Báo cáo Tóm tắt Ứng dụng mô hình Input - Output trong phân tích kinh tế và môi trường (Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam)

(Bản scan) Mô hình I-O phản ánh bức tranh về toàn bộ hoạt động sản xuất của nền kinh tế. Nó phản ánh mối quan hệ liên ngành, liên vùng trong quá trình sản xuất và sử dụng sản phẩm cho tiêu dùng cuối cùng, tích lũy tài sản, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của toàn bộ nền kinh tế. Hơn nữa, mô hình I-O còn cho biết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm cuối cùng của một ngành, vùng thì cần bao nhiêu sản phẩm của ngành, vùng khác; ngược lại ngành, vùng đó cung cấp bao nhiêu sản phẩm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm của ngành, vùng khác. Từ đó cho phép phân tích các mối quan hệ, đánh giá hiệu quả sản xuất, tính toán các chỉ tiĉu tổng hợp khác phục vụ công tác quản lý kinh tế vĩ mô, phân tích và dự báo kinh tế. Trong những năm gần đây, việc ứng dụng mô hình I-O để liên kết mối liên hệ giữa kinh tế và môi trường được nhiều nhà nghiên cứu đề cập như là một công cụ quan trọng trong việc nghiên cứu về phát triển bền vững của quốc gia.

pdf16 trang | Chia sẻ: Trịnh Thiết | Ngày: 06/04/2024 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tóm tắt Ứng dụng mô hình Input - Output trong phân tích kinh tế và môi trường (Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan