Báo cáo Thực tập nhận thức tại Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam

Bước vào năm thứ 3 của đại học, những điều cơ bản và chuyên sâu về kế toán đã phần nào được bổ sung vào trong kiến thức của tôi, tuy nhiên vẫn còn rời rạc và thiếu thực tế. Nhận thấy nếu chỉ học qua sách vở thì đó vẫn chỉ là những kiến thức suông, sinh viên sau này sẽ không thể thích ứng được với môi trường làm việc đầy thách thức. Nắm bắt được tâm lý đó, trường Đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện cho tôi nói riêng và các bạn cùng khóa nói chung, được trải nghiệm làm việc thực tế với học kỳ “Thực tập nhận thức”. Nhận thức – nghĩa là đợt thực tập này có mục đích giúp sinh viên áp dụng những kỹ năng, kiến thức ở trường đại học và đồng thời rèn luy ện cách ứng xử, giao tiếp, thực hiện những công việc hành chính trong môi trường doanh nghiệp, để từ đó tạo tiền đề cho học kỳ “Thực tập tốt nghiệp” vào năm cuối. Qua đợt “Thực tập nhận thức” này, tôi không thể phủ nhận được sự hữu ích mà nó mang lại. Tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và nhận thấy được thiếu sót của mình mà từ đó có thể sửa chữa, bổ sung thêm. Những kinh nghiệm mà tôi được học tập tại cơ quan là hành trang vô cùng quý báu giúp tôi vững bước trên con đường làm việc sau này.

pdf38 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3367 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập nhận thức tại Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam Thời gian thực tập : từ 07/01/2013 đến 17/03/2013 Người hướng dẫn : Anh Vũ Duy Hiệu Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thùy Linh – MSSV: 101422 Lớp : KT1011 Tháng 3 năm 2013 Báo cáo thực tập nhận thức Huỳnh Thùy Linh – 101422 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam Thời gian thực tập : từ 07/01/2013 đến 17/03/2013 Người hướng dẫn : Anh Vũ Duy Hiệu Sinh viên thực hiện : Huỳnh Thùy Linh – MSSV: 101422 Lớp : KT1011 Tháng 3 năm 2013 Báo cáo thực tập nhận thức Huỳnh Thùy Linh – 101422 iii TRÍCH YẾU Bước vào năm thứ 3 của đại học, những điều cơ bản và chuyên sâu về kế toán đã phần nào được bổ sung vào trong kiến thức của tôi, tuy nhiên vẫn còn rời rạc và thiếu thực tế. Nhận thấy nếu chỉ học qua sách vở thì đó vẫn chỉ là những kiến thức suông, sinh viên sau này sẽ không thể thích ứng được với môi trường làm việc đầy thách thức. Nắm bắt được tâm lý đó, trường Đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện cho tôi nói riêng và các bạn cùng khóa nói chung, được trải nghiệm làm việc thực tế với học kỳ “Thực tập nhận thức”. Nhận thức – nghĩa là đợt thực tập này có mục đích giúp sinh viên áp dụng những kỹ năng, kiến thức ở trường đại học và đồng thời rèn luyện cách ứng xử, giao tiếp, thực hiện những công việc hành chính trong môi trường doanh nghiệp, để từ đó tạo tiền đề cho học kỳ “Thực tập tốt nghiệp” vào năm cuối. Qua đợt “Thực tập nhận thức” này, tôi không thể phủ nhận được sự hữu ích mà nó mang lại. Tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và nhận thấy được thiếu sót của mình mà từ đó có thể sửa chữa, bổ sung thêm. Những kinh nghiệm mà tôi được học tập tại cơ quan là hành trang vô cùng quý báu giúp tôi vững bước trên con đường làm việc sau này. Báo cáo thực tập nhận thức Huỳnh Thùy Linh – 101422 iv LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình thực tập nhận thức, nhờ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ trường Đại học Hoa Sen và Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam, tôi đã hoàn thành tốt đợt thực tập. Tôi xin chân thành cảm ơn:  Trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức đợt thực tập nhận thức này, tạo điều kiện cho chúng tôi được làm quen, tìm hiểu, va chạm thực tế môi trường làm việc tại cơ quan.  Ban lãnh đạo của cơ quan Ban QLDA các công trình Điện miền Nam đã tiếp nhận tôi vào làm việc trong một môi trường nghiêm túc.  Cô Lê Ngọc Anh – trưởng phòng Tài chính kế toán đã phân công và xem tôi như một nhân viên thực sự của phòng.  Anh Vũ Duy Hiệu, chị Huỳnh Thị Hương Thảo – người phụ trách hướng dẫn thực tập, đã hỗ trợ, chỉ dẫn tôi hết sức nhiệt tình.  Toàn bộ các anh chị phòng Tài chính Kế toán nói riêng và mọi người trong Ban quản lý nói chung đã tạo cho tôi một môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, chuyên nghiệp.  Thầy Phùng Thế Vinh và thầy Lê Duy Ngọc – giảng viên hướng dẫn thực tập. Chân thành cảm ơn. Báo cáo thực tập nhận thức Huỳnh Thùy Linh – 101422 v NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... TPHCM, ngày tháng 3 năm 2013 Người hướng dẫn Thủ trưởng đơn vị Báo cáo thực tập nhận thức Huỳnh Thùy Linh – 101422 vi NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Báo cáo thực tập nhận thức Huỳnh Thùy Linh – 101422 vii MỤC LỤC TRÍCH YẾU .......................................................................................................................iii LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................... iv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ......................................................................... v NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ....................................................................................... vi DANH MỤC HÌNH ẢNH ................................................................................................ viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT............................................................................................ viii NHẬP ĐỀ ........................................................................................................................... 1 Phần 1. GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP................................................................. 2 I. Giới thiệu chung ........................................................................................................ 2 II. Chức năng, nhiệm vụ: ............................................................................................. 2 III. Quá trình hình thành và phát triển ........................................................................... 2 IV. Tổ chức bộ máy quản lý ......................................................................................... 4 1. Ban QLDA: ............................................................................................................ 4 1.1. Sơ đồ tổ chức ................................................................................................... 4 1.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban ................................................................ 5 1.3. Sơ đồ quá trình quản lý dự án, hoạt động của Ban ........................................... 5 2. Phòng Tài chính – Kế toán: .................................................................................... 7 2.1. Sơ đồ tổ chức ................................................................................................... 7 2.2. Chức năng, nhiệm vụ các thành viên ................................................................ 7 2.3. Tổ chức công tác kế toán tại Ban QLDA ........................................................ 13 2.5. Hệ thống báo cáo, chứng từ kế toán ............................................................... 16 Phần 2. CÔNG VIỆC THỰC TẬP .............................................................................. 17 I. Công việc hành chính .............................................................................................. 17 II. Công việc chuyên môn ......................................................................................... 20 Phần 3. ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN ................................................................................. 28 I. Suy nghĩ cá nhân ..................................................................................................... 28 II. Ưu điểm và khuyết điểm ....................................................................................... 28 KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... x Báo cáo thực tập nhận thức Huỳnh Thùy Linh – 101422 viii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy Ban QLDA ........................................................................... 4 Hình 2: Sơ đồ quá trình hoạt động Ban QLDA .................................................................... 6 Hình 3: Sơ đồ tổ chức phòng TC – KT thuộc Ban QLDA .................................................... 7 Hình 4: Phần mềm kế toán FMIS xây dựng cơ bản ............................................................ 14 Hình 5: Biên bản đối chiếu công nợ giữa Ban AMN và công ty Bảo Minh Sài Gòn ........... 21 Hình 6: Thẻ kho Ban QLDA .............................................................................................. 22 Hình 7: Nhập số liệu phiếu chi ........................................................................................... 25 Hình 8: Nhập hóa đơn GTGT ............................................................................................ 26 Hình 9: Mẫu phiếu chi ....................................................................................................... 26 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NPT : Tổng công ty Truyền tải Điện Việt Nam Ban QLDA : Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam Phòng TC-KT : Phòng Tài chính – Kế toán CBCNV : Cán bộ công nhân viên VTTB : Vật tư thiết bị TSCĐ : Tài sản cố định BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế PNK : Phiếu nhập kho PXK : Phiếu xuất kho SSKT : Sổ sách kế toán Báo cáo thực tập nhận thức Huỳnh Thùy Linh - 101422 1 NHẬP ĐỀ Là một bước ngoặc cần phải có để tôi bước tiếp trên con đường đại học, hai tháng được thực tập tại phòng Tài chính – Kế toán của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Trước khi bắt đầu đợt thực tập này, ngoài dựa vào những tiêu chí nhà trường đề ra để giúp sinh viên đạt được hiệu quả cao nhất, tôi còn tự đặt cho mình những mục tiêu cho bản thân, đó là:  Mục tiêu 1: Nhanh chóng hòa nhập vào môi trường làm việc trong phòng TC–KT nói riêng và Ban QLDA nói chung. Củng cố kỹ năng giao tiếp, ứng xử với mọi người trong cơ quan.  Mục tiêu 2: Cố gắng tạo điều kiện cho bản thân tiếp xúc với công việc; quan sát, theo dõi, tìm hiểu những công việc chuyên ngành kế toán; đồng thời học hỏi cách xem xét, giải quyết công việc từ các anh chị nhân viên.  Mục tiêu 3: Khám phá bản thân, thử sức với những công việc hoàn toàn mới. Trong báo cáo này, tôi đã trình bày những thông tin cơ bản về cơ quan thực tập và tóm tắt những công việc bao gồm trình tự thực hiện, khó khăn, thuận lợi và kinh nghiệm mà tôi rút ra được từ hai tháng thực tập. Báo cáo thực tập nhận thức Huỳnh Thùy Linh - 101422 2 Phần 1. GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP I. Giới thiệu chung Tên cơ quan: Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam. Tên giao dịch quốc tế: Southern Viet Nam Power Project Management Board. Tên viết tắt: SPPMB. Địa chỉ trụ sở: Số 383 đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 22100714 Fax: (08) 38361096 - Email: sppmb@sppmb.npt.evn.vn - Website: Ban QLDA là đơn vị hành chánh sự nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 118/QĐ-NPT ngày 30/6/2008 của NPT. II. Chức năng, nhiệm vụ: Là cơ quan thuộc khối xây dựng cơ bản. - Thay mặt Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia quản lý các dự án lưới điện có cấp điện áp từ 110 kV đến 500 kV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau. - Thực hiện tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công, tư vấn thẩm tra dự toán và tổng dự toán, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu các công trình lưới điện. - Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. III. Quá trình hình thành và phát triển - Ra đời năm 1988, với tên gọi ban đầu là Ban Quản lý Đầu tư thuộc Công ty Điện lực 2, đến ngày 30/6/1995, Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam (Ban AMN) chính thức được thành lập. - Những năm đầu hoạt động, giai đoạn 1988–1995, ngành Điện miền Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do nguồn điện thiếu hụt và việc cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội mất cân đối nghiêm trọng. Thực hiện chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước là phát triển nguồn điện, mặc dù còn hạn chế về lực lượng nhưng bước đầu Ban đã xây dựng nghiệm thu đưa vào vận hành 40 công trình với tổng giá trị gần 251 tỷ đồng. Báo cáo thực tập nhận thức Huỳnh Thùy Linh - 101422 3 - Năm 1996–2000, ban AMN đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành 56 công trình với tổng giá trị đầu tư gần 1140 tỉ đồng. Tuy khối lượng công việc tăng về quy mô, tính chất và mức độ phức tạp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước, song kết quả này đã khẳng định sự trưởng thành nhanh chóng của tập thể CBCNV Ban AMN, nhất là trong công tác quản lý nguồn vốn đầu tư. - Năm 2000, với cách nhìn nhận mới “Ban là một tập thể rất tốt có đầy đủ khả năng hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao” của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác và tạo niềm tin cho mỗi CBCNV. Ban AMN đã triển khai nhiều biện pháp tích cực như: tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng kho Vật tư-Thiết bị, tạo thế chủ động hơn nữa trong công tác tiếp nhận, bảo quản, xuất kho phục vụ thi công công trình; phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên CBCNV hoàn thành các nhiệm vụ được giao với trách nhiệm và hiệu quả cao nhất. - Năm 2001–2005, Ban đã hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành 90 công trình với tổng giá trị gần 3000 tỷ đồng. Ban đã mạnh dạn đề xuất Tổng công ty và được Chính phủ chấp thuận, tổ chức thi công sớm một số công trình trọng điểm để nhanh chóng giải quyết những đòi hỏi nóng bỏng, bức xúc lúc đó của lưới đ
Luận văn liên quan