Báo cáo Khảo sát tổng hợp tại công ty xăng dầu Quân đội

Trong công cuộc đổi mới của nước ta trong những năm qua đã thu được nhiều thành tựu đáng kể. Cùng với sự phát triển kinh tế, đổi mới sâu sắc nền kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế cũng có những bước chuyển biến tích cực và đã trở thành một nhân tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là lợi nhuận Công ty xăng dầu Quân đội cũng không nằm ngoài mục tiêu đó. Muốn vậy Công ty phải tổ chức tốt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Trải qua các năm hoạt động, Công ty xăng dầu Quân đội đã có nhiều cố gắng trong việc tìm hướng khai thác, tìm hiểu thị trường, phát huy quyền tự chủ sản xuất kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để phát triển quy mô kinh doanh. Quản trị kinh doanh tổng hợp là một bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt đông kinh tế. Với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế, tài chính đảm nhận việc tổ chức và cung cấp các thông tin có ích cho việc ra các quyết định quản lý kinh tế. * Nội dung báo cáo thực tập gồm các phần sau: Phần I: Giới thiệu tóm lược về Công ty Xăng dầu Quân Đội và môi trường kinh doanh của công ty. Phần II: Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty Xăng dầu Quân Đội Phần III: Phân tích, đánh giá công tác quản trị tại Công ty Xăng dầu Quân Đội, các kiến nghị đề xuất.

docx52 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2050 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Khảo sát tổng hợp tại công ty xăng dầu Quân đội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Trong công cuộc đổi mới của nước ta trong những năm qua đã thu được nhiều thành tựu đáng kể. Cùng với sự phát triển kinh tế, đổi mới sâu sắc nền kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế cũng có những bước chuyển biến tích cực và đã trở thành một nhân tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là lợi nhuận Công ty xăng dầu Quân đội cũng không nằm ngoài mục tiêu đó. Muốn vậy Công ty phải tổ chức tốt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Trải qua các năm hoạt động, Công ty xăng dầu Quân đội đã có nhiều cố gắng trong việc tìm hướng khai thác, tìm hiểu thị trường, phát huy quyền tự chủ sản xuất kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để phát triển quy mô kinh doanh. Quản trị kinh doanh tổng hợp là một bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt đông kinh tế. Với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế, tài chính đảm nhận việc tổ chức và cung cấp các thông tin có ích cho việc ra các quyết định quản lý kinh tế. * Nội dung báo cáo thực tập gồm các phần sau: Phần I: Giới thiệu tóm lược về Công ty Xăng dầu Quân Đội và môi trường kinh doanh của công ty. Phần II: Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty Xăng dầu Quân Đội Phần III: Phân tích, đánh giá công tác quản trị tại Công ty Xăng dầu Quân Đội, các kiến nghị đề xuất. PHẦN I GIỚI THIỆU TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY I. GIỚI THIỆU TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI. 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. Công ty khí tài xăng dầu 165 (tiền thân là xí nghiệp khí tài xăng dầu 165) được thành lập theo quyết định số 582/QĐ - QP ngày 6/8/1993 của BQP và quyết định đổi tên số 569/QĐ - QP ngày 22/4/1996. Tháng 5/1999, Công ty khí tài xăng dầu 165 đổi tên thành Công ty xăng dầu Quân đội theo quyết định số 645/1999/QĐ - QP ngày 12/5/1999 của Bộ quốc phòng. Công ty khí tài xăng dầu 165, được thành lập vào ngày 30/9/1965 và được thành lập lại doanh nghiệp nhà nước theo quyết định 528/QĐ-QP ngày 6/8/1993 của Bộ Quốc Phòng. Khi mới thành lập, trụ sở giao dịch của Công ty được đặt tại Thị Trấn Bần - Yên Nhân - Mỹ Văn - Hưng Yên. Tháng 4 năm 1997, Công ty khí tài xăng dầu 165 đã chuyển trụ sở về H3 - Đường Giải Phóng - Phường Phương Mai - Quân Đống Đa - Hà Nội. Đến đầu năm 2002, Công ty lại chuyển về 125 Đường Nguyễn Phong Sắc - Hà Nội. Khi mới ra đời nhiệm vụ chủ yếu của công ty là cung ứng nguyên nhiên vật liệu cho quân đội ta .Trong thời điểm này công ty chưa kinh doanh .Thị trường chính là “tất cả vì miền Nam ruột thịt “. * Sự phát triển của công ty qua các thời kỳ: Có thể chia sự phát triển của công ty làm ba giai đoạn : Giai đoạn đầu (từ năm 1965 đến năm 1975); Giai đoạn thứ hai (từ năm 1976 đến năm 1999); Giai đoạn ba( từ năm 2000 đến nay ). - Giai đoạn đầu (từ năm 1965 đến năm 1975): Trong giai đoạn này số CBCNVC chính là quân nhân .Tổng vốn kinh doanh cũng là con số bí mật ,và được BQP cũng như TCHC cung cấp . Nhiệm vụ chủ yếu của công ty là cung ứng xăng ,dầu nguyên ,nhiên vật liệu cho quân và dân ta trong cuộc kháng chiến thần thánh. Kết quả kinh doanh chỉ được phản ánh đầy đủ khi quân dân ta đã có dủ xăng dầu trong kháng chiến . Tiền lương của CBCNVC chính là tiền lương của chiến sĩ . - Giai đoạn thứ hai (từ năm 1976 đến năm 1999): Đây là giai đoạn rất khó khăn của đất nước ta , nước ta lâm vào khủng hoảng nặng nề .Chúng ta lại phải đối đầu với kẻ thù nhiều mặt , thế nước đứng trước ngàn cân treo sợi tóc . - Giai đoạn ba( từ năm 2000 đến nay ): Đây là giai đoạn mà sự phát triển của công ty tiến nhanh không ngờ. Kết quả kinh doanh của công ty được phản ánh rất rõ :năm 2005 tổng doanh thu của công ty là 1,169,364,564 nghìn đồng nếu so với 2002 đã vượt 136 %. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,664,536 nghìn đồng .Tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên chức hiện tại ( năm 2005 ) là 2,115 triệu đồng so với năm 2002 là 1,390 triệu đồng ,tăng 52 % 2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: Ở mỗi giai đoạn - XN 65.1 với nhiệm vụ chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí, bồn bể chứa xăng dầu, các loại bơm van, lắp đặt xe xitéc chở xăng dầu. Phần TSCĐ của xí nghiệp là nhà xưởng, các máy móc cơ khí phục vụ cho sản xuất, lắp đặt. Do vậy tính chất của TSCĐ ở đây tương đối ổn định nhưng khả năng hỏng hóc, mất mát lại cao, chi phí cho việc sửa chữa phải tiến hành thường xuyên. - XN 65.2 chuyên xây dựng các công trình xăng dầu trong Quân đội, do tính chất của công việc phải di chuyển nhiều nên các loại máy móc thiết bị phân tán theo các công trình, bên cạnh đó giá trị của các loại tài sản ở đây lớn, công tác quản lý TSCĐ thực sự gặp rất nhiều khó khăn. - XN 65.3 kinh doanh trong lĩnh vực thương mại chuyên bán lẻ xăng dầu, mỡ các loại và các sản phẩm khí tài xăng dầu, máy móc thiết bị chủ yếu phục vụ cho công tác bán hàng. Tuy được trải rộng trên địa bàn cả nước nhưng tương đối ổn định, phần lớn là đầu tư mới hiện đại nên mức độ hư hỏng, rủi ro thấp. Đối với những tài sản được trang bị cho các phòng, ban, các cơ quan đại diện được phòng tài chính của Công ty trực tiếp theo dõi quản lý. Trong lĩnh vực sản xuất cơ khí, các sản phẩm truyền thống của Công ty chiếm thị phần lớn trong thị trường cả nước. Những năm qua, Công ty đã cung ứng hầu hết các nhu cầu về bồn bể chứa và lắp dựng xe téc cho toàn ngành trong Quân đội. Công ty xăng dầu Quân đội luôn tìm kiếm thị trường, cải tiến chất lượng mẫu mã hàng hoá phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của khách hàng. Việc trang bị hệ thống máy móc hiện đại cho việc sản xuất các sản phẩm cơ khí và khí tài xăng dầu như: máy sấn góc, máy miết đưa vào sử dụng đã làm cho sản phẩm tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Với chức năng đặc thù của ngành nghề kinh doanh, ngày 26/3/1998, Bộ Quộc Phòng có quyết định số 381/1998/QĐ-QP về việc giao nhiệm vụ thi công và hoàn chỉnh các công trình xăng dầu trong Quân đội: - Đảm bảo xăng dầu nội bộ cho Tổng cục hậu cần. - Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh - Tổ chức nhiệm vụ, kế hoạch sau khi được Tổng cục hậu cần phê duyệt. - Công ty xăng dầu Quân đội là một doanh nghiệp hạch toán độc lập nên phải thực hiện nghiêm túc chế độ hạch toán kinh tế nhằm sử dụng hợp lý các nguồn lực, lao động vật tư, tài sản, nhằm mục đích đảm bảo hiêụ quả kinh tế cao, đồng thời khai thác có hiệu quả các nguồn vốn, tạo ra nguồn đảm bảo bảo tự trang trải về tài chính để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao đáp ứng yêu cầu phục vụ cho phát triển kinh tế, đảm bảo cho quốc phòng và an ninh quốc gia - Nghiên cứu áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường hiện nay. - Thực hiện nghiêm các hợp đồng kinh tế, hợp đồng ngoại thương, hợp lương, tiền thưởng, BHXH, an toàn lao động. - Quản lý và đồng lao động đã kỹ kết, các chính sách của nhà nước, các chế độ tiền chỉ đạo các XN trực tiếp thuộc theo đúng quy định thực hành. Công ty xăng dầu Quân đội là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thuộc BQP, một đơn vị kinh tế hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân, sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật, có TK riêng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội và Ngân hàng ngoại thương Việt Nam. Công ty được phép sử dụng con dấu riêng, được phép phân cấp quản lý cán bộ và áp dụng các hình thức trả lương theo chính sách đã hiện hành. Công ty xăng dầu Quân đội ngoài nhiệm vụ đảm bảo xăng dầu cho toàn quân, Công ty còn cung ứng xăng dầu cho các đơn vị thành phần kinh tế với khối lượng đáng kể. Trong lĩnh vực xây dựng và lắp đặt kết cấu thép, Công ty xăng dầu Quân đội đã và đang tiến hành xây dựng hầu hết các công trình xăng dầu trong toàn quân và tham gia các chương trình kinh tế. 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty. Bộ máy quản lý của Công ty xăng dầu Quân đội được tổ chức theo chế độ một thủ trưởng, người đứng đầu Công ty là Giám đốc, giúp việc tham mưu cho Giám đốc là Phó giám đốc kinh doanh, Phó giám đốc kỹ thuật và Phó giám đốc chính trị. Tiếp đến là các bộ phận phòng ban chức năng: - Phòng kế hoạch tổng hợp. - Phòng kinh doanh XNK - Phòng kế toán tài chính - Phòng kỹ thuật - Phòng chính trị - Phòng hành chính hậu cần - Xí nghiệp 651 - Xí nghiệp 652 - Xí nghiệp 653 Sơ đồ bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh ở Công ty xăng dầu Quân đội Sơ đồ hệ thống tổ chức Công ty a. Bộ máy quản lý cơ quan Công ty: Gồm 44 người. Ban giám đốc gồm bốn người có nhiệm vụ ban hành các quyết định và điều hành chung mọi hoạt động kinh doanh và sản xuất của Công ty, chịu trách nhiệm trước Bộ Quốc phòng về mọi hoạt động của Công ty. Trực tiếp phụ trách việc kinh doanh, tổ chức cán bộ, quyết định phân phối thu nhập, mức đầu tư, qui mô đầu tư, đó là: - Giám đốc - Phó giám đốc kinh doanh - Phó giám đốc kỹ thuật - Phó giám đốc chính trị, bí thư Đảng uỷ. b. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban: Có 6 phòng ban: + Phòng kế hoạch nghiệp vụ. + Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu. + Phòng kỹ thuật kiểm nghiệm. + Phòng kế toán tài vụ. + Phòng chính trị. + Phòng hành chính quản trị. * Phòng kế hoạch tổng hợp: - Là cơ quan tham mưu, kế hoạch của Công ty giúp cho Công ty về các lĩnh vực kế hoạch, sản xuất kinh doanh, chế độ chính sách cho người lao động. - Tham mưu giúp giám đốc Công ty xác định phương hướng, mục tiêu kinh doanh, xác định chiến lược sản phẩm, nguồn hàng, tạo thị trường kinh doanh phù hợp với năng lực của Công ty. - Chủ trì lập kế hoạch sản xuất tổng hợp toàn Công ty, bao gồm kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn... Trong đó trực tiếp lập kế hoạch sản xuất, kỹ thuật, tài chính - xã hội hàng năm, phối hợp với phòng Tài chính Kế toán để xây dựng kê hoạch giá thành, giá bán sản phẩm kinh tế theo từng thời điểm báo cáo Giám đốc và thông qua hội đồng giá Công ty để báo cáo đề nghị cấp trên phê duyệt đối với sản phẩm Quốc phòng, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ở các Xí nghiệp thành viên. - Nghiên cứu, tiếp thị, tìm nguồn hàng, thị trường nội địa, bảo đảm việc làm thường xuyên cho Công ty. - Thực hiện cân đối các yếu tố, các điều kiện, biện pháp, phân bổ kế hoạch để tham mưu cho giám đốc Công ty giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thành viên và chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch này trong toàn Công ty. - Chuẩn bị các Hợp đồng kinh tế để Giám đốc Công ty ký, quản lý các hợp đồng kinh tế. Tổ chức theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các hợp đồng, kịp thời đề xuất với Giám đốc công ty sửa đổi bổ sung các điều khoản của hợp đồng khi cần thiết. - Tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của toàn thể Công ty để hạch toán, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh từng kế hoạch, nhiệm vụ. - Xây dựng lựa chọn mô hình tổ chức lao động sao cho phù hợp với các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý của đơn vị. - Lập kế hoạch chi tiết bổ xung, bố trí nhân lực cho từng đơn vị chức năng. Xây dựng nội quy, qui chế hoạt động, nội quy lao động, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, đảm bảo mọi chế độ chính sách. * Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu: - Tham mưu giúp giám đốc Công ty xác định phương hướng, mục tiêu kinh doanh trong lình vực nhập khẩu xăng dầu, khí tài xăng dầu, phương án tiêu thụ xăng dầu, khí tài xăng dầu. Phương án khai thác năng lực vận tải xăng dầu, phương án khai thác mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu ở các trạm. - Truyền đạt những mệnh lệnh chủ trương của Đảng uỷ công ty đến các đơn vị trực thuộc bằng hệ thống văn bản để chỉ huy công ty ký ban hành trong lĩnh vực kinh doanh, vận chuyển xăng dầu. - Soạn thảo và thương thảo các hợp đồng kinh tế hợp đồng liên doanh liên kết trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. - Soạn thảo các văn bản đối ngoại bằng tiếng Anh, tiếng Việt liên quan đến công tác nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, vận chuyển xăng dầu. - Tạo nguồn xăng dầu nội địa bảo đảm nguồn xăng dầu cho toàn công ty, mở rộng thị trường kinh doanh xăng dầu, khí tài xăng dầu, thị trường PCCC và vận tải xăng dầu. - Phối hợp với cơ quan Tài chính nắm bắt giá cả xăng dầu Thế giới và trong nước từng thời điểm, các sánh thuế do Nhà nước qui định từng thời điểm để tham mưu cho Chỉ huy Công ty về giá mua, giá bán, giá nhập khẩu, các chi phí thuê kho bãi, phương tiện vận tải ... cho phù hợp và hiệu quả. Chủ trì việc lập kế hoạch kinh doanh xăng dầu, khí tài xăng dầu, vận tải xăng dầu dài hạn, ngắn hạn và đột xuất theo nhiệm vụ. - Chuẩn bị các điều kiện, các yếu tố, các biện pháp tham mưu cho Chỉ huy công ty giao nhiệm vụ kinh doanh cho các đơn vị thành viên. - Tìm đối tác xuất nhập khẩu xăng dầu, khí tài xăng dầu. * Phòng kỹ thuật nghiệp vụ: - Là cơ quan tham mưu cho giám đốc công ty về các mặt công tác nghiên cứu , quản lý khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm, nghiên cứu mẫu chế thử sản phẩm mới, quản lý máy móc thiệt bị, phương tiện vận tải. Bồi dưỡng và đào tạo công nhân kỹ thuật nâng bậc thợ hàng năm trong công ty. - Đề xuất với lãnh đạo công ty về phương án đầu tư chiều sâu thiết bị - công nghệ cho toàn công ty. - Lập các kế hoạch nghiên cứu kế hoạch kỹ thuật, kế hoạch đầu tư chiều sâu , ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới, kế hoạch nghiên cứu mẫu chế thử sản phẩm mới dài hạn hàng năm của công ty. - Xây dựng, hoàn thiện, quản lý theo dõi thực hiện các qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại vật tư nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm. Xây dựng các định mức kỹ thuật trong sản xuất của một đơn vị sản phẩm, xây dựng các định mức tiêu chuẩn phẩm cấp chất lượng thống nhất trong toàn Công ty. - Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm - các bước kiểm tra các loại nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thiết bị phụ tùng mua về phục vụ cho sản xuất toàn công ty. - Xây dựng kế hoạch sửa chữa, quản lý theo dõi tình hình sửa chữa máy móc thiết bị trong toàn công ty. Đề xuất phương án mua sắm, đổi mới, bổ sung trang thiết bị, máy móc, phương tiện kỹ thuật của công ty. - Nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức sản xuất sản phẩm mới, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, bản vẽ, mẫu, các văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm để Giám đốc phê duyệt. - Tổ chức kiểm tra, phúc tra hoặc phân cấp quản lý, xác định đánh giá chất lượng bán thành phẩm, thành phẩm ở các Xí nghiệp thành viên. Tổ chức xác định chất lượng sản phẩm của Công ty trước khi giao cho khách hàng. - Hướng dẫn các nghiệp vụ kỹ thuật cho các đơn vị thành viên về công tác tổ chức kỹ thuật sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý sử dụng máy móc thiết bị. * Phòng tài chính kế toán: - Là cơ quan tham mưu cho Giám đốc công ty về công tác kế toán tài chính, đảm bảo phản ánh kịp thời chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong toàn Công ty. - Là cơ quan sử dụng chức năng thông qua đồng tiền để kiểm tra mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh trong công ty. - Xây dựng kế hoạch tài chính, cân đối nguồn vốn để bảo đảm cho mọi nhu cầu về vốn phục vụ nhiệm vụ SXKD của toàn Công ty - Thực hiện chế độ ghi chép, phân tích, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, liên tục và có hệ thống số liệu kê toán về tình hình luân chuyển, sử dụng vốn, tài sản cũng như kết quả hoạt động SXKD của công ty. - Tổ chức theo dõi công tác hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm, định kỳ tổng hợp báo cáo chi phí sản xuất và giá thành thực tế sản phẩm. Tham mưu cho giám đốc công ty các biện pháp nhằm giảm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm. - Phản ánh chính xác giá trị của các loại hàng hoá, vật tư thiết bị, sản phẩm ... của công ty giúp Giám đốc công ty ra những quyết định SXKD chính xác, kịp thời. - Khai thác, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ kịp thời cho hoạt động SXKD của toàn công ty. - Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của toàn công ty thông qua công tác quản lý thu, chi tài chính, phân phối thu nhập, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước. Đề xuất với giám đốc các biện pháp phân phối, sử dụng các quỹ của Công ty. Tổng hợp, phân tích tình hình quản lý, sử dụng các quỹ của công ty trong năm. - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ hạch toán, quản lý tài chính ở các đơn vị thành viên một cách thường xuyên vàcó nề nếp theo đúng các nguyên tắc và chế độ kế toán hiện hành. - Mở tài khoản gửi ngân hàng, hàng tháng lên bảng cân đối kế toán, lập báo cáo định kỳ. - Đảm bảo đủ đúng thời gian tiền lương cho cán bộ, công nhân viên và thanh toán các chế độ cho cán bộ, công nhân viên toàn Công ty. * Phòng hành chính quản trị: - Tổ chức công tác đối nội, đối ngoại, mua sắm các trang thiết bị, văn phòng phẩm, điều hành sinh hoạt thông tin, quan tâm đời sống cán bộ, công nhân viên toàn Công ty. Văn thư đánh máy, quản lý hồ sơ tài liệu đúng qui định. - Điều hành phương tiện cho cán bộ đi công tác, tổ chức công tác dịch vụ văn phòng, tổ chức chuẩn bị cho các cuộc họp của Công ty. - Quản lý nhà khách, hội trường, công tác an toàn mọi mặt như an ninh, phòng cháy chữa cháy... - Tổ chức phục vụ ăn giữa ca cho cán bộ CNV toàn Công ty, xây dựng kế hoạch và định kỳ tổ chức khám, phân loại sức khoẻ cho cán bộ CNV toàn Công ty. * Phòng chính trị: - Là đơn vị quân đội cho nên công tác chính trị tư tưởng trong Công ty khá được đề cao. - Phổ biến đầy đủ chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và Quân đội. - Tổ chức các đợt hoạt động chính trị, nghị quyết, giáo dục tư tưởng đạo đức cách mạng cho cán bộ, công nhân viên toàn Công ty. - Quản lý hồ sơ đảng viên, cán bộ, tham mưu cho Đảng uỷ kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, thăng quân hàm sĩ quan và đề nghị kết nạp đảng viên mới. c. Chức năng nhiệm vụ các Xí nghiệp thành viên: * Xí nghiệp cơ khí 651 : - Một Giám đốc, 1 Phó giám đốc, 4 ban (Kế hoạch tổng hợp, Kỹ thuật, Tài chính kế toán, Hành chính quản trị) và 2 phân xưởng (phân xưởng cơ khí và phân xưởng gò hàn) Xí nghiệp 651 có nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa, lắp đặt các công việc về cơ khí cũng như chuyên ngành xăng dầu. * Xí nghiệp xây dựng công trình 652: - Chịu trách nhiệm xây dựng các công trình chuyên ngành xăng dầu, xí nghiệp chịu sự chỉ đạo của 1 Giám đốc, 1 Phó giám đốc, 3 ban (Kế hoạch tổng hợp, Kỹ thuật, Tài chính kế toán) với 3 đội xây dựng. * Xí nghiệp xăng dầu 653: - Có 1 Giám đốc, 1 Phó giám đốc, 3 ban ( Kế hoạch tổng hợp, Kỹ thuật, Tài chính kế toán) đội xe vận tải xăng dầu các trạm, cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Nhiệm vụ của Xí nghiệp là đảm bảo xăng dầu cho Quân đội, kinh doanh xăng dầu và khí tài xăng dầu, vận tải xăng dầu cho Quốc phòng và kinh tế. II. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 1. Môi trường bên ngoài. Tác động của môi trường vĩ mô: Quá trình hội nhập khu vực và thế giới tiến triển và kinh tế khu vực tăng trưởng mạnh là nhân tố thuận lợi để phát triển việc kinh doanh của công ty. Trong những năm qua, tỷ giá đồng đôla và đặc biệt là đồng euro tăng mạnh so với đồng Việt Nam, nên có ảnh hưởng đến việc kinh doanh và việc thực hiện kế hoạch của công ty. Môi trường chính trị - xã hội trong nước ổn định, thu nhập của người dân tăng làm cho nhu sử dụng xăng dầu cũng tăng theo, ảnh hưởng tốt đến việc phát triển sản xuất của công ty. Tuy nhiên công ty cũng phải đối đầu với sự tăng giá dầu thế giới và nạn buôn lậu xăng dầu. Tác động môi trường vi mô: Trong quá trình hoạt động của công ty cũng như thời gian hiện tại và tương lai sau này, các yếu tố kinh tế xã hội của cả nước có ảnh hưởng vô cùng lớn đến việc thành công của công ty. Vì là một công ty kinh doanh Thương Mại nên công ty phải trông chờ vào sự phát triển kinh tế của đất nước và của khu vực mà đơn vị cư trú. Mọi chính sách của chính phủ và của Bộ quốc phòng đều đưa đến cho công ty những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Trong giai đoạn vừa qua cũng như hiện nay do sự đổi mới nền kinh tế đất nước dẫn đến cả nước đã có những sự tăng trưởng kinh tế ở mức cao nên công ty cũng nhận nhiều thuận lợi từ sự phát triển đó. Những năm qua công ty đã tạo dựng được cho mình một
Luận văn liên quan