Bài giảng Chương 4- Lập dự án nghiên cứu

Mụcđíchlà mộtđoạnvănkhoảng4–7câu trình bàykếtquảcuốicùngmànghiêncứumuốn hướngtới đólà gì? (Trảlời chocâuhỏi: Nghiên cứuđềtàinàysẽđạtđượcđiềugì?) -Phảitrìnhbàyngắngọn,súctích

pdf18 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1813 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương 4- Lập dự án nghiên cứu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 4 LẬP DỰ ÁN NGHIÊN CỨU I. Phác thảo dự án II. Soạn đề cương III. Phương pháp tiến hành dự án Các nội dung chính của một bản dự án nghiên cứu 1. Tên đề tài 2. Lý do chọn đề tài 3. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu 4. Phạm trù và phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 6. Giả thuyết nghiên cứu của đề tài 7. Tổng quan nghiên cứu của đề tài 8. Ý nghĩa của đề tài 9. Cái mới của đề tài 10. Kết cấu của đề tài TÊN ĐỀ TÀI 1. Ngắn gọn 2. Súc tích 3. Có tính giải thích va có tính cách thanh minh Ví dụ: Nghiên cứu số lượng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán bị thất nghiệp tại thành phố Hồ Chi Minh hiện nay. 2. Lý do chọn đề tài - Trình bày dưới dạng một đoạn văn. - Thể hiện được tính cấp thiết của đề tài. - Thể hiện được đề tài cần thiết để được làm. - Nói được mong đợi của tác giả khi làm đề tài này. - Văn phong trình bày phải cô động, súc tích. - Sử dụng văn phong chân phương, không đánh bóng, tô đậm, bôi hồng. - Dài khoảng nửa trang – một trang rưỡi giấy A4. 3. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Phân biệt mục đích và mục tiêu nghiên cứu? 2. Yêu cầu đối với mục đích và mục tiêu nghiên cứu Cách trình bày mục đích - Mục đích là một đoạn văn khoảng 4 – 7 câu trình bày kết quả cuối cùng mà nghiên cứu muốn hướng tới đó là gì? (Trả lời cho câu hỏi: Nghiên cứu đề tài này sẽ đạt được điều gì?) - Phải trình bày ngắn gọn, súc tích Cách trình bày mục tiêu - Mục tiêu là các công việc phải làm để đạt được mục đích. - Hình thức trình bày: - Mục tiêu 1:……………….. - Mục tiêu 2: ………………. - Mục tiêu 3: ………………… 4. Phạm trù và phạm vi nghiên cứu của đề tài - Phạm trù trả lời cho câu hỏi: Đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực nào? Vấn đề nghiên cứu quá rộng hay quá hẹp? - Phạm vi trả lời cho câu hỏi: đề tài nghiên cứu giới hạn ở vùng địa lý nào, khách thể tiếp xác lấy thông tin là ai. 5. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Xác định phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 2. Tại sao bạn chọn phương pháp luận đó và phương pháp nghiên cứu đó 3. Vai trò của việc xác định phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 6. Tổng quan nghiên cứu của đề tài - Đây là một công việc quan trọng cho người nghiên cứu. - Nhằm biết được lĩnh vực mình đang nghiên cứu, nghiên cứu được cái gì và cái gì chưa được. a. Tại sao cần tổng quan nghiên cứu b. Để có một tổng quan nghiên cứu đề tài tốt cần chú ý gì? Theo diện tài liệu: - Rộng và tập hợp - Hẹp và chọn lọc - Một tài liệu Theo cách tổ chức sắp xếp tài liệu Theo trình tự thời gian xuất bản Theo tác giả Theo vấn đề Kết hợp vấn đề và thời gian Quy trình làm phần tổng quan tài liệu: 1. Nghiên cứu thư viên (kỹ năng nghiên cứu thư viện) 2. Phân loại, nhận diện và lựa chọn tài liệu. 3. Đọc, ghi chép và phân tích văn bản 4. Viết tóm tắt sơ bộ một ấn phẩm trọng tâm 5. Lập dàn ý bài điểm luận 6.Viết và biên tập 7. Ý nghĩa của đề tài 8. Cái mới của đề tài 9. Kết cấu của đề tài 10. LẬP CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 1.Vai trò của thời gian biểu làm việc 2.Cách làm thời gian biều cho việc nghiên cứu 11. DỰ TRÙ KINH PHÍ VÀ NGUỒN TÀI TRỢ 1.Tầm quan trọng của bảng dự trù kinh phí 2. Một số điểm chú ý khi chúng ta làm bảng dự trù 3. Cách làm bảng dự trù kinh phí 12. LẬP TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC 1. Khi nào chúng ta phải lập tiến độ nghiên cứu 2. Cách lập tiến độ nghiên cứu 13. LẬP KẾ HOẠCH NHÂN LỰC Nhân lực chính nhiệm (full time) Nhân lực kiêm nhịêm (part time) Lập danh sách cộng tác viên trên cơ sở cây mục tiêu II. SOẠN ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG Chương1 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 1.1 ……………………………………………………………….. 1.1.1……………………………………………………. 1.1.1.1………………………………………. 1.1.1.2……………………………………… 1.1.2…………………………………………………… 1.1.2.1……………………………………… 1.1.2.2……………………………………… 1.2……………………………………………………………….. 1.2.1………………………………………………….. 1.2.2…………………………………………………… Chương 2 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 2.1 ……………………………………………………………………………. 2.1.1……………………………………………………………....... 2.1.2……………………………………………………………….. 2.2…………………………………………………………………………..... 2.2.1……………………………………………………………… 2.2.2…………………………………………………………… 2.3 ……………………………………………………………………………. 2.3.1……………………………………………………………….. 2.3.2……………………………………………………….............. Chương III HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 3.1……………………………………………………………………… 3.2……………………………………………………………………….
Luận văn liên quan