Báo cáo Thực tập tại công ty vận chuyển khách du lịch

Quá trình chyển đổi sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, mở, nhất thể hoá và theo định hướng XHCN ở nước ta đã, đang và sẽ thường xuyên đặt ra những thách thức cùng những cơ hội phát triển cho tất cả các doanh nghiệp khác nhau, đặc biệt là các doanh nghiệp Quốc Doanh khi phấn đấu bảo đảm vai trò của chúng. Vận hành theo cơ chế thị trường cũng đồng thời có nghĩa là các doanh nghiệp Phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt các quy luật khách quan của thị trường, trong đó có quy luật cạnh tranh - động lực của thị trường. Hậu quả tất yếu của động thái cạnh tranh này là một nhóm các doanh nghiệp do không hoà nhập hoặc xác lập không đúng các thủ pháp cạnh tranh nên bị suy thoái, thậm chí phá sản và bị gạt ra khỏi thị trường; Một nhóm các doanh nghiệp khác thích ứng được và vận dụng được đồng bộ các thủ pháp cạnh tranh hợp lý, hữu hiệu thì không ngừng tăng trưởng và phát triển . Do vậy, các doanh nghiệp luôn Phải đặt ra cho mình các mục tiêu để tồn tại và phát triển là tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt được điều đó, vấn đề hạ thấp chi phí kinh doanh dịch vụ luôn là mục tiêu mà doanh nghiệp Phải phán đấu và đạt được. Chi phí kinh doanh của các doanh nghiệp dịch vụ biểu hiện hao phí lao động cá biệt mà doanh nghệp Phải bỏ ra trong kỳ. Đồng thời nó là căn cứ để xác định số Phải bù đắp từ thu nhập của doanh nghiệp. Vì thế, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, các doanh nghiệp luôn Phải quan tâm đến việc quản lý chi phí bởi lẽ mỗi đồng chi phí không hợp lý đều làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng đặt ra cho những người quản lý của doanh nghiệp là Phải kiểm soát được tình hình chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, phát hiện và động viên mọi khả năng tiềm tàng trong doanh nghiệp để không ngừng giảm bớt chi phí tăng lợi nhuận nhằm đáp ứng yêu cầu tái sản xuất mở rộng và cải thiện đời sống của công nhân viên chức trong doanh nghiệp. Xuất phát từ những ý tưởng trên sau một thời gian ngắn thực tập tại Công ty Vận chuyển khách Du lịch, nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Thanh cùng với sự giúp đỡ của phòng kế toán Công ty, em đã có những nhận thức tổng quát về Công ty và có những bài học thực tiễn hết sức bổ ích . Em xin trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản thông qua bài báo cáo thực tập tổng hợp bao gồm những phần chính sau: Phần I: Tổng quan về Công ty Vận chuyển Khách Du Lịch. Phần II: Tình hình tổ chức thực hiện Công tác tài chính doanh nghiệp. Phần III: Tình hình thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán và Công tác phân tích các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.

doc34 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2145 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty vận chuyển khách du lịch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan