Bài Tập kế toán doanh nghiệp 1

Bài tập 8: Doanh nghiệp sản xuất – Thương Mại Viễn Tây trong tháng 2 có tình hình về số liệu như sau: (đơn vị tính: Đồng) A: Số dư đầu tháng 02 một số TK: -TK 1521.A: 100.000.000 (1.000kg). -TK 1522.C: 3.200.000 (100kg). -TK 153.BBLC: 1.800.000 (200 cái), thuộc loại phân bổ 3 lần. -TK153.CCDC X: 30.000.000 (10 cái), thuộc loại phân bổ 06 lần. -TK 153.CCDC Y: 20.000.000 (40 cái), thuộc loại phân bổ 50%. -TK 153.CCDC Z: 1.000.000 (5 cái), thuộc loại phân bổ 100%. -TK 153. ĐDCT: 40.000.000 (4 cái), phân bổ 4 lần. -TK 151: 20.000.000 (200kg, Vật liệu chính A). -TK 154.PTTT: 1.800.000 (chi tiết vật liệu thuê ngoài gia công PTTT). B. Tình hình trong tháng 02: 1. Ngày 5: Nhập 200kg vật liệu chính A, giá mua chưa thuế GTGT 100.000đ/kg, thuế GTGT 10% chưa trả tiền người bán. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 800.000, giá chưa thuế, thuế GTGT 5%. 2. Ngày 15: Nhập kho 2.000kg vật liệu phụ C chưa thanh toán, giá hoá đơn 32.000đ/kg, thuế nhập khẩu phải nộp 1.280.000, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%. Chi phí vận chuyển bốc dỡ trả bằng tiền tạm ứng 2.500.000, giá chưa thuế, thuế GTGT 5%. 3. Ngày 17: Nhập kho 500 đơn vị bao bì luận chuyển, giá mua chưa thuế GTGT 9.000đ/đơn vị, thuế GTGT 5%, chưa trả tiền. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 150.000. 4. Ngày 19: Mua vật liệu chính A nhập kho, thanh toán bằng TGNH, số lượng 1.000kg, giá mua chưa thuế GTGT 100.000đ/kg, thuế GTGT 10%. Số lượng thực tế nhập 900kg, 100kg thiếu chưa rõ nguyên nhân. 5. Ngày 21: Nhập kho 10 đơn vị phụ tùng thay thế (do thuê ngoài đi gia công đã hoàn thành) theo giá thành thực tế. Trong đó: - Tiền công thuê chế biến phải trả 1.000.000 - Chi phí vận chuyển vật liệu đi gia công và nhận về 200.000 đã chi trả bằng tiền mặt. 6. Ngày 23: Nhập kho vật liệu phụ C do đơn vị X hoàn trả: Số lượng 50kg, trị giá 1.600.000. 7. Ngày 26: Nhập kho 100 công cụ Z mua ngoài, giá mua đã có thuế GTGT 220.000đ/cái, thuế GTGT 10% chưa thanh toán. 8. Ngày 27: Nhập kho 500kg vật liệu chính B do nhận góp vốn liên doanh, trị giá được Hội đồng liên doanh đánh giá là 100.000.000. 9. Ngày 29: Nhập kho 200 kg vật liệu chính A (thuộc vật liệu mua tháng trước). Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 200.000. 10. Ngày 30: Nhập kho 1500kg vật liệu chính A, giá mua chưa thuế GTGT 100.000đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán. Đồng thời nhà cung cấp cho biết doanh nghiệp được hưởng chiết khấu thương mại doanh nghiệp mua hàng thường xuyên với số lượng lớn số tiền 3.000.000 (không trừ vào khoản nợ phải trả) 11. Doanh nghiệp ký hợp đồng mua vật liệu phụ C và đã chuyển khoản trả trước cho nhà cung cấp 10.000.000. 12. Nhận giấy báo nợ số 1002 ngày 25: Trả tiền mua vật liệu phụ C số tiền theo hợp đồng 45.000.000 sau khi trừ chiết khấu thương mại được hưởng 1.800.000. 13. Giấy báo Nợ số 1005 ngày 28: Trả tiền cho người gia công phụ tùng thay thế 14. Nhận giấy báo có 2005 ngày 29: Nhà cung cấo vật liệu chính A chuyển khoản chiết khấu thương mại cho doanh nghiệp được hưởng số tiền 3.000.000 15. Vật liệu chính A xuất để sản xuất sản phẩm : 3.200kg 16. Vật liệu chính B xuất để sản xuất sản phẩm: 400kg 17. Vật liệu phụ xuất kho để sản xuất sản phẩm 150kg, dung cho hoạt động quản lý doanh nghiệp 10kg. 18. Bao bì luân chuyển xuất kho dung cho hoạt động bán hàng 300 cái. 19. Xuất kho công cụ dụng cụ Z dung cho hoạt động quản lý doanh nghiệp 10 cái, dùng cho phân xưởng 20 cái. 20. Phụ tùng thay thế xuất dùng cho phân xưởng sản xuất 7 cái. 21. Xuất kho công cụ dụng cụ Y dùng cho hoạt động bán hàng 10 cái. 22. Xuất kho công cụ dụng cụ X dùng cho phân xưởng 8 cái. 23. Phát hiện thiếu 100kg vật liệu chính A, trong đó thiếu hụt trong định mức cho phép 20kg, còn lại 80kg thiếu do Thủ kho quản lý kho không chặt chẽ phải bồi thường theo giá thực tế của vật liệu. 24. Xuất kho đồ dùng cho thuê cho Công ty Gia Huy thuế 4 cái, công ty Gia Huy đã trả tiền cho thuê bằng tiền mặt 16.500.000 (giá có thuế GTGT 10%). Yêu cầu: Tình toán, lập định khoản? Biết rằng: -Vật liệu thiếu do hao hụt trong định mức cho phép được tính vào giá vồn hàng bán, vật liệu thiếu do cá nhân gây ra trừ ngay vào lương. -Hoạt động cho thuê của Doanh nghiệp kà hoạt động mang tính thường xuyên. C. Tình hình trong tháng 3: 1. Bộ phận bán hàng báo: Công cụ dụng cụ Y đã bị hỏng, phế liệu bán thu tiền mặt 300.000 2. Công ty Gia Huy trả lại đồ dùng cho thuê theo đúng hợp đồng. 3. Xuất kho đồ dùng cho thuê công ty Lâm Viên thuê 4 cái, công ty Lâm Viên đã trả tiền thuê bằng tiền mặt 13.200.000 ( giá có thuế GTGT 10%). 4. Xuất kho công cụ dụng cụ Y dùng cho hoạt động bán hàng 12 cái. 5. Xuất kho công cụ dụng cụ Z dùng cho hoạt động quản lý doanh nghiệp 15 cái, dùng cho phân xưởng 25 cái. D. Tình hình trong tháng 4: 1. Bộ phận bán hàng báo: Công cụ dụng cụ Y đã bị hỏng, phế liệu thu hồi nhập kho 300.000, cá nhân làm hỏng đã bồi thường bằng tiền mặt 100.000. 2. Công ty Lâm Viên trả lại đồ dùng cho thuê theo đúng hợp đồng. 3. Xuất kho đồ dùng cho thuê cho Doanh nghiệp Quang Vinh thuê 4 cái, Doanh nghiệp Quang Vinh đã trả tiền thuê tiền mặt 13.200.000 (giá có thuế GTGT 10%). 4. Xuất kho công cụ dụng cụ Y dùng cho hoạt động bán hàng 15 cái. 5. Bộ phận bán hàng báo: Bao bì luân chuyển đã bị hỏng. 6. Bao bì luân chuyển xuất kho dùng cho hoạt động bán hàng 360 cái.

doc6 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 2219 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài Tập kế toán doanh nghiệp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập 8: Doanh nghiệp sản xuất – Thương Mại Viễn Tây trong tháng 2 có tình hình về số liệu như sau: (đơn vị tính: Đồng) A: Số dư đầu tháng 02 một số TK: TK 1521.A: 100.000.000 (1.000kg). TK 1522.C: 3.200.000 (100kg). TK 153.BBLC: 1.800.000 (200 cái), thuộc loại phân bổ 3 lần. TK153.CCDC X: 30.000.000 (10 cái), thuộc loại phân bổ 06 lần. TK 153.CCDC Y: 20.000.000 (40 cái), thuộc loại phân bổ 50%. TK 153.CCDC Z: 1.000.000 (5 cái), thuộc loại phân bổ 100%. TK 153. ĐDCT: 40.000.000 (4 cái), phân bổ 4 lần. TK 151: 20.000.000 (200kg, Vật liệu chính A). TK 154.PTTT: 1.800.000 (chi tiết vật liệu thuê ngoài gia công PTTT). B. Tình hình trong tháng 02: 1. Ngày 5: Nhập 200kg vật liệu chính A, giá mua chưa thuế GTGT 100.000đ/kg, thuế GTGT 10% chưa trả tiền người bán. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 800.000, giá chưa thuế, thuế GTGT 5%. 2. Ngày 15: Nhập kho 2.000kg vật liệu phụ C chưa thanh toán, giá hoá đơn 32.000đ/kg, thuế nhập khẩu phải nộp 1.280.000, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%. Chi phí vận chuyển bốc dỡ trả bằng tiền tạm ứng 2.500.000, giá chưa thuế, thuế GTGT 5%. 3. Ngày 17: Nhập kho 500 đơn vị bao bì luận chuyển, giá mua chưa thuế GTGT 9.000đ/đơn vị, thuế GTGT 5%, chưa trả tiền. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 150.000. 4. Ngày 19: Mua vật liệu chính A nhập kho, thanh toán bằng TGNH, số lượng 1.000kg, giá mua chưa thuế GTGT 100.000đ/kg, thuế GTGT 10%. Số lượng thực tế nhập 900kg, 100kg thiếu chưa rõ nguyên nhân. 5. Ngày 21: Nhập kho 10 đơn vị phụ tùng thay thế (do thuê ngoài đi gia công đã hoàn thành) theo giá thành thực tế. Trong đó: - Tiền công thuê chế biến phải trả 1.000.000 - Chi phí vận chuyển vật liệu đi gia công và nhận về 200.000 đã chi trả bằng tiền mặt. 6. Ngày 23: Nhập kho vật liệu phụ C do đơn vị X hoàn trả: Số lượng 50kg, trị giá 1.600.000. 7. Ngày 26: Nhập kho 100 công cụ Z mua ngoài, giá mua đã có thuế GTGT 220.000đ/cái, thuế GTGT 10% chưa thanh toán. 8. Ngày 27: Nhập kho 500kg vật liệu chính B do nhận góp vốn liên doanh, trị giá được Hội đồng liên doanh đánh giá là 100.000.000. 9. Ngày 29: Nhập kho 200 kg vật liệu chính A (thuộc vật liệu mua tháng trước). Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 200.000. 10. Ngày 30: Nhập kho 1500kg vật liệu chính A, giá mua chưa thuế GTGT 100.000đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán. Đồng thời nhà cung cấp cho biết doanh nghiệp được hưởng chiết khấu thương mại doanh nghiệp mua hàng thường xuyên với số lượng lớn số tiền 3.000.000 (không trừ vào khoản nợ phải trả) 11. Doanh nghiệp ký hợp đồng mua vật liệu phụ C và đã chuyển khoản trả trước cho nhà cung cấp 10.000.000. 12. Nhận giấy báo nợ số 1002 ngày 25: Trả tiền mua vật liệu phụ C số tiền theo hợp đồng 45.000.000 sau khi trừ chiết khấu thương mại được hưởng 1.800.000. 13. Giấy báo Nợ số 1005 ngày 28: Trả tiền cho người gia công phụ tùng thay thế 14. Nhận giấy báo có 2005 ngày 29: Nhà cung cấo vật liệu chính A chuyển khoản chiết khấu thương mại cho doanh nghiệp được hưởng số tiền 3.000.000 15. Vật liệu chính A xuất để sản xuất sản phẩm : 3.200kg 16. Vật liệu chính B xuất để sản xuất sản phẩm: 400kg 17. Vật liệu phụ xuất kho để sản xuất sản phẩm 150kg, dung cho hoạt động quản lý doanh nghiệp 10kg. 18. Bao bì luân chuyển xuất kho dung cho hoạt động bán hàng 300 cái. 19. Xuất kho công cụ dụng cụ Z dung cho hoạt động quản lý doanh nghiệp 10 cái, dùng cho phân xưởng 20 cái. 20. Phụ tùng thay thế xuất dùng cho phân xưởng sản xuất 7 cái. 21. Xuất kho công cụ dụng cụ Y dùng cho hoạt động bán hàng 10 cái. 22. Xuất kho công cụ dụng cụ X dùng cho phân xưởng 8 cái. 23. Phát hiện thiếu 100kg vật liệu chính A, trong đó thiếu hụt trong định mức cho phép 20kg, còn lại 80kg thiếu do Thủ kho quản lý kho không chặt chẽ phải bồi thường theo giá thực tế của vật liệu. 24. Xuất kho đồ dùng cho thuê cho Công ty Gia Huy thuế 4 cái, công ty Gia Huy đã trả tiền cho thuê bằng tiền mặt 16.500.000 (giá có thuế GTGT 10%). Yêu cầu: Tình toán, lập định khoản? Biết rằng: Vật liệu thiếu do hao hụt trong định mức cho phép được tính vào giá vồn hàng bán, vật liệu thiếu do cá nhân gây ra trừ ngay vào lương. Hoạt động cho thuê của Doanh nghiệp kà hoạt động mang tính thường xuyên. C. Tình hình trong tháng 3: 1. Bộ phận bán hàng báo: Công cụ dụng cụ Y đã bị hỏng, phế liệu bán thu tiền mặt 300.000 2. Công ty Gia Huy trả lại đồ dùng cho thuê theo đúng hợp đồng. 3. Xuất kho đồ dùng cho thuê công ty Lâm Viên thuê 4 cái, công ty Lâm Viên đã trả tiền thuê bằng tiền mặt 13.200.000 ( giá có thuế GTGT 10%). 4. Xuất kho công cụ dụng cụ Y dùng cho hoạt động bán hàng 12 cái. 5. Xuất kho công cụ dụng cụ Z dùng cho hoạt động quản lý doanh nghiệp 15 cái, dùng cho phân xưởng 25 cái. D. Tình hình trong tháng 4: 1. Bộ phận bán hàng báo: Công cụ dụng cụ Y đã bị hỏng, phế liệu thu hồi nhập kho 300.000, cá nhân làm hỏng đã bồi thường bằng tiền mặt 100.000. 2. Công ty Lâm Viên trả lại đồ dùng cho thuê theo đúng hợp đồng. 3. Xuất kho đồ dùng cho thuê cho Doanh nghiệp Quang Vinh thuê 4 cái, Doanh nghiệp Quang Vinh đã trả tiền thuê tiền mặt 13.200.000 (giá có thuế GTGT 10%). 4. Xuất kho công cụ dụng cụ Y dùng cho hoạt động bán hàng 15 cái. 5. Bộ phận bán hàng báo: Bao bì luân chuyển đã bị hỏng. 6. Bao bì luân chuyển xuất kho dùng cho hoạt động bán hàng 360 cái. Bài làm: Tháng 2 1a. Nợ TK 1521.A 20.000.000 Nợ TK 133 2.000.000 Có TK 331 22.000.000 1b. Nợ TK 1521.A 800.000 Nợ TK 133 40.000 Có TK 111 840.000 ( Giá TT Nhập kho vật liệu chính A = 100.000 + =104.000đ/kg 2a. Nợ TK 1522.C 64.000.000 Có TK 331 64.000.000 2b. Nợ TK 1522.C 1.280.000 Có TK 3333 1.280.000 2c. Nợ TK 133 6.528.000 Có TK 33312 6.528.000 2d. Nợ TK 1522.C 2.500.000 Nợ TK 133 125.000 Có TK 141 2.625.000 ( Giá thực tế nhập kho vật liệu chính = 32.000 + = 33.890 đ/kg 3a. Nợ TK 153.BBLC 4.500.000 Nợ TK 133 225.000 Có TK 331 4.725.000 3b Nợ TK 153.BBLC 150.000 Có TK 111 150.000 ( Giá thực tế nhập kho bao bì = 9.000 + = 9.300đ/kg 4. Nợ TK 1521.A 90.000.000 (9.000 x 100.000) Nợ TK 1381 10.000.000 (100 x 100.000) Nợ TK 133 10.000.000 Có TK 112 110.000.000 ( Giá TT nhập kho Vật liệu A = 100.000đ/kg 5a. Nợ TK 154.PTTT 1.000.000 Có TK 331 1.000.000 5b. Nợ TK 154.PTTT 200.000 Có TK 111 200.000 5c. Nợ TK 1524.PTTT 3.000.000 Có TK 154.PTTT 3.000.000 ( Giá TT nhập kho PTTT = = 300.000đ 6. Nợ TK 1522.C 1.600.000 Có TK 1388 1.600.000 ( Giá TT Nhập kho vật liệu phụ C = = 32.000đ/kg 7. Nợ TK 153.CCDC Z 20.000.000 Nợ TK 133 2.000.000 Có TK 331 22.000.000 ( Giá TT Nhập CCDC Z = 200.000đ/cái 8. Nợ TK 1521.B 100.000.000 Có TK 411 100.000.000 ( Giá TT nhập kho = 200.000đ/kg 9a. Nợ TK 1521.A 20.000.000 Có TK 151.A 20.000.000 9b. Nợ TK 1521.A 200.000 Có TK 111 200.000 ( Giá TT Nhập kho vật liệu chính A = 100.000 + = 101.000đ/kg 10a. Nợ TK 1521.A 150.000.000 (1500 x 100.000) Nợ TK 133 15.000.000 Có TK 331 165.000.000 10b. Nợ TK 1388 3.000.000 Có TK 1521.A 3.000.000 ( Giá TT nhậo vật liệu chính A = 100.000 - = 98.000đ/kg 11. Nợ TK 331 10.000.000 Có TK 112 10.000.000 12. Nợ TK 331 45.000.000 Có TK 515 1.800.000 Có TK 112 43.200.000 13. Nợ TK 331 1.000.000 Có TK 112 1.000.000 14. Nợ TK 112 3.000.000 Có TK 1388 3.000.000 ( Giá vật liệu chính A = = 99.474đ/kg ( Giá vật liệu phụ C xuất kho = = 33.758 đ/kg ( Giá bao bì = = 9.214đ/kg ( Giá TT xuất kho CCDC Z = = 200.000đ/cái ( Đơn giá TT xuất kho CCDC Y = =500.000đ/cái ( Đơn giá TT xuất kho CCDC X = = 3.000.000đ/cái ( Đơn giá BQ xuất kho PTTT = = 300.000đ/cái ( Đơn giá BQ đồ dùng cho thuê = = 10.000.000đ/cái ( Đơn giá BQ vật liệu chính B = = 200.000đ/cái Loại Vật liệu Tồn đầu Tồn cuối Giá BQ  SL TT SL TT  Vật liệu A 1.000 100.000.000 2.800 278.000.000 99.474  Vật liệu B  500 100.000.000 200.000  Vật liệu phụ C 100 3.200.000 2.050 69.380.000 33.758  PTTT  10 3.000.000 300.000  BBLC 200 1.800.000 500 4.650.000 9.214  CCDC X 10 30.000.000  3.000.000  CCDC Y 40 20.000.000  500.000  CCDC Z 5 1.000.000 100 20.000 200.000  ĐDCT 4 40.000.000  10.000.000  15. Trị giá vật liệu chính A xuất kho = 3.200 * 99.474 = 318.316.800đ Nợ TK 621 318.316.800 Có TK 1521.A 318.316.800 16. Trị giá vật liệu chính B xuất kho = 400 * 200.000 = 80.000.000 Nợ TK 621 80.000.000 Có TK 1521.B 80.000.000 17, Nợ TK 621 5.063.700 (150 * 33.758) Nợ TK 642 337.580 (10 * 33.758) Có TK 1522.C 5.401.280 18a. Nợ TK 142 2.764.200 (300 * 9.214) Có TK 1532 2.764.200 18b. Nợ TK 641 921.400 Có TK 142 921.400 19. Nợ TK 642 2.000.000 (10 * 200.000) Nợ TK 627 4.000.000 (20 * 200.000) Có TK 153.CCDC Z 6.000.000 20 Nợ TK 627 2.100.000 (7 * 300.000) Có TK 154.PTTT 2.100.000 21a Nợ TK 142 5.000.000 Có TK 153.CCDC Y 5.000.000 21b. Nợ TK 641 2.500.000 Có TK 142 2.500.000 22a. Nợ TK 142 24.000.000 (8 * 300.000) Có TK 153.CCDC X 24.000.000 22b. Nợ TK 627 4.000.000 Có TK 142 4.000.000 23. Nợ TK 632 1.989.480 (20 * 99.474) Nợ TK 334 7.957.920 (80 * 99.474) Có TK 1521.A 9.947.400 24a. Nợ TK 142 40.000.000 (A) Có TK 153. ĐDCT 40.000.000 24b. Nợ TK 632 10.000.000(B) Có TK 142 10.000.000 24c. Nợ TK 111 16.500.000 Có TK 511 15.000.000 Có TK 3331 1.500.000 Tháng 3 1a. Nợ TK 641 2.200.000 Có TK 142 2.200.000 1b. Nợ TK 111 300.000 Có TK 142 300.000 2. Nợ TK 153. ĐDCT 30.000.000 (A-B) Có TK 142 30.000.000 3a. Nợ TK 142 30.000.000 (A1) Có TK 153. ĐDCT 30.000.000 3b. Nợ TK 632 10.000.000 (B1) Có TK 142 10.000.000 3c. Nợ TK 111 13.200.000 Có TK 511 12.000.000 Có TK 3331 1.200.000 4a. Nợ TK 142 6.000.000 (12*500.000) Có TK 153.CCDC Y 6.000.000 4b Nợ TK 641 3.000.000 Có TK 142 3.000.000 5. Nợ TK 642 3.000.000 (15 * 200.000) Nợ TK 627 5.000.000 (25 * 200.000) 6. Phân bổ BBLC Nợ TK 641 921.400 Có TK 142 921.400 7. Phân bổ CCDC X Nợ TK 627 4.000.000 Có TK 142 4.000.000 Tháng 4 1a. Nợ TK 641 2.600.000 Có TK 142 2.600.000 1b. Nợ TK 111 100.000 Nợ TK 152 300.000 Có TK 142 400.000 2. Nợ TK 153. ĐDCT 20.000.000 (A1-B1) Có TK 142 20.000.000 3a. Nợ TK 142 20.000.000 Có TK 153. ĐDCT 3b. Nợ TK 632 10.000.000 Có Tk 142 10.000.000 3c. Nợ TK 111 13.200.000 Có TK 511 12.000.000 Có TK 3331 1.200.000 4a. Nợ TK 142 7.500.000 (15* 500.000) Có TK 153.CCDC Y 7.500.000 4b. Nợ TK 641 3.750.000 Có TK 142 3.750.000 5. Bao bì luân chuyển Nợ TK 641 921.400 Có TK 153.BBLC 921.400 6a. Nợ Tk 142 3.317.040 (360*9.214) Có TK 153.BBLC 3.317.040 6b. Nợ TK 641 1.105.680 Có TK 142 1.105.680 7. Tiếp tục phân bổ giá trị CCDC X: Nợ TK 627 4.000.000 Có TK 142 4.000.000 (Giả sử ngay sau đó 1 công nhân làm hỏng CCDC X Doanh nghiệp bắt người công nhân này bồi thường ½ giá trị trừ ngay vào lương, ½ còn lại tính ngay vào chi phí sản xuất chung)
Luận văn liên quan