Báo cáo Phương pháp nghiên cứu khoa học nội dung: Tifm hiểu nguồn năng lượng mới

Nguồn năng lượng truyền thống mà con người sử dụng ngày càng bị cạn kiệt. - Nhu cầu sử dụng năng lượng của con người ngày càng tăng. - Năng lượng là một nguồn tài nguyên quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người.

pptx15 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2464 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Phương pháp nghiên cứu khoa học nội dung: Tifm hiểu nguồn năng lượng mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 12/21/2013 ‹#› TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ BỘ MÔN ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH BÁO CÁO MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NỘI DUNG BÁO CÁO: TÌM HIỂU NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI Nội dung báo cáo 1.Lý do chọn đề tài. 2.Mục đích – Mục tiêu của đề tài . 3.Phương pháp nghiên cứu. 4.Nội dung nghiên cứu. 5.Kết luận – Kiến nghị. I.Lý do - Nguồn năng lượng truyền thống mà con người sử dụng ngày càng bị cạn kiệt. - Nhu cầu sử dụng năng lượng của con người ngày càng tăng. - Năng lượng là một nguồn tài nguyên quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. II.Mục đích - Hiểu biết được tầm quan trọng của năng lượng đối với cuộc sống con người. - Tìm ra được những nguồn năng lượng mới để thay thế những nguồn năng lượng truyền thống. - Năng cao nhận thức cho con người trong việc khai thác các nguồn năng lượng tự nhiên. - Ứng dụng các nguồn năng lượng mới có ích vào cuộc sống. II.Mục tiêu - Tìm hiểu về vai trò của nguồn năng lượng mới đối với cuộc sống . - Giải thích được lợi ích của các nguồn năng lượng mới đem lại. - Đưa ra các nguồn năng lượng sạch mà không gây ô nhiểm môi trường như các nguồn năng lượng truyền thống . III. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tham khảo tài liệu: - Báo năng lượng mới. - - Tiêu chuẩn ISO 50001,Hệ thống quản lí năng lượng - IBM –Năng lượng – ý tưởng – Việt Nam. - Tạp chí “ Năng lượng Việt Nam”. - - IV. Nội dung nghiên cứu Chương 1 : Dẫn nhập 1.1. Khái niệm năng lượng. 1.2. Nguồn gốc năng lượng. Chương 2 : Mức độ khai thác, sử dụng năng lượng của con người. 2.1.Trữ lượng nguồn năng lượng hóa thạch mà con người khai thác trong một năm. 2.2. Nguyên nhân con người khai thác , sử dụng nguồn năng lượng với số lượng ngày càng lớn. 2.3. Hậu quả khi con người khai thác năng lượng quá mức. Chương 3: Một số nguồn năng lượng mới có khả năng ứng dụng trong tương lai. 3.1 Năng lượng mặt trời. 3.1.1. Năng lượng mặt trời - nguồn năng lượng của tương lai. 3.1.2. Sử dụng năng lượng nhiệt năng của ánh sáng mặt trời. 3.1.3. Sử dụng nhiệt năng của ánh sáng mặt trời. 3.2 .Năng lương gió. 3.2.1. Lịch sử hình thành. 3.2.2. Nguyên lý làm việc của tuabin gió. 3.3. Năng lượng hiđro. 3.3.1. Đặc tính của hiđro. 3.3.2. Sản xuất hiđro. 3.3.3. Cất trữ hiđro. 3.4. Năng lượng thủy triều. 3.4.1. Nguồn gốc của năng lượng thủy triều. 3.4.2. Các loại năng lượng thủy triều. 3.4.3. Nguyên tắc hoạt động. 3.4.4. Một số dự án khai thác năng lượng thủy triều. Chương 4: Ứng dụng các nguồn năng lượng mới vào đời sống ở Việt Nam. 4.1.Biến đổi năng lượng mặt trời thành điện năng. 4.2.Sản xuất điện năng từ hiđro. 4.3. Ứng dụng nguồn năng lượng gió để tạo ra điện năng bằng cách lắp các tuabin gió. Ứng dụng năng lượng mặt trời tại Việt Nam Tuabin gió ở Bạc Liêu Các dòng xe trong tương lai sử dụng khí hyđro V.Kết luận - kiến nghị 5. Năng lượng mới tại Việt Nam – thực trạng và tiềm năng phát triển. 5.1.Năng lượng Mặt Trời. 5.1.1.Vấn đề sử dụng năng lượng Mặt Trời tại Việt Nam. 5.1.2. Tiềm năng phát triển. 5.2.Năng lượng gió. 5.2.1.Tiềm năng điện gió của Việt Nam. 5.2.2.Các dự án gió điện ở Việt Nam. 5.3. Năng lượng hydro. BÀI BÁO CÁO ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC CÁM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!^^