24h học Flash

AS là một ngôn ngữ lập trình được xây dựng trong Flash. AS giống như các ngôn ngữ khác như Javascript, C++ v.v nhưng bạn không cần biết các ngôn ngữ khác để học AS (nếu có thì càng dễ hơn). Bắt đầu học AS, thì chúng ta coi thử AS là gì, làm được những gì và có quan hệ gì với các chức năng khác của Flash.

pdf149 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2135 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu 24h học Flash, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên