Báo cáo Sơ lược về phóng xạ và phương pháp kiểm nghiệm tổng hoạt độ phóng xạ alpha/ beta trong mẫu nước

I. Hiện tượng phóng xạ II. Các loại bức xạ thường gặp III. Đơn vị đo lường phóng xạ IV. Khả năng ion hóa của các loại bức xạ V . Các loại nguồn phóng xạ VI. Các ngành nghề trực tiếp tiếp xúc với phóng xạ VII. Sự lan truyền ô nhiễm phóng xạ trong môi trường VIII. Sự chiếu xạ lên con người IX. Các qui định hoạt độ phóng xạ alpha – beta trong mẫu nước X. Các phương pháp kiểm nghiệm tổng alpha – beta trong nước

pdf39 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2368 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Sơ lược về phóng xạ và phương pháp kiểm nghiệm tổng hoạt độ phóng xạ alpha/ beta trong mẫu nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO SINH HOẠT KHOA HỌC www.ihph.org.vn SƠ LƯỢC VỀ PHÓNG XẠ VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM TỔNG HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ ALPHA/ BETA TRONG MẪU NƯỚC Người trình bày: Ths. Phan Long Hồ Cn. Lê Đình Hùng KHOA XÉT NGHIỆM NỘI DUNG BÁO CÁO www.ihph.org.vn I. Hiện tượng phóng xạ II. Các loại bức xạ thường gặp III. Đơn vị đo lường phóng xạ IV. Khả năng ion hóa của các loại bức xạ V. Các loại nguồn phóng xạ VI. Các ngành nghề trực tiếp tiếp xúc với phóng xạ VII. Sự lan truyền ô nhiễm phóng xạ trong môi trường VIII. Sự chiếu xạ lên con người IX. Các qui định hoạt độ phóng xạ alpha – beta trong mẫu nước X. Các phương pháp kiểm nghiệm tổng alpha – beta trong nước NỘI DUNG BÁO CÁO www.ihph.org.vn XI. Thiết bị ghi đo tổng hoạt độ phóng xạ alpha – beta XII. Triển khai qui trình kiểm nghiệm 1. Xác định thông số đặc trưng của thiết bị 2. Quy trình kiểm nghiệm mẫu XIII. Tính toán kết quả XIV. Đánh giá tay nghề nhân viên XV. Một số kết quả trên mẫu thật XVI. Một số kết quả của các nghiên cứu khác XVII. Tài liệu tham khảo I. HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ www.ihph.org.vn Hiện tượng phân rã phóng xạ (radioactive decay) là hiện tượng mà một hạt nhân đồng vị này chuyển thành hạt nhân đồng vị khác thông qua việc phóng ra các hạt , ,  và neutron (n). Phân rã  xảy ra khi một đồng vị phóng xạ ở trạng thái kích thích cao chuyển về trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích thấp hơn. Tính phóng xạ phụ thuộc vào 2 nhân tố: Một là, tính không bền vững của hạt nhân do số Neutron (N) quá cao hoặc quá thấp so với số Proton (Z). Hai là, quan hệ giữa khối lượng giữa hạt nhân mẹ (hạt nhân trước phân rã) hạt nhân con (hạt nhân sau phân rã) và hạt nhân được phát ra. II. CÁC LOẠI BỨC XẠ www.ihph.org.vn 4 a) Bức xạ Alpha (): là chùm hạt 2He khả năng đâm xuyên yếu, tránh chiếu trong khi làm việc với nguồn hở. AAXY44  ZZ22 b) Bức xạ Beta (): Là bức xạ ion hóa phát ra trong quá trình phân rã của hạt nhân. Có hai loại - và +, khả năng đâm xuyên mạnh hơn , tránh chiếu trong khi làm việc với nguồn hở. II. CÁC LOẠI BỨC XẠ (tt) www.ihph.org.vn Phân loại: - A A - Phân rã  : ZX  Z+1Y + e + ν Ví dụ: + A A + Phân rã  : ZX  Z-1Y + e + ν Ví dụ: II. CÁC LOẠI BỨC XẠ (tt) www.ihph.org.vn c) Tia X, tia Gamma (): là bức xạ điện từ, khả năng đâm xuyên mạnh, rất nguy hiểm, gây tổn thương cục bộ. Khi A phân rã gamma hạt nhân ZX không thay đổi giá trị Z và A d) Bức xạ Neutron (n): là chùm hạt có khả năng đâm xuyên cực mạnh, rất nguy hiểm có rất nhiều loại neutron (neutron nhanh, neutron nhiệt tuỳ thuộc vào năng lượng của neutron mà người ta phân loại nó). 2 9 11 10 1D + 4Be  (5B )*  5B + n III. ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG PHÓNG XẠ www.ihph.org.vn a) Hoạt độ phóng xạ (radioactivity): là số phân rã của nguồn phóng xạ trong một đơn vị thời gian. Ký hiệu là A Trong đó: ln(2) dN T  A   N  N et 1/ 2  dt 0 Đơn vị đo hoạt độ là Becquerel (ký hiệu là Bq). 1 Bq = 1 phân rã/1 giây. Đơn vị thường dùng khác là Curie (ký hiệu là Ci). 1 Ci = 3,7. 1010 Bq b) Nồng độ phóng xạ: là hoạt độ phóng xạ tính cho một đơn vị thể tích (lít) hay khối lượng (kg) của nguồn phóng xạ đó. Đơn vị đo là: Bq/L; Bq/kg hoặc pCi/L IV. KHẢ NĂNG ION HÓA CỦA CÁC www.ihph.org.vn LOẠI BỨC XẠ - Tia  có khả năng ion hoá cao nhất và cái nguy hiểm của nó là chỉ đi một đoạn đường vài chục micromét là tiêu hết năng lượng của mình cho việc ion hoá cơ thể, nghĩa là mật độ ion hoá rất cao. - Tia  nguy hiểm ít hơn tia  vì khả năng ion hoá thấp hơn, mặt khác nó đi được vài milimét mới tiêu hết năng lượng của mình, tức là mật độ ion hoá trên đường đi bé hơn. - Tia  có khả năng ion hoá thấp nhất và đường đi của nó từ hàng chục cm đến hàng mét nên mật độ ion hoá thấp nhất. V. CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ www.ihph.org.vn Nguồn phóng xạ chia thành 2 loại: phóng xạ tự nhiên và nhân tạo. - Nguồn tự nhiên gồm: + Phông phóng xạ tự nhiên trong 232 10 đất: Th (T1/2 = 1,39.10 năm), U238(4,49.109năm), K40 (1.3.109) + Bức xạ vũ trụ: C14 (5600 năm), H3 (12,3 năm), Be7 (53,28 ngày) + Trong cơ thể con người: U238, Th232, K40, C14, H3,… V. CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ (tt) www.ihph.org.vn Nguồn nhân tạo: + Nguồn phóng xạ kín: là nguồn phóng xạ được bọc kín trong vỏ thép không gỉ. Ví dụ: Co60, Cs137, Ir192… + Nguồn phóng xạ hở: được sản xuất dưới dạng dung dịch lỏng, dạng rắn hay dạng bột chứa trong lọ thủy tinh hay plastic mà không có vỏ bọc kín như các nguồn kín. Ví dụ: I131, Cr51, P32, Tc99m. V. CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ (tt) www.ihph.org.vn Các thiết bị bức xạ: + Máy phát tia X + Máy gia tốc hạt tích điện: là thiết bị sinh ra các hạt tích điện có năng Maùy X-Quang di Maùy CT caét Maùy gia tốc lượng lớn như: electron, ñoäng lôùp proton, alpha, deutron, các ion nặng khác. + Lò phản ứng hạt nhân là thiết bị sản sinh và duy trì các phản ứng phân hạch hạt nhân. Lò phản ứng phân hạch hạt nhân được xây dựng trên cơ sở phản ứng hạt nhân dây chuyền (nhiên liệu thường dùng là U235, Pu239). VI. CÁC NGÀNH NGHỀ TRỰC TIẾP www.ihph.org.vn TIẾP XÚC BỨC XẠ - Ngành thăm dò địa chất, ngành khai thác dầu khí, ngành khai thác khoáng sản có chứa chất phóng xạ, ngành thủy văn … - Trong công nghiệp: nhà máy điện nguyên tử, lò PỨ.HN, nhà máy tách đồng vị phóng xạ, nhà máy xi măng, nhà máy thủy tinh, nhà máy bia, nhà máy giấy, dùng chất phóng xạ đo độ dày và tỷ trọng …, máy đo khuyết tật xác định cấu trúc vật đặc như gỗ, sắt, bê tông, nhà máy nhiệt điện. - Ngành hàng không, cửa khẩu cũng ứng dụng phóng xạ vào việc kiểm tra hàng hóa, hành lý - Ngành nông nghiệp: sử dụng phóng xạ để bảo quản giống, kích thích sinh trưởng cây trồng, diệt vi khuẩn, nấm mốc, bảo quản thực phẩm … - Ngành y tế: dùng đồng vị phóng xạ trong việc chẩn đoán, điều trị, thăm dò chức năng, sản xuất thuốc chữa bệnh … - Các viện nghiên cứu: Viện Vật lý, Viện NLNT, Viện Địa chất khoáng sản - Ngành quốc phòng: Chế tạo vũ khí. VII. SỰ LAN TRUYỀN Ô NHIỄM www.ihph.org.vn PHÓNG XẠ TRONG MÔI TRƯỜNG CHU TRÌNH LAN TRUYỀN SỰ Ô NHIỄM PHÓNG XẠ VÀ TÁC ĐỘNG LÊN CON NGƯỜI  Đường lan truyền ô nhiễm  Đường xâm nhập lên con người VIII. SỰ CHIẾU XẠ LÊN CON NGƯỜI www.ihph.org.vn Chiếu xạ Chiếu xạ trong ngoài Tia bức xạ Chiếu xạ trong Chiếu xạ ngoài  Rất nguy hiểm Nguy hiểm nhẹ  Nguy hiểm vừa Nguy hiểm vừa  Nguy hiểm nhẹ Rất nguy hiểm VIII. SỰ CHIẾU XẠ LÊN CON NGƯỜI (tt) www.ihph.org.vn - Theo Tổ chức UNSCEAR (The United Nations Scientific Commitee on Effects of Atomic Radiation) công bố năm 2008 liều bức xạ trung bình từ môi trường trên một người xấp xỉ 3,0 mSv/ năm. Trong đó, chiếu xạ tự nhiên là 2,4 mSv, chẩn đoán y tế là 0,6 mSv và do các nguồn chiếu xạ nhân tạo khác là 0,01 mSv. Nguồn Liều chiếu xạ TB (mSv) Khoảng liều chiếu (mSv) Chiếu ngoài Tia vũ trụ 0,39 0,3 – 1a Từ mặt đất (cả trong và ngoài nhà) 0,48 0,3 – 1b Chiếu trong Hít phải (chủ yếu là radon) 1,26 0,2 – 10c Nuốt phải (thực phẩm và nước uống) 0,29 0,2 – 1d Tổng cộng 2,4 1 – 13 a Khoảng từ mực nước biển đến vùng cao b Từ các đồng vị phóng xạ trong đất và vật liệu xây dựng c Từ sự tích lũy khí radon d Từ các đồng vị phóng xạ nhiễm trong thực phẩm và nước uống IX. CÁC QUI ĐỊNH HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ www.ihph.org.vn ALPHA – BETA TRONG MẪU NƯỚC - Theo khuyến cáo của WHO (World Health Organization năm 2011, Guidelines for Drinking – water Quality, Fourth Edition). Tổng Hoạt độ Alpha  0,5 Bq/L; Tổng Beta  1 Bq/L. -Quy định của Mỹ: Tổng Alpha  3 pCi/L; Tổng Beta  30 pCi/L. - Hiện tại Việt Nam có 7 quy định cụ thể: MỨC TỐI (Bq/ L) QUY CHUẨN ÁP DỤNG LOẠI MẪU Alpha Beta QCVN 08: 2008/BTNMT Nước mặt 0,1 1 QCVN 09: 2008/BTNMT Nước ngầm 0,1 1 QCVN 10: 2008/BTNMT Nước ven bờ 0,1 1 QCVN 01: 2009/BYT Nước ăn uống 0,11 (*) 1,11 (**) QCVN 28: 2010/BTNMT Nước thải y tế 0,1 1 QCVN 6-1: 2010/BYT Nước đóng chai 0,5 1 QCVN 40: 2011/BTNMT Nước thải công nghiệp 0,1 1 (*): Giá trị giới hạn 3 pCi/L =0,11 Bq/L; (**):Giá trị giới hạn 30 pCi/L =1,11 Bq/L. X. CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM www.ihph.org.vn TỔNG ALPHA – BETA TRONG MẪU NƯỚC PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM MLOD LOẠI MẪU NƯỚC NGOÀI 0,02 – 0,1 Bq/ L ISO 9696 : 2007,  Nước ngầm với ISO 9697 : 2007,  TDS  0,1 g/L ISO 10704 : 2009,  &  APHA 2005, EPA900.0  &  0,02 Bq/L Nước mặt, nước ngầm VIỆT NAM TCVN 6053 : 2011 (ISO 9696 : 2007),  Nước không mặn TCVN 6219 : 2011 (ISO 9697 : 2007),  TCVN 8879: 2011 (ISO 10704 : 2009)  &  Chúng tôi lựa chọn phương pháp kiểm nghiệm theo TCVN 8879 : 2011 để triển khai tại Labo Vật lý Môi trường XI. THIẾT BỊ ĐO TỔNG ALPHA/ BETA www.ihph.org.vn - Máy đo tổng hoạt độ alpha - beta - Model: WPC – 1050. - Số Serries (S/N): 1248123. -Hãng/ nước SX: Protean Instrument, Mỹ. Thông số (Parameter) Đặc tính kỹ thuật (specification) Chế độ đo (Counter mode) Tự động (Automatic) Hệ vận chuyển mẫu (sample transport) 50 mẫu Loại Detector (Detector type) Tỷ lệ dòng khí (Gas flow) Hỗn hợp khí 90% Ar + 10% CH4 Cửa sổ Detector (Detector Window) 80g Phông Alpha (Alpha Background) 0,05 – 0,1 CPM Phông Beta (Beta Background) 0,7 – 0,9 CPM Hiệu suất đếm Alpha (Alpha Eff.)  40% (với nguồn Am241) Hiệu suất đếm Beta (Beta Efficiency)  55 % (với nguồn Sr90) Môi trường vận hành (Operating) t0: 10 – 400C; Hr%: 20 – 90% XII. TRIỂN KHAI QUI TRÌNH KIỂM NGHIỆM 1. XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ www.ihph.org.vn 1.1. Xác định điện thế làm việc của hệ đo: Thực hiện bằng cách dùng nguồn 90Sr hoạt độ ~ 370 Bq đo trên hệ đo ở các ngưỡng điện thế khác nhau để xây dựng đường Plateau, quá trình này hệ đo tự động xác định Kết quả xác định như sau: + Điện thế làm việc khi đo tổng beta: 1515 Volts + Điện thế làm việc khi đo Alpha: 795 Volts XII. TRIỂN KHAI QUI TRÌNH (tt) 1. XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ www.ihph.org.vn 1.2. Xác định phông/ nền : Thực hiện bằng cách dùng planchet sạch và đo trên hệ đo trong khoảng thời gian đủ lớn vài trăm đến vài ngàn phút. Kết quả xác định như sau: XII. TRIỂN KHAI QUI TRÌNH (tt) 1. XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ www.ihph.org.vn 1.3. Xác định hiệu suất đếm Alpha và hệ số xuyên âm của Det: Thực hiện bằng cách dùng nguồn 241Am được tạo trên Planchet có hoạt độ ~ 10Bq đo trên hệ đo trong khoảng thời gian đến khi số đếm đạt trên 10000 (để có sai số nhỏ hơn 1%) Kết quả xác định như sau: XII. TRIỂN KHAI QUI TRÌNH (tt) 1. XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ www.ihph.org.vn 1.4. Xác định hiệu suất đếm Beta của Det: Thực hiện bằng cách dùng nguồn 90Sr được tạo trên Planchet có hoạt độ ~ 10Bq đo trên hệ đo trong khoảng thời gian đến khi số đếm đạt trên 10000 (để có sai số nhỏ hơn 1%) Kết quả xác định như sau: XII. TRIỂN KHAI QUI TRÌNH (tt) 1. XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ www.ihph.org.vn 1.5. Xác định đường cong tự hấp thụ alpha: Thực hiện bằng cách tạo dãy nguồn 241Am có cùng hoạt độ trong thể tích mẫu khác nhau để tạo nên sự khác biệt về bề dày nhằm khảo sát hiện tượng hấp thụ alpha trong mẫu Kết quả xác định như sau: Hàm Fix đường cong dạng bậc hai tại tọa độ (1;0) Công thức tính: 1,20f a Đường cong tự hấp thụ alpha rs  r0  1,00 (Xác định ngày 22/08/2012    (7) A  0,80 rs r0 y = 8E-05x2 - 0,0152x + 1  R² = 0,995 2 ts t0 2 0,60 urel (  )  2  urel (A ) (8) (rs  r0 ) 0,40 XII. TRIỂN KHAI QUI TRÌNH (tt) 1. XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ www.ihph.org.vn  1.5. Xác định đường cong tự hấp thụ alpha: f  a (9) Từ số 0,20liệu trên tiến hành Fix đường cong tự hấp thụ theo hàm a bậc hai   Kết quả xác định như sau: 0,00 2 2 2 u rel ( f a )  (2 * (1  R ) (10) 0 20 40 60 80 100 md (mg)120 2  Độ không đảm bảo đo của đường fix u rel (fa ) = 0,010000 XII. TRIỂN KHAI QUI TRÌNH (tt) 2. QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM MẪU www.ihph.org.vn Bắt đầu quy trình Lấy 500 (ml) mẫu Kết thúc quy trình Becher 600 ml Cân Bay hơi mẫu bằng bếp nung khay 0 0 t < 85 C tới thể tích V1≈ 2 ml đếm Xác định các thông sạch Khay đếm - Planchet số đặc trưng của mp (mg) hệ đo tổng alpha/beta và Sấy khô bằng tủ Sấy khô bằng đèn đường cong tự hấp sấy (t0C < 85) hồng ngoại (t0C < 85) thụ alpha theo: Xác HD.PP.01-1/KXN.VL định lại thể tích Để nguội trong bình hút ẩm Tính toán hoạt độ mẫu: trong thời gian t = 10 phút alpha và beta của mẫu phân tích theo: Cân khay đếm mẫu, xác định mpd (mg) HD.PP.01-2/KXN.VL Sai Đúng md = mpd - mp Đặt khay đếm Vận hành hệ đo theo: ĐK: md  100 mg lên hệ đo HD. TB.01-1/KXN.VL XIII. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ www.ihph.org.vn Kết quả tính toán nồng độ hoạt độ alpha – beta, giới hạn phát hiện, độ không đảm bảo, … trong mẫu được lập thành file Exel theo biểu mẫu báo cáo thử nghiệm BM.5.10.2/KXN.VL.01 rg  r0 CA (Bq / L)  (1) V fa rg  r0   (rg  r0 ) CB (Bq / L)  (2) V Trong công thức (1) và (2) rg, r0, rg, r0 có đơn vị là CPS Công thức chuyển đổi 1 CPS = 1 CPM / 60. XIV. ĐÁNH GIÁ TAY NGHỀ NHÂN VIÊN www.ihph.org.vn Cách thực hiện: Dùng dung dịch chuẩn Am241, SRM 4322C và Sr90, SRM 4239 pha trong mẫu nước đóng bình để tạo thành 2 mẫu PT 01 và PT 02 (thể tích mỗi mẫu là 4 lít) với nồng độ cụ thể như sau: NỒNG ĐỘ (Bq/L) TÊN MẪU Alpha Beta PT01 0,050  0,001 0,51  0,06 PT02 0,251  0,005 2,03  0,25 Sau đó chia thành 4 phần, mỗi phần 1Lít, cho 2 kiểm nghiệm viên thực hiện quy trình xử lý và đo mẫu độc lập (cả 2 kiểm nghiệm viên này đều không biết nồng độ có trong mẫu là bao nhiêu). Yêu cầu mỗi kiểm nghiệm viên thử nghiệm mỗi mẫu 2 lần. Kết quả được tập hợp lại cho trưởng Labo đánh giá. XIV. ĐÁNH GIÁ TAY NGHỀ NHÂN VIÊN (tt) www.ihph.org.vn Cách đánh giá: Value Value -Theo u-score  2,58 (xác suất 99%) u  score  t arg et reported u 2  u 2 t arg et reported -Theo A1 = |Value – Value |  A2 = 2 2 target reported 2,58 ut arg et  ureported -Theo R và BiasRelative ,Với: R = Valuereported/uncertaintyreported Value Value Bias  reported t arg et 100% Relative Value t arg et -Chấp nhận khi: Chỉ tiêu tổng : R > 2 và BiasRelative  50% Chỉ tiêu : R > 2 và BiasRelative  30% -Chấp nhận nhưng cảnh báo: : R > 2 và BiasRelative  75% : R > 2 và BiasRelative  60% XIV. ĐÁNH GIÁ TAY NGHỀ NHÂN VIÊN (tt) www.ihph.org.vn NỒNG ĐỘ (Bq/L) TÊN MẪU Alpha Beta PT01 0,050  0,001 0,51  0,06 PT02 0,251  0,005 2,03  0,25 KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ Tổng Alpha Tổng Beta Tổng Alpha Tổng Beta (Bq/L) (Bq/L) Mẫu - U U C LOD U C LOD U A1 A2 R Bias A1 A2 R Bias KNV. Lần A A A B B B -score Rel -score Rel PT01-H1 0,045 0,019 0,011 0,426 0,023 0,011 0,45 0,005 0,028 4,091 10,00 1,38 0,084 0,157 38,73 16,47 PT01-H2 0,069 0,017 0,013 0,391 0,023 0,010 1,46 0,019 0,034 5,308 38,00 1,96 0,119 0,157 39,10 23,33 PT01-O1 0,040 0,018 0,010 0,431 0,023 0,011 1,00 0,010 0,026 4,000 20,00 1,30 0,079 0,157 39,18 15,49 PT01-O2 0,042 0,017 0,010 0,397 0,023 0,010 0,80 0,008 0,026 4,200 16,00 1,86 0,113 0,157 39,70 22,16 PT02-H1 0,225 0,019 0,030 1,679 0,024 0,042 0,85 0,026 0,078 7,500 10,36 1,38 0,351 0,654 39,98 17,29 PT02-H2 0,227 0,018 0,030 1,711 0,024 0,043 0,79 0,024 0,078 7,567 9,56 1,26 0,319 0,654 39,79 15,71 PT02-O1 0,213 0,019 0,029 1,627 0,024 0,041 1,29 0,038 0,076 7,345 15,14 1,59 0,403 0,654 39,68 19,85 PT02-O2 0,226 0,019 0,031 1,762 0,024 0,044 0,80 0,025 0,081 7,290 9,96 1,06 0,268 0,655 40,05 13,20 Kết luận: Kết quả của cả hai kiểm nghiệm viên đều có giá trị: u-score, A1 A2, R và BiasRelative ở mức chấp nhận tốt. XV. MỘT SỐ KẾT QUẢ TRÊN MẪU THẬT www.ihph.org.vn Tổng alpha (Bq/L) Tổng beta (Bq/L) Tên mẫu Loại mẫu CA LODA UA CB LODB UB 14721.12 Nước thải KPH 0,046 - 0,168 0,028 0,004 14722.12 Nước thải 0,079 0,045 0,022 0,211 0,029 0,005 14725.12 Nước thải KPH 0,061 - 0,261 0,038 0,007 12577.12 Nước thải Y tế 0,041 0,033 0,014 211,171 0,023 5,275 12579.12 Nước thải Y tế 0,051 0,036 0,016 155,866 0,023 3,893 12580.12 Nước thải Y tế 0,045 0,034 0,014 10,923 0,023 0,273 12581.12 Nước thải Y tế 0,083 0,037 0,020 155,582 0,023 3,886 14265.12 Nước thải Y tế 0,027 0,019 0,008 0,179 0,012 0,018 14266.12 Nước thải Y tế KPH 0,032 - 0,167 0,020 0,017 14267.12 Nước thải Y tế KPH 0,026 - 0,140 0,020 0,015 Nhận xét: Kết quả kiểm nghiệm 1/3 mẫu nước thải có phát hiện alpha, 3/3 mẫu nước thải đều có phát hiện Beta. Nồng độ alpha và beta đều đạt TCCP. -5/7 mẫu nước thải y tế phát hiện alpha. Đều ở mức CP. - 4/7 mẫu nước thải y tế có nồng độ  vượt TCCP từ 10,9 – 211 lần. XV. MỘT SỐ KẾT QUẢ TRÊN MẪU THẬT (tt) www.ihph.org.vn Tổng alpha (Bq/L) Tổng beta (Bq/L) Tên mẫu Loại mẫu CA LODA UA CB LODB UB 14523.12 Nước giếng 0,010 0,006 0,003 KPH 0,012 - 14523.12 Nước giếng 0,010 0,006 0,003 KPH 0,012 - 14332.12 Nước uống đóng chai KPH 0,006 - KPH 0,012 - 14348.12 Nước uống đóng chai KPH 0,006 - KPH 0,012 - 14521.12 Nước uống đóng chai 0,020 0,012 0,006 0,091 0,012 0,002 14458.12 Nước uống đóng chai KPH 0,010 - 0,013 0,012 0,000 14583.12 Nước uống đóng chai KPH 0,006 - KPH 0,012 - 14578.12 Nước uống đóng chai KPH 0,006 - KPH 0,012 - 14564.12 Nước uống đóng chai KPH 0,007 - KPH 0,012 - 14636.12 Nước uống đóng chai 0,007 0,006 0,002 KPH 0,012 - 14857.12 Nước uống đóng chai 0,009 0,006 0,003 KPH 0,012 - 14870.12 Nước uống đóng chai 0,008 0,006 0,002 KPH 0,011 - 14883.12 Nước uống đóng chai 0,009 0,006 0,003 KPH 0,011 - 14857.12 Nước uống đóng chai 0,087 0,018 0,015 0,188 0,012 0,005 14900.12 Nước uống đóng chai 0,006 0,005 0,002 KPH 0,011 - 14933.12 Nước uống đóng chai 0,023 0,013 0,006 0,022 0,011 0,001 14934.12 Nước uống đóng chai KPH 0,006 - KPH 0,011 - 14985.12 Nước uống đóng chai KPH 0,006 - KPH 0,011 - 14951.12 Nước uống đóng chai KPH 0,006 - KPH 0,011 - XV. MỘT SỐ KẾT QUẢ TRÊN MẪU THẬT (tt) www.ihph.org.vn Nhận xét: -2/2 mẫu nước giếng đều phát hiện alpha ở mức nồng độ 0,01 Bq/L và nồng độ đều ở mức cho phép. - Không phát hiện thấy beta trong cả 2 mẫu nước giếng. - 8/17 mẫu nước uống đóng chai có phát hiện alpha (ở mức nồng độ từ 0,006 – 0,087 Bq/L), tuy nhiên nồng độ đều ở mức cho phép. - 4/17 mẫu nước uống đóng chai có phát hiện tổng beta, tuy nhiên nồng độ đều ở mức cho phép XVI. MỘT SỐ KẾT QUẢ THEO CÁC NGHIÊN www.ihph.org.vn CỨU KHÁC Theo Lubomir Zikovsky (2006) công bố trên tạp chí Journal of Environmental Radioactivity 88, p.306 – 309, “Alpha radioactivity in drinking water in Quebec - Canada” Tổng hoạt độ phóng xạ alpha theo đơn vị mBq/L = 10-3Bq/L N Mean SD Median Max Tác giả nghiên cứu Quebec 236 211 1247 52 17980 Lubomir Zikovsky, 2006 Arizona 667 170 130 5660 Holbert et al., 1995 Brazil 20 92 110 15 354 Malanca et al., 1998 Finland –a 771 2400 360 104000 Salonen, 1988 Finland –b 282 170 60 3100 Salonen, 1988 New Jersey 259 118 4588 Szabo and Zapecza, 1987 Spain 84 141 242 66 1360 Duenas et al., 1997 United States 990 100 67 3500 Holbert et al., 1995 Texas 64 666 1103 241 5328 Wukash and Cook, 1972 Venezuela 25 120 70 540 Sajo-Bohus et al., 1997 a- Nước giếng khoan; b- Nước giếng đào và nước suối XVI. MỘT SỐ KẾT QUẢ THEO CÁC NGHIÊN www.ihph.org.vn CỨU KHÁC (tt) Theo Cüneyt Güler (2007) khi nghiên cứu mẫu nước uống đóng chai tại Thỗ Nhĩ Kỳ và công bố tại tạp chí Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 86, p. 86–94, “Characterization of Turkish bottled waters using pattern recognition methods” Nước suối tự nhiên Nước uống Nước k
Luận văn liên quan