Bài thuyết trình Sự phù hợp của cơ cấu tổ chức ở các công ty đa quốc gia với chiến lược kinh doanh quốc tế

Thànhlập1866 TrụsởchínhtạithànhphốVevey, ThụySĩ, ngàynay, Nestlé là côngtyhàngđầuthếgiớivề sảnphẩmdinhdưỡng, sứckhoẻ Nestlé có500 nhàmáytrêntoànthế giới, vớihơn150 nămkinhnghiệm

pdf25 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1907 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thuyết trình Sự phù hợp của cơ cấu tổ chức ở các công ty đa quốc gia với chiến lược kinh doanh quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO Sự phù hợp của cơ cấu tổ chức ở các công ty đa quốc gia với chiến lược kinh doanh quốc tế Nhóm: 3 GVHD: NCS Nguyễn Thanh Trung w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Cơ sở lý thuyết Company Logo Tổ chức là gì? • Tổ chức là qui trình họat động thành lập nên các bộ phận, các cấp đồng thời xác lập mối quan hệ về quyền hạn và trách nhiệm giữa các bộ phận đó nhằm thực hiện mục tiêu chung Cơ cấu tổ chức là gì? • Là việc thực hiện sự điều hòa, phối hợp cần thiết nhằm bảo đảm thực hiện được mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp… Cấu trúc tổ chức là gì? • Là 1 hệ thống: công việc, qui trình công việc, báo cáo, các quan hệ và giao tiếp qua lại w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại công ty Nesle Thành lập 1866 Trụ sở chính tại thành phố Vevey, Thụy Sĩ, ngày nay, Nestlé là công ty hàng đầu thế giới về sản phẩm dinh dưỡng, sức khoẻ Nestlé có 500 nhà máy trên toàn thế giới, với hơn 150 năm kinh nghiệm Company Logo w w w .t h e m e g a lle ry .c o m Company Logo Tại công ty Nestle con người là tài sản có giá trị nhất. Khuyến khích các đề xuất thay đổi và cải thiện các hoạt động của Nestle Văn hóa tổ chức w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại công ty Nestle Chiến lược kinh doanh: Tiết kiệm chi phí bằng cách đa dạng hóa sản phẩm. Company Logo w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại công ty Nestle Mô hình cấu trúc hiện nay: Company Logo Mô hình ma trận Mô hình theo phòng ban Cấu trúc tổ chức w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại công ty Nestle Mô hình ma trận: Company Logo w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Mô hình phòng ban: Company Logo w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại công ty Nestle Kết luận: Mô hình sản phẩm toàn cầu và khu vực toàn cầu. Company Logo w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại công ty Nestle Đặc điểm: Quản lý theo kiểu phân quyền: Vd: sản phẩm mì ăn liền của Nestlé được bộ phận R&D phát triển theo đề xuất của các công ty thuộc khu vực châu Á Quản lý theo khu vực: Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á: các nhà quản lý SBU và khu vực không can thiệp vào các quyết định chiến lược hay hoạt động tại địa phương ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Company Logo w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Nhân sự: phần đông các nhà quản lý của Nestlé là người địa phương, xây dựng đội ngũ các nhân viên công tác nước ngoài nhằm gắn kết các hoạt động toàn cầu đa dạng của mình. Company Logo w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại công ty Walmart Company Logo Nhà bán lẻ tạp hóa lớn nhất tại Mỹ ,hơn hai phần ba CH ở tại nước Mỹ. thành lập bởi Sam Walton: ngày 31 tháng 10 năm 1969, 10.130 cửa hàng khắp thế giới, top công ty lớn nhất thế giới w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại công ty Walmart Company Logo w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại công ty Walmart Văn hóa doanh nghiệp: Nhân viên là những cổ đông quan trọng. Quản lý là “người hướng dẫn thân cận”  “Nếu bạn làm cho nhân viên của mình hài lòng, họ sẽ chăm sóc khách hàng tốt nhất và cứ thế doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển bền vững”. Vì vậy văn hóa của Walmart luôn xoay quanh con người. Company Logo w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại công ty Walmart Chiến lược kinh doanh: Chiến lược về giá là sự khác biệt của wal mart Company Logo w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại công ty Walmart Cơ cấu tổ chức: Tổ chức theo kiểu sản phẩm toàn cầu ở cấp cao (Divisional Organisation Structure ) Tổ chức theo kiểu ma trận ở cấp cửa hàng Company Logo w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại công ty Walmart Company Logo Cấp cao: w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại công ty Walmart Company Logo Cấp cửa hàng: w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại công ty Walmart Sự thất bại của Walmart trong cấu trúc tổ chức: Phân tích Nghiên cứu: Organization Design for WalWart by Sibylle Mabry năm 2009 Company Logo w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại Unilever Giới thiệu: Unilever thành lập năm 1930, là kết quả cuộc sát nhập của công ty LeverBrothers (Anh) và Margarine Unie (Đan Mạch)  500 công ty tại 90 quốc gia trên thế giới cùng mức lợi nhuận hàng năm trên toàn cầu vào khoảng 40 tỷ euro. Company Logo w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại Unilever Văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa của Unilever tại mỗi quốc gia sẽ khác nhau để phù hợp với điều kiện văn hóa, các qui tắc, ứng xử, quan điểm,…. của người tiêu dùng tại mỗi quốc gia. Company Logo w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Tại Unilever Chiến lược kinh doanh: “Compass”. Thương hiệu và đổi mới: Đầu tư vào tài sản thương hiệu - Thị trường: Phát triển những thị trường tiềm năng, - - Cải tiến liên tục: Liên tục cải tiến sản phẩm, dịch vụ Company Logo w w w .t h e m e g a lle ry .c o m Company Logo 1990 1996 2000 Cấu trúc phân quyền cấu trúc khu vực địa lý tái cấu trúc, chuyển sang cấu trúc nhóm sản phẩm toàn cầu Tại Unilever w w w .t h e m e g a ll e ry .c o m Nhận xét Cần có sự phù hợp giữa chiến lược kinh doanh và cơ cấu tổ chức Cấu trúc tổ chức có thể thay đổi theo từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế từng thời điểm. Company Logo LOGO
Luận văn liên quan