Báo cáo Hoàn thiện việc lập và phân tích tài chính ở Tổng Công ty thép Viêt Nam

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay,mục tiêu các doanh nghiệp là hiệu quả kinh doanh và không những tồn tại trên thị trường mà còn phát triển một cách vững mạnh. Để đạt được mục tiêu đó các doanh nghiệp buộc phải khẳng định mình và phát huy khả năng sẵn có lẫn khả năng tiềm tàng, không ngừng nâng cao vị thế trên thị trường. Song bên cạnh những nỗ lực đó thì việc doanh nghiệp phải biết tự đánh giá về tình hình tài chính của mình là hết sức quan trọng. Việc đánh giá dựa chủ yếu trên thông tin do báo cáo tài chính mang lại. Tình hình tài chính của mình là hết sức quan trọng. Về việc đánh giá dựa chủ yếu trên thông tin do báo cáo tài chính mang lại tình hình tài chính cuả doanh nghiệp được nhiều đối tượng quan tâm không chỉ riêng bản thân doanh nghiệp mà còn có các cá nhân, các tổ chức, ngân hàng, nhà đầu tư. Chính vì lẽ đó mà việc phân tích tình hình tài chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc ra các quyết định quản lý của các đối tượng tham gia trong các mối quan hệ kinh tế. Từ nhận thức về tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp cùng với việc thu thập được số liệu thực tế ở Tổng công ty thép Việt Nam, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính ở Tổng công ty thép Việt Nam”. Cũng do phạm vi bài viết hạn chế nên em chỉ xin trình bày chi tiết hai phần chính của việc lập và phân tích báo cáo tài chính là bản cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

doc29 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2028 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Hoàn thiện việc lập và phân tích tài chính ở Tổng Công ty thép Viêt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan