Bài thuyết trình Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Cơsở hạ tầng: Là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành kết cấu kinh tế của một xã hội. Trong toàn bộ sự vận động của cơ sở hạ tầng được tạo bởi: “Quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dưxã hội cũ và quan hệ sản xuất mới” tồn tại dưới hình thức mầm mống Kiến trúc thượngtầng: Là toàn bộ những hệ thống kết các hình thái ý thức xã hội cùng với các thiết chế chính trị xã hội tương ứng, được hình thành trên một cơsở hạ tầng kinh tế nhất định

pdf7 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 7131 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thuyết trình TỔ 1 NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 2. Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 3. Vận dụng trong thực tiễn của cách mạng Việt Nam  Cơ sở hạ tầng: Là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành kết cấu kinh tế của một xã hội.  Trong toàn bộ sự vận động của cơ sở hạ tầng được tạo bởi: “Quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư xã hội cũ và quan hệ sản xuất mới” tồn tại dưới hình thức mầm mống  Kiến trúc thượng tầng: Là toàn bộ những hệ thống kết các hình thái ý thức xã hội cùng với các thiết chế chính trị xã hội tương ứng, được hình thành trên một cơ sở hạ tầng kinh tế nhất định 1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng Cơ sở hạ tầng đóng vai trò quyết định đối với kiến trúc thượng tầng và đồng thời kiến trúc thượng tầng thường xuyên có sự tác động trở lại kiến trúc hạ tầng  Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng.  Vai trò tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng. a. Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng •Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, còn kiến trúc thượng tầng là sự phản ánh đối với cơ sở hạ tầng, phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng. •Tương ứng với một cơ sở hạ tầng sẽ sản sinh ra một kiến trúc hạ tầng thích hợp •Tính chất mâu thuẫn trong cơ sở hạ tầng được phản ánh thành mâu thuẫn trong hệ thống kiến trúc thượng tầng. •Tính chất phụ thuộc của kiến trúc thượng tầng vào cơ sở hạ tầng b. Vai trò tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng Các yếu cấu thành của kiến trúc thượng tầng có vị trí độc lập tương đối của nó và thường xuyên có vai trò tác động trở lại cơ sở hạ tầng. • Sự tác động của các yếu tố của kiến trúc thượng tầng có thể diễn ra theo nhiều phương thức. • Sự tác động diễn ra theo nhiều xu hướng, các xu hướng này không chỉ khác nhau mà còn đối lập nhau, có thể diễn ra theo xu hướng tiêu cực hoặc tích cực. • Tuy nhiên, sự tác động này dù diễn với những xu hướng khác nhau hay ở mức độ nào. Nhưng rốt cuộc nó không thể giữ vai trò quyết dịnh đối với cơ sở hạ tầng, mà cơ sở hạ tầng sẽ tự mở đường đi cho nó theo tính tất yếu kinh tế của nó Vận dụng trong thực tiễn của cách mạng Việt Nam  Trong thời bao cấp …  Ngày nay …
Luận văn liên quan