Báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hoàng Mai

Năm 2008 kết thúc, kinh tế Việt nam đã trải qua nhiều thăng trầm với những biến động đấng kể . Hàng loạt sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng đã thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, nghành ngân hang cũng có những bước phát triển mạnh mẽ. Các ngân hàng ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế, với vai trò là trung gian tài chính, các ngân hàng điều tiết các luồng vốn chu chuyển giữa các đơn vị kinh tế, từ nơi thừa vốn sang nơi cần vốn, giúp việc sử dụng vốn có hiệu quả hơn,đồng thời là công cụ vĩ mô nhằm điều tiết nền kinh tế, thực hiện các chủ chương chính sách của đảng và nhà nước, góp phần đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung. Là sinh viên của trường đại học kinh tế quốc dân chuyên nghành kinh tế đầu tư, sau thời gian được sự dạy dỗ và giúp đỡ tận tình của các thầy cô,em đã được tiếp cận với những lý thuyết về đầu tư. Trong học kỳ thứ 8, theo quy trình đào tạo là thời gian thực tập tại cơ sở, em đã được ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam(agribank)- chi nhánh Hoàng Mai , số 813 Giải Phóng quận Hoàng Mai, Hà Nội tiếp nhận và giúp đỡ trong quá trình thực tập.

doc25 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 4492 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hoàng Mai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Năm 2008 kết thúc, kinh tế Việt nam đã trải qua nhiều thăng trầm với những biến động đấng kể…. Hàng loạt sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng đã thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, nghành ngân hang cũng có những bước phát triển mạnh mẽ. Các ngân hàng ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế, với vai trò là trung gian tài chính, các ngân hàng điều tiết các luồng vốn chu chuyển giữa các đơn vị kinh tế, từ nơi thừa vốn sang nơi cần vốn, giúp việc sử dụng vốn có hiệu quả hơn,đồng thời là công cụ vĩ mô nhằm điều tiết nền kinh tế, thực hiện các chủ chương chính sách của đảng và nhà nước, góp phần đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung. Là sinh viên của trường đại học kinh tế quốc dân chuyên nghành kinh tế đầu tư, sau thời gian được sự dạy dỗ và giúp đỡ tận tình của các thầy cô,em đã được tiếp cận với những lý thuyết về đầu tư. Trong học kỳ thứ 8, theo quy trình đào tạo là thời gian thực tập tại cơ sở, em đã được ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam(agribank)- chi nhánh Hoàng Mai , số 813 Giải Phóng quận Hoàng Mai, Hà Nội tiếp nhận và giúp đỡ trong quá trình thực tập. Kết thúc đợi thực tập tổng hợp, em đã có cái nhìn tổng quát về hoạt động của ngân hàng. Sau đây là báo cáo thực tập tổng hợp của em. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô và các cán bộ tại chi nhánh Hoàng Mai đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập tổng hợp. PHẦN I : SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HOÀNG MAI I/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HOÀNG MAI 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Năm 1988 Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp hình thành trên cơ sở tiếp nhận từ Ngân hàng Nhà nước: tất cả các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện, Phòng Tín dụng Nông nghiệp, quỹ tiết kiệm tại các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố. Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp TW được hình thành trên cơ sở tiếp nhận Vụ Tín dụng Nông nghiệp Ngân hàng Nhà nước và một số cán bộ của Vụ Tín dụng Thương nghiệp, Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng, Vụ Kế toán và một số đơn vị. Ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay thế Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp là Ngân hàng thương mại đa năng, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, là một pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật. Ngày 01/03/1991 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 18/NH-QĐ thành lập Văn phòng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngày 24/6/1994, Thống đốc có văn bản số 439/CV-TCCB chấp thuận cho Ngân hàng nông nghiệp được thành lập văn phòng miền Trung tại Thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Dịnh. Ngày 22/12/1992, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 603/NH-QĐ về việc thành lập chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp các tỉnh thành phố trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp gồm có 3 Sở giao dịch (Sở giao dịch I tại Hà Nội và Sở giao dịch II tại Văn phòng đại diện khu vực miền Nam và Sở giao dịch 3 tại Văn phòng miền Trung) và 43 chi nhánh ngân hàng nông nghiệp tỉnh, thành phố. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp quận, huyện, thị xã có 475 chi nhánh. Năm 1993  Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam ban hành quy chế thi đua khen thưởng tạo ra những chuẩn mực cho các cá nhân và tập thể phấn đấu trên mọi cương vị và nhiệm vụ công tác. Tổ chức được hội nghị tổng kết toàn quốc có các giám độc chi nhánh huyện suất sắc nhất của tỉnh thành phố. Ngày 30/7/1994 tại Quyết định số 160/QĐ-NHN9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mô hình đổi mới hệ thống quản lý của Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, trên cơ sở đó, Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam cụ thể hóa bằng văn bản số 927/TCCB/Ngân hàng Nông nghiệp ngày 16/08/1994 xác định: Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam có 2 cấp: Cấp tham mưu và Cấp trực tiếp kinh doanh. Đây thực sự là bước ngoặt về tổ chức bộ máy của Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam và cũng là nền tảng cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sau này. Ngày 7/3/1994 theo Quyết định số 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ , Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam hoạt động heo mô hình Tổng công ty Nhà nước với cơ cấu tổ chức bao gồm Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, bọ máy giúp việc bao gòm bộ máy kiểm soát nội bộ, các đơn vị thành viên bao gồm các đơn vị hạch toán phụ thuộc, hạch toán độc lập, đơn vị sự nghiệp, phân biệt rõ chức năng quản lý và chức năng điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc. Trên cơ sở những kết quả tốt đẹp của Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo, Ngân hàng Nông nghiệp tiếp tục đề xuất kiến nghị lập Ngân hàng phục vụ người nghèo, được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước ủng hộ, dư luận rất hoan nghênh. Ngày 31/08/1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 525/TTg thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo. Ngân hàng phục vụ người nghèo là một tổ chức tín dụng của Nhà nước hoạt động trong phạm vi cả nước, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có tài sản, bảng cân đối, có con dấu, trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội. Vốn hoạt động ban đầu là 400 tỷ đồng do Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam góp 200 tỷ đồng, Ngân hàng Ngoại thương 100 tỷ đồng và Ngân hàng Nhà nước 100 tỷ đồng. Hoạt động của Ngân hàng Phục vụ người nghèo vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo, không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện bảo toàn vốn ban đầu, phát triển vốn, bù đắp chi phí. Ngân hàng Phục vụ Người nghèo - thực chất là bộ phận tác nghiệp của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam tồn tại và phát triển mạnh. Tới tháng 09/2002, dư nợ đã lên tới 6.694 tỷ, có uy tín cả trong và ngoài nước, được các Tổ chức quốc tế đánh giá cao và đặc biệt được mọi tầng lớn nhân dân ửng hộ, quý trọng. Chính vì những kết quả như vậy, ngày 04/10/2002, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội trên cơ sở Ngân hàng Phục vụ Người nghèo - Từ 01/01/2003 Ngân hàng Phục vụ Người nghèo đã chuyển thành NH Chính sách xã hội. Ngân hàng Nông nghiệp chính là người đề xuất thành lập, thực hiện và bảo trợ Ngân hàng phục vụ người nghèo tiền thân của Ngân hàng chính sách xã hội - Đây là một niềm tự hào to lớn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Ngày 15/11/1996, được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90, là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và chịu sự quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Với tên gọi mới, ngoài chức năng của một ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được xác định thêm nhiệm vụ đầu tư phát triển đối với khu vực nông thôn thông qua việc mở rộng đầu tư vốn trung, dài hạn để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy hải sản góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Trong năm 1998, NHNo đã tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ tồn đọng cũ và quản lý chặt chẽ hơn công tác thẩm định, xét duyệt các khoản cho vay mới, tiến hành các biện pháp phù hợp để giảm nợ thấp quá hạn. Năm 1999, chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm và tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn. Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng. Đẩy mạnh huy động vốn trong và ngoài nước chú trọng tiếp nhận thực hiện tốt các dự an nước ngoài uỷ thác, cho vay các chương tình dự án lớn có hiệu quả đồng thời mở rộng cho vay hộ sản xuất hợp tac sản xuất được coi là những biện pháp chú trọng của Ngân hàng Nông nghiêp kế hoạch tăng trưởng. Tháng 2 năm 1999 Chủ tích Quản trị ban hành Quyết định số 234/HĐQT-08  về quy định quản lý điều hành hoạt động kinh doanh ngoại hối trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Tập trung thanh toán quốc tế về Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam ( Sở giao dịch được thành lập thay thế Sở giao dịch kinh doanh hối đoái, Sở giao dịch là đấu mối vốn cả nội và ngoại tệ của toàn hệ thống) Sở Giao dịch II không làm đầu mối thanh toán quốc tế. Tài khoản NOSTRO tập trung về Sở giao dịch. Tất cả các chi nhánh đều nối mạng SWIFT trực tiếp với Sở giao dịch. Các chi nhánh tỉnh thành phố đều được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại.Năm 2000 cùng với việc mở rộng kinh doanh trên thị trường trong nước, NHNo tích cực mở rộng quan hệ quốc tế và kinh doanh đối ngoại, nhân được sự tài trợ của các tố chức tài chính tín dụng quốc tế như WB, ADB, IFAD, ngân hàng tái thiết Đức… đổi mới công nghệ, đào tạo nhân viên., Tiếp nhân và triển khai có hiêu quả có hiệu quả 50 Dự án  nước ngoài với tổng số vốn trên 1300 triệu USD chủ yếu đầu tưu vào khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Ngoài hệ thống thanh toán quốc tế qua mang SWIFT, NHNo đã thiết lập được hệ thống thanh toán chuyển tiền điện tử, máy rút tiền tự động ATM trong toàn hệ thống., Tiến hành đổi mới toàn diện mô hình tổ chức, màng lưới kinh doanh theo hương tinh giảm trung gian, tăng năng lực cho các đơn vị trực tiếp kinh doanh., Đổi mới công tác quản trị điều hành, quy trình nghiệp vụ theo hướng đơn giản hoá các thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng., Tập trung mọi nguồn lực đào tạo cán bộ nhân viên theo hướng chuyên mon hoá., tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, hiện đại hoá công nghệ. Năm 2001 là năm đầu tiên NHNo triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu với các nội dung chính sách là cơ cấu lại nợ, lành mạnh hoá tài chính, nâng cao chất lượng tài sản có, chuyển đổi hệ thống kế toán hiện hành theo chuẩn mực quốc tế đôi mới sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo mô hình NHTM hiện đại tăng cường đào tạo và đào tạo lại cán bộ tập trung đổi mới công nghệ ngân hàng, xây dựng hệ thống thông tin quản lý hiện đại. Bên cạnh mở rộng kinh doanh trên thị trường trong nước, năm 2002, NHNo tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế. Đến cuối năm 2002 NHNo là thành viên của APRACA, CICA và ABA, trong đó Tổng Giám đốc NHNo là thành viên chính thức Ban điều hành của APRACA và CICA Năm 2003 NHNo và PTNTVN đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Tái cơ cấu nhằm đưa hoạt động của NHNo&PTNT VN phát triển với quy mô lớn chất lượng hiệu quả cao Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, đóng góp tích cực và rất có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn, Chủ tịch nước CHXHCNVN đã ký quyết định số 226/2003/QD/CTN ngày 07/05/2003 phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Tính đến năm 2004, sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ câu giai đoạn 2001-2010, Ngân hàng Nông nghiệp đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tình hình tài chính đã được lành mạnh hơn qua việc cơ cấu lại nợ và tăng vốn điều lệ, xử lý trên 90% nợ tồn động. Mô hình tổ chức từng bước được hoàn thiện nhằm tăng cường năng lực quản trị điều hành. Bộ máy lãnh đạo từ trung ương đến chi nhánh được củng cố, hoàn thiện, quyền tự chủ trong kinh doanh được mở rộng hơn. Đến cuối năm 2005, vốn tự có của NHNo&PTNT VN  đạt 7.702tỷ VND, tổng tài sản có trên 190 ngàn tỷ , hơn 2000 chi nhánh trên toàn quốc và 29.492 cán bộ nhân viên (chiếm 40% tổng số CBCNV toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam), ứng dụng công nghệ hiện đại, cung cấp những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hoàn hảo…...Đến nay, tổng số Dự án nước ngoài mà NHNo&PTNT VN tiếp nhận và triển khai là 68 dự án với tổng số vốn 2.486 triệu USD, trong đó giải ngân qua NHNo là 1,5 tỷ USD. Hiện nay NHNo&PTNT VN đã có quan hệ đại lý với 932 ngân hàng đại lý tại 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, là  thành viên của nhiều tổ chức, hiệp hội tín dụng có uy tín lớn. Từ năm 2006 bằng những giải pháp mang tính đột phá và cách làm mói NHNo&PTNT VN  (Agribank) thực sự khởi sắc. Đến cuối năm 2007, tổng tài sản đạt 325.802 tỷ đồng tương đương với 20 tỷ USD gấp gần 220 lần so với ngày đầu thành lập. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 242.102 tỷ đồng trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm trên 70% với trên 10 triệu hộ gia đình, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 36% với gần 3 vạn doanh nghiệp dư nợ. Tổng nguồn vốn 295.048 tỷ đồng và gần như hoàn toàn là vốn huy động. Năm 2008 là năm ghi dấu chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành của Agribank và cũng là năm có tính quyết định trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo chủ trương của Đảng, Chính phủ. Trong chiến lược phát triển của mình, Agribank sẽ trở thnàh một Tập đoàn tài chính đa nghành, đa sở hữu, hoạt động đa lĩnh vực. Theo đó, toàn hệ thống xác định những mục tiêu lớn phải ưu tiên, đó là: Tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, luôn là người bạn đông hành thủy chung tin cậy cuả 10 triệu hộ gia đình; xúc tiến cổ phần hóa các công ty trực thuộc, tiến tới cổ phần hóa Agribank theo định hướng và lộ trình thích hợp, đảy mạnh tái cơ cấu ngân hàng, giải quyết triệt để vấn đề nợ xấu, đạt hệ số an toàn vốn theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, đa dạng hóa sản phẩm , nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo các lợi ích của người lao động và phát triển thương hiệu- văn hóa Agribank 2.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HOÀNG MAI Đứng trước tình hình đổi mới của nền kinh tế,nhu cầu vốn ngày càng tăng. Để đáp ứng nhu cầu đó NH phải mở rộng mạng lưới hoạt động,đa dạng hóa các dịch vụ Ngân Hàng . Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã thành lập thêm nhiều chi nhánh trên cả nước đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội,TP Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,Huế,Gia Lai...Trên địa bàn Hà Nội ,ngày 18/3/97 Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã quyết định thành lập Chi nhánh Ngân Hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàng mai trực thuộc trung tâm điều hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam . Trụ sở chính: 183 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà nội Ngay từ khi thành lập Chi nhánh Ngân Hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàng mai đã được phép thực hiện mọi hoạt động ngân hàng tín dụng ,thanh toán trong và ngoài nước,tham gia các hoạt động mua bán ngoại tệ. Với tư cách là một chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam , Chi nhánh Ngân Hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàng mai là một đại dịên được ủy quyền của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ,có quyền tự chủ kinh doanh và phải chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Về pháp lí chi nhánh có con dấu riêng,có quyền kí kết các hợp đồng kinh tế dân sự,chủ động kinh doanh ,tổ chức nhân sự theo phân cấp ủy quyền của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam . Ngay từ khi ra đời,chi nhánh Chi nhánh Ngân Hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàng mai đã đứng trước nhiều khó khăn mà năm 1997 là năm khởi đầu của chi nhánh ,nên việc cạnh tranh trên thị trường và trên địa bàn là hết sức khó khăn. Nhưng do bám sát định hướng của Tổng giám đốc ,có chi nhán chương trình hoạt động phù hợp vơí điều kiện hoàn cảnh của chi nhánh nên đã thu hút được nhiều doanh nghiệp và cá nhân mở tài khoản tại chi nhánh .Trong đó có các doanh nghiệp lớn như:Tổng công ty thép ,Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam ,Công ty FPT,Công ty chế biến ABB,Tổng công ty bảo hiểm xã hội Việt Nam … Là một Ngân hàng mới được thành lập nên quy mô hoạt động còn nhỏ nhân sự còn hạn chế bởi vậy phương châm hoạt động của Ngân hàng là gọn nhẹ ,hoạt động hiệu quả và an toàn .Chính phương châm này , Chi nhánh Ngân Hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàng mai đã tự hoàn thiện mình luôn phát huy những kinh nghiệm tiếp thu được ,sáng tạo năng động dám nghĩ dám làm để phát triển và kinh doanh có lợi nhuận. 3.NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ·     Nhận các loại tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu bằng VND và ngoại tệ với nhiều hình thức đa dạng, lãi suất linh hoạt, hấp dẫn. Mua bán trao ngay và có kỳ hạn các loại ngoại tệ. Chuyển tiền nhanh chóng trong và ngoài nước với dịch vụ chuyển tiền nhanh Wesrton Union, chuyển tiền du học sinh, kiều hối… ·     Cho vay các thành phần kinh tế theo lãi suất thoả thuận với các loại hình cho vay đa dạng. Thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu, bảo lãnh ngân hàng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với thủ tục nhanh chóng, an toàn, thuận lợi. Thanh toán xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ, chuyển tiền bằng hệ thống SWIFT với các ngân hàng lớn trên thế giới bảo đảm nhanh chóng, an toàn. ·     Thực hiện các nghiệp vụ thẻ, chi trả lương qua thẻ, phát hành và thanh toán thẻ nội địa, quốc tế (Visa, Master )… Thực hiện kết nối thanh toán qua thẻ với nhiều hệ thống ngân hàng lớn trong và ngoài nước, bảo đảm cho việc sử dụng thẻ an toàn, thuận lợi với dịch vụ rút tiền tự động 24/24h. ·     Thực hiện dịch vụ Mobile banking: vấn tin qua điện thoại, nạp tiền điện thoại qua tin nhắn SMS, chuyển khoản qua điện thoại di động. ·     Dịch vụ thu cước viễn thông – tin học qua hệ thống NHNo&PTNT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. ·     Thực hiện các dịch vụ khác về tài chính ngân hàng. Agribank Việt nam có hơn 2200 điểm giao dịch hoạt động hiệu quả trên toàn quốc và tự hào là doanh nghiệp duy nhất trong lĩnh vực bảo hiểm tài chính, ngân hàng, chứng khoán đạt danh hiệu TOP 10 Sao Vàng Đất Việt 2008. 4. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC AGIBANK: 4.1. Sơ đồ tổng quát về bộ máy tổ chức hiện tại của Agribank:  Hình 1: sơ đồ tổ chức tổng quát Agribank 4.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy,quản lý điều hành chi nhánh Hoàng Mai. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hoàng Mai là chi nhánh loại 1 , là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp bao gồm các chi nhánh được nhà nước xếp hạng doanh nghiệp hạng 1, có các chi nhánh hoạt động hạn chế phụ thuộc và các phòng giao dịch trực thuộc.Có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp của Ngân hàng Nông nghiệp, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với Ngân hàng Nông nghiệp. Cơ cấu tổ chức bộ máy, quản lý và điều hành chi nhánh bao gồm : Giám đốc   Chức năng ,nhiệm vụ &quyền hạn của giám đốc : Phụ trách điều hành các công việc sau : ( Thực hiện phân công lao động trong cơ quan như : ( Công tác tổ chức cán bộ. ( Công tác kiểm soát kế hoạch . ( Công tác kế toán tài chính ,thống kê kho quỹ. ( Công tác ký duyệt cho vay. ( Công tác quan hệ đối ngoại với các địa phương&các đơn vị bạn . ( Quyền hạn của giám đốc : ( Nhận vốn ,đất đai tài nguyên và các nguồn lực khác do Ngân hàng Nhà nước giao để quản lí ,sử dụng theo mục tiêu mà cấp trên giao ,bảo Toàn và phát triển vốn . ( Xây dựng chiến lược phát triển lâu dài và hàng năm của Ngân hàng .Đề ra các phương án kinh doanh về đề án tổ chức quản lý của Ngân hàng để trình cấp trên có thẩm quyền . ( Tổ chức điều hành Ngân hàng . ( Thực hiện nhiệm vụ bổ nhiệm khen thưởng ,kỉ luật cán bộ. Giám đốc là đại diện pháp nhân của Ngân hàng ,chịu trách nhiệm trước cấp trên về mặt pháp lí về mọi hoạt động của Ngân hàng .Sau khi có quyết định của cấp trên ,giám đốc có thẩm quyền điều hành cao nhất của Ngân
Luận văn liên quan