Báo cáo Thực tập chuyên ngành quản lý giáo dục

Thực tập cơ sở là một cơ hội giúp sinh viên tìm hiểu các hoạt động QLGD trong thực tế, hoạt động của một cơ quan QLGD, của nhà trường và của các CSGD khác, hoạt động của một cá nhân cụ thể trong hệ thống quản lý. Thực tập cơ sở giúp sinh viên biết ứng dụng, vận dụng lý thuyết trong phân tích, đánh giá hoạt động quản lý trên thực tế của một đơn vị, cá nhân trong hệ thống GD, định hướng hoàn thiện những tri thức đã được học tập và nghiên cứu. Từ đó, sinh viên có điều kiện được khẳng định và bổ sung thêm những kiến thức cơ bản về quản lý và QLGD cũng như ý thức nghề nghiệp trong tương lai Thời gian thực tập cơ sở chính là khoảng thời gian sinh viên được tiếp xúc với thực tế, có ý thức trách nhiệm trong các hoạt động thực tiễn, có ý thức học tập, rèn luyện để chuẩn bị kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp trong tương lai. Để thực hiện tốt các mục đích đã đề ra cho đợt thực tập này, nhóm chúng em đã lựa chọn địa điểm thực tập tại Phòng GD & ĐT huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn – một lá cờ đầu của ngành giáo dục Lạng Sơn trong nhiều năm qua. Hơn nữa, về với quê hương Hữu Lũng, chắc chắn chúng em sẽ gặp được rất nhiều thuận lợi, sẽ nhận được sự quan tâm tận tình, sự chỉ bảo chu đáo nhất của các thầy cô công tác tại Phòng vừa là thế hệ đi trước vừa là những thầy cô giáo rất thân thiết của chúng em. Qua đây, chúng em xin chân thành cảm ơn Phòng GD&ĐT Hữu Lũng, đặc biệt là Cô Đỗ Minh Tuyết – chuyên viên tổ chức Phòng GD&ĐT Hữu Lũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và hướng dẫn chúng em tận tình trong thời gian chúng em thực tập tại cơ sở. Chúng em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới cô Hoàng Thị Dân, giảng viên Khoa Quản lý – Học viện Quản lý giáo dục đã giúp chúng em hoàn thành bản báo cáo thực tập này. Bản báo cáo thực tập cơ sở của chúng em ngoài lời mở đầu còn bao gồm các nội dung chính sau: Phần 1: Giới thiệu chung về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng – tỉnh Lạng Sơn Phần 2: Mô tả và phân tích hoạt động của chuyên viên tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng Phần 3: Đánh giá chung về hoạt động của chuyên viên tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo Hữu Lũng Bản báo cáo này là sản phẩm trí tuệ của nhóm chúng em nhưng do thời gian tiếp xúc với cơ sở không nhiều, và đây cũng là lần đầu tiên chúng em viết báo cáo thực tập, bản báo cáo lại được hoàn thành trong thời gian ngắn nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để bản báo cáo của chúng em được hoàn thiện hơn, cũng như giúp chúng em có thêm những bài học kinh nghiệm bổ ích để bước vào đợt thực tập tốt nghiệp sau này thuận lợi hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn !

doc33 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 8861 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập chuyên ngành quản lý giáo dục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC Khoa Quản lý --------------- o0o ---------------- BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ Địa điểm thực tập: Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn Họ và tên sinh viên trong nhóm: 01. Trần Văn Ba (K1B) 02. Nông Thị Thuận (K1B) 03. Phạm Thị Ánh Tuyết (K1C) Giảng viên hướng dẫn : ThS. GVC. Hoàng Thị Dân HÀ NỘI - 2010 Ruui Mục lục TiÊu ĐỀ Trang LỜI MỞ ĐẦU Thực tập cơ sở là một cơ hội giúp sinh viên tìm hiểu các hoạt động QLGD trong thực tế, hoạt động của một cơ quan QLGD, của nhà trường và của các CSGD khác, hoạt động của một cá nhân cụ thể trong hệ thống quản lý.. Thực tập cơ sở giúp sinh viên biết ứng dụng, vận dụng lý thuyết trong phân tích, đánh giá hoạt động quản lý trên thực tế của một đơn vị, cá nhân trong hệ thống GD, định hướng hoàn thiện những tri thức đã được học tập và nghiên cứu. Từ đó, sinh viên có điều kiện được khẳng định và bổ sung thêm những kiến thức cơ bản về quản lý và QLGD cũng như ý thức nghề nghiệp trong tương lai Thời gian thực tập cơ sở chính là khoảng thời gian sinh viên được tiếp xúc với thực tế, có ý thức trách nhiệm trong các hoạt động thực tiễn, có ý thức học tập, rèn luyện để chuẩn bị kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp trong tương lai. Để thực hiện tốt các mục đích đã đề ra cho đợt thực tập này, nhóm chúng em đã lựa chọn địa điểm thực tập tại Phòng GD & ĐT huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn – một lá cờ đầu của ngành giáo dục Lạng Sơn trong nhiều năm qua. Hơn nữa, về với quê hương Hữu Lũng, chắc chắn chúng em sẽ gặp được rất nhiều thuận lợi, sẽ nhận được sự quan tâm tận tình, sự chỉ bảo chu đáo nhất của các thầy cô công tác tại Phòng vừa là thế hệ đi trước vừa là những thầy cô giáo rất thân thiết của chúng em. Qua đây, chúng em xin chân thành cảm ơn Phòng GD&ĐT Hữu Lũng, đặc biệt là Cô Đỗ Minh Tuyết – chuyên viên tổ chức Phòng GD&ĐT Hữu Lũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và hướng dẫn chúng em tận tình trong thời gian chúng em thực tập tại cơ sở. Chúng em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới cô Hoàng Thị Dân, giảng viên Khoa Quản lý – Học viện Quản lý giáo dục đã giúp chúng em hoàn thành bản báo cáo thực tập này. Bản báo cáo thực tập cơ sở của chúng em ngoài lời mở đầu còn bao gồm các nội dung chính sau: Phần 1: Giới thiệu chung về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng – tỉnh Lạng Sơn Phần 2: Mô tả và phân tích hoạt động của chuyên viên tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng Phần 3: Đánh giá chung về hoạt động của chuyên viên tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo Hữu Lũng Bản báo cáo này là sản phẩm trí tuệ của nhóm chúng em nhưng do thời gian tiếp xúc với cơ sở không nhiều, và đây cũng là lần đầu tiên chúng em viết báo cáo thực tập, bản báo cáo lại được hoàn thành trong thời gian ngắn nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để bản báo cáo của chúng em được hoàn thiện hơn, cũng như giúp chúng em có thêm những bài học kinh nghiệm bổ ích để bước vào đợt thực tập tốt nghiệp sau này thuận lợi hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn ! Danh mục các chữ viết tắt QLGD : Quản lý giáo dục CSGD : Cơ sở giáo dục GD : Giáo dục GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo TH : Tiểu học THCS : Trung học cơ sở PTCS : Phổ thông cơ sở DTNT : Dân tộc nội trú CĐSP : Cao đẳng sư phạm UBND : Ủy ban nhân dân CB : Cán bộ CBQL : Cán bộ quản lý GV : Giáo viên NV : Nhân viên CB-CC : Cán bộ - công chức CB-VC : Cán bộ viên chức HĐTD : Hội đồng tuyển dụng Phần 1: Giới thiệu chung về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng – tỉnh Lạng Sơn Vài nét về hoạt động và quá trình phát triển của Phòng GD&ĐT huyện Hữu Lũng. Phòng GD - ĐT huyện Hữu Lũng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng, có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn 26 xã, thị trấn của huyện Hữu lũng. Phòng Giáo dục & Ðào tạo có Trưởng phòng và 03 Phó trưởng phòng. Biên chế hành chính của Phòng Giáo dục gồm các công chức phụ trách giáo dục: Mầm non, Tiểu học, THCS, Giáo dục thường xuyên, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài vụ, thống kê, kế toán, văn thư lưu trữ, thủ quỹ, công tác thi đua khen thưởng, công đoàn ngành.... liên quan đến các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Phòng GD - ĐT Hữu Lũng quản lý 76 đơn vị công lập trực thuộc (Mầm non: 19, Tiểu học: 28, THCS - PTCS: 28, DTNT THCS: 01) và 01 đơn vị Mầm non tư thục. Phối hợp với các xã, thị trấn theo dõi nhiều nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn. Có trên 25.000 học sinh (Mầm non, Tiểu học và THCS), với hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Trong quá trình phấn đấu thực hiện đổi mới sự nghiệp giáo dục - đào tạo, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hữu Lũng đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: Phát triển mạng lưới trường lớp, đa dạng hóa các loại hình trường lớp; Huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ cao; Nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ. Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng tầng hóa, hiện đại hóa và chuẩn hóa, tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy - học và việc đổi mới chương trình giáo dục Phổ thông, giáo dục Mầm non. Chăm lo giáo dục toàn diện cho học sinh, các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường được đẩy mạnh. Giáo dục huyện luôn giữ vị trí là một trong những lá cờ đầu của giáo dục toàn Tỉnh. Huyện hiện có 04 trường Tiểu học (TH1 Thị Trấn, TH2 Thị trấn, TH Sơn Hà, TH Minh Sơn), 02 trường THCS (THCS Thị trấn, THCS Minh Sơn) được UBND Tỉnh, Bộ GD - ĐT công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, và trong vòng 2 năm học tới phấn đấu thêm 06 trường đạt chuẩn, trong đó: 02 trường Mầm non (MN Liên Cơ, MN Vĩnh Thịnh), 02 trường Tiểu học (TH Cai Kinh, TH Vân Nham), 02 trường THCS ( THCS Minh Sơn, THCS Cai Kinh); 100% đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và nhiều đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn trình độ học vấn về phổ cập bậc Trung học. Từ những nỗ lực đó, nhiều năm liền Phòng GD - ĐT huyện Hữu Lũng đạt 13/13 chỉ tiêu thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thời kỳ đổi mới, Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (năm 2004) và nhiều bằng khen của Bộ GD - ĐT, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Lạng Sơn và UBND huyện Hữu Lũng. Năm 2008  được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen lần thứ 2, đơn vị đang phấn đấu đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì.  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng GD&ĐT huyện Hữu Lũng (Theo TTLT Số: 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ban hành ngày 14 tháng 7 năm 2008 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện; và theo Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 19/05/2009 của UBND huyện Hữu Lũng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD và ĐT) Vị trí, chức năng 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Hữu Lũng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo Hữu Lũng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn. Nhiệm vụ, quyền hạn 1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng: Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về hoạt động giáo dục trên địa bàn; Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn; Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn; Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật. 2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn. 3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương. 5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện. 6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định. 7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật. 8. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính. 9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật. 10. Quản lý biên chế, thùc hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của Ủy ban nhân dân huyện. 11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của Ủy ban nhân dân huyện. 12. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng và Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn. 13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật. Tổ chức và biên chế Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hữu Lũng Phòng GD&ĐT Hữu Lũng có Trưởng phòng và 03 Phó Trường phòng Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng. Các Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật. Biên chế hành chính của Phòng Giáo dục và Đào tạo được xác định trên cơ sở căn cứ vào khối lượng, tính chất, đặc điểm cụ thể công tác giáo dục và đào tạo của huyện; số lượng biên chế của Phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. Việc quản lý và sử dụng biên chế của phòng GD và ĐT được thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước Tổ chức sự nghiệp giáo dục của huyện gồm: Trường trung học cơ sở, Trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), Trường tiểu học, Cơ sở giáo dục mầm non. Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trên có trụ sở làm việc, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, tổ chức lại các tổ chức sự nghiệp giáo dục công lập của huyện do Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật. Biên chế sự nghiệp của các đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc huyện nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của huyện, do UBND huyện quyết định phân bổ theo định mức biên chế và theo quy định của pháp luật. Việc quản lý và sử dụng biên chế của các đơn vị sự nghiệp GD ở huyện thực hiện theo nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức Phòng GD&ĐT huyện Hữu Lũng Bộ phận tổ chức Phòng GD Hữu Lũng làm việc và chịu trách nhiệm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện GD thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, qui hoạch cán bộ, theo dõi công tác Tổ chức cán bộ. Cùng với các bộ phận xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo sơ kết, tổng kết năm học.  Trực tiếp quản trị chương trình PMIS (tổ chức cán bộ). Hướng dẫn theo dõi, tiếp nhận, xử lý phiếu điều tra thông tin cá nhân cán bộ, công chức viên chức, tiếp nhận quản lý hồ sơ nhân sự toàn ngành. Theo dõi, xử lý hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chuyển ngạch của cán bộ viên chức toàn ngành. Trực tiếp tham mưu lãnh đạo về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng viên chức, giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức toàn ngành (hưu, tuất, thôi việc, làm thủ tục xin nghỉ phép, đi học tập, công tác ...), đào tạo bồi dưỡng, thuyên chuyển giáo viên. Theo dõi giúp đỡ các đơn cập nhật sổ BHXH cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành ... Quản lý, tham gia xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo toàn ngành, cũng như các văn bản pháp quy, các thông báo, thư mời, tin tức … có liên quan, và phụ trách giải quyết đơn thư, tiếp công dân, xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức. Theo đó, bộ phận Tổ chức Phòng GD có các nhóm nhiệm vụ chủ yếu: Xây dựng qui hoạch, kế hoạch dài hạn và hằng năm về kế hoạch phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (công chức, viên chức); Xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ về kiện toàn tổ chức bộ máy về quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên (công chức, viên chức) theo đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ; Xây dựng các qui định, quyết định cụ thể về tổ chức bộ máy của các đơn vị cơ sở bao gồm việc thành lập, sáp nhập, giải thể xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân công, phân cấp, cơ cấu tổ chức, biên chế, quan hệ công tác và lề lối làm việc; Hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện áp dụng chức danh tiêu chuẩn, nghiệp vụ viên chức nhà nước, thực hiện định mức lao động và các chỉ tiêu biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên; Quan hệ, phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ - UBND huyện thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các công tác: quản lý, đề bạt, bố trí sử dụng, thi tuyển công chức; điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, qui hoạch – bổ nhiệm thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân cấp quản lý; Đề xuất với cấp Ủy về chủ trương, biện pháp xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể quẩn chúng trong ngành giáo dục và đào tạo. Thông qua các công tác điều động và bố trí sử dụng… góp phần hình thành, kiện toàn tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể, quần chúng ở các cơ sở giáo dục và đào tạo; Phần 2: Mô tả và phân tích hoạt động của chuyên viên tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng Phòng GD&ĐT Hữu Lũng có 01 cán bộ phụ trách bộ phận tổ chức – cô Đỗ Minh Tuyết. Qua việc quan sát hoạt động của chuyên viên tổ chức Phòng GD&ĐT này, đặc biệt là thông qua những công việc diễn ra trong thời gian từ 22/02 đến 12/03/2010 mà nhóm thực tập quan sát được, chúng tôi xin đưa về một số nhóm nhiệm vụ, công việc chính như sau: Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ Làm tốt công tác tham mưu, xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ viên chức làm công tác thiết bị, thí nghiệm và đồ dùng dạy học đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương và đơn vị. Xây dựng kế hoạch triển khai đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp do Sở và Bộ hướng dẫn Duyệt kế hoạch phát triển giáo dục hai năm học 2010- 2011 và 2011- 2012 của toàn ngành giáo dục Hữu Lũng. Thời gian: Từ ngày 23 - 24/02/2010. Địa điểm: Hội trường tầng 3- Phòng Giáo dục và Đào taọ Hữu Lũng. Nội dung công việc: Duyệt kế hoạch nhân sự (biên chế GV, CB, NV). Số lượng: tất cả 76 đơn vị trường học của toàn huyện. Những căn cứ và cách thức duyệt kế hoạch: + Dựa trên 2 biểu: Biểu giáo viên chia theo phân môn và biểu chi tiết về CBQL, nhân viên mà các trường đã xây dựng (theo mẫu chung). + Số lượng lớp học 2 buổi/ ngày, số lớp ghép ( đối với lớp Tiểu học). + Số lượng lớp học và số học sinh dự kiến trong 2 năm học 2010-2011 và 2011- 2012. Tính toán số lớp trong trường theo định mức học sinh/lớp, và định mức giáo viên/lớp, từ đó tính ra số giáo viên cần có. Căn cứ vào số giáo viên đang có và xác định số giáo viên sẽ về hưu, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, … để lập kế hoạch bổ sung giáo viên. + Dựa trên các quy định, đưa ra quyết định thông qua hay yêu cầu sửa đổi về số lượng giáo viên dự kiến, số cán bộ quản lý, số nhân viên mà các trường đã xây dựng trong bản kế hoạch sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường. + Quan hệ chặt chẽ với các bộ phận khác (tài chính, kế toán, chuyên môn, …) để kế hoạch thêm hoàn chỉnh và đồng bộ. + Thông qua số lượng giáo viên, CBQL, nhân viên đã duyệt tổng hợp số liệu gửi lãnh đạo phòng và UBND huyện Hữu Lũng để hoàn thiện hoạch phát triển giáo dục năm học 2010- 2011 và 2011- 2012 ngành giáo dục Hữu Lũng, chuẩn bị báo cáo kết quả với Sở Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, có thể thấy rằng trong việc thực hiện công việc của mình, cán bộ tổ chức đã thực hiện đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, hoàn thành công việc đúng thời gian, đảm bảo tính chính xác và đồng đều, phối hợp giữa các bộ phận duyệt kế hoạch đã được phân công. Công tác duyệt kế hoạch
Luận văn liên quan