Báo cáo Thực tập nhận thức tại công ty TNHH xây dựng Bách Việt

Trong đợt thực tập nhận thức vừa qua, đƣợc sự đồng ý của Công ty TNHH Xây dựng Bách Việt, tôi đã hoàn thành đợt thực tập của mình tại quý công ty trong thời gian từ ngày 07/01/2013 đến ngày 16/03/2013. Thông qua đợt thực tập, mục tiêu chính mà trƣờng Đại học Hoa Sen đề ra là nhằm tạo điều kiện cho sinh viên:  Hội nhập vào môi trƣờng thực tế của doanh nghiệp.  Vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tiễn của doanh nghiệp.  Biết cách ứng xử trong các mối quan hệ tại doanh nghiệp. Trải qua hơn 5 học kỳ tại trƣờng, tôi đã tích lũy đƣợc một vốn kiến thức chuyên môn nhất định về ngành kế toán và với cơ hội đƣợc thực tập tại phòng kế toán của công ty, tôi hy vọng sẽ có cách nhìn thực tế hơn về nghề nghiệp mình đang theo học cũng nhƣ thấy đƣợc những khó khăn sẽ gặp phải trong nghề. Vì thế mục tiêu tôi đã đặt ra cho bản thân trong đợt thực tập vừa qua là:  Làm quen với môi trƣờng thực tế, hiểu đƣợc cơ cấu tổ chức, mô hình làm việc của công ty.  Hệ thống lại những kiến thức đã đƣợc học qua việc quan sát những công việc thực tế, các quy trình xử lý công việc của công ty.

pdf48 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 11435 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập nhận thức tại công ty TNHH xây dựng Bách Việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH KẾ TOÁN Tên cơ quan thực tập : Công ty TNHH Xây dựng Bách Việt Thời gian thực tập : 07/01/2013 đến 16/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn : Bà Huỳnh Thị Mỹ Lan Sinh viên thực hiện : Bùi Thị Thùy Trang Lớp : KT1011 Tháng 3 năm 2013 ii TRÍCH YẾU Kì thực tập là một quá trình cần thiết và quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên của trƣờng Đại học Hoa Sen. Thông qua quá trình thực tập, sinh viên không chỉ đƣợc tiếp thu thêm kiến thức từ môi trƣờng làm việc, biết chủ động áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào cơ quan, doanh nghiệp mà còn tạo đƣợc những mối quan hệ mới, có thêm kinh nghiệm sống và biết cách làm việc trong một tập thể đa dạng. Trong đợt thực tập, tôi đã đƣợc trực tiếp đến cơ quan, doanh nghiệp và tiến hành làm việc nhƣ một nhân viên thực thụ dƣới sự hỗ trợ và giám sát của anh (chị) tại cơ quan. Cùng với sự giúp đỡ của giáo viên hƣớng dẫn, tôi đã hoàn thành kì thực tập nhận thức của mình một cách trọn vẹn nhất. Trải qua đợt thực tập với những kinh nghiệm đã đƣợc ghi chép và thể hiện lại trong quyển báo cáo này, tôi mong muốn mang lại cho quý thầy cô và các bạn cái nhìn khách quan và rõ ràng hơn về những điều đã đƣợc học, đƣợc làm cũng nhƣ những thuận lợi, khó khăn trong thời gian thực tập của mình. iii LỜI CẢM ƠN Qua bài báo cáo thực tập nhận thức này, tôi xin trận trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bà Huỳnh Thị Mỹ Lan và toàn bộ nhân viên Công ty TNHH Xây dựng Bách Việt đã tận tình hƣớng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất để tôi làm quen với các công việc trong suốt thời gian thực tập cũng nhƣ thu thập đƣợc những tƣ liệu cần thiết phục vụ cho việc làm báo cáo. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Giáo viên hƣớng dẫn thực tập Cô Lê Thị Bích Thảo đã có những chia sẻ, dặn dò quý báu cũng nhƣ giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập và hoàn thành bài báo cáo này. Bài báo cáo thực tập nhận thức này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót do thời gian thực tập không nhiều và kiến thức còn nhiều hạn chế, vì thế tôi rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của tất cả các Thầy Cô và các bạn để bài báo cáo đƣợc hoàn thiện hơn. iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ v NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ vi MỤC LỤC TRÍCH YẾU .............................................................................................................................. ii LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................................... iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ...................................................................... iv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .............................................................................. v MỤC LỤC ................................................................................................................................ vi 1. Nhập đề .............................................................................................................................. 1 2. Giới thiệu Công ty TNHH Xây dựng Bách Việt ............................................................... 2 2.1 Giới thiệu tổng quát công ty ........................................................................................ 2 2.2 Ngành nghề kinh doanh của công ty ........................................................................... 2 2.3 Các công trình tiêu biểu của công ty .......................................................................... 2 2.4 Cơ cấu tổ chức của công ty ......................................................................................... 6  Sơ đồ bộ máy tổ chức, quản lý ............................................................................. 6  Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban .......................................................... 6 2.5 Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế toán ............................................................................. 8  Sơ đồ bộ máy tổ chức kế toán công ty .................................................................. 8  Chức năng, nhiệm vụ của từng kế toán ................................................................ 8  Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH XD Bách Việt: .......................... 9 3. Quá trình thực tập tại công ty .......................................................................................... 11 3.1 Các công việc đã đƣợc thực hiện .................................................................................. 11 3.1.1 Kiểm tra file Thu Chi Tiền Mặt ......................................................................... 11 3.1.2 Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với Bảng kê thuế ........................................ 13 3.1.3 Các công việc văn phòng ................................................................................... 13 3.2 Các công việc quan sát đƣợc ......................................................................................... 16  Lƣu trữ chứng từ, hóa đơn vào file Thu Chi Tiền Mặt ...................................... 16 4. Kết luận ............................................................................................................................ 18 PHỤ LỤC................................................................................................................................. 19 Phụ lục 1: Giấy phép đăng ký kinh doanh ............................................................................... 19 Phụ lục 2:Báo cáo tài chính ..................................................................................................... 21 Phụ lục 2.1: Bảng Cân Đối Kế Toán.................................................................................... 21 Phụ lục 2.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. ........................................................... 22 vii Phụ lục 2.3: Lƣu chuyển tiền tệ. .......................................................................................... 23 Phụ lục 2.4: Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. ................................................................. 24 Phụ lục 3: Hợp đồng kinh tế. ................................................................................................... 25 Phụ lục 3.1: Hợp đồng thi công ........................................................................................... 25 Phụ lục 3.2: Biên bản nghiệm thu hợp đồng. ....................................................................... 26 Phụ lục 3.3: Thanh lý Hợp đồng. ......................................................................................... 27 Phụ lục 4: Sổ quỹ ..................................................................................................................... 29 Phụ lục 5: Tờ khai thuế. ........................................................................................................... 30 Phụ lục 5.1: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào .................................. 31 Phụ lục 6: Phiếu thu ................................................................................................................ 32 Phụ lục 7: Phiếu chi. ................................................................................................................ 33 Phụ lục 7.1:Thanh toán tiền lƣơng công nhật ...................................................................... 33 Phụ lục 7.2: Thanh toán tiền mua hàng ............................................................................... 35 Phụ lục 7.3:Biển bản xác nhận khối lƣợng ......................................................................... 37 Phụ lục 8: Mẫu Thƣ xác nhận Kiểm toán. ............................................................................... 40 1 1. Nhập đề Trong đợt thực tập nhận thức vừa qua, đƣợc sự đồng ý của Công ty TNHH Xây dựng Bách Việt, tôi đã hoàn thành đợt thực tập của mình tại quý công ty trong thời gian từ ngày 07/01/2013 đến ngày 16/03/2013. Thông qua đợt thực tập, mục tiêu chính mà trƣờng Đại học Hoa Sen đề ra là nhằm tạo điều kiện cho sinh viên:  Hội nhập vào môi trƣờng thực tế của doanh nghiệp.  Vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tiễn của doanh nghiệp.  Biết cách ứng xử trong các mối quan hệ tại doanh nghiệp. Trải qua hơn 5 học kỳ tại trƣờng, tôi đã tích lũy đƣợc một vốn kiến thức chuyên môn nhất định về ngành kế toán và với cơ hội đƣợc thực tập tại phòng kế toán của công ty, tôi hy vọng sẽ có cách nhìn thực tế hơn về nghề nghiệp mình đang theo học cũng nhƣ thấy đƣợc những khó khăn sẽ gặp phải trong nghề. Vì thế mục tiêu tôi đã đặt ra cho bản thân trong đợt thực tập vừa qua là:  Làm quen với môi trƣờng thực tế, hiểu đƣợc cơ cấu tổ chức, mô hình làm việc của công ty.  Hệ thống lại những kiến thức đã đƣợc học qua việc quan sát những công việc thực tế, các quy trình xử lý công việc của công ty. 2 2. Giới thiệu Công ty TNHH Xây dựng Bách Việt 2.1 Giới thiệu tổng quát công ty (Nguồn: Giấy phép đăng ký kinh doanh-Phụ lục 1) Logo Công ty Tên công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Bách Việt. Tên giao dịch: BV CO.,LTD. Địa chỉ: Tầng 1, Cao Ốc Saigon Finace Center, Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phƣờng Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh. Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh. Giấy phép kinh doanh: 0302869300 Ngày cấp: 27/02/2003 Mã số thuế: 0302869300 Ngày hoạt động: 27/02/2003 Hoạt động chính: Xây dựng dân dụng và công nghiệp. 2.2 Ngành nghề kinh doanh của công ty (Nguồn: www.bachvietjsc.vn )  Thi công xây dựng các công trình Cao ốc Văn Phòng, Kho Xƣởng, Sân Bãi, Đƣờng, Hệ Thống Cấp Thoát Nƣớc.  San lấp mặt bằng và phân lô theo quy hoạch.  Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.  Mua bán và cho thuê máy móc, thiết bị ngành xây dựng. 2.3 Các công trình tiêu biểu của công ty (Nguồn:Brochure Công ty cung cấp)  RICHLAND HILL HOUSING COMPLEX Địa điểm: A745-746 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Q9, TPHCM Hạng mục thi công: Diện tích khuôn viên:49.443 m2. Khối A: Văn phòng – DT 31.620 m2. Khối B: Căn hộ & Khu kinh doanh – DT 128.700 m2. Khối C: Căn hộ & Khu thƣơng mại – DT 61.565 m2. Khối E: Nhà trẻ. 3  GOLDEN SQUARE Địa điểm: 211 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. Hạng mục thi công: Khu phức hợp Trung tâm Thƣơng mại, Khách sạn 5sao, Căn hộ cao cấp, Cao ốc văn phòng. Diện tích khuôn viên: 10.644 m2. Diện tích sàn xây dựng: 323.793 m2.  VINAOFFSHORE Fabrication & Engineering LTD Địa điểm: Khu công nghiệp Đông Xuyên, TP Vũng Tàu. Hạng mục thi công: Diện tích nhà xƣởng: 6.000 m2. Thi công hạng mục móng đài cọc, nền xƣởng. Thời gian thi công: 04 tháng.  MITSUBA M-TECH Phase 3 Địa điểm: Khu công nghiệp Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Hạng mục thi công: Diện tích xây dựng: 15.000 m2 Nhà máy hai tầng 10.000 m2 Sàn bê tông cốt thép 5.000 m2 Nhà văn phòng Sân đƣờng và các công trình liên quan. Thời gian thi công: 05 tháng.  FUJI CARBON (Japan) Địa điểm: Khu công nghiệp AMATA, Biên Hòa, Đồng Nai. Hạng mục thi công: Diện tích xây dựng: 6.000 m2 Nhà máy 2 tầng 3.600 m2 Sàn bê tông cốt thép 1.800 m2 4 Nhà văn phòng Sân đƣờng và các công trình liên quan. Thời gian thi công: 05 tháng.  CAO ỐC HỘI SỞ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Địa điểm: 130 Phan Đăng Lƣu, phƣờng 3, Q.Phú Nhuận, TP HCM Hạng mục thi công Diện tích xây dựng 3.600 m2 Cao ốc 10 tầng + 1tầng hầm Diện tích sàn 360 m2 Thời gian thi công: 07 tháng. (Liên doanh Bách Việt – An Cƣ Đông Á)  N.E.W VIETNAM (Japan) Phase 2 Địa điểm: Khu Công nghiệp AMATA, Biên Hòa – Đồng Nai. Hạng mục thi công: Nhà máy 7.000 m 2 Nhà văn phòng 2tầng 1.230m2 Sân đƣờng và các công trình liên quan. Thời gian thi công: 05 tháng.  SAKAI DENSHI (Japan) SCD-V CO., LTD Địa điểm:Khu công nghiệp Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Hạng mục thi công: Diện tích xây dựng 12.800 m2 Nhà máy 2tầng 12.000 m2 Khu xử lý nƣớc thải acid Nhà văn phòng Sân đƣờng và các công trình liên quan. Thời gian thi công:06 tháng  NISSEI DORMITORY Phase 1 Địa điểm: Khu chế xuất Linh Trung 1, Thủ Đức, TPHCM Hạng mục thi công: Diện tích xây dựng 8.500 m2 5 2 khối nhà 6 tầng Diện tích sàn 850m2 Thời gian thi công: 06 tháng  NISSEI ELECTRIC Phase 3 Địa điểm:khu chế xuất Linh Trung 1, Thủ Đức, TPHCM Hạng mục thi công: Diện tích xây dựng 7.200m2 Nhà máy 6tầng Diện tích sàn 1.200m2 Thời gian thi công: 05tháng  CAO ỐC TRỤ SỞ ĐÔNG Á BANK CHI NHÁNH BÌNH DƢƠNG Địa điểm:15 Đinh Bộ Lĩnh, TX Thủ Dầu Một, Bình Dƣơng Hạng mục thi công: 2.100m2 gồm: cao ốc 7tầng, 264m2/sàn. Thời gian thi công: 06tháng  MARUHA FACTORY Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP II, Bến Cát Bình Dƣơng Hạng mục thi công: Diện tích xây dựng 5.000m2 Nhà máy 2.500m 2 Nhà văn phòng 2tầng Sân đƣờng và các công trình liên quan. Thời gian thi công: 05tháng.  ONAMBA FACTORY Phase 1 Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP II, Bến Cát Bình Dƣơng Hạng mục thi công: Diện tích xây dựng 30.000m2 Nhà máy 5.500m 2 Nhà văn phòng. Sân đƣờng và các công trình liên quan. Thời gian thi công: 06tháng. 6 2.4 Cơ cấu tổ chức của công ty (Nguồn: www.bachvietjsc.vn)  Sơ đồ bộ máy tổ chức, quản lý  Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban  Giám Đốc:  Là ngƣời đứng đầu và điều hành mọi hoạt động trong công ty.  Chịu trách nhiệm chung về các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty; tổ chức và thực hiện tốt các quyết định của Hội đồng thành viên;  Phòng tổ chức hành chánh:  Thực hiện đúng các chính sách cho ngƣời lao động mà nhà nƣớc đã quy định nhƣ: Tiền lƣơng, tiền thƣởng, luật lao động, mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho ngƣời lao động,…  Bộ phận hành chính còn chịu trách nhiệm về việc lƣu trữ, đóng dấu, đánh máy, in ấn, phát hành, bảo quản công văn, chỉ thị đi và đến,… bố trí, sắp xếp nơi làm việc cùng các phƣơng tiện dụng cụ cần thiết cho Lãnh đạo công ty và các phòng ban yêu cầu.  Phòng tài chính kế toán:  Kế toán có chức năng thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tƣợng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. 7  Cung cấp thông tin, số liệu kế toán cho nội bộ công ty: Chủ tịch hội đồng quản trị, ban giám đốc. Cũng nhƣ các cơ quan chức năng khi cần nhƣ: cơ quan thống kê, cơ quan thế, ngân hàng, … theo quy định của pháp luật.  Ghi chép, phản ảnh kịp thời, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, đầy đủ, trung thực và khách quan tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Tính toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản thanh toán với ngân sách theo chế độ của nhà nƣớc.  Thực hiện các chế độ kế toán phù hợp với hoạt động của công ty theo chế độ nhà nƣớc. Lập báo cáo định kỳ, kiểm tra, phân tích thông tin, số liệu kế toán để từ đó tham mƣu cho giám đốc vế yêu cầu quản trị, các quyết định kinh tế tài chính trong công ty.  Phòng kỹ thuật:  Tham mƣu giám đốc về kỹ thuật, tiến độ sản xuất, thi công, chất lƣợng sản phẩm, quản lý kỹ thuật thi công, thiết lập bảng vẽ, khảo sát công trình, tiếp nhận các công trình đã đƣợc ký hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế, hợp đồng giao khoán, lập dự toán, lập hồ sơ nghiệm thu khi hoàn tất công trình.  Phòng Kế Hoạch Vật Tư:  Tham mƣu cho Giám Đốc về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh chung trong toàn công ty.  Theo dõi việc thực hiện kế hoạch, thực hiện báo cáo theo định kỳ.  Chủ trì soạn thảo và quản lý các hợp đồng kinh tế, các hợp đồng mua vật tƣ chính cho các công trình do công ty trực tiếp thi công.  Ban chỉ huy công trình:  Trực tiếp quản lý điều hành các công trình xây lắp do công ty trực tiếp quản lý và thi công theo đúng các qui trình, qui chế hoạt động của Ban quản lý công trình; đảm bảo đúng tiến độ, chất lƣợng kỹ thuật và an toàn vệ sinh lao động. 8 2.5 Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế toán (Nguồn: www.bachvietjsc.vn)  Sơ đồ bộ máy tổ chức kế toán công ty  Chức năng, nhiệm vụ của từng kế toán  Kế toán trưởng:  Trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trƣớc Ban giám đốc công ty về các mặt hoạt động tài chính kế toán của công ty.  Phụ trách hƣớng dẫn công tác kế toán nhằm thực hiện chế độ hạch toán, báo cáo kế toán thống nhất trong toàn công ty phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nƣớc.  Kế toán tổng hợp:  Tổng hợp chi phí phát sinh và tính giá thành.  Kiểm tra và lập báo cáo quyết toán toàn công ty.  Kiểm tra việc ghi chép, hạch toán của các bộ phận trong phòng.  Kế toán ngân hàng, thuế và nộp ngân sách nhà nước:  Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng.  Kiểm tra đối chiếu xác nhận với ngân hàng về số tiền gởi trong tài khoản.  Kiểm tra và lập báo cáo kê khai thuế theo định kỳ.  Kế toán thanh toán: KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN TRƢỞNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG KẾ TOÁN THUẾ VÀ NỘP NGÂN SÁCH KẾ TOÁN
Luận văn liên quan