Xây dựng Website quản lý đào tạo theo hình thức tín chỉ

Quản lý đào tạo theo hình thức tín chỉ đang là vấn đề khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng hiện tại mô hình quản lý đào tạo này cũng đang được áp dụng ở khá nhiều các trường đại học, cao đẳng. Đây là một mô hình đào tạo phổ biến trên thế giới, nó cho phép sinh viên được phép đăng kí môn học mình muốn học, thời gian học trong tuần Như vậy sinh viên có thể hoàn toàn chủ động về thời gian học cũng như thời khóa biểu của chính mình. Do đó nó được đánh giá là một mô hình hay và linh hoạt. Khoa Quản lý đào tạo quốc tế là một khoa trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện đang áp dụng mô hình đào tạo này để quản lý và đào tạo sinh viên. Tuy nhiên, hiện tại vấn đề quản lý tại đây vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Đứng trước nhu cầu thực tế của khoa Quản lý Đào tạo Quốc tế trong việc tin học hóa công tác quản lý, tác giả đã nhận thấy sự cần thiết của một hệ thống thông tin quản lý đào tạo dựa trên công nghệ Web, do đó đề tài tác giả lựa chọn cho chuyên đề thực tập là “Xây dựng Website quản lý đào tạo theo hình thức tín chỉ”. Ngoài phần lời nói đầu và kết luận, chuyên đề gồm 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về khoa Quản lý Đào tạo Quốc tế và bài toán quản lý đào tạo theo hình thức tín chỉ. - Chương 2: Cơ sở phương pháp luận phát triển Website. - Chương 3: Xây dựng Website quản lý đào tạo theo hình thức tín chỉ tại khoa Quản lý Đào tạo Quốc tế.

doc162 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 2220 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng Website quản lý đào tạo theo hình thức tín chỉ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Quản lý đào tạo theo hình thức tín chỉ đang là vấn đề khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng hiện tại mô hình quản lý đào tạo này cũng đang được áp dụng ở khá nhiều các trường đại học, cao đẳng. Đây là một mô hình đào tạo phổ biến trên thế giới, nó cho phép sinh viên được phép đăng kí môn học mình muốn học, thời gian học trong tuần… Như vậy sinh viên có thể hoàn toàn chủ động về thời gian học cũng như thời khóa biểu của chính mình. Do đó nó được đánh giá là một mô hình hay và linh hoạt. Khoa Quản lý đào tạo quốc tế là một khoa trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện đang áp dụng mô hình đào tạo này để quản lý và đào tạo sinh viên. Tuy nhiên, hiện tại vấn đề quản lý tại đây vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Đứng trước nhu cầu thực tế của khoa Quản lý Đào tạo Quốc tế trong việc tin học hóa công tác quản lý, tác giả đã nhận thấy sự cần thiết của một hệ thống thông tin quản lý đào tạo dựa trên công nghệ Web, do đó đề tài tác giả lựa chọn cho chuyên đề thực tập là “Xây dựng Website quản lý đào tạo theo hình thức tín chỉ”. Ngoài phần lời nói đầu và kết luận, chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về khoa Quản lý Đào tạo Quốc tế và bài toán quản lý đào tạo theo hình thức tín chỉ. Chương 2: Cơ sở phương pháp luận phát triển Website. Chương 3: Xây dựng Website quản lý đào tạo theo hình thức tín chỉ tại khoa Quản lý Đào tạo Quốc tế. Chương 3 là chương cuối cùng của chuyên đề và đồng thời cũng là chương trình bày những công việc mà tác giả đã thực hiện được trong thời gian thực tập tại khoa Quản lý đào tạo quốc tế - trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến TS. Trần Thị Song Minh, người trực tiếp hướng dẫn tận tình, giúp tác giả có thể hoàn thành đề tài một cách tốt nhất, xin cảm ơn TS. Phan Thủy Chi và các anh chị tại khoa Quản lý đào tạo quốc tế - trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã giúp đỡ tác giả rất nhiều trong quá trình thực hiện chuyên đề. CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KHOA QUẢN LÝ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VÀ BÀI TOÁN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 1.1 Giới thiệu về khoa quản lý đào tạo quốc tế. Ngày 25/10/2003, tiền thân là Văn Phòng Quản lý Dự án thuộc khoa Sau đại học, Khoa QLĐT đã chính thức ra đời với nhiệm vụ tập trung các nguồn lực của ĐHKTQD, phát huy tối đa thế mạnh của Trường để phát triển và quản lý có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác đào tạo với các trường đại học và tổ chức quốc tế tiến tới xây dựng các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế trong tương lai. Tên pháp định: Khoa quản lý đào tạo quốc tế. Tên tiếng anh: Facutly of international education management. Tên viết tắt: FIE. Văn phòng khoa: Tầng 3- Nhà 6- Trường đại học kinh tế quốc dân- 207- Giải Phóng- Hai Bà Trưng – Hà Nội Điện thoại: (04) 3869 7296 Fax: (04) 3869 1798 Web: www.neufie.edu.vn Ngành nghề hoạt động: giáo dục đào tạo Trưởng khoa: PGS.TS Hoàng Văn Hoa Mục tiêu hoạt động: Tập trung nguồn lực, phát huy tối đa các thế mạnh của Trường ÐHKTQD trong quản lý và phát triển các chương trình, dự án hợp tác với các trường đại học và các tổ chức quốc tế, tiến tới xây dựng các chương trình đào tạo đạt chuẩn mực quốc tế của chính ÐHKTQD. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược và các chính sách phát triển đào tạo quốc tế của Trường ÐHKTQD; Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án, chương trình liên kết quốc tế về  đào tạo, bồi dưỡng ở các hệ đại học và sau đại học. Các dự án, chương trình hợp tác đào tạo quốc tế đang thực hiện tại Khoa: - Chương trình cử nhân quốc tế ngành quản trị kinh doanh IBD. - Dự án Cao học Việt-Bỉ hợp tác với Ðại học Tổng hợp Tự do Bruxelles,  Vương quốc Bỉ do Cộng đồng tiếng Pháp của Bỉ hỗ trợ với ba chương trình đào  tạo   Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh    Chương trình Thạc sỹ Kinh tế và Quản lý công    Chương trình Thạc sỹ Quản trị Doanh nghiệp và Hệ thống thông tin -Dự án Cao học Việt-Mỹ hợp tác với Ðại học Tổng hợp Bang Washington,  Mỹ đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh -Dự án “Xây dựng tài liệu phục vụ đào tạo công chức địa phương” hợp  tác với Ðại học Tổng hợp Insubria, ý và Ðại học Tổng hợp Autonoma, Tây Ban Nha do Liên hiệp Châu Âu tài trợ -Dự án “Xây dựng tài liệu giảng dạy môn Tiêu chuẩn hoá trong các công  ty và thị trường” hợp tác với Ðại học Tổng hợp Hamburg, CHLB Ðức; -Ngoài ra, Khoa cũng phối hợp với các tổ chức khác thực hiện các  chương trình bồi dưỡng giáo viên về kinh tế và quản trị kinh doanh. Những thành tích đạt được: Các chương trình thạc sỹ hợp tác với Ðại học Tổng hợp Tự do Bruxelles, Vương  quốc Bỉ: Sau 7 năm hợp tác, các chương trình đã đào tạo tổng cộng khoảng 300 thạc sỹ. Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh hợp tác với ÐH Tổng hợp  Washington, Hoa kỳ: Sau 5 năm hợp tác, chương trình đã đào tạo được 39 thạc sỹ và hiện đang có 70  học viên ở cả Hà nội và TP Hồ Chí Minh. Phương hướng hoạt động giai đoạn 2008-2012: Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đào tạo đại học và thạc sỹ  theo chuẩn mực quốc tế (chương trình được các trường đại học của Mỹ, Châu Âu  và khu vực công nhận tương đương và chấp nhận kết quả học tập của học viên) do Trường Ðại học Kinh tế Quốc dân cấp bằng; Tham mưu cho Ban giám hiệu để khai thác có hiệu quả các nguồn lực của các chương trình hợp tác đào tạo vào phát triển nhà trường và để phát triển có chọn lọc các chương trình đào tạo mới nhằm góp phần hình thành các chuyên ngành đào tạo mới, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà  trường; Nâng cao uy tín và chất lượng đào tạo của các chương trình hợp tác đào tạo hiện do Khoa quản lý, khai thác nguồn lực của các chương trình vào đào tạo và  phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Tổ chức bộ máy của khoa Các chuyên ngành, hệ đào tạo: Hệvà chuyên ngành đào tạo theo dự án, chương trình Mục tiêu  1. Hệ đại học    Chuyên ngành quản trị kinh doanh    (Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh quốc tế, hợp tác với tập đoàn Giáo dục Tyndale, Singapore, International Edexcel và đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh) Trang bị cho sinh viên kiến thức hiện đại,  các kỹ năng quản trị, giao tiếp, ngoại ngữ và phương pháp tư duy chủ động sáng tạo  2. Hệ sau đại học    Cao học quản trị kinh doanh (Dự án Cao học Việt Bỉ, hợp tác với trường Kinh tế và quản lý Solvay-Bruxelles, đại học Tự do Bruxelles) Đào tạo các nhà quản lý kinh doanh chuyên nghiệp, đạt trình độ thạc sỹ được Quốc tế công nhận, thích ứng với môi trường kinh doanh toàn cầu.  Cao học  kinh tế và quản lý công (Dự án Cao học Việt Bỉ, hợp tác với trường Kinh tế và quản lý Solvay-Bruxelles, đại học Tự do Bruxelles) Đào tạo các nhà quản lý chuyên nghiệp cho các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đạt trình độ thạc sỹ được Quốc tế công nhận  Cao học quản trị kinh doanh và Tiến sỹ kinh tế (Dự án Cao học Việt-Lào, hợp tác với Đại học Quốc gia Lào, CHDCND Lào) Trang bị cho các nhà quản lý của CHDCND Lào những kiến thức hiện đại, những kinh nghiệm trong quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh đạt tới trình độ thạc sỹ và tiến sỹ được Bộ giáo dục của Việt Nam công nhận.  Bồi dưỡng sau đại học về kinh tế và quản lý Trang bị các kiến thức và kỹ năng hiện đại, cập nhật về kinh tế và quản lý cho người đã tốt nghiệp đại học có nhu cầu học tập liên tục.  Năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên Khoa hiện có 15 cán bộ, giáo viên chính thức (trong biên chế và Hợp đồng của Trường) trong đó có 1 Phó Giáo sư 2 Tiến sỹ 2 NCS 7 Thạc sỹ 3 Cử nhân 85% cán bộ của Khoa được đào tạo sau đại học ở nước ngoài, có khả năng giảng dạy và làm việc trực tiếp bằng tiếng Anh với chuyên gia nước ngoài. Ngoài ra, Khoa có 1 chuyên gia nước ngoài, 3 cán bộ ký hợp đồng với Khoa, 3 cán bộ giáo viên làm việc bán thời gian. Đặc biệt, Khoa có một đội ngũ cộng tác viên đông đảo là các giảng viên của Trường và các cán bộ đang công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Kết quả đào tạo: Số sinh viên nhập học của các dự án, chương trình đào tạo của Khoa QL Đào tạo Quốc tế (2003-2008) Dự án, chương trình theo bậc đào tạo 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008-2009  1. Hệ đại học              Chương trình Cử nhân QTKD Quốc tế     115 116 143    2. Hệ sau đại học              a) Dự án Cao học Việt-Bỉ 95 45 102 102 64 105  b Dự án Cao học Việt-Mỹ 34 29 18        c) Dự án Cao học Việt-Lào Cao học QTKD Tiến sỹ Kinh tế     80   96 20    d) Các dự án đào tạo cán bộ công chức     90   117    Tổng số thạc sỹ đã đào tạo trong giai đoạn 2003-2008 là 240 người Hoạt động NCKH, hợp tác quốc tế khác - Nghiên cứu khoa học và tư vấn: Khoa đã chủ động tìm kiếm và khai thác các hợp đồng nghiên cứu và tư vấn tập trung vào các hợp đồng nghiên cứu tư vấn có yếu tố nước ngoài. Trong 5 năm đã thực hiện 03 chương trình nghiên cứu tưu vấn cho Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. - Hội thảo khoa học quốc tế về Kinh tế và Quản lý công PET06 (2004-2006) Khoa đã hoàn thành nhiệm vụ được Nhà trường giao tổ chứcHội thảo khoa học quốc tế về Kinh tế và Quản lý công được gọi tắt là PET06 do Hiệp hội Kinh tế Công Quốc tế (APET) phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2006. Hội thảo PET06 là một sự kiện lớn đối với gới nghiên cứu kinh tế trên thế giới. Hội thảo có sự tham gia của hơn 300 nhà khoa học kinh tế, trong đó có hơn 200 nhà khoa học nước ngoài đến từ các trường đại học và trung tâm nghiên cứu khoa học thuộc 38 quốc gia. Hội thảo này là tiền đề mở ra các cuộc trao đổi học thuật và khuyến khích các công trình nghiên cứu về kinh tế Việt Nam và châu Á. Giáo sư Robert J. Aumann (giải Nobel về kinh tế năm 2005) đã tham dự Hội thảo. 1.2 Giới thiệu về chương trình cử nhân quốc tế ngành quản trị kinh doanh IBD. Đây là chương trình đạo tạo hệ đại học liên thông của khoa quản lý đào tạo quốc tế. Các đối tác của chương trình: - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trường đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo về kinh tế và quản lý ở Việt nam. Trường có quan hệ hợp tác với nhiều trường Đại học danh tiếng và tổ chức giáo dục của hơn 30 quốc gia trên thế giới. Nhà trường có một cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại và một đội ngũ giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của các chương trình đào tạo quốc tế. Khoa quản lý Đào tạo Quốc tế là đơn vị thực hiện chức năng xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo quốc tế, nhằm phát huy các thế mạnh tổng hợp của Trường, tiến tới xây dựng các chương trình đào tạo của chính trường KTQD được quốc tế công nhận. Website: www.neu.edu.vn , www.neufie.edu.vn - Tập đoàn Giáo dục Tyndale – Singapore Tập đòan Giáo dục Tyndale- Singapore được thành lập từ năm 1990, là một tổ chức giáo dục có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, chuyên cung cấp các chương trình đào tạo được công nhận toàn cầu. Tập đoàn Tyndale được lựa chọn là đối tác chính thức cung cấp các chương trình đào tạo lấy bằng Diploma Quốc gia BTEC của Edexcel, Vương quốc Anh. Website: www.tyndale.com.sg - Tổ chức Edexcel Vương quốc Anh Edexcel là một trong những tổ chức khảo thí và cấp bằng lớn nhất tại Anh về giáo dục hàn lâm và dạy nghề, họat động dưới sự giám sát của Ủy ban Quản lý Chương trình và Văn bằng Quốc gia (QCA-Qualifications and Curriculum Authority, UK). Diploma Quốc gia BTEC là một chương trình đào tạo uy tín của Edexcel, được nhiều trường đại học của Anh, Mỹ, Úc chấp nhận. Chương trình Diploma Quốc gia BTEC của Edexcel được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt nam công nhận. Website: www.edexcel.org.uk, www.edexcel-international.org - Trường Đại học Tổng hợp Sunderland Với khoảng 93% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, Đại học Tổng hợp Sunderland đã gây dựng được một danh tiếng đáng tự hào là Trường Đại học của doanh nghiệp và việc làm. Năm 2001, Trường ĐHTH Sunderland được Tổ chức xếp hạng các trường đại học Anh, The Guardian University Guide, bầu chọn là Trường Đại học mới tốt nhất trong năm. Trường được Tạp chí Times bình chọn là Trường Đại học mới tốt nhất nước Anh về nghiên cứu. Website: www.sunderland.ac.uk Hệ thống tổ chức và quản lý - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chịu tránh nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam về việc tổ chức, quản lý đào tạo và quản lý sinh viên chương trình. - Hội đòng định hướng chương trình: bao gồm đại điện của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tập đoàn Giáo dục Tyndale- Singapo, Tổ chức Edexcel International và Trường Đại học tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anhl có nhiệm vụ tư vấn cho Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong việc tổ chức, quản lý đào tạo và quản lý sinh viên. -Khoa quản lý đào tạo quốc tế: chịu trách nhiệm trước ban Giám hiện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện việc tổ chức các hoạt động đào tạo và quản lý sinh viên của Chương trình. -Ban điều hành chương trình là đơn vị trực thuộc Khoa Quản lý đào tạo Quốc tế, chịu sự chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ nhiệm khoa về theo dõi, quản lý chương trình đào tạo và quản lý sinh viên của Chương trình, Ban điều hành chương trình bao gồm Chủ nhiệm chương trình, cán bộ phụ trách hoạt động ngoại khóa, cán bộ phụ trách quản lý sinh viên và các chủ nhiệm lớp. Các ưu điểm nổi bật của chương trình IBD@NEU - Chương trình đào tạo quốc tế Bằng Đại học quốc tế của ĐHTH Sunderland (tại Việt nam) hoặc của các trường ĐH Anh, Mỹ, Úc. Đây là chương trình đào tạo Đại học liên thông, bao gồm ba giai đoạn: (i) lấy chứng chỉ tiếng Anh và phương pháp học tập của Tyndale, (ii) lấy bằng Diploma Quốc gia BTEC của Exdecel, và (iii) lấy bằng Đại học Quốc tế của Trường ĐHTH Sunderland. Ngoài ra, tùy theo năng lực và khả năng tài chính, các bạn có thể lựa chọn các trường ĐH của Anh, Mỹ, Úc để học năm cuối và lấy bằng tại đó. - Phương pháp giảng dạy hiệu quả Các giảng viên quốc tế và các giảng viên hàng đầu của ĐH KTQD cùng tham gia giảng dạy. Các giảng viên trong chương trình được lựa chọn dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe về chuyên môn và phương pháp sư phạm. Các giảng viên luôn chú trọng đến việc áp dụng cách tiếp cận hiện đại, nhằm khắc phục những hạn chế của mô hình giáo dục truyền thống. Sinh viên là trung tâm của toàn bộ quá trình đào tạo. Vấn đề được quan tâm hàng đầu không chỉ là “ dạy cái gì?”, mà là “sinh viên tiếp thu được cái gì?” và “ sinh viên có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế như thế nào?”. Do đó,IBD@NEU có tính ứng dụng thực tiễn và định hướng nghề nghiệp cao. - Cơ sở vật chất hiện đại Hệ thống phòng học được trang bị các phương tiện hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường giao tiếp giữa giáo viên và sinh viên. Bên cạnh đó, các sinh viên sẽ được tiếp cận với hệ thống thư viện phong phú, cập nhật, và các nguồn tài liệu tham khảo của các trường Đại học quốc tế. Chương trình có trang web riêng với các tính năng thông tin, hỗ trợ giáo dục trực tuyến. Tất cả các nỗ lực của IBD@NEU là tạo được môi trường tốt nhất đế sinh viên nâng cao hiệu quả học tập. - Chất lượng đảm bảo Chương trình tuân thủ hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ của Edexel. Tổ chức Edexel đảm bảo uy tín của mình bằng cách thực hiện vai trò giám sát chất lượng trong quá trình thực hiện. Việc giám sát này do Văn phòng Đại diện châu Á & Australia của Edexel tại Kuala Lumpur và Edexel International tại Vương quốc Anh cùng kết hợp thực hiện. Cùng với tâm huyết của những người làm chương trình, điều này đảm bảo mang  đến cho các bạn sinh viên những cơ hội đào tạo ngang tầm quốc tế ngay tại Việt Nam. - Chi phí hợp lý và linh hoạt Tại Việt Nam, học phí cho toàn bộ chương trình là 13.500 USD, chia thành nhiều giai đoạn. Phù hợp với khả năng tài chính và các dự định, định hướng về công việc. Chi phí của toàn bộ khóa học để có bằng ĐHTH Sunderland ở Việt Nam chỉ tương đương với học phí một năm Đại học ở Anh, do đó, đây là cơ hội để bạn chuẩn bị hành trang cho tương lai của mình một cách tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Bên cạnh chương trình thông thường lấy bằng ĐHTH Sunderland sau bốn năm tại Việt Nam, sinh viên có một lựa chọn cho phép chuẩn bị tài chính tốt hơn cho năm học cuối tại nước ngoài: sau năm học thứ ba, với bằng Cao đẳng Quốc gia BTEC được công nhận, sinh viên có thể bắt đầu đi làm. Với sự chuẩn bị tốt về kiến thức, kinh nghiệm thực tế, cũng như khả năng tài chính, bạn sẽ quyết định lựa chọn trường đại học nào thích hợp nhất với mình khi quay trở lại năm học cuối. Chương trình đào tạo Học phí Theo tỷ giá hối đoái hiện hành, học phí của chương trình như sau: ·         Năm thứ nhất: USD 2000 ·         Năm thứ hai: USD 3000 ·         Năm thứ ba: USD 3000 ·         Năm thứ tư tại Việt Nam: USD 5500 Học phí có thể thay đổi, phụ thuộc vào tỷ giá ngoại tệ và sự thay đổi học phí tại ĐHTH Sunderland. Nhìn chung, sự thay đổi này không quá 10% một năm. Tuyển sinh Điều kiện dự tuyển: - Tốt nghiệp PTTH và đạt điểm tổng kết lớp 12 từ 6.0 trở lên (hoặc lớp 11 đối với thí sinh dự tuyển sớm), hoặc tương đương - Đạt điểm thi Đại học tối thiểu điểm sàn, hoặc vượt qua kỳ thi tuyển của chương trình. Cách thức dự tuyển: - Bước 1: thí sinh viết bài luận trên lớp và làm bài thi kiến thức tổng hợp (bao gồm tiếng việt, toán, logic) Những thí sinh có kết quả kì thi tuyển sinh đại học gần nhất từ mức điểm sàn theo quy định của Bộ GD&DT trở lên được phép lấy kết quả thi tuyển sinh đại học thay thế cho kì thi này. - Bước 2: Tham dự kỳ phỏng vấn trực tiếp và làm bài kiểm tra tiếng anh. Xét tuyển - Điểm xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh sẽ xét tuyển dựa trên cơ sở tổng hợp điểm tổng kết, điểm thi Đại học và kết quả phỏng vấn. Điểm XT= Điểm PT*2.0 + Điểm KTTH/Điểm TSDH*4.5 + Điểm PV*3.5 Trong đó: Điểm XT: điểm xét tuyển Điểm KTTH: điểm kiến thức tổng hợp Điểm TSDH: điểm tuyển sinh đại học Điểm PV: điểm phỏng vấn - Điểm kiểm tra tiếng Anh: cần đạt mức yêu cầu của Chương trình (tương đương trình độ B) Quy mô tuyển sinh: 50 người Đánh giá và công nhận kết quả học tập - Giai đoạn 1: Việc đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh được thực hiện theo từng cấp độ trong chương trình do Tập đoàn giáo dục Tyndale thiết kế. Cuối mỗi cấp độ Tiếng anh, sinh viên sẽ tham dự kỳ kiểm tra để chuyển lên cấp độ sau. Điều kiện tham gia kì kiểm tra cuối cấp độ: tham dự đầy đủ các bài kiểm tra định kì trong quá trình học tập, đạt yêu cầu trong các bài tập theo ý kiến đánh giá của giảng viên. Hệ thống đánh giá bài thi ở cuối mỗi cấp độ (final exam) được tính theo thang điểm 100 với cách xếp loại như sau: Điểm Xếp loại  >=40 Đạt  <40 Không đạt  Nếu không đạt ở cấp độ nào thì sinh viên học lại ở cấp độ đó. Với mỗi cấp độ, có các kì kiểm tra/ kì thi: Kiểm tra trong quá trình học tập: Sinh viên sẽ được đánh giá kết quả học tập trong suốt quá trình. Các bài kiểm tra giữa kì, bài đánh giá tiến bộ của sinh viên, bài tập ở nhà… được tính theo thang điểm 10. Nếu điểm kiểm tra >=5.0 xếp loại đạt, nếu <5.0 xếp loại không đạt. Điểm tổng hợp của các bài kiểm tra này được đưa vào bang điểm theo dõi học tập của sinh viên. Kì thi hết cấp độ: Trước mỗi kì đánh giá lần 1, danh sách sinh viên tham gia dự thi, thời gian địa điểm thí sẽ được đăng tải trên Website của khoa. Sinh viên đủ điều kiện tham gia đánh giá lần 1 nhưng không thể tham gia vì lý do cá nhân, cần nộp đơn đề nghị lên ban điều hành chương trình trước kì đánh giá lần 1 chậm nhất 3 ngày. Nếu đơn được chấp thuận sinh viên sẽ được tham dự kì đánh giá lại mà không phải nộp phí. Những trường hợp khác không thể tham dự kì đánh gia lần 1 do nguyên nhân đột xuất, cần nộp đơn giải trình kèm giấy tờ xác nhận hợp lệ tới Ban điều hành Chương trình trong vòng 3 ngày sau khi kì đánh giá lần 1 kết thúc. Sinh viên không đủ điều kiện tham gia kỳ đánh giá lầ