Chuyên đề Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ mặt hàng bánh kẹo tại công ty thực phẩm Miền Bắc

Sau hơn một thập kỷ đổi mới nền kinh tế, từ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Trên chặng đường đổi mới đó chúng ta đã đạt được nhựng thành tựu to lớn về mọi mặt, giao dục, khoa học kỹ thuật và nhất là kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường đó, các doanh nghiệp bị chi phối bởi các quy luật kinh tế đó là quy luật día trị, quy luật cung cầu, quy luật canh tranh. Vì vậy để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động, linh hoạt, thích ứng nhanh với điều kiện và diễn biến của thị trường . Đấy vừa là cơ hội, vừa là thách thứcvới tất cả các doanh nghiệp , từ doanh nghiệp Nhà nước đến các cơ sở sản xuất tư nhân . Vì thế doanh nghiệp mạnh sẽ tồn tại, doanh nghiệp yếu sẽ phá sản. Để có chỗ đứng trong nền kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp phải có sức cạnh tranh lớn thể hiện từ nội bộ bên trong đến bên ngoài doanh nghiệp đó là : đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình, hệ thống sản phẩm của doanh nghiệp thoả mãn được nhu cầu thay đổi thường xuyên của người tiêu dùng. Hệ thống Marketing của doanh nghiệp phải luôn luôn nắm rõ và hoạch định được những thay đổi , những nhu cầu mới phát sinh. Cấc giải pháp Marketing hiện tại của Công ty thực phẩm miền Bắc , mặc dù đã có tầm nhìn chiến lược nên đã khai thác được thế mạnh, nhưng nhiều khi chưa đủ nội dung, đồng thời từng nội dung lại thiếu độ hiếu biết và sâu sắc cần thiết. Sản phẩm bánh kẹo của Công ty đưa ra thị trường mặc dù có chất lượng cao nhưng chưa thực sự hoàn thiện về năng lực cạnh tranh, Công ty còn có thể cải tiến các giải pháp marketing tiến công vào những đoạn thị trường còn đang hé mở cho Công ty nhưng cơ hội kinh doanh . Từ nhận thức thực tiễn trên, em mạnh dạn chon đề tài “Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ mặt hàng bánh kẹo tại Công ty thực phẩm miền Bắc “ để nghiên cứu, tìm tòi và cập nhật một số phương thức kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty .Và đây cũng là cơ hội để em đi sâu hơn về lĩnh vực Marketing nhằm phục vụ tốt hơn cho thực tế sau này. *Mục đích, giới hạn nghiên cứu : Với đề tài đã chọn, mục đích chính là cung cấp một cơ sở về phương pháp luận những giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ cho sản phẩm bánh kẹo của Công ty. Trên cơ sở phân tích đánh giá hiệu quả vận hành của các giải pháp marketing mang tính đồng bộ, đồng thời mang tính khả thi nhằm giải quyết những vấn đề do thực tiền đề ra. Tuy nhiên, với phạm vi đề tài rất rộng, hơn nữa khi áp dụng vào thực tiễn nó yêu cầu phải phối hợp với toàn diện và đầy đủ các bộ phận trong Công ty cho nên trong phạm vi nghiên cứu của một sinh viên, em chỉ giới hạn nội dung nghiên cứu dưới góc độ tiếp cận môn học marketing và môn học chiến lược kinh doanh để phân tích, đánh giá và hoàn thiện nội dung của quá trình xây dựng giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ ở Công ty sản xuất kinh doanh. * Phương pháp nghiên cứu chuyên đề : Để nghiên cứu các nội dung và thực hiện được mục đích của chuyên đề, phương pháp luận chung nhất mà em sử dụng là các quan điểm về đổi mới kinh tế, lấy nó làm cơ sở để đánh giá và xử lý các vấn đề do thực tiễn đặt ra. Phương pháp luận cơ bản được sử dụng trong chuyên đề này là phương pháp tiếp cận hệ thống lôic và lịch sử. Phương pháp này cho phép xem xét toàn bộ nội dung và quá trình xác định chiến lược như là tổng thể thống nhất, trong đó giữa các bộ phận có mối quan hệ mật thiết và tương tác lẫn nhau, đồng thời mỗi bộ phận cũng có “sức sống” , sự tồn tại và phát triển phụ thuộc vào yếu tố môi trường marketing . * Kết cấu của chuyên đề : Kết cấu của chuyên đề được chia làm ba phần như sau : Chương I : Cơ sở lý luận của giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ mặt hàng bánh kẹo của Công ty thực phẩm miền Bắc Chương II : Thực trạng các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ mặt hàng bánh kẹo của Công ty thực phẩm miền Bắc . Chương III : Hoàn thiện giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ mặt hàng bánh kẹo tại Công ty thực phẩm miền Bắc .

doc79 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1746 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ mặt hàng bánh kẹo tại công ty thực phẩm Miền Bắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan