Các Xung đột và các miền xung đột

Trong hai thập kỷ đã qua, các mạng máy tính đã có một sự phát triển rất lớn cả về số lượng cũng như về kích thước. Tuy nhiên, có rất nhiều mạng máy tính được thiết kế dựa trên các sự hỗ trợ khác nhau của cả phần cứng và phần mềm. Như là một tất yếu, rất nhiều các mạng máy tính trở nên không tương thích với nhau và điều đó trở thành một hạn chế đối với các mạng máy tính khi sử dụng các phương thức khác nhau để thông tin với nhau. Để chỉ ra vấn đề này, tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO (International Standard Ognization) đã nghiên cứu rất nhiều các mô hình mạng. ISO đã nhận ra rằng, điều cần thiết để tạo ra một mô hình mạng máy tính để có thể trợ giúp các nhà thiết kế mạng hoàn thiện các mạng máy tính hơn, để giữa các mạng có thể liên kết và làm việc cùng với nhau. Bằng một nỗ lực toàn diện nhằm chuẩn hoá tất cả các cấp độ của việc truyền thông trong mạng máy tính, tổ chức ISO đã phát triển một mô hình mạng được gọi là mô hình tham chiếu OSI (Open System Interconnect: Mô hình kết nối các hệ thống mở). Mô hình này chia việc truyền thông giữa một người dùng hoặc một ứng dụng có thể thông tin với một người dùng hoặc một ứng dụng khác qua một mạng thành 7 cấp độ luận lý (7 lớp). Bằng cách làm việc với các lớp trong mô hình tham chiếu OSI, bạn có thể nghiên cứu các thiết bị nào hoạt động tại mỗi lớp khi các gói tin đi qua chúng từ nguồn đến đích. Như chúng ta đã biết, mạng LAN là một mạng có tốc độ cao, lỗi dữ liệu xảy ra thấp, được sử dụng bao trùm một khu vực địa lý nhỏ liên quan với nhau (có thể lên đến vài km). LAN kết nối với các máy trạm, các thiết bị ngoại vi, thiết bị đầu cuối trong một toà nhà, hay giới hạn trong một khu vực địa lý. Mặc dù việc gửi dữ liệu tới mọi thiết bị trên mạng có thể hoạt động như một mạng nhỏ liên kết, nhưng ta dễ dàng nhận thấy rằng, mạng càng lớn thì càng có nhiều dữ liệu được lưu thông. Điều này nói nên một vấn đề hết sức phức tạp, bởi vì tại một thời điểm thì chỉ có một gói tin được truyền ở trên dây cáp. Nếu chỉ có một sợi cáp kết nối với mỗi thiết bị trên mạng, thì dòng dữ liệu trên mạng sẽ bị chậm lại. Các thiết bị mạng được sản xuất để sử dụng cho việc kết nối mạng. Khi các mạng muốn tăng về kích thước, thì các thiết bị mạng sẽ được sử dụng để kết nối chúng lại. Các thiết bị mạng có thể điều khiển được lưu lượng thông tin và có thể làm tăng tốc độ của luồng dữ liệu trên mạng.

doc24 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1675 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các Xung đột và các miền xung đột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên