Cẩm nang Xử lí nước cấp nông thôn

Nguồn nước trong thiên nhiên thường không sạch, đòi hỏi phải có biện pháp xử lý nước nhằm đạt được các yêu cầu phẩm chất nước ở các tiêu lý, hóa và sinh học nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và cộng đồng. Công trình xử lý nước cấp có nhiều dạng kiểu khác nhau

pdf55 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1753 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cẩm nang Xử lí nước cấp nông thôn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan