Bộ Lịch Sử Việt Nam Toàn Tập - Nguyễn Đức Duyệt

Hùng Vương [3a]Con Lạc Long Quân (không rõ tên húy)5, đóng đô ởPhong Châu (nay là huyện Bạch Hạc)6. Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang (nước này đông giáp biển Nam Hải, tây đến Ba Thục, bắc đến hồ Động Đình, nam giáp nước HồTôn, tức nước Chiêm Thành, nay là Quảng Nam), chia nước làm 15 bộlà: Giao Chỉ, Chu Diên, VũNinh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoan, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức; đều là đất thần thuộc của Hùng

pdf739 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 4258 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bộ Lịch Sử Việt Nam Toàn Tập - Nguyễn Đức Duyệt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan