Báo cáo Thực tập trạm biến áp 220-110kV Mai Động (kèm bản vẽ)

Thời gian đi thực tế trạm Mai Động là khoảng thời gian quý báu đối với chúng tôi-những người giáo viên mới. Có đi thực tế chúng tôi mới củng cố được kiến thức từ nhà trường, thêm phần vững chắc để làm tròn công việc của người giáo viên. Tuy nhiên với thời gian ngắn ngủi, tôi chỉ tìm hiểu được một phần nhỏ về trạm Mai Động với các thiết bị cũng như công việc mà người kĩ sư điện thực hiện. Tôi rất mong được sự đóng góp của các thầy, các cô trong Khoa Điện để bản báo cáo được hoàn chỉnh hơn. Tôi xin cảm ơn chủ trương bám sát thực tế của lãnh đạo khoa Điện đã tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian đi thực tế. Đồng thời tôi cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban lãnh đạo và các kĩ sư trạm Mai

doc54 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3266 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập trạm biến áp 220-110kV Mai Động (kèm bản vẽ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBCTT Tram MD-52.doc
  • dwgDKMC35KV.dwg
  • dwgmach cat MC 110kV MD.dwg
  • dwgmach dong MC 110kV MD.dwg
  • dwgTong.dwg