Báo cáo Thực tập nhận thức tại công ty cổ phần Lilama18

Những kiến thức được học trên lớp là nền tảng cho sựnghiệp sau này. Tuy nhiên, chỉcó kiến thức vẫn chưa đủ. Hiểu được điều đó, trường Đại học Hoa Sen đã đưa Thực tập nhận thức vào trong chương trình đào tạo và xem Thực tập nhận thức là một môn học bắt buộc có tính thực tiễn cao. Đúng nhưmục tiêu của môn học đềra, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp thực tế, qua đó thu thập thêm cho mình những kinh nghiệm cũng nhưkỹnăng làm việc cần thiết trong vòng 2 tháng (ngày 07/01/2013 đến ngày 10/03/2013) tại Công ty Cổphần LILAMA18. Chưa hết, thông qua quá trình thực tập, tôi đã rút ra được những bài học kinh nghiệm có ích cho bản thân vềkếtoán cũng nhưcách ứng xửvà giao tiếp với mọi người xung quanh. Từ đó, tôi có thêm cái nhìn thực tếhơn vềcông việc, ngành nghềmà mình đã chọn.

pdf32 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2131 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập nhận thức tại công ty cổ phần Lilama18, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ - THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Phần dành riêng cho khoa: Ngày nộp: Người nhận ký tên và ghi rõ họ tên: Tên cơ quan thực tập : Công ty Cổ phần LILAMA18 Thời gian thực tập : 07/01/2013 – 10/03/2013 Người hướng dẫn : Đinh Thị Thanh Hương Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Ái Trúc Lớp : KT101 Báo cáo thực tập nhận thức i TRÍCH YẾU Những kiến thức được học trên lớp là nền tảng cho sự nghiệp sau này. Tuy nhiên, chỉ có kiến thức vẫn chưa đủ. Hiểu được điều đó, trường Đại học Hoa Sen đã đưa Thực tập nhận thức vào trong chương trình đào tạo và xem Thực tập nhận thức là một môn học bắt buộc có tính thực tiễn cao. Đúng như mục tiêu của môn học đề ra, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp thực tế, qua đó thu thập thêm cho mình những kinh nghiệm cũng như kỹ năng làm việc cần thiết trong vòng 2 tháng (ngày 07/01/2013 đến ngày 10/03/2013) tại Công ty Cổ phần LILAMA18. Chưa hết, thông qua quá trình thực tập, tôi đã rút ra được những bài học kinh nghiệm có ích cho bản thân về kế toán cũng như cách ứng xử và giao tiếp với mọi người xung quanh. Từ đó, tôi có thêm cái nhìn thực tế hơn về công việc, ngành nghề mà mình đã chọn. ii MỤC LỤC TRÍCH YẾU .............................................................................................................................. i MỤC LỤC ................................................................................................................................ ii LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................... iv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP............................................................................... v NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ............................................................................................ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH................................................................................ vii TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................................viii 1 Giới thiệu về công ty cổ phần LILAMA18 ......................................................................... 2 1.1 Thông tin chung.......................................................................................................... 2 1.2 Lịch sử hình thành ...................................................................................................... 2 1.3 Ngành nghề kinh doanh của công ty............................................................................ 3 1.4 Sơ đồ tổ chức.............................................................................................................. 4 1.4.1 Sơ đồ ...............................................................................................................................4 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban........................................................................5 1.5 Vị thế công ty ............................................................................................................. 7 1.6 Các công trình tiêu biểu .............................................................................................. 7 1.6.1 Miền Bắc.........................................................................................................................7 1.6.2 Miền Trung .....................................................................................................................8 1.6.3 Miền Nam .......................................................................................................................8 1.6.4 Campuchia ......................................................................................................................8 1.7 Chiến lược phát triển và đầu tư ................................................................................... 8 1.8 Tổ chức bộ máy kế toán.............................................................................................. 9 1.8.1 Sơ đồ tổ chức ..................................................................................................................9 1.8.2 Chức năng, nhiệm vụ ......................................................................................................9 1.9 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty............................................................................ 13 2 Các công việc thực hiện trong thời gian thực tập .............................................................. 13 2.1 Các công việc văn phòng .......................................................................................... 14 2.2 Lập và giao ủy nhiệm chi .......................................................................................... 14 2.3 Làm bảng lương........................................................................................................ 16 2.4 Viết hóa đơn GTGT.................................................................................................. 17 2.5 Thao tác với phần mềm kế toán FAST ...................................................................... 18 2.5.1 Giới thiệu sơ lược về phần mềm ..................................................................................18 2.5.2 Tại sao công ty chọn phần mềm này? ...........................................................................19 2.5.3 Công việc cụ thể............................................................................................................19 3 Nhận xét, đánh giá bản thân ............................................................................................. 20 3.1 Nhận xét ................................................................................................................... 20 iii 3.2 Thuận lợi và khó khăn .............................................................................................. 20 3.2.1 Thuận lợi .......................................................................................................................20 3.2.2 Khó khăn.......................................................................................................................21 3.3 Đánh giá ................................................................................................................... 21 KẾT LUẬN ............................................................................................................................ 22 iv LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Cô Đinh Thị Thanh Hương đã tin tưởng và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt công việc thực tập cũng như đã nhiệt tình hướng dẫn và cung cấp những thông tin cần thiết để tôi có thể hoàn thành tốt cuốn báo cáo này. v NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. Ngày ........ tháng ... năm 2013 (Ký,đóng dấu và ghi rõ họ tên) vi NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. Ngày ......... tháng .... năm 2013 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Hình 1 Sơ đồ tổ chức Công Ty Cổ Phần Lilama18 .................................................................... 4 Hình 2 Sơ đồ bộ máy kế toán .................................................................................................... 9 viii TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguồn tham khảo từ các website: https://www.vndirect.com.vn/v-portal/ho-so-doanh- nghiep/lm8.shtml#LILAMA%2018%20JSC 1 NHẬP ĐỀ Trong thời gian thực tập, tôi được xem là một nhân viên của công ty, do đó tôi phải nghiêm túc chấp hành những quy định chung của công ty. Giờ làm việc của công ty buổi sáng từ 7h30 đến 12h, buổi chiều từ 13h30 đến 15h, ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, riêng thứ Bảy chỉ làm việc 1 buổi từ 7h30 đến 11h30. Trong đợt thực tập này, tôi cũng đặt ra cho mình những mục tiêu: • Mục tiêu 1. Quan sát, học hỏi cách làm việc, rèn luyện kỹ năng và tác phong trong môi trường làm việc. • Mục tiêu 2. Tạo mối quan hệ thân thiện với mọi người trong công ty. • Mục tiêu 3. Chủ động tiếp cận công việc và hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao. • Mục tiêu 4. Tạo hình tượng đẹp về sinh viên Hoa Sen đối với doanh nghiệp 2 1 Giới thiệu về công ty cổ phần LILAMA18 1.1 Thông tin chung • Tên công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty Cổ phần LILAMA18 • Tên công ty viết bằng Tiếng Anh: LILAMA18 Joint Stock Company • Tên giao dịch: LILAMA18 JSC • Mã số thuế: 0300390921 • Ngày thành lập: 06/04/1977 theo CNDKKD Số 4103005862 ngày 04/01/2007 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận1, TPHCM • Số điện thoại: (08) 38298490 • Vốn điều lệ: 80.500.000.000 (tám mươi tỷ năm trăm triệu đồng) • Người đại diện theo pháp luật của công ty: Lê Quốc Ân (chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc) • Doanh thu: 515.163 triệu đồng (2009), 576.719 triệu đồng (2010), 616.396 triệu đồng (2011) 1.2 Lịch sử hình thành Ra đời từ năm 1977, Công ty cổ phần Lilama 18 là một trong những thành viên mạnh của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, tiền thân là Xí nghiệp Lắp máy số 8 có nhiệm vụ tham gia lắp ráp các công trình công nghiệp, dân dụng trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước giao. Ngày 02/01/1996, Bộ Xây dựng có quyết định số 005A/BXD-TCLĐ đổi tên Xí nghiệp thành Công ty Lắp máy và Xây dựng số 18. Ngày 11/12/2006, Bộ Xây dựng có quyết định số 1673/QĐ-BXD chuyển Công ty Lắp máy và Xây dựng số 18 thành Công ty cổ phần Lilama 18. 3 Ngày 07/05/2007 Công ty cổ phần Lilama 18 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng. Sau hơn 30 năm hình thành và không ngừng phát triển, LILAMA 18 JSC đã tạo được một chỗ đứng vững vàng trong ngành xây lắp và chế tạo thiết bị ở Việt Nam được các đối tác trong và ngoài nước tín nhiệm qua bề dày kinh nghiệm, với uy tín và chất lượng cao sau hàng loạt các công trình đã hoàn thành. LILAMA 18 JSC đã được Nhà nước phong tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng 12 Huy chương vàng chất lượng cao. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 Là thành viên hiệp hội các kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ (ASME). 1.3 Ngành nghề kinh doanh của công ty Công ty Cổ phần LILAMA18 được biết đến qua xây dựng các công trình công nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến thế điện, lắp ráp máy móc thiết bị cho các công trình. Ngoài ra, Lilama18 còn sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất và mua bán vật tư, đất đèn, que hàn, ôxy, phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng. Công ty còn mua bán vật tư, thiết bị (cơ, điện, nhiệt, lạnh, vật liệu xây dựng, vật liệu bảo ôn, cách nhiệt) các dây chuyền công nghệ Bên cạnh đó, Gia công, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (bình, bể, bồn, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn, giàn khoan dầu khí, cung cấp lắp đặt và bảo trì thang máy cũng là một trong những thế mạnh của Lilama18. Chưa hết, doanh nghiệp còn tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường, bến cảng, sân bay), thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự động, kiểm tra mối hàn kim loại, đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng đô thị, khu công nghiệp. Đặc biệt, Lilama18 còn kinh doanh bất động sản, thuê văn phòng, nhà ở, kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn. 4 1.4 Sơ đồ tổ chức 1.4.1 Sơ đồ Hình 1 Sơ đồ tổ chức Công Ty Cổ Phần Lilama18 5 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật và là người quản lý chính của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Tổng Giám đốc phân công cho các Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ nhưng khi cần, Tổng Giám đốc có thể chỉ đạo trực tiếp, không cần phải thông qua các Phó Tổng Giám đốc phụ trách. Các Phó Tổng Giám đốc Là những người giúp việc cho Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, thay mặt Tổng Giám đốc quyết định một số lĩnh vực thuộc chuyên môn được giao phụ trách và là người quyết định cuối cùng về lĩnh vực chuyên môn đó. Phòng Kinh tế Kỹ thuật + Lập kế hoạch và kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất + Thực hiện các công tác tiếp thị, báo giá đấu thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng, công tác an toàn và bảo hiểm lao động, công tác thu hồi vốn, quyết toán bàn giao công trình + Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật. Phòng Kế toán Tài chính Thống kê + Tổ chức hạch toán kế toán toàn Công ty giúp Tổng Giám đốc nắm được chính xác nguồn vốn và kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm + Theo dõi, giám sát hệ thống kế toán + Tham mưu cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ quản lý, tiền tệ theo quy định của Bộ Tài Chính và của ngành; cùng với phòng Kinh tế Kỹ thuật giúp Tổng Giám đốc giao kế hoạch và quyết toán tài chính của các đơn vị trực thuộc theo định kỳ. + Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, thống kê cho cán bộ phụ trách kế toán của các đơn vị trực thuộc. Phòng Tổ chức Hành chính 6 + Thực hiện tổ chức lao động và hành chính trong Công ty: bố trí nhân sự; quản lý, phân phối công văn, văn bản, con dấu; lưu trữ tài liệu; bảo vệ nội bộ, thanh tra kiểm tra và kiểm kê toàn Công ty… + Cùng phòng Tài chính Kế toán Thống kê xây dựng tổng quỹ lương, xét phân bổ quỹ tiền lương, kinh phí hành chính của các đơn vị trực thuộc, và toàn Công ty,… + Tham mưu cho Tổng Giám đốc về tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh; đề bạt, phân công công tác cho cán bộ lãnh đạo Phòng Cung ứng Vật tư + Nhiệm vụ cung ứng: Tìm nguồn cung ứng vật tư, dụng cụ cho các công trình thi công của Công ty; Khảo sát nguồn hàng, đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng vật tư; Kiểm tra số lượng, chất lượng vật tư, dụng cụ mua vào trước khi giao nhận + Quản lý: Tổ chức hệ thống kho bãi để bảo quản thiết bị, vật tư của Công ty hoặc khách hàng; Thu hồi thiết bị, vật tư, hàng hóa của các công trình đã hoàn thành; tham gia Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty; xử lý khiếu nại của khách hàng về cung ứng vật tư. Phòng Quản lý máy Quản lý toàn bộ phương tiện, thiết bị của Công ty; Lập kế hoạch điều động, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi xe máy và phương tiện thi công theo yêu cầu của đơn vị thi công, thực hiện công tác kiểm định an toàn thiết bị nâng chuyển và áp lực; soạn thảo ban hành nội quy vận hành xe máy, phương tiện thi công; kiểm kê TSCĐ hàng năm,… Ban Quản lý chất lượng + Thực hiện, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng của Công ty theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2000; + Xem xét kế hoạch chất lượng dự án. Bố trí kỹ sư giám sát chất lượng cho các dự án, công trình; + Tham gia trong cơ cấu tổ chức của quy trình thiết kế, chế tạo các sản phẩm chịu áp lực theo Tiêu chuẩn ASME dấu “S” & “U”; Ban Quản lý Dự án và Đầu tư + Lập và báo cáo kế hoạch quản lý xây dựng, dự án của Công ty 7 + Nghiên cứu các văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng hiện hành cho Công ty; các dự án mới tiềm năng mà Công ty có thể đầu tư + Triển khai, quản lý các dự án đầu tư của Công ty đã được phê duyệt + Quản lý, lưu trữ tài liệu, hồ sơ, bản vẽ các dự án đầu tư, xây dựng theo luật định Các đơn vị trực thuộc Công ty Không có tư cách pháp nhân, hoạt động theo mô hình tập trung, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc về nhiệm sản xuất kinh doanh 1.5 Vị thế công ty • Lilama18 là một đơn vị xây lắp máy được hình thành đầu tiên ở phía Nam trong hệ thống của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam. • Trong dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Công ty đã chế tạo, lắp đặt 2 bể chứa lớn nhất Việt Nam, mỗi bồn có dung tích 65.000 m2, đường kính 69m, cao 22m, thép dày 66mm - đây là loại bồn có công nghệ hiện đại và phức tạp. • Công ty đã lắp đặt thành công máy phát tuốc bin của toàn bộ hệ thống lò theo công nghệ của Đức cho Nhà máy Kiên Lương, dự án này có giá trị trên 14 triệu euro (khoảng 300 tỷ VN). Đây là thuận lợi cho - Công ty trúng thầu nhiều gói thầu xây dựng, xây lắp có giá trị lớn. • Công ty là đơn vị lắp máy đóng vai trò quyết định về chất lượng, tiến độ thi công trong các dự án nhà máy năng lượng như dự án nhà máy thủy điện Đại Ninh tổng công suất 300 MW. Tham gia hàng loạt các dự án hợp tác với tập đoàn Mitsubishi - Nhật trên công trình thủy điện Ô môn - Cần Thơ, Siemen - Đức tại Nhà máy nhiệt điện Cà Mau, Ascom - Pháp tại Nhà máy điện Nhơn Trạch. 1.6 Các công trình tiêu biểu 1.6.1 Miền Bắc • Trung tâm hội nghị quốc gia • Nhà máy xi măng Chifon Hải Phòng • Nhà máy xi măng Công Thanh 8 • Nhà máy xi măng Nghi Sơn • Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 1.6.2 Miền T
Luận văn liên quan