Biện pháp quản lý chất lượng dạy và học tiếng anh giao tiếp thương mại theo học chế tín chỉ tại trường đại học kinh tế TP HCM

Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM trong những năm qua luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạonhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước. Lãnh đạo nhà trường đã có lộ trình chuy ển quy trình đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ và chính thức áp dụng cho hệ đại học chính quy khoá 35 (2009) và quy định chuẩn đầu ra cho môn học tiếng Anh giao tiếp thương mại theo thang điểm TOEIC 550 cho ngành Ngo ại thương, Du lịch, Kinh doanh quốc tế và TOEIC 450 cho các ngành khác. Thực hiệnchủ trương của Bộ giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Ban ngoại ngữ, Bộ môn tiếng Anh đã tổ chức nhiều buổi họp chuyên môn và hội thảo nhằm nhìn lại những thành quả đã đạt được và tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh giao tiếp thương mại theo học chế tín chỉ. Ban Ngoại Ngữ đã th ực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ cho khoá 35 đại học chính quy, thực tế cho thấy có nhiều bất cập khi số tiết cho mỗi học phần giảm từ 75 tiết (45 phút/1 tiết) còn 45 tiết (50 phút/1tiết). Với số tiết này giảng viên phải giảm nội dung giảng dạy từ 6 bài xuống 4 bài, điều đó có nghĩa là sinh viên học ít đi và nếu như giảng viên vẫn dạy theo cách dạy theo niên chế thì ch ất lượng dạy và học kém đi. Vì thế để đảm bảo chất lượng dạy và học môn học tiếng Anh thương mại theo học chế tín chỉ là một thách thức lớn đối với giảng viên Ban ngoại ngữ.

pdf12 trang | Chia sẻ: superlens | Lượt xem: 1387 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biện pháp quản lý chất lượng dạy và học tiếng anh giao tiếp thương mại theo học chế tín chỉ tại trường đại học kinh tế TP HCM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY & HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ThS. Trần Thị Phỉ PHẦN MỞ ĐẦU Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM trong những năm qua luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước. Lãnh đạo nhà trường đã có lộ trình chuyển quy trình đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ và chính thức áp dụng cho hệ đại học chính quy khoá 35 (2009) và quy định chuẩn đầu ra cho môn học tiếng Anh giao tiếp thương mại theo thang điểm TOEIC 550 cho ngành Ngoại thương, Du lịch, Kinh doanh quốc tế và TOEIC 450 cho các ngành khác. Thực hiện chủ trương của Bộ giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Ban ngoại ngữ, Bộ môn tiếng Anh đã tổ chức nhiều buổi họp chuyên môn và hội thảo nhằm nhìn lại những thành quả đã đạt được và tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh giao tiếp thương mại theo học chế tín chỉ. Ban Ngoại Ngữ đã thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ cho khoá 35 đại học chính quy, thực tế cho thấy có nhiều bất cập khi số tiết cho mỗi học phần giảm từ 75 tiết (45 phút/1 tiết) còn 45 tiết (50 phút/1tiết). Với số tiết này giảng viên phải giảm nội dung giảng dạy từ 6 bài xuống 4 bài, điều đó có nghĩa là sinh viên học ít đi và nếu như giảng viên vẫn dạy theo cách dạy theo niên chế thì chất lượng dạy và học kém đi. Vì thế để đảm bảo chất lượng dạy và học môn học tiếng Anh thương mại theo học chế tín chỉ là một thách thức lớn đối với giảng viên Ban ngoại ngữ. Với hy vọng có thể tìm ra một số giải pháp khả thi trong việc quản lý chất lượng dạy và học chúng tôi chọn đề tài “Biện pháp quản lý chất lượng dạy và học tiếng Anh giao tiếp thương mại theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM”. NỘI DUNG I. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1. Mục tiêu đào tạo Đào tạo trình độ Đại học giúp sinh viên nắm giữ kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về một ngành nghề, có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo (điều 39 Luật Giáo Dục 2005) 2. Phương pháp đào tạo Phương pháp giáo dục đại học phải coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu, tạo điều kiện cho người học phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, tham gia nghiên cứu, thực nghiệm ứng dụng (điều 40 Luật Giáo dục 2005). Để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, trước hết mỗi trường, mỗi khoa, mỗi bộ môn, mỗi cán bộ giảng dạy cần căn cứ vào tính chất của mục tiêu đào tạo, hoàn cảnh, điều kiện, khả năng cụ thể của mình để cụ thể hoá các chỉ tiêu nói trên và làm cho mọi thành viên của trường nắm vững các chỉ tiêu đó. Cán bộ giảng dạy và sinh viên liên hệ với thực tế giảng dạy, học tập của bản thân rút ra ưu khuyết điểm và đề xuất phương hướng và biện pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Mặt khác nhà trường, 6 giảng viên cần theo dõi sát yêu cầu của xã hội, của thị trường lao động để có những bổ sung kịp thời cho quá trình đào tạo. 3. Quy trình công nghệ thiết kế quá trình dạy học đại học có chất lượng và hiệu quả. Quy trình thiết kế QTDHĐH và tự học đảm bảo chất lượng và hiệu quả gồm 7 công đoạn: Sơ đồ : Quy trình công nghệ thiết kế quá trình dạy học đại học 1. Xác định mục tiêu dạy học (đầu ra) 2. Xác định trình độ ban đầu của sinh viên (đầu vào) 3. Xác định nội dung dạy học 4. Xác định các điều kiện và phương tiện kỹ thuật dạy học 5. Xác định quy trình dạy học 6. Xác định các phương pháp dạy học 7. Xác định cách kiểm tra – đánh giá Thiết kế QTDHĐH theo bảy công đoạn của công nghệ dạy học sẽ có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình đào tạo, nâng cao hứng thú, tính chủ động, độc lập sáng tạo của sinh viên. II. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐHKT TP.HCM 1. Một số kết quả đạt được: Môn học tiếng Anh giao tiếp thương mại đã được xây dựng, thiết kế đồng bộ và gắn kết giữa mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình và việc kiểm tra đánh giá. Nôi dung chương trình phù hợp với mục tiêu đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của người học cũng như của xã hội về khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong môi trường thương mại, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của sinh viên trên thị thường lao động. Thành tựu của KHGD và các KH liên quan Công nghệ dạy học Kinh nghiệm của GV và SV Xác định quy trình công nghệ thiết kế QTDHĐH 1. Đầu ra Xác định quy trình công nghệ thiết kế QTDHĐH 2. Đầu vào 3. Nội dung 4. Điều kiện 5. Quy trình 6. Phương pháp 7. Kiểm tra, đánh giá 7 Chương trình coi trọng cả bốn kỷ năng nghe, nói, đọc, viết. Sinh viên được trao dồi khả năng sử dụng ngôn ngữ qua thảo luận nhóm (group work), đóng vai (role play), thuyết trình (presentation). Phương pháp này giúp cho sinh viên thay đổi thói quen học ngoại ngữ thụ động. Theo học giáo trình Market Leader sinh viên được luyện tập phương pháp học ngoại ngữ có hiệu quả. Hầu hết các bài tập trong tài liệu này giúp cho người học thông qua bốn kỹ năng nói, nghe, đọc, viết, trải nghiệm sử dụng tiếng Anh và bốn kỹ năng này gắn kết với nhau trong mỗi tình huống (integrated skills). Ngoài ra để giúp sinh viên đạt được kết quả cao hơn trong học tập, tập thể giảng viên Ban Ngoại Ngữ đã cùng nhau biên soạn thêm giáo trình hỗ trợ Practice book 1, 2,3 và 4 cho 4 phần học ngoại ngữ của sinh viên nhằm luyện thêm kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên hướng tới đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động – sinh viên có năng lực sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, đọc văn bản và viết báo cáo. Ngoài ra phần Guided Independent Practice của giáo trình được thiết kế nhằm giúp cho sinh viên hình thành và phát triển khả năng tự học và phương pháp học. Đại bộ phận giảng viên luôn cập nhật kiến thức, nghiên cứu tìm cách khai thác giáo trình hiện có để đạt được kết quả tốt nhất. Nhờ vậy đã tạo được cho sinh viên môi trường học tập sôi nổi. Hình ảnh sinh viên luyện tập thuyết trình nhóm bằng tiếng anh, ở hành lang, sân trường, thư viện đã trở nên quen thuộc. Lãnh đạo nhà trường rất quan tâm đến việc học Ngoại Ngữ của sinh viên, tạo mọi điều kiện có thể nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, có phòng lab, mạng Internet cho sinh viên học ngoại ngữ. Tuy phòng này còn nhỏ nhưng cũng đáp ứng phần nào nhu cầu học thêm ngoại ngữ của sinh viên. Lãnh đạo Ban Ngoại ngữ hàng năm tổ chức hội thảo để tìm giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. 2. Một số khó khăn trong quản lý chất lượng dạy và học theo học chế tín chỉ 2.1 Thời lượng dạy và học. Số tiết học trên lớp của chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ là 45 tiết (theo niên chế là 75 tiết) được xếp học trong 12 buổi. Theo chúng tôi số tiết này quá ít. Năng lực sử dụng tiếng Anh của người học được đánh giá qua thang điểm TOEIC như sau : Điểm chuẫn TOEIC Trình độ người học 805 – 990 High advanced 650 – 800 Advanced 550 – 650 High Intermediate 450 – 550 Intermediate 305 – 450 High Beginner 205 – 300 Beginner 2 10 – 200 Beginner 1 Source From Practice Guide to the new TOEIC test Để nâng cao 1 cấp độ sinh viên cần luyện tập khoản 192 tiết theo thống kê của trung tâm ngoại ngữ. 8 Trình độ Thời lượng TOEIC 300 192 tiết TOEIC 450 192 tiết TOEIC 600 192 tiết Thời lượng trên lớp cho môn học tiếng Anh giao tiếp thương mại theo học chế tín chỉ là: Trình độ Thời lượng HP1- Sơ cấp 3 tín chỉ x 15 = 45 tiết HP2- Sơ cấp 3 tín chỉ x 15 = 45 tiết HP3 - Tiền trung cấp 3 tín chỉ x 15 = 45 tiết HP4 – tiền trung cấp 3 tín chỉ x 15 = 45 tiết 45* 4 = 180 tiết Như vậy đối với sinh viên có trình độ đầu vào dưới A hoặc A (beginner 1) để đạt được chuẩn đầu ra TOEIC 450 - 500 (Intermediate) trung cấp ít nhất cần 192 tiết để có được trình độ high beginner TOEIC 305 – 400, và 192 tiết để đạt TOEIC 450 – 550. Vậy sinh viên cần ít nhất 384 tiết học (192 x 2). 384 tiết cần học so với số tiết học tại trường 180 tiết quả là một thách thức lớn đối với giảng viên và sinh viên. 2.2 Trình độ Anh Ngữ đầu vào của sinh viên Theo khảo sát thống kê phân loại trình độ Anh Ngữ đầu vào của sinh viên qua bài thi xếp tình độ ( Placement test) 0 10 20 30 40 50 K30 K31 K32 K33 K34 dưới A A B C (thống kê hằng năm trình độ đầu vào tiếng Anh của sinh viên trường ĐHKT: K30-34 – Th.s Võ Đình phước, Trưởng Ban Ngoại ngữ) 9 Theo thống kê hàng năm của Ban Ngoại ngữ về kết quả thi xếp lớp liên tục từ K30 đến K34, trình độ tiếng Anh đầu vào có dấu hiệu khả quan, số liệu trên đồ thị so sánh năng lực đầu vào cho thấy sinh viên có trình độ Anh ngữ tiền trung cấp và trung cấp tăng mạnh: từ 19% K33; 21%K32 tăng lên 37% K34. Sinh viên có trình độ dưới A có xu hướng giảm còn 15% đối với K34 so với 28% K32 và 30%-K33 Như vậy muốn đạt chuẩn đầu ra TOEIC 450-500 theo học thế tín chỉ, với 180 tiết trên lớp giả sử với điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ, giảng viên sử dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến, sinh viên có phương pháp học tập tốt thì khoảng 10% sinh viên trình đô C và 37% trình độ B (khoảng 47%) có thể đạt đầu chuẩn ra, phần còn lại 53% trình độ A và dưới A cần có thêm 204 tiết học. (384 tiết học cần có - 180 số tiết học trên lớp theo học chế tín chỉ). Đó là chưa kể đến các số liệu trên chỉ phản ánh trình độ hiểu biết tiếng Anh (to know the language) hơn là khả năng sử dụng tiếng Anh (to use the language). Trường chưa có điều kiện đánh giá cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong bài thi xếp lớp. Qua bài thi tốt nghiệp THPT chúng ta có thể thấy rõ trọng tâm môn học là kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng đọc hiểu. Kỹ năng nghe, nói hầu như không được đầu tư trau dồi trong suốt 7 năm học phổ thông. Hệ quả là trong các buổi học tiếng Anh giao tiếp thương mại ở trường nhiều sinh viên gặp khó khăn trong phát âm, diễn đạt hay trao đổi thông tin, nghe hiểu. Có thể khái quát khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của đa số sinh viên ĐHKT TP.HCM sau 7 năm phổ thông như sau: Nghe vở lòng, dưới sơ cấp Nói dưới sơ cấp Đọc sơ cấp, tiền trung cấp Viết dưới sơ cấp – sơ cấp Nguồn: “Khái quát năng lực đầu vào qua 4 kỹ năng sử dụng tiếng Anh của sinh viên ĐHKT” Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà –Nguyên Phó Ban Ngoại ngữ, trưởng Bộ môn tiếng Anh. Vậy với năng lực đầu vào còn hạn chế, khả năng trên 53% sinh viên nếu không có khả năng tự học tốt hoặc học thêm các trung tâm ngọai ngữ sẽ không đạt chuẩn đầu ra. Thêm vào đó là thói quen thụ động trong học tập của sinh viên trong việc học ngoại ngữ cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập thể hiện qua hiện tượng không chuẩn bị bài, không chủ động trong học tập của nhiều sinh viên mặc dù bộ môn tiếng Anh đã biên soạn nội dung tự học Guided Inderfendent Practice nhằm tác động đến ý thức tự học của sinh viên. Ngoài ra, sinh viên có trình độ Anh ngữ B, C vẫn bắt đầu học giáo trình Market leader- Elemetary, trình độ sơ cấp không có hứng thú và động cơ học tập tốt. 2.3 Đội ngũ giảng dạy: Phương pháp giao tiếp và trao dồi kỹ năng qua các bài tập tình huống (case study) chưa được áp dụng triệt để. Trên lớp giảng viên còn giảng nhiều (teacher talk) thay vì làm vai trò hướng dẫn (facilitor), tổ chức các hoạt động thực hành ngôn ngữ, khuyến khích và động viên. Đội ngũ giáo viên trong nhiều năm qua chưa được đầu tư đúng mức, nhà trường chưa thường tạo cơ hội cho giáo viên có điều kiện trao dồi chuyên môn nâng cao trình độ ở 10 các nước nói tiếng Anh. Chưa được bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên, thêm vào đó độ tuổi trung bình đội ngũ giáo viên trên 45, nên rất khó thích ứng các phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng các phương tiện công nghệ thông tin, chưa quen sửa bài viết qua email... 2.4 Cơ sở vật chất. - Diện tích thư viện quá nhỏ, không đủ chỗ cho các em học tập, không đủ máy tính để các em tự học tiếng Anh trên các chương trình Anh ngữ trên mạng. - Sách, từ điển cũng hạn chế chưa đáp ứng đủ nhu cầu của sinh viên. - Phòng học nhỏ, nóng, bàn ghế là loại cố định không thể xoay chuyển để phù hợp với phương pháp giao tiếp khi thực hành theo cặp hay nhóm (group work, pair work). - Thiếu phòng chuyên dùng để có thể sử dụng làm sân chơi cho sinh viên qua các câu lạc bộ tiếng Anh, các trung tâm tự học (self – access centers) để các em có điều kiện học ngoại ngữ từ nhiều nguồn khác nhau. III. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI TẠI TRƯỜNG ĐHKT TP.HCM Để thực hiện mục tiêu chất lượng đào tạo của nhà trường và thực hiện chuẩn đầu ra trình độ Anh Ngữ, từ thực trạng về quản lý chất lượng dạy và học môn học tiếng Anh giao tiếp thương mại tại trường ĐHKT TPHCM, chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau: 1. Nâng cao chất lượng của người học 1.1. Tăng cường chất lượng đầu vào của sinh viên - Thực tế cho thấy sinh viên không sử dụng kiến thức của hai môn thi hóa và lý trong quá trình học tại trường. Ngược lại kiến thức về văn và ngoại ngữ rất cần cho sinh viên Kinh tế. Vì vậy bên cạnh tuyển sinh dựa trên các môn thi của khối A (toán, lý, hóa) nên bổ sung các môn thi tuyển sinh khối D (toán, văn và ngoại ngữ) trên nguyên tắc can gì thi đó. - Tăng cường chất lượng học Ngoại ngữ của học sinh qua 7 năm học ở PTTH, theo hướng giảm tải nội dung chương trình, tăng cường giao tiếp. Mới đây trên báo Tuổi trẻ số ra ngày 29, 30/6 và 1/7 2011 đăng một số bài báo về việc học ngoại ngữ ở bậc phổ thông và đại học. Xã hội lo lắng về chất lượng học ngoại ngữ ở bậc phổ thông và yêu cầu chuẩn đầu ra ở bậc đại học. Theo Giáo sư Võ Tòng Xuân chừng nào bộ giáo dục và đào tạo thay đổi nội dung chương trình học ngoại ngữ cải tiến, học theo phương pháp giao tiếp, có thời gian thực hành bốn kỹ năng- nói, nghe, đọc và viết ở phổ thông, đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ đạt hiệu quả cao thì học sinh và sinh viên Việt Nam mới thạo ngoại ngữ, có cơ hội cạnh tranh trong thị trường nguồn nhân lực. Theo ông suốt bảy năm học ngoại ngữ ở phổ thông, do phải chạy theo nội dung kiến thức, không có thời gian luyện đồng thời 4 kỹ năng, học sinh học chỉ để làm bài thi trắc nghiệm, không giao tiếp được. Đây là giải pháp vĩ mô đòi hỏi phải thực hiện từ cấp học phổ thông. Cần thực hiện đồng bộ và lâu dài ở các cấp, làm sao để 7 năm học Anh ngữ của học sinh phổ thông phải đạt được trình độ sử dụng tiếng Anh nhất định thông qua 4 kỹ năng nói, nghe, đọc, viết. Để đạt được mục tiêu này, đề thi phải kiểm tra cả 4 kỹ năng thay vì chỉ kiểm tra ngữ pháp và đọc hiểu như hiện nay. 11 1.2. Xếp lớp cho sinh viên học theo đúng trình độ Tuy sinh viên đã được thi xếp lớp theo tình độ nhưng các em vẫn bắt đầu học cùng một trình độ Elementary, điều này không tạo động cơ học tập cho các em. Chuẩn trình độ Anh ngữ để có thể theo học chương trình tiếng Anh giao tiếp thương mại tại trường là trình độ A. đối với sinh viên có tình độ dưới A phải tự theo học tại trung tâm ngoại ngữ để đạt được trình độ đầu vào. - Sinh viên đạt chuẩn Anh ngữ đầu vào A, bắt đầu học giáo trình Market Leader trình độ sơ cấp_elementary cho hai học phần 1 và 2 và Market Leader– pre-intermediate cho 2 học phần 3 và 4. - Sinh viên có trình độ B, C bắt đầu học giáo trình Market Leader– pre-intermediate cho 2 học phần 1 và 2 và Market Leader– intermediate cho 2 học phần 3 và 4. Được như vậy thì sinh viên mới có hy vọng đạt được chuẩn đầu ra của trường. 1.3. Giúp cho sinh viên tính tự chủ trong học tập - Với những điều kiện hiện có nếu sinh viên không có khả năng tự học thì khó có thể đạt chuẩn đầu ra. Vì vậy giúp cho sinh viên có khả năng tự học tốt là nhiệm vụ rất quan trọng của đội ngũ giảng viên. Thực tế cho thấy sinh viên có khả năng làm chủ được quá trình học tập của mình sẽ đạt thành tích cao trong học tập. Theo học giả Rubin(2005:46), tính tự chủ của người học thể hiện ở chỗ người học biết hoạch định, thực hiện và làm chủ được kế hoạch đặt ra qua việc hiểu rõ những khó khăn thuận lợi, sau đó biết đánh giá việc học của mình và tìm ra giải pháp khắc phục. Quy trình này lặp đi lặp lại nhiều lần theo mô hình vòng tròn tự chủ trong học tập. - Tuyên truyền trong sinh viên về đặc thù môn ngoại ngữ, đòi hỏi thời gian nhất định cho thực hành để có thể tự tin sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Nhắc nhở sinh viên phương châm học đều, thường xuyên không học dồn.( a little but often) - Qua các buổi thuyết trình giới thiệu môn học trong đợt sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên năm nhất, trong các buổi học tiếng Anh giảng viên tư vấn học tập để các em thành thạo phương pháp học “learning strategies” cho 4 kỹ năng nói nghe, đọc, viết. Thực tế cho thấy việc dạy 4 kỹ năng này không thể tách bạch mà phải bổ sung qua lại. Tuy nhiên tùy theo loại kỹ năng định rèn, lấy kỹ năng đó làm trọng tâm. NGHE: Ngoài việc thực hiện các bài tập luyện nghe đã được thiết kế rất chuyên nghiệp từ các giáo sư đầu ngành giảng dạy tiếng Anh trong giáo trình chính Market Leader, Practice file, Practice book, Listening practice tasks, giáo viên khuyến khích các em luyện nghe qua xem phim, video clip, nghe giáo viên, bạn cùng lớp khi luyện tập theo cặp, nhóm. Hình thức nghe càng phong phú càng thu hút các em và khả năng nghe của sinh viên càng được cải thiện. Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở việc luyện nghe trả lời câu hỏi, điền vào chỗ trống, chọn đáp án đúng sai ... thì việc học ngoại ngữ không đạt được kết quả cao. Sinh viên phải luyện thêm các bước sau khi làm bài tập nghe gồm: - Nghe và lập lại sau mỗi câu có nhìn vào audio scripts, việc luyện tập này giúp cho sinh chỉnh được phát âm, luyện ngữ điệu, âm nào lướt, âm nào nên nhấn. - Nghe lập lại không nhìn vào audio scripts, bước này giúp cho sinh viên nghe và nhận ra những gì mình đã được nghe, giúp cho các em tự tin hơn, từ đó giúp cho các em có khả năng nghe tốt hơn khi nghe lại những từ, câu tương tự. - Nghe và viết lại, việc này giúp các em luyện viết chính tả, viết câu, từ đó tăng vốn từ, cũng cố cấu trúc câu, ngữ pháp. 12 - Bước cuối cùng sinh viên luyện sử dụng ngôn ngữ, nói lại được những nội dung tương tự đa được nghe. Ví dụ nghe một đoạn đàm thoại của hai người sắp xếp một cuộc hẹn, sau khi học phần này sinh viên phải có thể sắp xếp một cuộc hẹn bằng tiếng Anh. Đây cũng là cái đích của việc học ngoại ngữ cần đạt tới. Và như vậy qua bài tập luyện kỹ năng nghe sinh viên cần có thời gian tự học rèn luyện các bước tiếp theo kết hợp rèn luyện kỹ năng nói, đọc, viết và cũng cố kiến thức ngữ pháp và từ vựng. NÓI: Để nói được sinh viên phải thực tập thường xuyên. Giáo viên tạo cơ hội cho sinh viên luyện nói thông qua các hoạt động trong lớp và ngoài lớp, thông qua các hoạt động vấn đáp giữa giáo viên và sinh viên, thảo luận theo cặp, nhóm, thuyết trình. Không ngại nói sai hay mắc lỗi khi nói.Với phương chăm “Don’t read all the time”, sinh viên đọc hướng dẫn, câu hỏi trong sách, học thuộc cách đặt câu hỏi, những từ vựng gợi y, sau đó thực hành mà không nhìn sách. Việc luyện tập này dần dần giúp sinh viên chuyển kiến thức trong sách thành kiến thức của mình, và sử dụng kiến thức ngôn ngữ học được. Không dừng lại ở đây sinh viên được yêu cầu phải viết lại những ý đã được thảo luận trên lớp để buổi học sau có thể nói lại vấn đề này tốt hơn. Nguyên tắc chung là nói lại được những gì đã học. ĐỌC: Để tiết kiệm thời gian trên lớp, giáo viên yêu cầu sinh viên tự đọc bài ở nhà nhưng có hướng dẫn cách đọc. Để hiểu một đoạn văn các em phải đọc lướt (skimming) để nắm được nội dung tổng quát của bài đọc, sau đó đọc kỹ (scanning) để hiểu được thông tin chi tiết trong văn bản, đoán nghĩa từ mới trong ngữ cảnh và làm bài tập theo yêu cầu. Trong hai lần đọc này sinh viên không nên tra tự điển, nếu thấy từ mới tra ngay sẽ tạo thói quen không đúng, không rèn được kỹ năng đoán nghĩa từ mới trong ngữ cảnh và khi đi thi sẽ không làm được bài vì không
Luận văn liên quan