Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Bình Phước năm 2001

Công tác giám sát, quan trắc và xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường của địa phương ngày càng trở nên cấp thiết, phản ảnh toàn diện thực trạng diễn biến về chất lượng môi trường tại khu vực nhằm phục vụ cho công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại Tỉnh nhà cũng như trên toàn khu vực. Trải qua thời gian hơn bốn năm khảo sát, quantrắc môi trường tại các vị trí thuộc địa bàn Tỉnh, các số liệu và thông tin được cập nhật, liên tục khá đầy đủ trong báo cáo hàng năm giúp chúng ta nắm rõ những biến động về môi trường kinh tế - xã hội, môi trường tự nhiên như: thời tiết, đất đai, chất lượng không khí, chất lượng nước mặt, nước ngầm và nước thải, và tình hình xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, đa dạng sinh học, sự cố ô nhiễm, tình hình xử lý chất thải Qua kết quả khảo sát, quan trắc môi trường tại địa phương có thể đánh giá được chất lượng môi trường tại khu vực giúp nhà quản lý dự báo được những diễn biến môi trường trong thời gian tới để có biện pháp ngăn ngừa, phòng chống ô nhiễm, khắc phục sự cố ô nhiễm. Từ đánh giá những tác động về môi trường, kiến nghị với các ngành chức năng để có định hướng và quy hoạch tổng thể về môi trường trong tương lai phù hợp với mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá, trên cơ sở phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia tích cực trong công tác gìn giữ và bảo vệ môi trường.

pdf75 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3042 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Bình Phước năm 2001, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên