Báo cáo Thực tập kinh tế nhà máy điện

(Bản scan) Tìm hiểu công nghệ sản xuất điện, các thông số kỹ thuật tổ chức của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại - Công nghệ sản xuất, chủng loại tuabin, máy phát, lò hơi - Sơ đồ nguyên lý nhà máy nhiệt điện( sơ đồ khối, nguyên lý hoạt động) - Các loại công suất, điện năng sản xuất, hệ số tự dùng, các chỉ tiêu về sử dụng thiết bị, chi tiết vận hành và các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật

pdf76 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1965 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập kinh tế nhà máy điện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên