Cải cách tài chính Việt Nam theo hướng tư do hóa trong thời hội nhập

Hội nhập kinh tếquốc tếluôn là vấn đề được Chính phủViệt Nam hết sức quan tâm. Từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mởcửa, chuyển đổi từnền kinh tếbao cấp XHCN sang nền kinh tếthịtrường theo định hướng XHCN, kinh tế đất nước đã có những bước tiến đáng kểtrong việc ổn định và phát triển, trên cơsởtừng bước hội nhập cùng nền kinh tếthếgiới. Việc chính thức là thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) kèm theo những cam kết tham gia khu vực mậu dịch tựdo Châu Á (AFTA), việc ký kết hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ, gia nhập Tổchức thương mại quốc tế(WTO) đã đánh dấu quá trình mởcửa và hội nhập của Việt Nam. Theo cam kết với WTO, Việt Nam sẽthực hiện mởcửa ởhầu hết các lĩnh vực, xóa bỏ bảo hộcủa Nhà nước đối với các ngành kinh tế, trong đó tựdo hóa tài chính là vấn đềcấp thiết. Quá trình này đặt ra rất nhiều những cơhội và thách thức cho chúng ta. Nhằm tìm hiểu vềlộtrình tựhóa tài chính ởViệt Nam, thực trạng, thành tựu và những hạn chếcòn tồn tại của quá trình tựdo hóa tài chính, từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp tháo gỡ đểgóp phần thúc đẩy hội nhập thành công chính là mục đích của đềtài tiểu luận:

pdf26 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2390 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cải cách tài chính Việt Nam theo hướng tư do hóa trong thời hội nhập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
[2009] GVHD: GS. TS Bình Minh Nhóm 4 - Chuyên đề 6 12/24/2009 Cải cách tài chính Việt Nam theo hướng tư do hóa trong thời hội nhập Chuyên đề 6: Tự do hóa tài chính – Nhóm 4 2 | P a g e December 24, 2009 LỜI MỞ ĐẦU Hội nhập kinh tế quốc tế luôn là vấn đề được Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm. Từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp XHCN sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, kinh tế đất nước đã có những bước tiến đáng kể trong việc ổn định và phát triển, trên cơ sở từng bước hội nhập cùng nền kinh tế thế giới. Việc chính thức là thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) kèm theo những cam kết tham gia khu vực mậu dịch tự do Châu Á (AFTA), việc ký kết hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ, gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) đã đánh dấu quá trình mở cửa và hội nhập của Việt Nam. Theo cam kết với WTO, Việt Nam sẽ thực hiện mở cửa ở hầu hết các lĩnh vực, xóa bỏ bảo hộ của Nhà nước đối với các ngành kinh tế, trong đó tự do hóa tài chính là vấn đề cấp thiết. Quá trình này đặt ra rất nhiều những cơ hội và thách thức cho chúng ta. Nhằm tìm hiểu về lộ trình tự hóa tài chính ở Việt Nam, thực trạng, thành tựu và những hạn chế còn tồn tại của quá trình tự do hóa tài chính, từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp tháo gỡ để góp phần thúc đẩy hội nhập thành công chính là mục đích của đề tài tiểu luận: “Cải cách tài chính ở Việt Nam theo hướng tự do hóa trong thời kỳ hội nhập”. Chuyên đề 6: Tự do hóa tài chính – Nhóm 4 3 | P a g e December 24, 2009 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN I. Tài chính kiềm chế và Tự do hóa Tài chính: 1) Tài chính kiềm chế Tài chính kiềm chế là một cơ chế tài chính được đặc trưng hoá bởi sự can thiệp quá mức của nhà nước vào các hoạt động và các quá trình tài chính. Biểu hiện cụ thể là việc nhà nước ấn định mức lãi suất trần, trực tiếp điều tiết quá trình phân phối tín dụng, ưu tiên cho khu vực kinh tế nhà nước và đặt ra các tỷ lệ dự trữ bắt buộc quá cao… Việc theo đuổi tài chính kiềm chế có nguyên nhân chủ yếu từ những đòi hỏi và mong muốn của nhà nước và nguồn tài chính để đảm bảo một tỷ lệ tăng trưởng cao, tỷ lệ thất nghiệp thấp cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khác. Hậu quả cơ bản của việc theo đuổi chính sách tài chính kiềm chế là những hạn chế về tăng trưởng kinh tế, những mất ổn định trong kinh tế vĩ mô. 2) Tự do hóa TC là gì? Tài chính tự do hóa là cơ chế trong đó không có hoặc chỉ có sự can thiệp rất hạn chế của chính phủ vào các hoạt động tài chính như: Phân phối vốn tín dụng, hình thành lãi suất, tỷ giá hối đoái và sự tham gia của các thể chế tài chính vào các thị trường. Tự do hóa tài chính là giảm thiểu sự can thiệp của nhà nước vào các quan hệ và giao dịch tài chính, các hoạt động tài chính được tự do thực hiện theo tín hiệu thị trường. Tự do hoá tài chính trong bối cảnh hội nhập còn có ý nghĩa là mở cửa thị trường vốn trong nước nhằm tranh thủ cơ hội từ việc khai thác các dòng vốn quốc tế. Chuyên đề 6: Tự do hóa tài chính – Nhóm 4 4 | P a g e December 24, 2009 Tự do hóa tài chính được phân làm hai cấp độ: Tự do hóa tài chính nội địa (xóa bỏ kiểm soát lãi suất và phân bổ tín dụng) và tự do hóa tài chính quốc tế (loại bỏ kiểm soát vốn và các hạn chế trong quản lý ngoại hối). Hạt nhân của tự do hóa tài chính là tự do hóa lãi suất và cần thiết phải kiểm soát quá trình tự do hóa lãi suất. 3) Nội dung hoá tự do tài chính được sắp đặt theo trình tự tối ưu: Chính phủ phải kiểm soát được chính sách tài khoá và thực thi chính sách tài khoá có hiệu quả. Nguồn thu của nhà nước phải chuyển dần sang khu vực tư nhân. Tự do hoá các dịch vụ tài chính : các dịch vụ bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác. Mở cửa thị trường vốn trong nước sao cho người gửi tiền nhận được lãi suất thực đã điều chỉnh theo lạm phát, mở cửa thị trường vốn trong nước và tự do hoá lãi suất. Tự do hoá tỷ giá hối đoái. Tự do hoá các giao dịch trên tài khoản vốn II. Lợi ích và những thách thức trong quá trình tự do hóa tài chính. 1) Lợi ích của tự do hoá tài chính : Cải cách tài tài chính ở VIỆT NAM theo hướng tự do hóa sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể qua các khía cạnh sau: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Có được là do sự tăng lên trong mức độ đầu tư & kèm theo đó là tỷ suất sinh lợi của các khoản đầu tư được cải thiện do tiếp cận được kinh nghiệm quản lý hiện đại, lĩnh hội được các thành quả công nghệ mới, tiếp cận được thị trường rộng lớn, các thông tin được phản hồi một cách đầy đủ và kịp thời vào giá cả hàng hóa của các nhà sản xuất…. Cho phép cá nhân tự bảo vệ chính mình: Các nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro thông qua các sản phẩm phái sinh không cân đối trong nền kinh tế. Các nhà đầu tư có thể tự đa dạng hóa đầu tư, khai thác các thị trường mới… Xử lý mối quan hệ giữa tiết kiệm và đầu tư: Theo WB thì nếu dòng vốn vào đạt 3% - 4% GDP thì tốc độ tăng trưởng của tỷ suất sinh lợi là 0,5% - 1 đôla FDI sẽ làm tăng Chuyên đề 6: Tự do hóa tài chính – Nhóm 4 5 | P a g e December 24, 2009 tổng số đầu tư trong nước và nước ngoài hơn 1 đôla, FDI bổ sung chứ không làm giảm đi đầu tư nội địa… Kích thích sự phát triển của thị trường vốn: Làm gia tăng chiều sâu & tính thanh khoản trên thị trường vốn. Việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư gián tiếp sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thị trường chứng khoán – qua đó giá trị cổ phiếu được niên yết trên TTCK ngày càng phát triển, giả được chi phí sử dụng vốn, giúp các doanh nghiệp trong nước tiếp cận được các nguồn vốn quốc tế có chi phí sử dụng vốn thấp hơn. Thúc đẩy cải cách kinh tế vĩ mô tốt hơn: Sự tác động hai chiều sẽ làm các chính sách kinh tế vĩ mô ổn định hơn trong ngắn hạn cũng như dài hạn. 2) Thách thức của tự do hóa tài chính : Tuy có những lợi ích đáng kể trên những bên cạnh đó cũng sẽ gặp phải những rủi ro trong quá trình hội nhập, có hai thách thức lớn thường gặp như: Dòng vốn chảy vào ào ạt (tương tự căn bệnh Hà Lan): Dòng vốn chảy vào ào ạt có mối quan hệ chặt chẽ với quy mô của nền kinh tế. Dòng vốn chảy vào ào ạt làm tăng nguy cơ dễ bị tổn thương của nền kinh tế do tình trạng đầu cơ vào thị trường bất động sản… Sự ngưng đọng đột ngột – sự đảo chiều của dòng vốn quá nhanh sẽ làm cho nền kinh tế đi vào khủng hoảng, dẫn đến bất ổn trong điều hành các chính sách tiếp theo của Chính Phủ như: lạm phát, thất nghiệp, tiền lương, thâm hụt ngân sách, thâm hụt cán cân thanh toán, rối loạn tỷ giá hối đoái, rối loạn chính sách thuế, lãi suất… III. Lộ trình tự do hóa tài chính Tự do hoá tài chính được tiến hành sau quá trình tự do hoá thương mại. Lộ trình thực hiện tự do hoá tài chính được tiến hành qua các bước sau: Bước 1: Tiếp tục cải cách và hiện đại hóa ngân hàng (điều kiện cần thiết để phát triển cơ sở hạ tầng trên thị trường tài chính). Cải cách tài chính ở VIỆT NAM theo hướng tự do hóa tài chính thì Hệ thống Ngân hàng đóng một vai trò to lớn. Hiện đại hóa ngân hàng chính là một ngôn ngữ của hội Chuyên đề 6: Tự do hóa tài chính – Nhóm 4 6 | P a g e December 24, 2009 nhập kinh tế quốc tế. Hệ thống Ngân hàng phải được hiện đại hóa để theo kịp sự phát triển kinh tế đất nước. Bước 2: Tự do hóa hoàn toàn lãi suất và thực hiện chính sách tỷ giá thả nổi có sự quản lý của nhà nước. Tự do hóa lãi suất là một bộ phận quan trọng của tự do hóa tài chính, thực chất của tự do hóa lãi suất chính là cơ chế điều hành lãi suất hoàn toàn để cho cung cầu vốn trên thị trường xác định lãi suất cân bằng. Ngân hàng trung ương chỉ can thiệp bằng các công cụ để điều chỉnh theo định hướng. Tự do hoá lãi suất phải gắn liền với cải cách cơ cấu, bao gồm: cơ cấu lại các khoản nợ khó đòi trong bảng cân đối ngân hàng; tiến hành tư nhân hoá một số ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước; áp dụng các biện pháp kích thích cạnh tranh lành mạnh trong khu vực ngân hàng. Chính sách tỷ giá thả nổi có quản lý là xây dựng một hành lang tỷ giá cho phép tỷ giá giao động trong một giới hạn nhất định xung quanh tỷ giá chính thức của NHTW Bước 3: Tự do hóa các giao dịch trên tài khoản vãng lai, xóa bỏ hoàn toàn cơ chế phân bổ quota và những rào cản khác trên các giao dịch tài khoản vãng lai. Bước 4: Từng bước tự do hóa các giao dịch trên tài khoản vốn. Tự do hóa giao dịch vốn (GDV) là quá trình dỡ bỏ dần những hạn chế áp dụng đối với những giao dịch này như xóa bỏ hoàn toàn những quy định về hạn chế tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài. Cho phép các nhà đầu tư nước ngoài chuyển vốn về nước với các khoản đầu tư dài hạn – ngắn hạn thông qua hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Cho phép các doanh nghiệp trong nước tự do tiếp cận các nguồn vốn quốc tế thông qua phát hành cổ phiếu – trái phiếu. . Đối với người dân, tự do hóa GDV cho phép họ thực hiện các hoạt động ở nước ngoài như mở tài khoản ngân hàng, tham gia hoạt động đầu tư nhằm đạt lợi nhuận cao. Các doanh nghiệp được phép đầu tư và sở hữu những công ty khác, các dòng vốn được tự do lưu chuyển từ nơi có tỷ suất sinh lợi thấp sang nơi có tỷ suất sinh lợi cao. Tự do hóa GDV tác động mạnh đến hệ thống ngân hàng, cả chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương và hoạt động kinh doanh của các TCTD, các tập đoàn và ngân Chuyên đề 6: Tự do hóa tài chính – Nhóm 4 7 | P a g e December 24, 2009 hàng lớn ngày càng có ảnh hưởng mạnh đến chính sách của các quốc gia. Quá trình tự do hóa GDV ảnh hưởng đến các NHTM – thành viên trực tiếp tham gia các GDV quốc tế và thông qua hoạt động của những khu vực khác trong nền kinh tế, gây khó khăn về quản lý tài sản, nhất là trong việc điều chỉnh tỉ giá, lãi suất, phòng ngừa rủi ro nhằm cân bằng lợi ích giữa việc nắm giữ ngoại tệ và nội tệ cũng như cơ cấu tiền gửi và cho vay. IV. Điều kiện để phát triển tài chính theo hướng tự do hóa Cải cách tài chính ở Việt Nam, hội nhập tài chính bằng cách mở cửa dần từng bước các giao dịch thương mại trên lĩnh vực tài chính là một xu hướng tất yếu. Việt Nam muốn hội nhập tài chính thì chính sách tài chính và chính sách tiền tệ phải linh hoạt - ổn định đáng tin cậy. Những điều kiện cho việc tự do hóa tài chính thành công là: + Quản lý kinh tế vĩ mô vững chắc và tiết kiệm quốc gia cao. + Thực hiện đúng lộ trình tự do hóa kinh tế. + Hệ thống tài chính hoạt động hiệu quả. + Hệ thống giám sát ngân hàng hợp lý và việc thi hành có hiệu quả. + Không có khoản cho vay mang tính chất chính trị và lạm dụng hệ thống tài chính. + Một Chính Phủ triệt để chống tham nhũng và lãng phí. + Tính minh bạch trong công bố thông tin. Chuyên đề 6: Tự do hóa tài chính – Nhóm 4 8 | P a g e December 24, 2009 CHƯƠNG 2 QUÁ TRÌNH TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM I. Chính sách tài khóa Trong gần hai thập niên qua , chính sách tài khóa của Việt Nam được cải cách mạnh mẽ theo các hướng như : • Tăng thu ngân sách nhà nước thông qua cải cách hệ thống thuế theo hướng đơn giản hóa hệ thống thuế ( giảm bớt thủ tục hành chính có liên quan ) và áp dụng các loại thuế tiên tiến. • Tăng chi ngân sách trong đó có trợ cấp cho đầu tư phát triển nhằm nâng cao năng lực các ngành hàng trong nước và đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho các chính quyền cấp dưới, địa phương. Chính sách thuế quan của Việt Nam ngày càng tương thích hơn với các quy định của WTO như : • Cắt giảm các hàng rào thuế quan và phi thuế quan : nhiều mặt hàng đang có thuế suất cao từ 20%-30% sẽ được cắt giảm thuế ngay khi gia nhập. Những ngành có mức giảm thuế nhiều nhất bao gồm : dệt may (63%), cá và sản phẩm cá (38%), gỗ và giấy (33%),… • Đối xử bình đẳng hơn giữa các Doanh Nghiệp thuộc các loại hình sở hữu, trong và ngoài nước. • Bãi bỏ nhiều loại trợ cấp đối với các ngành hàng trong nước nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng thu hút đầu tư của các nước trong khu vực và Quốc tế. • Mở cửa thị trường : Việt Nam cam kết mở cửa các thị trường tài chính : viễn thông, bảo hiểm, thị trường bán lẻ, dịch vụ khai thác dầu khí, …  Dịch vụ khai thác hỗ trợ dầu khí, Việt Nam cho phép các doanh nghiệp nước ngoài được thành lập công ty 100% vốn nước ngoài sau 5 năm kể từ khi gia nhập. Chuyên đề 6: Tự do hóa tài chính – Nhóm 4 9 | P a g e December 24, 2009  Đối với dịch vụ ngân hàng, cho phép thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài không muộn hơn ngày 1/4/2007  Từ ngày 1/7/2010, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo pháp luật Việt Nam đều được tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông,… Nhìn chung, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong quá trình cải cách, điều chỉnh chính sách tài khóa để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và gia nhập WTO. II. Hoàn thiện hệ thống ngân hàng và chính sách tiền tệ 1. Cải cách hệ thống ngân hàng Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc lành mạnh hoá khu vực ngân hàng thông qua việc triển khai Đề án củng cố, chấn chỉnh các NHTMCP (năm 1998) và Đề án cơ cấu lại các NHTMNN (năm 2001) nhằm lành mạnh hoá tài chính, tăng cường kỷ luật thị trường trong hoạt động ngân hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống ngân hàng. Chương trình cải cách ngân hàng cũng nhận được sự hỗ trợ quan trọng về tài chính và kỹ thuật của cộng đồng quốc tế, đặc biệt WB, ADB, IMF và chính phủ các nước. Vấn đề cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể chia theo 2 giai đoạn, tương ứng với sự phát triển và thay đổi chính sách của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Giai đoạn 1: Trước thời điểm gia nhập WTO (07/11/2006) a. Tăng trưởng về quy mô và số lượng Sau giai đoạn bùng phát vào đầu những năm 1990 và thu hẹp bớt trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính năm 1997, hệ thống NH Việt Nam trong những năm qua khá ổn định về mặt số lượng. Với khoảng 78 ngân hàng các loại trong năm 2006, bao gồm 5 NHTM nhà nước, 37 NHTMCP, 31 chi nhánh NH nước ngoài và 5 NH liên doanh. Trong đó, quan trọng nhất là hệ thống NHTM quốc doanh và NHTMCP. 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2005 2006 Ngân hàng TMQD 4 4 4 5 5 5 5 5 Ngân hàng TMCP 4 41 48 51 48 39 37 37 Chi nhánh NHNN 0 8 18 24 26 26 29 31 Ngân hàng LD 1 3 4 4 4 4 4 5 Tổng số 9 56 74 84 83 74 75 78 Bên cạnh sự tăng trưởng về số lượng, quy mô của các ngân hàng cũng tăng trưởng khá mạnh mẽ. Sự tăng trưởng tập trung vào 2 mảng hoạt động truyền thống là cho vay và Chuyên đề 6: Tự do hóa tài chính – Nhóm 4 10 | P a g e December 24, 2009 huy động. Tốc độ tăng trưởng hoạt động tín dụng và huy động tiền gửi ở mức rất cao, đạt trung bình khoảng 30% trong suốt giai đoạn 2002 – 2006. Bảng 1: Tăng trưởng tín dụng và tiền gửi giai đoạn 2002 – 2006. 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 2002 2003 2004 2005 2006 Tăng trưởng tín dụng Tăng trưởng tiền gửi Tăng trưởng GDP Tuy nhiên, việc tăng trưởng nhanh của tín dụng khiến ngành ngân hàng có nguy cơ đối mặt với rủi ro lớn hơn khi mà tỷ lệ tín dung/tiền gửi toàn ngành luôn ở mức trên 90%, cao hơn mức trung bình của khu vực (khoảng 83%). Ngoài 2 mảng hoạt động truyền thống là tín dụng và huy động vốn, các mảng hoạt động dịch vụ khác của các ngân hàng trong giai đoạn này chưa có sự phát triển mạnh và đa dạng. b. CPH NHTM nhà nước diễn ra chậm chạp : Là những trụ cột của nền tài chính Việt Nam, hệ thống NHTM quốc doanh đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, xu thế hội nhập của nền kinh tế nói chung và của ngành ngân hàng nói riêng tạo ra sức ép cạnh tranh khá lớn, đòi hỏi phải có những cải cách lớn đối với hệ thống ngân hàng quốc doanh. Vì thế chủ trương Cổ phần hóa các Ngân hàng thương mại nhà nước ra đời với nhằm tạo sức bật mới cho hệ thống ngân hàng trước ngưỡng cửa gia nhập WTO. Nhưng tiến trình này diễn ra hết sức chậm chạp. Đến trước thời điểm Việt Nam gia nhập WTO vào cuối năm 2007, vẫn chưa có NHTM nhà nước nào được cổ phần hóa, mặc dù chủ trưởng đã có từ nhiều năm trước đó. Giai đoạn 2: Từ sau ngày 07/11/2006 đến nay. Từ ngày 01/04/2007, theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam chính thức cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Ngành ngân hàng là ngành có tính đặc thù và được đánh giá là có mức độ cạnh tranh cao nên việc thành lập ngân hàng mới phải đáp ứng những quy định khắt khe. Ngân hàng mới thành lập phải có vốn điều lệ tổi thiểu 1.000 tỷ đồng và phải đạt 3.000 tỷ đồng vào năm 2010. Room với các nhà đầu tư nước ngoài vẫn hạn chế ở mức 30%. Các cổ đông chiến lược nước ngoài chỉ được nắm giữ tối đa 20% vốn điều lệ và các tổ chức này phải có tổng tài sản tối thiểu là 20 tỷ USD. Tuy Chuyên đề 6: Tự do hóa tài chính – Nhóm 4 11 | P a g e December 24, 2009 nhiên, sức hấp dẫn về tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận của ngành ngân hàng đã khiến nhiều tổ chức trong và ngoài nước tham gia thành lập ngân hàng mới. Bảng 2: Số lượng các ngân hàng giai đoạn từ 2006 - 2009 2006 2007 2008 2009 Ngân hàng TMQD 5 5 3 3 Ngân hàng TMCP 37 37 39 39 Chi nhánh NHNN 31 33 39 40 Ngân hàng liên doanh 5 5 5 5 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 0 0 5 5 Tổng số ngân hàng 78 80 91 92 Tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn này khá nhanh, đặc biệt vào năm 2007, khi mà tăng trưởng tín dụng đã lên tới 54% do nhu cầu tín dụng trong nền kinh tế tăng cao, trong đó bao gồm cả nhu cầu vốn đầu tư chứng khoán và bất động sản. Ngoài 2 mảng hoạt động truyền thống, mảng hoạt động dịch vụ cũng có sự phát triển mạnh mẽ. Các NHTM đẩy mạnh hiện đại hoá công nghệ và nâng cao năng lực quản trị, điều hành trên cơ sở tăng cường áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp và từng bước thiết lập các định chế quản trị rủi ro. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng được đưa vào vận hành năm 2002 và hạ tầng công nghệ thông tin của ngành ngân hàng được hiện đại hoá một bước góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển các dịch vụ ngân hàng mới, đặc biệt các dịch vụ thanh toán và ngân hàng điện tử (internet banking, telephone banking, ATM, thẻ tín dụng, thẻ thanh toán,,,,). Các NHTM Việt Nam ngày càng hoạt động mang tính chuyên nghiệp và có uy tín hơn với quốc tế. Điển hình là các NH: ACB, Techcombank, Phương Nam,... Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ tăng trưởng mạnh cùng với sự tăng trưởng kinh tế. Theo IMF, số lượng tài khoản ngân hàng tại Việt Nam trong năm 2006 ước tính chỉ ở mức hơn 8 triệu tài khoản, chiếm khoảng 9,4% dân số và tập trung chủ yếu vào các đối tượng có thu nhập cao tại các khu đô thị và các doanh nghiệp. Phương thức thanh toán tiền măt vẫn là phương thức thanh toán khá phổ biến. Mặc dù tỷ lệ Tiền mặt/Tổng phương tiện thanh toán (M2) có xu hướng giảm dần nhưng tỷ lệ này ở Việt nam vẫn là cao nhất trong khu vực. Điều nay mở ra tiềm năng cho ngành ngân hàng khi các sản phẩm dịch vụ đã hoàn thiện. Chuyên đề 6: Tự do hóa tài chính – Nhóm 4 12 | P a g e December 24, 2009 Theo cam kết với WTO về ngành ngân hàng, từ tháng 12/2007, Việt Nam đã chính thức thực hiện việc cổ phần hóa Ngân hàng thương mại quốc doanh đầu tiên là Vietcombank. Tiếp sau đó là Vietinbank và sắp tới là BIDV. Việc đẩy mạnh cổ phần hóa các ngân hàng thương mại quốc doanh đã góp phần vào việc nâng cao trình độ quản lý, tinh gọn bộ máy nhân sự, đồng thời tạo điều kiện cho các ngân hàng cải cách cơ chế của hoạt động kinh doanh, giảm bớt sự phụ thuộc vào Nhà nước, đem lại những cơ hội mới về huy động nguồn vốn dài hạn hiệu quả, nhanh chóng và thuận tiện từ thị trường chứng khoán. Cho vay chính sách được tách khỏi cho vay thương mại và chấm dứt tình trạng cơ quan quản lý nhà nước can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các TCTD để bảo đảm các TCTD, kể cả các NHTMNN, thực hiện kinh doanh theo nguyên tắc thị trường, tối đa hoá lợi nhuận. Quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về tài chính và các rủi ro ngày càng được thể chế hóa rõ ràng và thực hiện tương đối hiệu quả, nhất là