Chuyên đề Đoàn thanh niên Xã minh Khai-Huỵên Thạch An-Tỉnh Cao Bằng với chương trình xoá đói giảm nghèo

Việt Nam là một trong các nước Đông Nam Á sở hữu và sử dụng có hiệu quả những tiền đề cần thiết để nhanh chóng phát triển kinh tế(như nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú,vị trí địa lý thuận lợi,người dân cần cù lao động ).Động lực phát triển kinh tế của Việt Nam được khắc hoạ bởi các chỉ số tăng trưởng cao.Năm 2003 GDP tăng 7.1%,năm 2004 tăng 7,5%,năm 2005 tăng 8,4%,các chỉ số trên đưa Việt Nam lên đứng hàng thứ hai sau Trung Quốc về tốc độ phát triển kinh tế. Tuy nhiên những thành tựu trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam không đồng nghĩa với việc giải quyết được các vấn đề vá mâu thuẫn trong đời sống xã hội, nhưng vấn đề đang kìm hãm tốc độ phát triển đất nước.Một trong những vấn đề đó là một phần không nhỏ dân chúng vẫn sống trong tình trạng nghèo.Nước ta vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới, dân số sống chủ yếu bằng nông nghiệp.đời sống của nhân dân ta khá hơn trước, song bữa ăn của ngươi dân còn đạm bạc,có tới 40-50% trẻ em suy dinh dưỡng,mà nguyên nhân chíng là do thiếu thốn về kinh tế , đi học, chữa bệnh đều tốn kém so với thu nhập của người dân, cho nên nông dân ta còn nghèo.Diện đói bây giờ có giảm,diện nghèo có bớt nhưng vẫn còn lớn. Đói nghèo đã và đang là vấn đề bức xúc và nóng bỏng ở nước ta.Chính phủ Việt Nam coi vấn đề xoá đói giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, cũng như Việt Nam đã công bố cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển quốc tế đã được nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh các quốc gia năm 2000. Công cuộc phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo của Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể và được quốc tế đánh giá cao. Xoá đói giảm nghèo là yếu tố cơ bản để đảm bảo công bằng xã hội và tăng trưởng bền vững, ngược lại chỉ có tăng trưởng cao, bền vững mới có sức mạnh vật chất để hỗ trợ và tạo cơ hội cho người nghèo vươn lên thoát khỏi đói. Do đó xoá đói giảm nghèo được coi là bộ phận cấu thành của chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm (2004-2010) của cả nước,các nghành và cac địa phương. Với tư cách là tổ chức chính trị xã hội, là người đại diện cho lợi ích chính đáng của thiên, là lực lượng luôn xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, mọi lĩnh vực, tổ chức Đoàn có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ thanh niên trong quá trình thực hiện có hiệu quả chương trình xoá đói giảm nghèo, thông qua những biện pháp cụ thể, sát với tình hình từng địa phương để sớm đạt mục tiêu không còn hộ đói, giảm mạnh các hộ nghèo. Nhiệm vụ của thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay đó là:Tham gia xoá đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn miền núi bằng việc tình nguyện về công tác tại khu vực này hoặc tự nguyện tham gia mọi hoạt động của đoàn. Và hơn nữa là thanh niên phải tự khẳng định mình, phấn đấu vươn lên làm giàu cho bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. Là một xã miền núi của huyện Thạch An, Minh Khai là một huyện có nền kinh tế chậm phát triển, thu nhập và đời sống của những người dân trong huyện còn rất thấp. Được sự quan tâm và đầu tư của các ca nhân, tổ chức, Nhà nước vào chương trình xoá đói giảm nghèo, hiện nay đời sống của nhân dân đã phần nào được cải thiện. Tuy vậy với đặc thù 90% dân số làm nông nghiệp thì việc xoá đói giảm nghèo trên địa bàn là nột thách thức lớn. Là một người dân sống trên địa bàn tôi thật sự mong muốn chương trình xoá đói giảm nghèo sẽ mang tính cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn. Chính vì vậy tôi chọn đề tài"Đoàn thanh niên Xã minh Khai-Huỵên Thạch An-Tỉnh Cao Bằng với chương trình xoá đói giảm nghèo" để nghiên cứu những hoạt động của Đoàn thanh niên trong xoá đói giảm nghèo tại quê hương. Từ đó rút ra những kinh nghiệm và giải pháp để thúc đẩy hơn nữa chương trình xoá đói giảm nghèo làm cho người dân Minh Khai của chúng tôi không còn đói, nghèo ít hơn, người dân Minh Khai ngày càng giàu có ấm no hạnh phúc. Và đây cũng là chuyên đề tốt nghiệp chương trình trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn đội ở học viện TTN Việt Nam.

doc47 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1741 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Đoàn thanh niên Xã minh Khai-Huỵên Thạch An-Tỉnh Cao Bằng với chương trình xoá đói giảm nghèo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan