Báo cáo MANTIS Bugtracker

Mantis là một website dùng để quản lý lỗi theo dự án. Mantis là công cụ ghi nhận việc tìm thấy lỗi hay thiếu sót, sai lầm khi thực hiện 1 chức năng của dự án. Cho phép báo cáo lỗi/sai sót gửi đến dự án sớm nhất. Địa chỉ cài đặt trong mạng nội bộ tại CUSC là:

ppt16 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3373 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo MANTIS Bugtracker, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo MANTIS Bugtracker Nhóm Kiểm Định NỘI DUNG Tổng quan về Mantis Quy trình xử lý lỗi Giao diện Mantis. Demo. www.cuscsoft.com * Tổng quan về Mantis * Giới thiệu: Mantis là một website dùng để quản lý lỗi theo dự án. Mantis là công cụ ghi nhận việc tìm thấy lỗi hay thiếu sót, sai lầm khi thực hiện 1 chức năng của dự án. Cho phép báo cáo lỗi/sai sót gửi đến dự án sớm nhất. Địa chỉ cài đặt trong mạng nội bộ tại CUSC là: www.cuscsoft.com www.cuscsoft.com Tổng quan về Mantis Vai trò người dùng Định nghĩa: Issues: được hiểu như là lỗi (thường gọi là Bug), thiếu sót, sai phạm trong chương trình hoặc tài liệu của dự án. Report Issue: Báo cáo lỗi/sai sót khi được tìm thấy trên chương trình/tài liệu. Category: phân nhóm các chức năng/module. Severity: mức độ của Issue. Status: trạng thái issue. Resolution: cách giải quyết của Issue. www.cuscsoft.com Tổng quan về Mantis * Severity: Mức 1: block, crash Mức 2: major Mức 3: minor Mức 4: tweak, text, trivial, feature. www.cuscsoft.com Tổng quan về Mantis * Status: New: Bug chưa được xử lý, hoặc đang xử lý. Resolved: Bug đã xử lý xong. Closed: Bug được reporter kiểm tra lại và bug không còn phát hiện. Feedback: Bug đang chờ phản hồi. Confirmed: Bug đang chờ xác nhận lại. Assigned: Bug đã được bàn giao. Acknowledged: Bug đã được chấp thuận. www.cuscsoft.com Tổng quan về Mantis * Resolution: Open: Bug vừa tạo mới. Reopen: Bug được còn lỗi được mở lại. Fixed: Bug đã được sửa lỗi. Not Fixable: Bug không có khả năng sửa lỗi. Won’t Fix: Bug quyết định không sửa lỗi. Unable Reproduce: Bug không tìm thấy lỗi phát sinh. Duplicate: Bug trùng nhau Cancelled: Bug bỏ qua không sửa. Suspended: Bug treo lại, chưa xử lý được. www.cuscsoft.com Tổng quan về Mantis Quy trình xử lý lỗi Mô hình xử lý lỗi chung * www.cuscsoft.com Báo cáo lỗi: Reporter chuẩn bị các thông tin sau: Category: Chức năng có lỗi thuộc module nào. Severity: Bug thuộc mức độ nào. Summary: Mô tả vắng tắt tình trạng bug. Diễn giải: Mô tả chi tiết các bước/thao tác sinh ra bug. Upload File: Upload hình chụp lại tình trạng lỗi của chương trình/tài liệu.  Bug sau khi báo cáo được gán cho Manager. www.cuscsoft.com Quy trình xử lý lỗi Quy trình xử lý lỗi * Xử lý lỗi: Manager: thực hiện xem xét Bug: Gán Bug cho Developer: Khi Bug thực sự là lỗi. Gán Bug cho Reporter: khi Bug không phải lỗi. www.cuscsoft.com Quy trình xử lý lỗi * Xử lý lỗi: Developer: Xem bug và thực hiện xử lý. www.cuscsoft.com Quy trình xử lý lỗi * Xử lý lỗi: Reporter: Kiểm tra lại các Bug đã báo cáo. www.cuscsoft.com Giao diện Mantis * www.cuscsoft.com My view Giao diện Mantis * www.cuscsoft.com View Issues Demo * DEMO www.cuscsoft.com