Báo cáo Nghiên cứu cơ sở khoa học và điều kiện thực tiễn để hình thành các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam

(Bản scan) Trong những năm cuối thế kỷ 20, sự phát triển mạn mẽ của các ngành công nghệ tiên tiến đã thay đổi hẳn nhiều ngành sản xuất vật chất. Riêng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã thừa hưởng nhiều thành quả lớn lao của công nghệ sinh học và các ngành công nghệ tiên tiến khác

pdf57 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2100 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Nghiên cứu cơ sở khoa học và điều kiện thực tiễn để hình thành các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan