Báo cáo Thực tập tại xưởng điện của trường cao đẳng kinh tế kĩ thuật công nghiệp I

Báo cáo thực tập chuyên ngành tại xưởng là một trong những phần rất quan trọng trong suốt khoá học của sinh viên. Vì bản báo cáo này nó mang tính chất tổng hợp liên quan đến quá trình học tập của sinh viên có nắm vững được kiến thức đã học không. Bản báo cáo này còn có mối quan hệ đến nhiều môn học khác như: kinh tế, máy điện, kỹ thuật sửa chữa máy điện, trang bị điện và các môn khác. Bản báo cáo này được trình bày có hệ thống về nội dung mà sinh viên được thực tập chuyên ngành tại xưởng, thực tiễn của nó phù hợp với trình độ trung cấp điện của sinh viên, với mục tiêu là là 2 phần chính lý thuyết và thực hành. Về lý thuyết sinh viên được giảng dạy rất cụ thể mặc dù với trình độ là truy cấp, nó trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chuyên ngành Điện cũng như tổ chức lao động việc làm, chế độ làm và nghỉ ngơi hợp lý Về thực hành: Phần thực hành cơ bản giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, xây dựng được nơi làm việc hợp lý của mình sau này ở cơ sở có hiệu qủa phần thực hành do thầy Phạm Ngọc Sâm hướng dẫn đã giúp sinh viên (Điện 45 A H-Y) hiểu được nhiều vấn đề về chuyên ngành. Phần thực hành bao gồm những phần sau: + Máy điện động: - Động cơ điện xoay chiều 3 pha. - Máy điện xoay chiều 1 pha. + Máy điện tĩnh. + Mạch điện máy công cụ và phức tạp. Đó là những phần chính mà sinh viên (Điện 45 A H-Y) được làm tại xưởng điện.

doc41 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3282 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại xưởng điện của trường cao đẳng kinh tế kĩ thuật công nghiệp I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên