Báo cáo thường niên 2010 của BIDV

giai đoạn 2006-2010, đặc biệt trong ba năm từ 2008 đến nay, nền kinh tế thế giới có những bước thăng trầm đầy sóng gió với 3 cuộc khủng hoảng liên tiếp về nhiên liệu, tài chính và nợ công tại châu Âu. Nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới như Nhật, Đức, Mỹ đã tuyên bố suy thoái, sự đổ vỡ, phá sản hàng loạt của các ngân hàng lớn của Mỹ và Châu Âu đã gây tác động dây chuyền đối với hệ thống tài chính, ngân hàng toàn cầu. Việt Nam là thành viên đầy đủ của WTO nên cũng chịu tác động ảnh hưởng trực tiếp của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới, cộng với những hậu quả xấu của thiên tai bão lũ đã gây nhiều khó khăn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và BIDV nói riêng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức với những diễn biến trái chiều. Nỗ lực, bản lĩnh vượt lên mọi khó khăn, thử thách, BIDV đã tự tin, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu trong cả giai đoạn, tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước và đảm bảo an sinh xã hội.

pdf44 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2550 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thường niên 2010 của BIDV, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 của BIDV. Trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, BIDV tiếp tục khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu của đất nước, luôn theo sát diễn biến thị trường tài chính tiền tệ để đưa ra những sách lược nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất, góp phần thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ, chính sách kinh tế vĩ mô, thực hiện chủ trương thúc đẩy tăng trưởng, chống suy giảm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Theo báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), kết thúc năm tài chính 2010, tổng tài sản của BIDV đạt 366.268 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 254.192 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 23,6% và 23,2% so với năm 2009. Huy động vốn đạt 251.924 tỷ đồng, tăng trưởng 23,8%. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.626 tỷ đồng, tăng trưởng 28,3%, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Các chỉ số về hiệu quả kinh doanh đã đạt và vượt kế hoạch đề ra: chỉ số ROA đạt 1,13%, ROE đạt 17,96%, chỉ số hệ số an toàn vốn CAR đạt 9,32%. Năm 2010 cũng là năm đánh dấu bước tiến vượt bậc trong hoạt động bán lẻ của BIDV, góp phần nâng cao tính ổn định về tài sản và nguồn thu của hệ thống. Trong năm 2010, BIDV tiếp tục tích cực thực hiện công tác chuẩn bị cổ phần hóa, cơ bản đã hoàn thành các cấu phần của dự án cổ phần hóa. Đồng thời cũng trong năm 2010, BIDV đã tiến hành IPO thành công đối với hai Công ty trực thuộc là Công ty Bảo hiểm BIC và Công ty Chứng khoán BSC, hứa hẹn việc cổ phần hóa BIDV sẽ thành công trong thời gian tới. Tiếp nối thành công trong triển khai hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư vào Lào và Campuchia, BIDV tiếp tục chủ trì thành lập Hiệp hội các nhà Đầu tư Việt Nam vào Myanmar, tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến cho các Doanh nghiệp đầu tư vào Myanmar với nhiều dự án quan trọng được ký kết và đang tích cực triển khai. Văn phòng đại diện BIDV tại THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT 2 Myanmar được khai trương và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Myanmar (MIDC) được cấp phép hoạt động trong năm 2010 đã đánh dấu sự phát triển tốt đẹp của BIDV tại thị trường tiềm năng này. Song song với việc phát triển các hoạt động đầu tư tại thị trường Lào, Campuchia, Myanmar, BIDV tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng tại thị trường Đông Âu và Nga. Trong năm 2010, BIDV đã khai trương và đưa vào hoạt động hiện diện thương mại tại CH Séc, đưa vào hoạt động Chi nhánh Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB) tại Nga. Việc vươn ra thị trường quốc tế đã nâng cao uy tín, khẳng định hình ảnh của BIDV, đồng thời góp phần giúp BIDV cùng đồng hành và hỗ trợ nhiều hơn nữa đối với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cùng với với vai trò tiên phong trong việc triển khai các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, BIDV còn luôn tích cực thực hiện các cam kết về hỗ trợ an sinh xã hội tại các địa phương trong nước. Bên cạnh đó, BIDV còn là doanh nghiệp đi đầu trong tham gia các hoạt động an sinh xã hội hướng đến cộng đồng người nghèo tại các nước Lào, Campuchia, Myanmar. Bước sang năm 2011, năm đầu tiên của kỳ chiến lược 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 và tiếp tục lộ trình tái cơ cấu 3 năm giai đoạn 2010 - 2012, BIDV tiếp tục phát huy vai trò định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vi mô, phấn đấu hoàn thành xuất sắc KHKD đề ra, tiếp tục mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư và khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế. Để thực hiện thành công những mục tiêu đã hoạch định, BIDV sẽ tập trung vào một số nội dung trọng yếu sau: Thứ nhất, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống, gia tăng nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nước, góp phần có hiệu quả trong việc kiềm chế lạm phát, bình ổn tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Thứ hai, hoàn thành đồng bộ, toàn diện tất cả các chỉ tiêu kế hoạch 2011, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch chiến lược năm 2011 - 2015, tầm nhìn 2020. Thứ ba, chuyển dịch mạnh cơ cấu kỳ hạn của nguồn vốn theo hướng tăng trưởng huy động vốn trung dài hạn; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tài sản nợ-có; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động ngân hàng bán lẻ trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại; phấn đấu cải thiện hơn nữa xếp hạng năng lực tài chính của BIDV. Thứ tư, tiếp tục thực hiện các công việc trong lộ trình cổ phần hóa BIDV, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho NHTMCP BIDV hoạt động và hướng tới xây dựng Tập đoàn Tài chính Ngân hàng BIDV theo mô hình Công ty mẹ - con. Thứ năm, thông qua hoạt động đầu tư hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại, kết nối có hiệu quả thị trường tài chính Việt Nam với các thị trường các nước trong khu vực, nâng tầm ảnh hưởng và vị thế của BIDV tại các thị trường nước ngoài. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2010 và những kế hoạch, dự định trong năm 2011, BIDV tiếp tục khẳng định sự phát triển bền vững, an toàn và thích ứng linh hoạt, giữ vững phương châm “Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công”. BIDV sẽ luôn đồng hành cùng quý khách hàng, bạn hàng, đối tác, để cùng nhau tiếp tục vươn tới những thành công mới. Trân trọng! Trần Bắc Hà Chủ tịch HĐQT 3 Thông điệp của chủ Tịch hội đồng quản Trị 02 Tổng quan bidv Thông Tin ngân hàng 06 10 Thành Tựu nổi bậT 2006 - 2010 07 các chỉ Tiêu Tài chính 2006 - 2010 12 mộT số giải Thưởng Tiêu biểu 2006 - 2010 14 cơ cấu Tổ chức, nhân sự mô hình Tổ chức hệ Thống biDV 16 hội đồng quản Trị 18 ban Tổng giám đốc Và kế Toán Trưởng 22 pháT Triển nguồn nhân lực 26 pháT Triển mạng lưới 28 kếT quả hoạT động 2010 đánh giá hiệu quả kinh Doanh 2010 31 kế hoạch kinh Doanh 2011 (khối nhTm) 35 Tiến Trình cổ phần hóa biDV 36 công nghệ Thông Tin 38 an sinh xã hội 40 các đơn vị Thành viên, liên doanh kếT quả hoạT động các đơn Vị Thành Viên 44 kếT quả hoạT động các đơn Vị liên Doanh 49 báo cáo kiểm Toán các báo cáo Tài chính Theo Vas 56 các báo cáo Tài chính Theo ifrs 65 mộT số ThuyếT minh báo cáo Tài chính hợp nhấT Theo ifrs 69 mạng lưới chi nhánh Mục lục 4 T‡NG QUAN BIDV 2010 06 Thông tin ngân hàng 07 10 thành tựu nổi bật 2006 - 2010 12 các chỉ tiêu tài chính 2006 - 2010 14 một số giải thưởng tiêu biểu 2006 - 2010 5 Thông tin Ngân hàng TêN Đầy Đủ: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam TêN gIAO DịCH quốC Tế: Bank for Investment and Development of Viet Nam TêN gọI TắT: BIDV Mã gIAO DịCH SWIFT: BIDVVNVX ĐịA CHỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. CHủ TịCH HĐqT: Trần Bắc Hà TổNg gIáM ĐốC: Trần Anh Tuấn ĐIệN THOạI: 84-4 - 22205544 – FAx: 84-4-22200399 WEBSITE: www. bidv. com. vn CHủ Sở Hữu: Chính phủ Việt Nam (100%) CHủ quảN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gIấy PHéP ĐăNg Ký KINH DOANH Số: 0106000439 Mã Số THuế: 0100150619 CôNg Ty KIểM TOáN: Ernst & Young Tư VấN Cổ PHầN HóA: Morgan Stanley Thông tin xếp hạng 2010: Moody’s S&P Fitch Định hạng Kết quả Định hạng Kết quả Định hạng Kết quả Định hạng năng lực tài chính độc lập E+ Định hạng năng lực độc lập D Định hạng năng lực độc lập D/E Định hạng tiền gửi nội tệ/ ngoại tệ dài hạn B1/B2 Định hạng đối tác nội tệ/ ngoại tệ dài hạn BB-/BB- Định hạng nhà phát hành/ nợ – nội tệ/ngoại tệ dài hạn B1/B1 Định hạng đối tác ngắn hạn B 6 giai đoạn 2006-2010, đặc biệt trong ba năm từ 2008 đến nay, nền kinh tế thế giới có những bước thăng trầm đầy sóng gió với 3 cuộc khủng hoảng liên tiếp về nhiên liệu, tài chính và nợ công tại châu Âu. Nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới như Nhật, Đức, Mỹ… đã tuyên bố suy thoái, sự đổ vỡ, phá sản hàng loạt của các ngân hàng lớn của Mỹ và Châu Âu đã gây tác động dây chuyền đối với hệ thống tài chính, ngân hàng toàn cầu. Việt Nam là thành viên đầy đủ của WTO nên cũng chịu tác động ảnh hưởng trực tiếp của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới, cộng với những hậu quả xấu của thiên tai bão lũ đã gây nhiều khó khăn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và BIDV nói riêng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức với những diễn biến trái chiều. Nỗ lực, bản lĩnh vượt lên mọi khó khăn, thử thách, BIDV đã tự tin, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu trong cả giai đoạn, tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước và đảm bảo an sinh xã hội. 10 thành tựu nổi bật 2006 - 2010 7 1chủ động, quyết liệt thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia gắn với phát triển kinh tế đất nước Luôn chủ động, tiên phong, sáng tạo, thể hiện tốt vai trò là công cụ hữu hiệu của Đảng, Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, thực thi chính sách tiền tệ phù hợp với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chống suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của kinh tế đất nước thông qua áp dụng kịp thời các chính sách lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc, các cơ chế huy động vốn, cho vay… Tập trung nguồn vốn đầu tư có chọn lọc, đảm bảo cơ cấu tín dụng hợp lý, ưu tiên đối với các lĩnh vực, ngành nghề có vai trò tạo lập các cân đối lớn của nền kinh tế để ổn định kinh tế vĩ mô, các lĩnh vực được nhà nước khuyến khích phát triển như xuất khẩu, sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa… 2 chuyển đổi toàn diện hoạt động theo mô hình ngân hàng hiện đại, tập trung phát triển ngân hàng bán lẻ Tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động theo tiêu chí ngân hàng hiện đại tiên tiến để hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và nâng cao sức cạnh tranh. Theo đó, BIDV đã chuyển đổi toàn diện, đồng bộ từ mô hình ngân hàng truyền thống sang mô hình ngân hàng thương mại hiện đại, đa năng theo hướng mở rộng hoạt động ngân hàng bán lẻ. xác lập mô hình kinh doanh hướng tới khách hàng, thực hiện quản lý tập trung theo khối chức năng chuyên sâu từ Hội sở chính đến các đơn vị thành viên, theo dòng sản phẩm, theo chiều dọc, triển khai quản lý vốn tập trung, khai thác hiệu quả các tiềm lực phục vụ cho chiến lược mở rộng phát triển kinh doanh và quản trị rủi ro theo mô hình của một ngân hàng hiện đại; xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế. Đặc biệt, đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi hoạt động ngân hàng bán lẻ một cách đồng bộ và toàn diện từ chiến lược, định hướng, cơ chế, chính sách, mô hình đến triển khai hoạt động. 8 3nhịp độ tăng trưởng cao, kinh doanh hiệu quả, an toàn, gia tăng đáng kể năng lực tài chính Duy trì tốc độ tăng trưởng cao, an toàn và hiệu quả; hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2006 - 2010: Tổng tài sản tăng bình quân gần 25%/năm, đến 31/12/2010 đạt khoảng 366.268 tỷ đồng tăng gấp 2,3 lần so với 2006; Huy động vốn tăng bình quân 23,3%/năm, đến 31/12/2010 đạt 251.924 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2006; Dư nợ tín dụng tăng bình quân gần 25%/năm, đến 31/12/2010 đạt 254.192 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2006; Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 46% / năm, đến 31/12/2010 đạt hơn 4. 626 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2006. Hệ số CAR được cải thiện đáng kể từ 8,64% năm 2006 lên 9,32% năm 2010, ROA tăng từ 0,71% lên 1,13%, ROE tăng từ 14,23% lên 17,96%. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 24 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với năm 2006; Vốn điều lệ đạt 14.600 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với năm 2006. 4 Tiếp tục minh bạch công khai sâu rộng các hoạt động kinh doanh theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế. 15 năm liên tục thực hiện kiểm toán quốc tế độc lập và công bố kết quả báo cáo tài chính theo cả hai chuẩn mực VAS và IFRS. Là ngân hàng đầu tiên chủ động thực hiện xếp hạng tín nhiệm theo tiêu chuẩn quốc tế kể từ năm 2006. BIDV cũng là ngân hàng thương mại tiên phong trong việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và thực hiện phân loại nợ theo Điều 7 quyết định 493/qĐ-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam phù hợp với chuẩn mực quốc tế, được NHNN công nhận. 9 5 Tăng nhanh mạng lưới kênh phân phối và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Mạng lưới ngân hàng thương mại tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2006, nâng tổng số lên 597 điểm mạng lưới, trong đó có 113 chi nhánh, 349 PgD và 135 qTK cùng hàng nghìn ATM/ POS. Mạng lưới Bảo hiểm với 21 công ty thành viên và 75 phòng kinh doanh cùng hai Công ty liên doanh tại Lào (LVI) và Campuchia (CVI). Nguồn nhân lực được chú trọng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn hệ thống có hơn 16.000 CBNV, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2006, trong đó trình độ đại học và trên đại học chiếm hơn 85%. Kiện toàn nguồn cán bộ chủ chốt từ Hội sở đến các đơn vị thành viên cả về số lượng và chất lượng. 6 hoàn thành phương án cổ phần hoá biDV gắn với chuyển đổi mô hình hoạt động. Tuân thủ các quy định của Chính phủ, BIDV đang khẩn trương, tích cực chuyển đổi trở thành Công ty TNHH một thành viên gắn với việc triển khai Cổ phần hoá BIDV. Đến nay, đã hoàn thành cơ bản 4 nội dung chính yếu của quá trình Cổ phần hoá là: xác định giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hoá, xây dựng hệ thống tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, công bố thông tin (IM) phục vụ bán chiến lược. Việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng sẽ được triển khai vào 6 tháng đầu năm 2011. Cùng với lộ trình cổ phần hoá, BIDV đã thực hiện cổ phần hoá thành công 2 đơn vị thành viên là Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) trong điều kiện thị trường đang gặp nhiều khó khăn. 7 phát triển mạnh mẽ và đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, công nghệ thông tin. Hệ thống cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư, xây dựng, chuẩn hoá nhận diện thương hiệu, đáp ứng kịp thời hoạt động kinh doanh ngân hàng, điển hình là việc xây dựng chuỗi tháp BIDV theo tiêu chuẩn quốc tế tại các trung tâm kinh tế chính trị lớn của đất nước. Hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, an toàn, hiệu quả, được triển khai áp dụng trong các lĩnh vực quản trị ngân hàng, kiểm soát rủi ro, phát triển sản phẩm dịch vụ hiện đại, tiện ích. Phát triển các hệ thống công nghệ thông tin như: ATM, POS, Internet banking, Mobile banking, Contact Center, Core banking… Là ngân hàng thương mại duy nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam 4 năm liên tục (2007-2010) giữ vị trí hàng đầu Vietnam ICT Index (chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ thông tin); BIDV cũng nằm trong Top CIO tiêu biểu khu vực Đông Nam á. 10 8Tiếp tục mở rộng và khẳng định vị thế, uy tín trong quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế. Tiếp tục mở rộng quan hệ đại lý, thanh toán với gần 1.600 định chế tài chính trong nước và quốc tế, là sự lựa chọn tin cậy của các tổ chức quốc tế lớn như World Bank, ADB, JBIC, NIB… Đặc biệt, triển khai thành công Dự án Tài chính nông thôn 1 và 2, được đánh giá là dự án được quản lý tốt nhất trong số các dự án nông thôn của World Bank tài trợ trên toàn thế giới. Có những bước đi chủ động, chắc chắn để thâm nhập vào thị trường tài chính các nước: Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc. Đặc biệt, BIDV đã cùng các đối tác Lào, Campuchia tạo nên một cầu nối hữu hiệu cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa 3 nước Đông Dương, xứng đáng là công cụ quan trọng, hiệu quả của Đảng, Chính phủ trong thực thi các nhiệm vụ đặc biệt được giao. Sáng lập và đóng vai trò Chủ tịch các tổ chức quốc tế như: Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia (AVIC), Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar (AVIM), có uy tín và ảnh hưởng trực tiếp đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước với các đối tác hàng đầu của Lào, Campuchia, Myanmar, được Chính phủ Việt Nam và các nước trong khu vực đánh giá cao vai trò đầu mối, mở đường dẫn dắt hoạt động xúc tiến đầu tư ra nước ngoài của BIDV. 9 chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng Tích cực hưởng ứng và chủ động triển khai có hiệu quả nhiều chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng với tổng số tiền dành cho công tác an sinh xã hội trong 5 năm đạt 550 tỷ đồng. Đặc biệt từ năm 2008, thực hiện chủ trương của Chính phủ trên tinh thần Nghị quyết 30a/2008/Nq-CP, BIDV đã xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án An sinh xã hội, Vì cộng đồng 2009 -2010 với khoản kinh phí hỗ trợ cho người nghèo gần 367 tỷ đồng, hướng vào các chương trình mục tiêu: hỗ trợ xóa nhà tạm, y tế, giáo dục, cứu trợ thiên tai… góp phần cùng Đảng, Chính phủ và nhân dân thực hiện các cam kết Thiên niên kỷ về giảm nghèo và phổ cập giáo dục tiểu học tại các vùng nghèo. giữ vai trò hạt nhân trong cộng đồng doanh nghiệpvận động và ủng hộ công tác an sinh xã hội tại các nước bạn Lào, Campuchia, Myanmar, Cu ba… 10đoàn kết, đồng thuận, thống nhất trong việc xây dựng, giữ gìn và bồi đắp giá trị văn hoá biDV Tiếp tục quan tâm xây dựng văn hoá doanh nghiệp và đề ra những nguyên tắc ứng xử làm kim chỉ nam cho hoạt động. BIDV đã triển khai Bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong toàn hệ thống. xây đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp có kỹ năng ứng xử tốt, có ý thức chấp hành pháp luật, có tinh thần vì cộng đồng, vì khách hàng và vì sự trường tồn của ngân hàng. quan tâm đúng mức và có chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực , đồng thời tạo ra môi trường làm việc cạnh tranh có văn hoá, khuyến khích được sức sáng tạo của các thành viên, gắn kết người lao động với ngân hàng bằng các cơ chế động lực hiệu quả. 11 0100.000 200.000 300.000 400.000 161.223 204.511 246.520 296.432 366.268 2006 2007 2008 2009 2010 0 7.500 15.000 22.500 30.000 7.551 11.635 13.484 17.639 24.220 2006 2007 2008 2009 2010 0 75.000 150.000 225.000 300.000 97.202 129.079 156.870 200.999 248.898 2006 2007 2008 2009 2010 0 75.000 150.000 225.000 300.000 106.496 135.336 163.397 187.28 247.701 2006 2007 2008 2009 2010 0 1.250 2.500 3.750 5.000 1.112 2.028 2.368 3.605 4.626 2006 2007 2008 2009 2010 0 100.000 200.000 300.000 400.000 161.223 204.511 246.520 296.432 366.268 2006 2007 2008 2009 2010 0 7.500 15.000 22.500 30.000 7.551 11.635 13.484 17.639 24.220 2006 2007 2008 2009 2010 0 75.000 150.000 225.000 300.000 97.202 129.079 156.870 200.999 248.898 2006 2007 2008 2009 2010 0 75.000 150.000 225.000 300.000 106.496 135.336 163.397 187.28 247.701 2006 2007 2008 2009 2010 0 1.250 2.500 3.750 5.000 1.112 2. 28 2.368 3.605 4.626 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Các chỉ tiêu tài chính 2006 - 2010 Theo chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VAS) Tỷ VNĐ Tỷ VNĐ 12 0100.000 200.000 300.000 400.000 161.223 204.511 246.520 296.432 366.268 2006 2007 2008 2009 2010 0 7.500 15.000 22.500 30.000 7.551 11.635 13.484 17.639 24.220 2006 2007 2008 2009 2010 0 75.000 150.000 225.000 300.000 97.202 129.079 156.870 200.999 248.898 2006 2007 2008 2009 2010 0 75.000 150.000 225.000 300.000 106.496 135.336 163.397 187.28 247.701 2006 2007 2008 2009 2010 0 1.250 2.500 3.750 5.000 1.112 2.028 2.368 3.605 4.626 2006 2007 2008 2009 2010 0 100.000 200.000 300.000 400.000 161.223 204.511 246.520 296.432 366.268 2006 2007 2008 2009 2010 0 7.500 15.000 22.500 30.000 7.551 11.635 13.484 17.639 24.220 2006 2007 2008 2009 2010 0 75.000 150.000 225.000 300.000 97.202 129.079 156.870 200.999 248.898 2006 2007 2008 2009 2010 0 75.000 150.000 225.000 300.000 106.496 135.336 163.397 187.28 247.701 2006 2007 2008 2009 2010 0 1.250 2.500 3.750 5.000 1.112 2.028 2.368 3.605 4.626 2006 2007 2008 2009 2010 0 100.000 200.000 300.000 400.000 161.223 204.511 246.520 296.432 366.268 2006 2007 2008 2009 2010 0 7.500 15.000 22.500 30.000 7.551 11.635 13.484 17.639 24.220 2006 2007 2008 2009 2010 0 75.000 150.000 225.000 300.000 97.202 129.079 156.870

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBaocaothuongnienBIDV2010_phan1.pdf
  • pdfBaocaothuongnienBIDV2010_phan2.pdf
Luận văn liên quan