Bài thuyết trình Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary credit)

Là sự thỏa thuận mà trong đó 1 NH theo yêu cầu của khách hàng cam kết sẽ trả 1 số tiền nhất định cho 1 người thứ 3 hoặc chấp nhận hối phiếu do nguười thứ 3 ký phát trong phạm vi số tiền đó khi người thứ 3 xuất trình (hoặc thông qua NH của mình) cho NH mở 1 bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng

ppt20 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2766 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary credit), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Welcome to you Group 9 Buổi thuyết trình Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary credit) Là sự thỏa thuận mà trong đó 1 NH theo yêu cầu của khách hàng cam kết sẽ trả 1 số tiền nhất định cho 1 người thứ 3 hoặc chấp nhận hối phiếu do nguười thứ 3 ký phát trong phạm vi số tiền đó khi người thứ 3 xuất trình (hoặc thông qua NH của mình) cho NH mở 1 bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng Nhà NK Nhà XK (người được NH phát hành L/C cam kết thanh toán) NH viết bức thư cam kết thanh toán cho người hưởng lợi NH của nhà XK, có trách nhiệm nhận L/C từ NH phát hành và thông báo cho người hưởng lợi 4 1 2 3 Các bên liên quan trong TDCT Khi người hưởng lợi yêu cầu NH này đóng vai trò bảo lãnh, NH mở L/C cùng cam kết mở tiền cho người hưởng lợi NH được chỉ định thanh toán trong L/C NH mà nhà xuất khẩu sau khi giao hàng xong gởi BCT đến xin chiết khấu NH chuyển nhượng 8 5 6 7 Các bên liên quan trong TDCT NH chỉ định NH hoàn trả NH đòi tiền NH chấp nhận 12 9 10 11 Các bên liên quan trong TDCT Quy trình PTTT Tín Dụng Chứng Từ Ngân hàng thông báo Ngân hàng Phát hành L/C Nhà Nhập khẩu Nhà xuất khẩu Người NK có thể kiểm soát được rằng nhà XK có thực hiện đúng các điều khoản ghi trong L/C không Đươc quyền chiết khấu bộ chứng từ để lấy tiền trước Có sự tham gia của NH với tư cách là người cam kết đảm bảo quy trình thanh toán được tiến hành an toàn và tuyệt đồi ƯU ĐIỂM DOCUMENTARY CREDIT Đảm bảo cho người XK nhận tiền chắc chắn nếu thực hiện đúng các điều khoản Thời gian thanh toán không nhanh được Nếu có sai sót khi lập bộ chứng từ sẽ bị từ chối thanh toán Chi phí cho thủ tục,khi sai sót phải trả phí tu chỉnh L/C NHƯỢC ĐIỂM CỦA DOCUMENTARY CREDIT Nhiều thủ tục cần thực hiện, liên quan đến nhiều bên Thư TD gọi tắt là L/C là văn bản pháp lý trong đó 1 NH theo yêu cầu của khách hàng đứng ra cam kết sẽ trả cho người thụ hưởng một số tiền nhất định nếu người này xuất trình bộ chứng từ phù hợp với những quy định đã nêu trong văn bản đó Thư Tín Dụng (letter of credit- L/C) Các loại thư tín dụng thương mại 1 2 3 Confirmed irrevocable L/C (tín dụng thư không thể hủy bỏ có xác nhận) Revocable L/C (tín dụng thư có thể hủy bỏ) Irrevocable L/C (tín dụng thư không thể hủy bỏ) ít được sử dụng thực chất là lời hứa trả tiền, không phải là sự cam kết UCP600 loại bỏ loại L/C này L/C sau khi được mở thì NH mở và người NK không được sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ trong thời hạn hiệu lực của L/C Là loại L/C không được hủy bỏ được 1 NH thứ 2 (ngoài NH mở) đứng ra cam kết trả tiền cho người hưởng lợi Các loại thư tín dụng thương mại 4 5 6 Reciproal L/C (tín dụng thư đối ứng) irrevocable without recourse L/C (tín dụng thư không thể hủy bỏ và miễn truy đòi) Revolving L/C (tín dụng thư tuần hoàn) Loại L/C sau khi nhà XK đa được thanh toán thì NH mở L/C không có quyền đòi lại trong bất cứ trường hợp nào Loại L/C mà người hưởng lợi sau khi sử dụng hết kim ngạch/ hết thời hạn hiệu lực, thì nó tự động có hiệu lực trở lại 1 số làn tuần hoàn nhất định cho đến khi tổng trị giá hợp đồng được thực hiện song Loại L/C chỉ có hiệu lực khi 1 L/C khác đối ứng với nó đã được mở ra Tuần hoàn không tích lũy Tuần hoàn có tích lũy Phương pháp: Tuần hoàn tự động Tuần hoàn không tự động Tuần hoàn bán tự động Các loại thư tín dụng thương mại 7 8 9 Red clause- packing L/C (tín dụng thư có điều kiện đỏ - tín dụng thư ứng trước) Standby L/C (tín dụng thư dự phòng) Deferred L/C (tín dụng thư thanh toán chậm) Là 1 văn bản do NH phát hành theo chỉ thị của người yêu cầu mở thư TD cam kết thanh toán cho ngườ thụ hưởng, trong thời hạn hiệu lực của TD thư, khi họ xuất trình các chứng từ Không hủy ngang NH mở L/C hay NH xác nhận L/C cam kết với người hưởng lợi sẽ thanh toán số tiền của L/C trong thời hạn hiệu lực được quy định rõ trong L/C Là 1 sự ủy quyền của NH mở L/C đối với NH chiết khấu, ứng trước 1 khoản tiền cho người hưởng lợi để họ có thêm nguồn vốn cho thu mua, sản xuất hàng theo L/C đã mở L/C điều khoản đỏ không đảm bảo L/C điều khoản đỏ có đảm bảo Các loại thư tín dụng thương mại 10 11 Back to back L/C (tín dụng thư giáp lưng) Transferable L/C (tín dụng thư chuyển nhượng) Là loại L/C mở ra dựa trên cơ sở 1 L/C khác, gọi là L/C gốc, người hưởng lợi của L/C gốc chính là người yêu cầu mở ứng dụng thư giáp lưng Áp dụng trong mua bán qua trung gian Là loại L/C không thể hủy ngang trong đó quy định quyền được chuyển nhượng 1 phần hay toàn bộ trị giá L/C cho 1 hay nhiều người theo lệnh của người hưởng lợi đầu tiên NỘI DUNG CỦA L/C Tên của NH phát hành L/C Tên của Nh thông bao 1 L/C Tên của một số NH có liên quan(NH thương lượng, NH xác nhận) Số hiệu , địa điểm và ngày tháng mở L/C Loại L/C được mở Số tiền của L/C Tên, địa chỉ của những người liên quan + Người yêu cầu mở L/C + Người hưởng lợi L/C + NH mở L/C + NH thông báo + Người trả tiền Thời hạn hiệu lực của L/C Thời hạn trả tiền của L/C NỘI DUNG CỦA L/C 10 Thời hạn giao hàng, nơi gửi hàng, nơi đến hàng , phương thức giao hàng. 11 Điều khoản về hàng hóa . 12 Nội dung về vận tải , giao nhận hàng. 13 Chứng từ xuất trình . 14 Lời cam kết, chữ ký và con dấu của NH phát hành L/C nếu L/C mở bằng thư hoặc mật mã , điện báo. 15 Những điều kiện khác: +Phí NH +Phí bất hợp lệ +Các chỉ thị đặc biệt đối với Nh chiết khấu. Kiểm tra L/C đối với nhà XK Bảo lãnh nhận hàng Tu chỉnh L/C Các nghiệp vụ liên quan đến L/C Nghiệp vụ lập BCT thanh toán đối với nhà XK Hủy L/C Chiết khấu BCT NGHIỆP VỤ MỞ L/C Nguyễn Mạnh Hùng Đặng Trần Thu Hương Nguyễn Thị Thanh Hương Bùi Thị Hương Nguyễn Thị Huệ Hà Thị Trang Nguyễn Thị Hồng Tạ Thị Thu Hồng Lê Thị Hoa Nguyễn Thị Hoài Phương
Luận văn liên quan