Báo cáo thực tập tốt nghiệp cầu đường tại Quốc lộ 60 của Bến Tre

Quốc lộ 60 (QL60) là tuyến huyết mạch của Bến Tre và của vùng duyên hải phía đông ĐBSCL (qua các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng). Việc xây dựng QL60 nằm trong chiến lược phát triển hành lang giao thông phía đông ĐBSCL. Bến Tre là một trong các tỉnh nằm ở vùng duyên hải phía đông của ĐBSCL. Địa hình Bến Tre bị chia cắt bởi các dòng sông Tiền, Hàm Luông, Cổ Chiên từ đó hình thành các cù lao lớn là: cù lao Minh, cù lao Bảo, cù lao An Hoà . Với địa hình phân cách như vậy nên giao thông đường bộ trong tỉnh cũng như ngoại tỉnh bị cách trở, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế, cản trở cơ hội hoà nhập. Tiếp theo cầu Rạch Miễu, để giải toả thế “cô lập” của Bến Tre, nối thông QL60 và khai thác có hiệu quả cầu Rạch Miễu cần thiết xây dựng cầu Hàm Luông (nối cù lao Bảo và cù lao Minh) và sau đó là cầu Cổ Chiên nhằm gắn kết 3 cù lao của Bến Tre, tạo điều kiện cho giao lưu của Bến Tre với các tỉnh khác trong khu vực. Dự án nằm trong chiến lược phát triển một hành lang giao thông các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ.

doc129 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2774 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp cầu đường tại Quốc lộ 60 của Bến Tre, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc1-thuyet minh.doc
 • doc0_Bia Do an tot nghiep.doc
 • doc1_Nhiem vu thiet ke tot nghiep.doc
 • doc2_Thiet ke co so.doc
 • doc2_Thiet ke co so1.doc
 • doc4_Loi ket.doc
 • rarban ve tuanchuan men.rar
 • docPhu luc_tuan.doc
 • docThiet ke ky thuat ban_TUANCD2.doc
 • docThiet ke thi cong_tuan.doc
 • doctkkt dam chu ok!!!.doc
 • docTKKT tru-tuan.doc