Báo cáo Hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế Tại trung tâm y tế tỉnh Thái Nguyên

Trung tâm y tế huyện là nơi điều trị, chữa bệnh và quản lý sức khoẻ cho nhân dân huyện. Đây cũng là nơi phát sinh ra nhiều chất thải (trong đó có nước thải) độc hại và nguy hiểm. Xét về nguồn gốc phát sinh nước thải bệnh viện gần giống như nước thải sinh hoạt, nhưng về khía cạnh vệ sinh dịch tễ, nước thải bệnh viện chứa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh có nguồn gốc từ người và bệnh và các chất độc hại khác hình thành trong quá trình điều trị. Nước thải bệnh viện khi xả vào nguồn nước mặt sẽ gây nhiễm bẩn và làm lan truyền bệnh dịch. Khi bệnh viện nằm trong đô thị hoặc dân cưđông người bệnh dịch dễ dàng phát tán nhanh chóng. ? Quản lý và xử lý chất thải nguy hại là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược bảo vệ môi trường của Việt Nam. Ngày 16 tháng 7 năm 1999 Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 155/1999/QĐưTTg về chất thải nguy hại. Theo quyết định này chất thải bệnh viện được xếp vào danh mục các loại chất thải nguy hại theo các thủ tục quy định quản lý và xử lý trong phụ lục I danh mục A.

pdf44 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1952 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế Tại trung tâm y tế tỉnh Thái Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan