Chuyên đề Công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra trong trường học

Cụng tỏc kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề trong trường học có một vị trí vô cùng quan trọng trong quỏ trỡnh phỏt triển nhà trường .Vỡ thụng qua cụng tỏc kiểm tra giỳp người hiệu trưởng nắm bắt được nhanh nhất thực trạng của cỏc nội dung cụng việc , thực trạng trỡnh độ chuyờn mụn của đội ngũ, của cơ sở vật chất , và tình hình hoạt động toàn diện của nhà trường , từ đó mà cú kế hoạch dài hạn , hoặc ngắn hạn để khắc phục tồn tại, điều chỉnh và phỏt triển nhà trường theo đúng hướng phù hợp với yêu cầu thực tế trong từng năm học,trong từng giai đoạn của ngành và của xã hội . Do cụng tỏc kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề trong nhà trường cú tầm quan trọng như vậy nờn khi được giao trọng trỏch quản lý nhà trường,người hiệu trường cần cú cỏc biện phỏp thớch hợp nhất để tiến hành kiểm tra, Nhằm thỳc đẩy sự phỏt triển của nhà trường . Có kiểm tra thường xuyên thì người làm công tác quản lý mới nắm bắt tình hình nhà trường được sâu sát ,mới tìm ra câc giải pháp cơ bản để chỉ đạo phong trào của trường ngày càng phát triển vững chắc.

doc21 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2261 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra trong trường học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan