sát việc chấm công cho các bộ phận. Theo dõi và thực hiện các công tác liên quan đến: BHXH, BHYT, BHTN, các chính sách xã hội khác…liên quan đến người lao động. Phòng IT Phòng Công nghệ thông tin là phòng tham mưu, giúp việc trong việc xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch về công nghệ thông tin của toàn Công ty. Tham mưu, đề xuất giải pháp quản trị và phát triển từng giai đoạn, từng dự án theo mục tiêu của phòng CNTT được Tổng giám đốc phê duyệt trong từng giai đoạn hàng năm. Phòng đào tạo và phát triển hệ thống Để khẳng định thương hiệu của mình trong quá trình đổi mới & hội nhập với thị trường Thế giới, Ban Giám đốc đã chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển hệ thống. Bộ phận đào tạo và phát triển hệ thống nhận trách nhiệm đào tạo và đưa ra chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với mục tiêu của Công ty. Bộ phận đào tạo & PTHT với thành phần là những cán bộ có kinh nghiệm trong công tác đào tạo và phát triển, biết xác định hướng phát triển của Công ty và phối hợp với các phòng ban mở các khóa bồi dưỡng năng lực quản lý cho cán bộ, nâng cao kiến thức chuyên môn cho nhân viên sản xuất cũng như bán hàng trên toàn quốc. Phòng quản trị sản xuất và chất lượng Lập kế hoạch sản xuất, điều độ sản xuất. Kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu vào. Kiểm tra sản phẩm trước khi nhập kho, xử  lý sản phẩm không phù hợp. Quản lý trang thiết bị sản xuất, và giám sát dụng cụ, thiết bị. Cách tổ chức của tổ chức nhân sự hệ thống hiện tại Hồ sơ về một nhân viên sẽ được nộp tại phòng hành chính – nhân sự nếu như nhân viên đó trúng tuyển hoặc chuyển từ nơi khác về công ty. Sau khi đã chính thức được nhận công tác, hồ sơ của nhân viên đó chính thức được lưu trữ tại đây. Các giấy tờ, quyết định liên quan đến lương, c