Báo cáo Thực tập nhận thức tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh bắc An Giang

Đối với một sinh viên còn ngồi trên ghế à trườ ư tôi việc được tiếp xúc với môi trường làm việc mới mẻ ở cơ qua vừa là cơ ội cũ vừa là thử t c . N ư ếu ư k ô được tiếp xúc để t íc i và làm que ay trước k i bước ra khỏi ôi trườ đại học là một điều vô cùng thiếu sót của mỗi ười sinh viên. Vì thế tôi cảm thấy rất t íc t ú k i được trải nghiệm kỳ thực tập nhận thức này. Trườ đã tạo điều kiện cho sinh viên chúng tôi làm quen với môi trường làm việc ở các cô ty và được áp dụng kiến thức đã ọc vào đời sống thực tế. Bên cạ đó tôi c được sự chỉ dẫn nhiệt tình của ười ướng dẫn về những kiến thức công việc không phải sách vở nào cũ i c ép đầy đủ, ngoài ra sau khoảng thời gian thực tập tôi cũ t íc i được cách làm việc, đi đứng, nói chuyện lẫn cách ứng xử tro vă p ư t ế nào là phù hợp. Nhữ ì tôi đúc kết được trong 2 tháng thức tập nhận thức vừa qua là những kiến thức và kinh nghiệm quý b u mà tôi tíc óp đề làm giàu vốn sống cho khoảng thới gian sắp tới của tôi tro tương lai.

pdf31 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1904 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập nhận thức tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh bắc An Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Công ty: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc An Giang. Bộ phận thực tập: P Tài chính - Kế Toán Thời gian thực tập: 07/01/2013_10/03/2013 N ười ướ dẫ : Cô Đoà T ị Út i o vi ướ dẫ : Cô L T ị Bíc T ảo Si vi t ực iệ : N uyễ Mi T i Lớp: KT1011 T 03 ăm 2013 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Công ty: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc An Giang. Bộ phận thực tập: P Tài chính - Kế Toán Thời gian thực tập: 07/01/2013_10/03/2013 N ười ướ dẫ : Cô Đoà T ị Út i o vi ướ dẫ : Cô L T ị Bíc T ảo Si vi t ực iệ : N uyễ Mi T i Lớp: KT1011 T 03 ăm 2013 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 2 TR CH Ế Đối với một sinh viên còn ngồi trên ghế à trườ ư tôi việc được tiếp xúc với môi trường làm việc mới mẻ ở cơ qua vừa là cơ ội cũ vừa là thử t c . N ư ếu ư k ô được tiếp xúc để t íc i và làm que ay trước k i bước ra khỏi ôi trườ đại học là một điều vô cùng thiếu sót của mỗi ười sinh viên. Vì thế tôi cảm thấy rất t íc t ú k i được trải nghiệm kỳ thực tập nhận thức này. Trườ đã tạo điều kiện cho sinh viên chúng tôi làm quen với môi trường làm việc ở các cô ty và được áp dụng kiến thức đã ọc vào đời sống thực tế. Bên cạ đó tôi c được sự chỉ dẫn nhiệt tình của ười ướng dẫn về những kiến thức công việc không phải sách vở nào cũ i c ép đầy đủ, ngoài ra sau khoảng thời gian thực tập tôi cũ t íc i được cách làm việc, đi đứng, nói chuyện lẫn cách ứng xử tro vă p ư t ế nào là phù hợp. Nhữ ì tôi đúc kết được trong 2 tháng thức tập nhận thức vừa qua là những kiến thức và kinh nghiệm quý b u mà tôi tíc óp đề làm giàu vốn sống cho khoảng thới gian sắp tới của tôi tro tương lai. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 3 ỜI C M ƠN ết t úc k óa t ực tập ậ t ức cũ ư au ữ ăm ọc tập tại trườ đại ọc oa Se , ờ có ự dạy dỗ, c ỉ bảo và ự qua t m u ắc của Ba i m iệu à trườ c tập t ể c c T ầy, Cô, đ c biệt là c c T ầy, Cô tro k oa i Tế T ươ Mại đã tậ tì truyề đạt và ướ dẫ iúp tôi ắm được c c k ă mềm và kiế t ức cơ bả ất về c uy à kế to để tôi có t ể iểu được k i đi t ực tập ậ t ức đợt ày cũ ư có t ể oà t à tốt B o c o t ực tập ậ t ức của mì . Tôi xi ửi lời cảm ơ c t à , u ắc ất tới uý T ầy, Cô đã tậ tì ướ dẫ và truyề đạt kiế t ức b íc c o tôi, r luyệ t m c o tôi về đạo đức và t c p o của ười kế to . Đ c biệt là ự c ỉ dẫ của Cô Lê Thị Bích Thảo đã trực tiếp ướ dẫ c o tôi. Với tất cả tinh thần, trách nhiệm và lòng nhiệt tình của một nhà giáo, trong suốt quá trình thực tập tại đơ vị, Cô đã tận tình hỗ trợ, giải đ p mọi vướng mắc cũ ư ững bỡ ngỡ ba đầu iúp tôi vượt qua k ó k ă oà t à tốt đợt t ực tập ậ t ức ày. ua đ y tôi xi tr trọ ởi lời cảm ơ đế c c CBCN của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc An Giang, đ c biệt là c c , C ị ở p Tài chính - ế To đã quan tâm, tạo mọi điều kiệ t uậ lợi iúp tôi tìm iểu t ực tế, tra bị t m kiế t ức, rút ra ữ bài ọc ki iệm t ực tiễ và cu cấp ữ tài liệu, c ứ từ cầ t iết. B cạ đó, Trong khoảng thời gian thực tập quy định, kiến thức va chạm thực tế còn hạn chế do đó ự thiếu sót trong báo cáo là không thể tránh khỏi. Tôi rất mong Quý Thầy, uý Cô và uý , C ị trong Công ty có thể đó óp, đưa ra ững ý kiến quý báu, thiết thực để tôi sửa chữa, b u và oà t à B o c o t ực tập của mình một cách tốt nhất. Cuối c tôi xi c úc đế Ba i m iệu à trườ , uý T ầy, Cô trườ đại ọc Hoa Se và toà t ể CBCN tro Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc An Giang lời c úc ức k ỏe và oà t à xuất ắc ữ iệm vụ được iao và t à đạt tro cuộc ố . Tôi xi c t à cảm ơ BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 4 MỤC LỤC TR CH Ế -----------------------------------------------------------------------------------------------------2 ỜI C M ƠN ----------------------------------------------------------------------------------------------------3 MỤC LỤC --------------------------------------------------------------------------------------------------------4 DANH MỤC HÌNH NH --------------------------------------------------------------------------------------5 NHẬ ĐỀ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------6 1. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP ----------------------------------------------------------------7 1.1 Quá trình hình thành và phát triển ---------------------------------------------------------------- 7 1.2 Sản phẩm dịch vụ ---------------------------------------------------------------------------------------- 8 1.3 Mục tiêu hoạt động -------------------------------------------------------------------------------------- 9 1.4 Thực trạng hoạt động kinh doanh: ---------------------------------------------------------------- 9 1.5 Cơ cấu tổ chức ------------------------------------------------------------------------------------------ 10 1.6 Tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng -------------------------------------------------------- 11 1.7 Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng tại ngân hàng ------------------------------------- 12 2. CÔNG VIỆC THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI NGÂN HÀNG ------------------------------- 12 2.1 Công việc văn phòng: --------------------------------------------------------------------------------- 12 2.1.1 In và photo hồ ơ ------------------------------------------------------------------------------------- 12 2.1.2 Nhận fax và gửi fax ---------------------------------------------------------------------------------- 13 2.1.3 Luân chuyển và kiểm soát chứng từ giao dịch: ----------------------------------------------- 14 2.2 Công việc tự tìm hiểu-Kê khai thuế: ------------------------------------------------------------- 20 KINH NGHIỆM ĐÚC KẾT: -------------------------------------------------------------------------------- 22 KẾT LUẬN ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 TÀI LIỆU THAM KH O ----------------------------------------------------------------------------------- 25 NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP -------------------------------------------------------------------- 26 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ------------------------------------------------------------- 27 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI CHẤM BÁO CÁO ---------------------------------------------------------------- 28 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 5 DANH MỤC HÌNH NH Hình 1: Sơ đồ t chức ngân hàng BIDV…………………………………………………….9 ì 2: Sơ đồ t chức phòng kế toán……………………………………………………….10 ì 3: Sơ đồ khái quát việc luân chuyển hồ ơ từ phòng giao dịc đến phòng kế toán…..13 ì 4 Sơ đồ chi tiết luân chuyển hồ ơ từ phòng giao dịc đến phòng kế toán…………...14 Hình 5: Bảng kê t ng hợp chứng từ theo ngày……………………………………………...16 Hình 6: Bìa nhật ký chứng từ………………………………………………………………..17 Hình 7: Bảng kê t ng hợp chứng từ sau 12 tháng…………………………………………...18 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 6 NHẬ ĐỀ  Mục t Trườ đại học oa Se đã tạo điều kiện rất nhiều c o i vi ăm 2 và ăm 3 có t ời gian kiến tập ở cô ty. Đ y là cơ ội quý b u để mỗi sinh viên tự trao dồi kiến thức và học hỏi từ nhữ ười đi trước. Việc kiến tập rất có nhiều ích lợi vì nó giúp sinh viên tránh bối rối khi tiếp xúc với môi trường hoàn toàn xa lạ với môi trườ đại học. Ngoài ra việc cọ xát kiến thức được học cũ iúp i vi biết được ă lực thật sự của bả t ư t ế nào và cần trao dồi thêm nhữ điều gì nữa để hoàn thiện bả t ơ . ơ t ế nữa quá trình thực tập nhận thức ở cô ty c iúp i vi ư tôi ọc hỏi được nhiều điều về vă óa công ty, cách ứng xử cũ ư tra p ục thế nào là phù hợp với môi trường làm việc.  hạ v v h ng g n - B o c o được tiế à tại P Tài chính - ế To Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc An Giang - Địa c ỉ: 19-21 Nguyễn Hữu Cảnh, P ường Châu Phú A, Thị xã C u Đốc, Tỉnh An Giang  hạ v v th g n B o c o được t ực iệ từ ày 07/01/2013_10/03/2013  B c ch 6 ph n - iới t iệu cô ty - ị trí t ực tập - Kinh nghiệm đúc kết - ết luậ - Tài liệu tham khảo - Nhận xét BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 7 1. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP 1.1 Quá trình hình thành và phát triển T ị xã C u Đốc là t ị xã ằm ở p ía Bắc tỉ ia , có vị trí rất t uậ lợi c o việc iao t ươ à óa iữa c c v với au bằ đườ t uỷ và đườ bộ, ơi có iều có iều cửa k ẩu quốc ia tiếp i p với Campuc ia, tạo trục qua trọ để p t triể ki tế, cũ ư iao lưu ki tế t ươ mại iữa iệt Nam và Campuc ia. C với ự p t triể ki tế xã ội của t ị xã C u Đốc, c c uyệ l cậ , đ c biệt là p t triể t ươ mại - du lịc của t ị xã C u Đốc,....ngày 10/06/1996 Phòng giao dịc C u Đốc trực t uộc C i N à Đầu tư và P t triể ia ra đời, đ t vi ạc đầu ti để x y dự ề mó của BID , óp p ầ c o ự ì t à và p t triể tro lĩ vực tiề tệ - tí dụ N à , tr địa bà t ị xã C u Đốc. Để từ bước cao k ả ă p ục vụ và t ể iệ tốt vai tr của mì tro iệm vụ đầu tư p t triể ki tế - xã ội tr điạ bà , vì vậy ày 22/10/1999 T i m đốc N ĐT&PT iệt Nam đã có quyết đị ố 281/ Đ-TCCB cấp P iao dịc t ị xã Ch u Đốc l t à C i cấp 2 trực t uộc C i N à Đầu tư và P t triể An Giang. Được ự qua t m iúp đỡ của c c cấp, c c à , c ự c ỉ đạo t ao của N à Đầu tư và P t triể iệt Nam, c c điều kiệ p p lý, cơ ở vật c ất, uồ lực đã c uẩ bị đầy đủ, oà c ỉ , ày 01/10/2006 C i N à Đầu tư và P t triể t ị xã C u Đốc được cấp c i cấp I - C i C u Đốc - trực t uộc N à Đầu tư và P t triể iệt Nam. Theo Nghị quyết số 206/NQ- Đ T ày 10/4/2008 của Hội đồng quản trị BIDV, chi N à Đầu tư và P t triể C u Đốc (BID C u Đốc) sẽ được đ i tên thành N à Đầu tư và P t triển Bắc An Giang (BIDV Bắc An Giang). Theo Quyết định số 30/ Đ- Đ T ày 01/05/2012 của Hội đồng quản trị BIDV v/v thành lập chi nhánh, sở giao dịch trực thuộc N à t ươ mại C phầ Đầu tư và P t triển Việt Nam tr cơ ở chuyể đ i mô hình hoạt độ , C i N à Đầu tư và Phát triển Bắc An Giang chuyể đ i t à C i N à TMCP Đầu tư và P t triển Bắc An Giang. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 8  Hội sở chính N à TMCP Đầu tư và P t triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc An Giang.  Địa chỉ: 19-21 Nguyễn Hữu Cảnh, P ường Châu Phú A, Thị xã C u Đốc, Tỉnh An Giang.  T đầy đủ bằng tiếng việt: N à TMCP Đầu tư và P t triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc An Giang.  Tên đầy đủ tiếng Anh: Joint stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam – North An Giang Branch  Điện thoại: (076) 3564656 1.2 Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng: cung cấp đầy đủ, trọn gói các dịch vụ ngân hàng truyền thống và hiệ đại Bảo hiểm: bảo hiểm và tái bảo hiểm các loại hình nghiệp vụ bào hiểm phi nhân thọNgoài ra có thể p t eo đối tượng khách hàng về các sản phẩm cụ thể của ngân hàng a. Khách hàng cá nhân - Sản phẩm tiền gửi ngân hàng - Cho vay cá nhân - Sản phẩm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ quốc tế - Chuyển tiề tro và oài ước - Dịch vụ nạp tiề điện thoại di động trả trước - Dịch vụ t a to óa đơ cước điện thoại trả sau - Mua bán ngoại tệ - Lưu ký c ứng khoán - Tiền gửi có kỳ hạn online - Tiền gửi tíc lũy kiều hối - Tiết kiệm dành cho trẻ em - Tiết kiệm tíc lũy Bảo An - Tiền gửi Tài lộc b. Đố vớ h ch h ng d nh ngh ệp - Bảo lãnh phát hành BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 9 - T a to tro ước và quốc tế - Trả lươ vi - Cho vay doanh nghiệp - Kinh doanh ngoại tệ - Phát hành giấy tờ có giá - Tiền gửi th dư - Giấy tờ có giá ngắn hạn - Giấy tờ có giá dài hạn - Tiền gửi ký qu 1.3 Mục tiêu hoạt động: Trở thành ngân hàng chất lượ à đầu tại Việt nam và ngày càng nâng cao uy tín về cung ứng sản phẩm dịch vụ à đồng thời khẳ định giá trị t ường hiệu tro lĩ vực phục vụ dự , c ươ trì lớn của đất ước 1.4 Thực trạng hoạt động kinh doanh: Đối với BID , ăm 2012 là ăm có ý ĩa đ c biệt: đ dấu 55 ăm BID đồ à c ự p t triể của đất ước; oà tất qu trì c p ầ óa và c í t ức c uyể đ i từ 1 à quốc doa a à TMCP; ăm bả lề t ực iệ kế oạc t i cơ cấu BID và iều iệm vụ qua trọ được Đả , N à ước, C í p ủ iao p ó. ết t úc ăm 2012, BID cơ bả oà t à iệm vụ kế oạc ki doa đề ra, oà t à iệm vụ c í trị được N à ước, C í p ủ iao p ó m c d c ịu ả ưở k ô ỏ từ tì ì k ó k ă c u của ề ki tế cũ ư cộ đồ k c hàng. Cụ t ể, đế 31/12/2012, t tài ả tă trưở 15%. uy độ vố cuối kỳ tă trưở 20%, đạt 96.6 tỷ đồ . iểm o t ợ xấu tro iới ạ c o p ép (2,01%) đ p ứ c c c ỉ ố iới ạ a toà t eo quy đị .Lợi uậ trước t uế đạt 732.1 tỷ đồ ; ả ă i lời tr t tài ả (RO ) đạt 0,8%; ả ă i lời tr vố c ủ ở ữu (ROE) đạt 11,39%.Đó óp c o c tiếp tục tă và đứ t ứ 6 tro 1.000 doa iệp đó t uế t u ập lớ ất iệt Nam... B cạ đó, BID cũ đã đạt được kết quả k ả qua tr iều p ươ diệ ư: C ủ độ tạo triể k ai c c biệ p p t o ỡ k ó k ă c o doa iệp, đị BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 10 ả xuất ki doa , óp p ầ tạo iệu ứ la tỏa tro toà à c t ực iệ mục ti u của C í p ủ; P t uy tốt vai tr là C ủ tịc iệp ội c c à đầu tư iệt Nam sang Campuchia ( IC), iệp ội c c à đầu tư iệt Nam a Lào ( IL), iệp ội c c à đầu tư iệt Nam a Mya mar ( IM), c c đại diệ t ươ mại của BID ở ước oài cũ đã oà t à xuất ắc iệm vụ c í trị được iao, là cầu ối t a to , là ơi cu cấp c c ả p ẩm dịc vụ tiệ íc tài c í à có c ất lượ c o c c doa iệp iệt Nam đầu tư ở ước oài; T ực iệ tốt cô t c a i xã ội tro và oài ước với iều c ươ trì có iệu quả cao; Triể k ai t ực iệ i m túc N ị quyết Tru ươ 4 (k óa XI) “Một ố vấ đề cấp b c về x y dự Đả iệ ay” ắ với kiệ toà cao c ất lượ oạt độ i oạt Đả , c ất lượ đả vi , cô t c c bộ, t ực iệ tốt quy c ế d c ủ tro doa iệp... 1.5 Cơ cấu tổ chức  Sơ đồ t chức ngân hàng BIDV Bắc An Giang: ì 1: Sơ đồ t chức ngân hàng BIDV BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 11 - Ba i m đốc: i m đốc, P ó i m đốc. - Khối Quan hệ khách hàng: Phòng QHKH Doanh nghiệp và Phòng QHKH Cá nhân - Khối tác nghiệp: Phòng Giao dịch khách hàng, Phòng Quản trị tín dụng, T Quản lý và Dịch vụ Kho qu - Khối quản lý rủi ro: Phòng Quản lý rủi ro - Khối quản lý nội bộ: Phòng Tài chính kế toán, Phòng kế hoạch t ng hợp, Phòng T chức hành chính, Bộ phậ điện toán - Khối trực thuộc: Phòng Giao dịch Tịnh Biên 1.6 Tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng  Cơ cấu t chức phòng kế toán-tài chính       ì 2: Sơ đồ t chức phòng kế toán  Chức ă của từng chức danh - Trưởng phòng TCKT: Trực tiếp quản lý, chỉ đạo và điều hành tất cả mọi hoạt động của Phòng Tài chính Kế to để thực hiện quản lý toàn diện về công tác tài chính kế toán tại đơ vị đảm bảo tuân thủ đú p p luật, quy định của BIDV và thực hiện tốt nhất c c c ươ trình/kế hoạch, nhiệm vụ cô t c được giao. - Phó phòng TCKT: T am mưu, iúp việc c o Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiểm soát, quản lý, chỉ đạo, điều hành Phòng Tài chính Kế toán thực hiệ c c c ươ trì /kế hoạch và nhiệm vụ công tác của Phòng - Chuyên viên Hậu Kiểm: Thực hiện hậu kiểm chứng từ kế toán tại Chi nhánh.Chỉnh sửa, khắc phục sai sót. Hàng ngày làm báo cáo t ng hợp các lỗi sai phạm. Việc kiểm tra, đối chiếu chứng từ với các báo cáo của ày ôm trước phải hoàn thành theo tiế độ quy định. ô được phép tham gia vào quy trình nhập, kiểm soát, phê duyệt các giao dịch do mình Kế to trưởng Hậu kiểm Kế toán nội bộ Phó phòng BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 12 thực hiện hậu kiểm.Đề xuất t am mưu c o lã đạo phòng giải pháp nâng cao chất lượng công tác hậu kiểm. Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ có liên quan .Phối hợp với giao dịch viên, kiểm soát viên của các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong việc x c định nguyên nhân c c ai ót, t am ia đề xuất các biện pháp khắc phục kịp thời - Kế toán nội bộ: Trực tiếp xử lý hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh tại phân hệ kế toán t ng hợp và phân hệ quản lý nội bộ, đề xuất, t am mưu c o lã đạo phòng trong công tác kế toán, quản lý tài chính, tài sản của chi nhánh 1.7 Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng tại ngân hàng Hệ thống kế toán BIDV sử dụng là Hệ thống kế toán Việt Nam (VAS). BIDV thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản kế to do N à N à Nước quy định. BIDV sử dụ đồng tiền Việt Nam làm đơ vị tiền tệ trong kế toán Các s sách kế to được lập bằng Tiếng Việt t eo quy định của pháp luật, các s sách phải có cập nhật c í x c, đủ chứng minh và giải trình các giao dịch. 2. CÔNG VIỆC THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI NGÂN HÀNG 2.1 Công việc văn phòng: 2.1.1 In và photo hồ ơ Công việc đầu ti tôi được ướng dẫn là các thao tác photocopy, in hồ ơ, tài liệu trong vă p . Cô việc e t ì k đơ iả ư được ướng dẫn những thao tác phải làm và tận tay thực hiện tôi thấy nếu không thành thục và cẩn thậ t ì cũ rất dễ mắc sai sót. Cách photocopy: - Bỏ sẵn giấy 4 vào ă đựng giấy. - Mở nắp máy photo, úp m t giấy cần photo lên trên m t kiếng, chỉnh cho mép giấy nằm thẳng mép khung máy. - Đó ắp máy photo - Bấm số lượng bản cần photocopy. - Bấm START. N oài ra để p oto ai măt iấy, lấy tờ giấy đã i được một m t ra, bỏ ược lại vô khay đựng giấy và thực hiệ c c bước tươ tự ư p oto m t đầu tiên. Cách in - Bỏ giấy sẵn vào máy in. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 13 - Trên màn hình máy tính chọ vă bản cầ i , că c ỉnh lề giấy, số bản in, in màu hay trắ đe , i một hay hai m t.. - Bấm nút PRINT. Kinh nghiệm: Tro vă p đ y là một trong những công việc đơ iả ư cũ rất dễ mất sai sót: không kiểm tra đủ số lượng giấy trong khay, bị kẹt giấy, nhầm m t giấy khi photo hai m t…Lầ đầu tiên thực hiện công việc tr tôi cũ đã mất ai ót ư ững lần sau tôi đã rút được kinh nghiệm và làm một cách thành thục ơ . B y iờ khi sử dụng những thiết bị vă p tôi đã bớt bỡ ngỡ ơ iều so với lầ đầu tiếp xúc.Thật sự k i được ướng dẫn và làm thành thục 1 công việc tuy nhỏ tro vă p tôi cảm thấy rất vui vì công việc này có thề giúp tôi tự ti để nhận việc photo giúp các anh chị nhân viên khác. Từ đó iúp tôi cảm thấy gầ ũi và dễ làm quen với mọi ười tro vă p ơ rất nhiều. 2.1.2 Nhận fax và gửi fax Tro vă p kế to tài c í ơi tôi làm việc thì việc gửi và nhận fax xảy ra khi khách hàng ho c đối tác yêu cầu thì mới sử dụng. Máy fax là công cụ để gửi bản sao in tài liệu, hồ ơ qua đườ d y điện thoại. Công việc fax cũ k ô qu k ó để thực hiện chỉ cầ được ướng dẫ vài t ao t c tôi đã có t ể sử dụng máy fax. Thao tác gửi fax : - Nhấn số cầ fax đi - Úp m t chữ giấy cần fax cho vào khe fax, theo chiều từ trên xuống - Đợi có tín hiệu fax - Sau đó ấn nút Start - Lấy giấy ra sau khi có tín hiệu Finish là công việc hoàn tất. N oài ra cũ cần chú ý một điều là fax số tro địa bàn tỉnh thì chỉ cần nhấn số cần fax, trường hợp fax ra tỉnh khác thì phải nhấn mã vùng + số cần fax. Thao tác nhận fax: - Cho giấy trắng A4 vào khe giấy nhận fax, - Khi nghe tín hiệu có fax thì giấy sẽ tự độ i và đưa ra oài. - Trường hợp k i có fax mà c ưa có iấy để nhận fax thì máy fax sẽ báo hiệu. i đó cho giấy vào khe nhận fax và nhấn nút start thì máy sẽ tự động in ra. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ĐẠI HỌC HOA SEN Page 14 Kinh nghiệm: tuy dễ dà t ao t c ư cũ có t ể mắc ai ót ư ầm m t giấy khi fax nên khi sử dụ lúc ào cũ p ải nhớ t ao t c ày trước đề tránh mắc sai lầm. Tôi thấy được rằng những nghiệp vụ vă p ày tuy đơ iả ư rất cần thiết và quan trọ để hỗ trợ phòng ban, các anh chị nhân viên kịp thời trong công việc. Nó cũ iúp tôi mạnh dạn, xông xáo với công việc ơ vào k oảng thời ia đầu k i tui c ưa biết làm công việc nào cụ thể. 2.1.3 Luân chuyển và kiểm soát chứng từ giao dịch: a. Khái niệm t ng quát về việc luân chuyển chứng từ từ Phòng giao dịc đến Phòng Tài chính – Kế toán: ì 3: Sơ đồ khái quát việc luân chuyển hồ ơ từ phòng giao dịc đến phòng kế toán Phòng giao dịch: Khi có khách hàng yêu cầu thực hiện giao dịch, giao dịch viên sẽ là ười ghi nhậ và ướng dẫn giao dịch theo đú quy đị . Sau đó c c
Luận văn liên quan