Bài thuyết trình Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực

Các khái niệm Những xu hướng mới trong QT NNL Quá trình phát triển của QT NNL Mô hình QTNNL

pdf32 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2821 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thuyết trình Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tổng quan về Quản trị “Mở“l ốAddi tiê nyour phong company, đón đầu slogan thử thách” ” nguồn nhân lực Nhóm 1 - Lớp QTKD Đêm 2 – Cao học K21 LOGO 3/20/2014 1 Phần 1 Các khái niệm Những xu hướng mới trong QT NNL Quá trình phát triển của QT NNL Mô hình QTNNL 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 2 Khái niệm Nguồn nhân lực được hiểu là toàn bộ các khả năng về thể lực và trí lực của con người được vận dụng ra trong quá trình lao động sản xuất. 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 3 Khái niệm QTNNL là việc tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, sử dụng, động viên và cung cấp tiện nghi cho nhân lực thông qua tổ chức của nó 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 4 Khái niệm Quản trị nguồn nhân lực là liên quan đến việc quản trị nguồn lực con người nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh chiến lược của công ty và đáp ứng các nhu cầu của nhân viên. (Raymond J. Stone) 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 5 Xu hướng  Tăng cường ứng dụng công nghệ  Sự lệ thuộc giữa các thị trường toàn cầu  Chi cho phúc lợi của nhân viên tăng  Môi trường làm việc ngày càng linh hoạt  Những thay đổi về nhân khẩu học 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 6 Xu hướng 56-60 17 CN Kỹ thuật 51-55 52 46-50 79 41-45 182 36-40 220 31-35 523 26-30 555 <=25 39 0 200 400 600 <=25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 CN Kỹ thuật 39 555 523 220 182 79 52 17 CN Kỹ thuật 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 7 Quá trình phát triển của QTNNL QT Khoa QT Các QT CL học mối QH QT NNL NNL (cuối tk con người (~1970) (~1990) XIX) (~1930) 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 8 Mô hình quản trị nguồn nhân lực Mô hình Michigan 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 9 Mô hình quản trị nguồn nhân lực Cơ chế tổ chức Chính trị, Kinh tế xã hội luật pháp Sức mang, Mục tiêu DN Quản trị Văn hóa Nguồn Tổ chức Nhân lực Công nghệ, tự nhiên Hình: QTNL và các yếu tố môi trường 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 10 Mô hình quản trị nguồn nhân lực Thu hút nhân lực Mục tiêu QTNNL Đào tạo Duy trì Phát triển Nguồn Nhân lực Nhân lực Hình: QTNL và các yếu tố thành phần chức năng 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 11 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 12 Phần 2  Chức năng của QLNNL  Vai trò của các bộ phận đối với QLNNL  Phân định trách nhiệm về QLNNL  Những thách thức trong QLNNL 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 13 Chức năng của QLNNL 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 14 Chức năng của QLNNL 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 15 Chức năng của QLNNL 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 16 Chức năng của QLNNL 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 17 Chức năng của QLNNL 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 18 Chức năng của QLNNL 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 19 Chức năng của QLNNL  Phát triển nhân viên được xem là đầu tư  Tạo động lực cho nhân viên  Giúp nhân viên phát huy hết tiềm năng 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 20 Chức năng của QLNNL 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 21 Chức năng của QLNNL 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 22 Chức năng của QLNNL 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 23 Chức năng của QLNNL 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 24 Vai trò của các bộ phận đối với QLNNL QLNNL Vai trò quản trị viên (line Vai trò phòng QLNNL managers) - Đề xuất nhu cầu tuyển dụng -Thiết lập các quy trình, chính - Phỏng vấn chuyên môn các ứng sách nhân sự viên - Thực hiện chức năng QLNNL - Huấn luyện, đào tạo tại chỗ cho - Giám sát / đánh giá các hoạt nhân viên động của QLNNL - Triển khai, đánh giá và phản - Tư vấn / hỗ trợ các nhà quản hồi thành tích nhân viên trị về các vấn đề nhân sự - Thực hiện quy trình kỷ luật - Giải quyết các khiếu nại 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 25 Phân định trách nhiệm về QLNNL QLNNL Các nhà quản trị Bộ phận QLNNL - Tư vấn cho bộ phận QLNNL - Phát triển những kỹ thuật trong tuyển dụng phỏng vấn hiệu quả - Thực hiện vòng phỏng vấn - Huấn luyện các nhà quản trị cuối và quyết định tuyển dụng thực hiện phỏng vấn tuyển hay từ chối ứng viên dụng - Tham gia vào chương trình - Tổ chức phỏng vấn huấn luyện kỹ năng phỏng - Tuyển chọn, sơ loại ứng viên vấn - Xác minh thông tin ứng viên 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 26 Những thách thức trong QLNNL Quản trị sự thay đổi 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 27 Những thách thức trong QLNNL Quản trị sự thay đổi Thách thức từ môi trường bên ngoài doanh nghiệp 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 28 Những thách thức trong QLNNL Quản trị sự thay đổi Thách thức từ môi trường bên trong doanh nghiệp Nâng cao năng lực cạnh tranh Tái cấu trúc công ty Phân quyền và trách nhiệm Xây dựng văn hóa tổ chức, đạo đức kinh doanh Áp dụng công nghệ, kỹ thuật phù hợp 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 29 Những thách thức trong QLNNL Quản trị sự thay đổi Thách thức từ những cá nhân trong tổ chức Làm cho nhân Đảm bảo công viên phù hợp việc an toàn, với tổ chức ổn định Nâng cao năng suất lao động Nâng cao trách Kích thích, động nhiệm, đạo đức viên nhân viên nhân viên trung thành với doanh nghiệp 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 30 Phần 3.Bài tập tình huống ở công ty CK Việt Long A.Minh Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm A.Nam vào vị trí CEO Bổ nhiệm Về phía BĐH có: A.Hùng GĐ khối môi giới, A.Long GĐ khối tư vấn, A.Chiến GĐ khối công nghệ thông tin, C.Thu GĐ khối tài chính, chị Lan GĐ khối nhân sự. A.Vũ trước đây là CEO cũ của công ty Rời công ty và thành lập công ty CK riêng Vấn đề Ráo riết tìm người trong ban điều hành Liên hệ với anh Hùng,các trưởng phòng với những hứa hẹn tốt và mức lương cao. Xử lý Anh Nam GĐ CEO phải có biện pháp như thế nào? 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 31 Người thực hiện: 1. Đặng Nguyễn Hồng Phúc 2. Phan Kim Phượng 3. Phan Thị Phượng 4. Võ Thành Quang-NT 5. Trần Trọng Đức Thiện “Mở l“ố Addi tiên your phong company, đón đầu slogan thử thách” ” Nhóm 1 - Lớp QTKD Đêm 2 – Cao học K21 LOGO 3/20/2014 32
Luận văn liên quan