Báo cáo Thực tập nhận thức tại công ty TNHH giao nhận Năm Sao Vàng

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, chính sách mở cửa hợp tác của Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cũng như không ít những khó khăn, thử thách cho các doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trong nền kinh tế đa dạng và thường xuyên thay đổi đó, các doanh nghiệp không ngừng cải thiện và đổi mới môi trường làm việc của mình. Chính vì lý do đó đợt thực tập nhận thức đã góp phần tạo điều kiện cho sinh viện tiếp cận được với môi trường làm việc năng động và làm bàn đạp cho sinh viên trong công việc sau này. Trong đợt thực tập nhận thức này, tôi đã đề ra các mục tiêu sau: - Mục tiêu 1: hội nhập vào môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp để nắm bắt các công việc cũng như các kỹ năng cần thiết trong ngành kế toán - Mục tiêu 2: quan sát cách làm việc và tác phong của các thành viên trong doanh nghiệp để từ đó tạo cho mình một phong cách làm việc năng động và chuyên nghiệp riêng. - Mục tiêu 3: vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế công việc - Mục tiêu 4: tiếp xúc với nhiều người khác nhau để biết cách ứng xử trong doanh nghiệp, tiếp cận với nhiều công việc khác nhau để làm quen dần với chúng.

pdf41 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 7302 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập nhận thức tại công ty TNHH giao nhận Năm Sao Vàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : Công ty TNHH Giao Nhận Năm Sao Vàng Thời gian thực tập : 7/1/2013 – 11/3/2013 Giảng viên hướng dẫn : Thầy Hồ Sỹ Tuy Đức Sinh viên thực tập : Nguyễn Hoàng Giang Lớp : Kế Toán Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : Công ty TNHH Giao Nhận Năm Sao Vàng Thời gian thực tập : 7/1/2013 – 11/3/2013 Giảng viên hướng dẫn : Thầy Hồ Sỹ Tuy Đức Sinh viên thực tập : Nguyễn Hoàng Giang Lớp : Kế Toán Ngày nộp báo cáo: ____/____/_______ Người nhận báo cáo (ký và ghi rõ họ tên): __________ Trường Đại Học Hoa Sen Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức i Nhậ n xé t củ ậ giậ ng vié n .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Ngày….. tháng….. năm….. Giảng viên Trường Đại Học Hoa Sen Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức ii Nhậ n xé t củ ậ cơ qủận thự c tậ p .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Ngày…..tháng…..năm….. Thủ trưởng đơn vị Trường Đại Học Hoa Sen Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức iii Trí ch yé ủ Sau 2 tháng thực tập tại Công ty TNHH Năm Sao Vàng, tôi đã đúc kết được một vài kinh nghiệm và viết ra báo cáo này. Trong khoảng thời gian thực tập, tôi đã làm quen được với môi trường làm việc của công ty, tạo dựng được nhiều mối quan hệ và học hỏi được cách ứng xử sao cho đúng mực trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tôi có thể áp dụng các kiến thức đã học của môn nguyên lý kế toán, kế toán tài chính và kỹ năng giao tiếp vào thực tế cuộc sống. Trường Đại Học Hoa Sen Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức iv Mủ c lủ c Nhận xét của giảng viên.......................................................................................................................... i Nhận xét của cơ quan thực tập.............................................................................................................. ii Trích yếu ............................................................................................................................................... iii Mục lục ................................................................................................................................................. iv Lời cảm ơn ............................................................................................................................................ vi Danh mục bảng biểu – hình ảnh ......................................................................................................... vii Nhập đề .................................................................................................................................................. 1 CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN NĂM SAO VÀNG. 2 1.1. Giới thiệu khái quát về công ty. .................................................................................................... 2 1.2. Đặc điểm của công ty FGS Logistics. ........................................................................................... 3 1.2.1. Ngành nghề kinh doanh. ......................................................................................................... 3 1.2.2. Mô hình dịch vụ của công ty FGS Logistics. ........................................................................... 4 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty .................................................................................. 5 1.3.1. Sơ đồ tổ chức công ty ............................................................................................................. 5 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban ................................................................................ 5 1.3.2.1. Giám đốc ........................................................................................................................ 5 1.3.2.2. Phó giám đốc.................................................................................................................. 6 1.3.2.3. Bộ phận kinh doanh ........................................................................................................ 6 1.3.2.4. Bộ phận kế toán .............................................................................................................. 6 1.3.2.5. Bộ phận giao nhận .......................................................................................................... 7 1.3.2.6. Bộ phận chứng từ ........................................................................................................... 7 1.3.3. Tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán đang áp dụng tại công ty FGS Logistics Co., LTD 7 1.3.3.1. Sơ đồ bộ máy kế toán ..................................................................................................... 7 1.3.3.2. Chức năng nhiệm vụ của kế toán .................................................................................... 8 a. Kế toán trưởng .................................................................................................................... 8 b. Kế toán nhập liệu ................................................................................................................ 8 1.3.3.3. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty FGS Logistics ...................................................... 8 CHƢƠNG II: GIỚI THIỆU CÔNG VIỆC THỰC TẬP .................................................................... 10 2.1. Phôtô chứng từ cho công ty ........................................................................................................ 10 2.2. In file dữ liệu .............................................................................................................................. 10 Trường Đại Học Hoa Sen Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức v 2.3. Scan giấy tờ ................................................................................................................................ 10 2.4. Đóng mộc công ty vào quyển sổ hóa đơn giá trị gia tăng ............................................................. 11 2.5. Bấm lỗ chứng từ cho công ty ...................................................................................................... 11 2.6. Viết báo phát .............................................................................................................................. 11 2.7. Sắp xếp các file .......................................................................................................................... 14 2.8. Kiểm tra nội dung bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra/mua vào với hóa đơn giá trị gia tăng.............................................................................................................................................. 14 2.9. Kẹp hóa đơn GTGT với phiếu thu/phiếu chi ............................................................................... 17 CHƢƠNG III: CÔNG VIỆC TỰ NGHIÊN CỨU .............................................................................. 25 3.1. Quy trình chấm công cho nhân viên ............................................................................................ 25 3.2. Quy trình tính lương và thanh toán lương .................................................................................... 25 3.3. Quy trình thu tiền mặt ................................................................................................................. 26 3.4. Quy trình chi tiền mặt ................................................................................................................. 27 CHƢƠNG IV: CÔNG VIỆC QUAN SÁT .......................................................................................... 28 4.1. Quan sát việc dò bảng kê hóa đơn GTGT .................................................................................... 28 4.2. Quan sát việc tìm kiếm khách hàng ............................................................................................. 28 4.3. Quan sát việc fax và gọi điện thoại xác nhận bên kia đã nhận được fax ....................................... 28 4.4. Quan sát việc xuất tiền/thu tiền mặt sử dụng máy đếm tiền ......................................................... 29 4.5. Quan sát việc thực hiện quy định về giờ giấc, đồng phục ............................................................ 29 4.6. Quan sát việc liên lạc giữa các nhân viên trong công ty ............................................................... 29 CHƢƠNG V: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ ......................................................................................... 30 5.1. Nhận xét ..................................................................................................................................... 30 5.1.1. Ưu điểm ............................................................................................................................... 30 5.1.2. Nhược điểm ......................................................................................................................... 30 5.2. Kiến nghị ................................................................................................................................... 31 CHƢƠNG VI: KẾT LUẬN ................................................................................................................. 32 Trường Đại Học Hoa Sen Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức vi Lơ i cậ m ơn Trong quá trình thực tập và viết báo cáo thực tập nhận thức của mình, đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban Giám hiệu trường đại học Hoa Sen và quý thầy cô trong khoa Kinh tế thương mại đã tận tình giảng dạy, tạo điều kiện cho tôi có đợt thực tập vừa qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy Hồ Sỹ Tuy Đức, người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành tốt báo cáo này. Kế đến, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc, các anh chị cô chú nhân viên thuộc các phòng ban của Công ty TNHH Giao Nhận Năm Sao Vàng, đặc biệt là chị Huỳnh Thị Nga trong phòng kế toán đã hết lòng giúp đỡ, cung cấp dữ liệu cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực tập. Xin chân thành cảm ơn chị! Trường Đại Học Hoa Sen Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức vii Dậnh mủ c bậ ng bié ủ – hí nh ậ nh Hình 1 – logo công ty FGS ..................................................................................................................... 2 Hình 2 – Quy trình dịch vụ công ty FGS ................................................................................................. 4 Hình 3 – Sơ đồ tổ chức công ty FGS ....................................................................................................... 5 Hình 4 – Sơ đồ bộ máy kế toán ............................................................................................................... 7 Hình 5 – Sơ đồ trình tự ghi chép của hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ .............................................. 9 Hình 6 – Bill báo phát........................................................................................................................... 12 Hình 7 – Bìa thư báo phát ..................................................................................................................... 12 Hình 8 – Hóa đơn GTGT báo phát ........................................................................................................ 13 Hình 9 – Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra .............................................................. 15 Hình 10 – Hóa đơn GTGT dò với bảng kê hóa đơn ............................................................................... 16 Hình 11 – Phiếu chi .............................................................................................................................. 17 Hình 12 – Hóa đơn GTGT liên giao khách hàng ................................................................................... 18 Hình 13 – Phiếu thu .............................................................................................................................. 19 Hình 14 – Hóa đơn GTGT liên lưu ....................................................................................................... 20 Hình 15 – Hóa đơn GTGT liên nội bộ ................................................................................................... 21 Hình 16 – Phiếu thu ngân hàng ............................................................................................................. 22 Hình 17 – Giấy báo có điện tử kiêm phiếu chuyển khoản ...................................................................... 22 Hình 18 – Statement of account ............................................................................................................ 23 Hình 19 – Bộ chứng từ sau khi kẹp ....................................................................................................... 24 Hình 20 – Quy trình chấm công cho nhân viên ...................................................................................... 25 Hình 21 – Quy trình tính lương và thanh toán lương ............................................................................. 25 Hình 22 – Quy trình thu tiền mặt .......................................................................................................... 26 Hình 23 – Quy trình chi tiền mặt ........................................................................................................... 27 Trường Đại Học Hoa Sen Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức 1 Nhậ p đé Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, chính sách mở cửa hợp tác của Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cũng như không ít những khó khăn, thử thách cho các doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trong nền kinh tế đa dạng và thường xuyên thay đổi đó, các doanh nghiệp không ngừng cải thiện và đổi mới môi trường làm việc của mình. Chính vì lý do đó đợt thực tập nhận thức đã góp phần tạo điều kiện cho sinh viện tiếp cận được với môi trường làm việc năng động và làm bàn đạp cho sinh viên trong công việc sau này. Trong đợt thực tập nhận thức này, tôi đã đề ra các mục tiêu sau: • Mục tiêu 1: hội nhập vào môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp để nắm bắt các công việc cũng như các kỹ năng cần thiết trong ngành kế toán • Mục tiêu 2: quan sát cách làm việc và tác phong của các thành viên trong doanh nghiệp để từ đó tạo cho mình một phong cách làm việc năng động và chuyên nghiệp riêng. • Mục tiêu 3: vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế công việc • Mục tiêu 4: tiếp xúc với nhiều người khác nhau để biết cách ứng xử trong doanh nghiệp, tiếp cận với nhiều công việc khác nhau để làm quen dần với chúng. Trường Đại Học Hoa Sen Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức 2 CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH
Luận văn liên quan