Bài thảo luận Chương 2: Sự thống nhất trong tính đa dạng của các lý thuyết xã hội học

Xã hội là gì? Conngười là gì? Conngười và XH có tác động lẫn nhau như thế nào? Xem hành vi của con người có lý trí hay k o, có sáng tạo không Con ngườicó vai trò, vị trí như thế nào trong XH Con ngườicó khả năng thích nghi và cải tạo XH tới dâu

pdf15 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2106 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thảo luận Chương 2: Sự thống nhất trong tính đa dạng của các lý thuyết xã hội học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO Chương 2: Sự thống nhất trong tính đa dạng của các lý thuyết xã hội học Danh sách nhóm 1 Nguyễn Thị Hương 2 Vũ Thị Kiều Loan 3 Lê Thị Mai 4 www.them egallery.co Mô hình chung Đối tượng nghiên cứu 1 Tính đa dạng Thời kỳ lịch sử 5 2 Phương pháp của XHH tiếp cận Sự thống nhất Các vùng XHH 4 3 Phương pháp nghiên cứu www.themegallery.com 1. Sự thống nhất của các quan điểm khác nhau về xã hội học Đối tượng Phương nghiên pháp tiếp cứu cận Phương pháp nghiên cứu Sự thống nhất trong xã hội học www.themegallery.com Đối tượng nghiên cứu của XHH Xã hội học nghiên cứu cái gì? Sự thay đổi của một bộ phận kéo theo sự thay Con đổi của bộ phận khác người Con Hành Hệ người vi xã thống hội xã Xã hội hội Mối quan hệ XHH nghiên cứu nảy sinh, biến đổi và phát triển phụ mối quan hệ giữa con người và xã hội thuộc XHH là khoa học nghiên cứu về loài người và hành vi xã hội www.themegallery.com Tính chất “nhị nguyên luận” của đối tượng nghiên cứu XHH Vĩ mô Vi mô Tranh Hành động luận XH Và thống nhất Trong XHH Cấu trúc XH Con người Xã hội www.themegallery.com Con người – xã hội Một số NC dạng XH định hình, khuôn mẫu của hiện tượng Xh, cấu trúc bên trong Xh Con Xã hội người Một số NC mâu thuẫn giữa các câu hỏi câu lời XHHtrả lực lượng Xh, bất bình đẳng giữa các nhóm Xem hành vi của con người có lý Xã hội là gì? trí hay ko, có sáng tạo không Con người là gì? Con người có vai trò, vị trí như Con người và XH có thế nào trong XH tác động lẫn nhau như thế nào? Con người có khả năng thích nghi và cải tạo XH tới dâu www.themegallery.com Hành động xã hội và cấu trúc xã hội Hành Cấu trúc XH động XH Durkheim: sự kiện XH hiểu như là cấu trúc XH chế ngự và kiemr soát HĐXH Spencer: vận dụng tri thức KHTN vào giải quyết mối quan hệ giữa HĐXH và Cấu trúc XH Parson: lý thuyết về cấu trúc của HĐXH Là HĐ có Tính hệ đối tượng, thống của Nghiên mục đích 1 chỉnh cứu mối và hướng thể, của quan hệ Robert Merton: nghiên cứu vấn đề “ chủ đến người mối liên hệ giữa thể HĐ” có khả năng lựa chọn mục đích khác giữa các HĐXH và và phương tiện để đạt được mục đích. bộ phận Cấu trúc Xh www.themegallery.com Vĩ mô – Vi mô Tác giả: H. Spencer, K. Marx, M. Weber, G. Simmel, T. Parsons Hạn chế: khó khăn về mặt XHH vĩ phương pháp mô Đối tượng NC: hệ thống XH, trật tự Xh \G. Simmel, H. Mead, G. Homans, E. Goffman Rất khó có thể giải thích các XHH vi hiện tượng cá nhân, nhóm vì mô Hiện tượng của cá nhân, nhóm nó diễn ra rất phức tạp nhỏ: HĐXH, tương tác XH  Hướng nghiên cứu “tích hợp”, trung gian giữa vĩ mô và vi mô www.themegallery.com Phương pháp tiếp cận XHH Khó có thể thâu tóm, bị coi là Thời không có đối tượng rõ ràng gian NC bắc cầu nối giữa XH loài người với hành vi con người Nửa cuối thế kỷ 20 Tiếp cận tổng tích hợp NC hệ thống XH, cộng đồng XH xác định trong lịch sử Giữa thế kỷ 20 Tiếp cận vĩ mô hồi sinh NC hành vi XH, hành động XH, Tương tác XH, động thái nhóm XH Quá đi sâu về con Cuối thế kỷ 19 người,bị TLH lấn át Đầu 20 Phương pháp tiếp cận vi mô NC hệ thống XH, XH loài người Không chú ý tới cá Ngay từ khi mới nhân, con người Ra đời Phương pháp tiếp cận vĩ mô Phường pháp tiếp cận Phân vùng lịch sử phát triển XHH Các giai đoạn phát triển lịch sử XHH Thời gian nay Trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp của Xh Đầu Phát triển thành nhiều chủ TK 20 thuyết, trường phái: Mỹ, Châu âu Xhh được đưa vào giảng dạy ở nhiều trường ĐH Cuối TK 19 Tạp chí “năm xhh” ra 1898 đời 1896 Tạp chí xhh ra đời ở Mỹ 1892 A. Small: đề nghị thành lập khoa XHH 1885 G. Simme: đưa môn XHH vào giảng dạy 1830- A. Comte: XB bộ sách về Vấn đề của XHH 1840 triết học thực chứng Xhh ra đời đấu tranh vì quyền sống Xhh khẳng định vị trí vai trò Xhh đi vào cuộc sống của nó trong KH và Xh Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Phân kỳ nhiệm vụ lịch sử của XHH Thứ 3 Tập trung trả lời Thứ hai câu hỏi về cơ chế Thứ nhất Xhh tập trung trả liên hệ, quan hệ lời câu hỏi về Xhh tập trung trả giữa cá nhân, hành động Xh của lời câu hỏi trật tự nhóm, tổ chức Xh. cá nhân Xh là gì, biến đổi Dựa vào cách tiếp Thời kỳ này dựa Xh là gì cận cầu nối vĩ mô vào cách tiếp cận Thời kỳ này dựa – vi mô. vi mô vào cách tiếp cận vĩ mô. www.themegallery.com Kết luận Đối Thực chất là đi sâu tượng Sự nghiên cứu quá trình N cứu phát triển của nảy sinh, biến đổi, phát Xhh đa triển mối quan hệ giữa Các dạng, phpn con người và Xh phương g phú Các pháp tiếp trường cận phái lý thuyết www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com Add your company slogan
Luận văn liên quan