Chuyên đề Góp ý công tác phân tích công việc tại công ty tư vấn xây dựng điện I

Phân tích công việc là một công cụ quan trọng để tiến hành các hoạt động QTNL khác như kế hoạch hóa nguồn nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọn, đào tạo phát triển, đánh giá thực hiện công việc, thù lao lao động Khái niệm Phân tích công việc không còn mới mẻ đối với các doanh nghiệp ở phương Tây và đã được họ tiến hành hơn 100 năm qua. Tuy nhiên tại các doanh nghiệp Việt Nam lí thuyết Quản trị nhân lực nói chung và Phân tích công việc nói riêng còn khá mới. Vì vậy số lượng các công ty thực hiện công tác này còn ít. Trong thời gian thực tập tại công ty Tư vấn xây dựng điện I em nhận thấy ban lãnh đạo công ty đã bắt đầu quan tâm đến công tác này nhưng vẫn chưa có điều kiện để tổ chức thực hiện. Đến thời điểm này, công ty chưa có bất kì các bản Mô tả công việc, Yêu cầu của công việc với người thực hiện, Tiêu chuẩn thực hiện công việc nào. Vì thế em đã chọn đề tài cho chuyên đề thực tập của mình là: “GÓP Ý CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN I ”. Trong khi thực hiện chuyên đề của mình em đã sử dụng cả hai nguồn số liệu là số liệu của công ty cung cấp và số liệu do em tự khảo sát. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngoài Lời mở đầu và Kết luận thì Nội dung gồm có 3 phần chính như sau: Phần I: Mục đích và tầm quan trọng của công tác Phân tích công việc trong doanh nghiệp Phần II: Thực trạng công tác Phân tích công việc tại công ty Tư vấn xây dựng điện I Phần III: Các góp ý và giải pháp về tổ chức thực hiện công tác Phân tích công việc tại công ty Tư vấn xây dựng điện I.

docx77 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2246 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Góp ý công tác phân tích công việc tại công ty tư vấn xây dựng điện I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục lục LỜI CẢM ƠN 3 CÁC TỪ VIẾT TẮT 3 LỜI MỞ ĐẦU 4 PHẦN I 5 I. MỤC ĐÍCH CỦA PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 6 II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC PTCV: 8 1. Đối với công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực(KHH NNL): 8 2. Tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực: 9 3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực (ĐT PTNNL): 9 4. Đánh giá thực hiện công việc (ĐGTHCV): 10 5. Thù lao lao động: 11 III. CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN PTCV: 12 1. Phương pháp quan sát: 12 2. Phương pháp bảng câu hỏi: 13 3. Phương pháp phỏng vấn: 13 4. Phương pháp quan sát: 14 5. Nhật kí công việc: 14 6. Phối hợp các phương pháp: 15 IV. TIẾN TRÌNH PTCV: 15 1. Những điều kiện cần phảI có để làm tốt công tác PTCV trong một doanh nghiệp: 15 2. Các bước tiến hành: 16 PHẦN II 19 I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN I 19 1.Chức năng, nhiệm vụ của công ty: 19 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: 19 3. Đặc điểm về qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 21 4. Đặc điểm bộ máy tổ chức: 24 I.1. Trưởng phòng 28 I.2. Phó phòng 28 I.3. CV 28 I.4. CV 28 I.5. CV 28 I.6. CV 28 I.7. CV 28 I.8. CV 28 5. Đặc điểm lao động của công ty: 34 II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN I 36 1.Thực trạng công tác PTCV tại công ty Tư vấn xây dựng điện I 36 2. Nguyên nhân: 38 3. Ảnh hưởng của việc thiếu công tác PTCV tới một số hoạt động QTNL của công ty: 39 PHẦN III 47 I. GÓP Ý: 47 II. KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP: 48 1. Kiến nghị: 48 2. Giải pháp: 53 KẾT LUẬN : 76 Tài liệu tham khảo : 77 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế lao động và dân số đã cung cấp cho em những kiến thức quý báu về chuyên ngành Kinh tế lao động và quản trị nguồn nhân lực. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo Nguyễn Vân Điềm đã tận tình hướng dẫn em trong suốt 15 tuần thực tập, cảm ơn cô đã có những gợi mở, phê bình và góp ý cho em khi thực hiện chuyên đề thực tập của mình. Em xin cảm ơn các cô chú trong phòng Tổ chức cán bộ- Lao động thuộc công ty Tư vấn xây dựng điện I, đặc biệt là cô Đỗ Thị Diễm Nghi đã tạo mọi điều kiện cho em đến thực tập tại công ty và cung cấp cho em những tài liệu cần thiết. Hà Nội, tháng 5 năm 2004 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Thu Giang CÁC TỪ VIẾT TẮT PTCV: Phân tích công việc MTCV: Mô tả công việc YCCV: Yêu cầu công việc với người thực hiện TCTHCV: Tiêu chuẩn thực hiện công việc CBCNV: Cán bộ công nhân viên TCCB-LĐ: Tổ chức cán bộ lao động P.8: Phòng 8 VP: Văn phòng HTQT: Hợp tác quốc tế ĐD:Đường dây NMĐ: Nhà máy điện TVTN:Thuỷ văn thuỷ năng KT-KH: Kinh tế- kế hoạch TC-KT: Tài chính kế toán KHCNMT: Khoa học công nghệ môi trường BP.TBCTĐ: Bộ phận thiết bị công trình điện BP.ĐDĐP: Bộ phận đường dây địa phương TV PTĐĐP: Tư vấn phát triển điện địa phương LỜI MỞ ĐẦU Phân tích công việc là một công cụ quan trọng để tiến hành các hoạt động QTNL khác như kế hoạch hóa nguồn nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọn, đào tạo phát triển, đánh giá thực hiện công việc, thù lao lao động… Khái niệm Phân tích công việc không còn mới mẻ đối với các doanh nghiệp ở phương Tây và đã được họ tiến hành hơn 100 năm qua. Tuy nhiên tại các doanh nghiệp Việt Nam lí thuyết Quản trị nhân lực nói chung và Phân tích công việc nói riêng còn khá mới. Vì vậy số lượng các công ty thực hiện công tác này còn ít. Trong thời gian thực tập tại công ty Tư vấn xây dựng điện I em nhận thấy ban lãnh đạo công ty đã bắt đầu quan tâm đến công tác này nhưng vẫn chưa có điều kiện để tổ chức thực hiện. Đến thời điểm này, công ty chưa có bất kì các bản Mô tả công việc, Yêu cầu của công việc với người thực hiện, Tiêu chuẩn thực hiện công việc nào. Vì thế em đã chọn đề tài cho chuyên đề thực tập của mình là: “GÓP Ý CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN I ”. Trong khi thực hiện chuyên đề của mình em đã sử dụng cả hai nguồn số liệu là số liệu của công ty cung cấp và số liệu do em tự khảo sát. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngoài Lời mở đầu và Kết luận thì Nội dung gồm có 3 phần chính như sau: Phần I: Mục đích và tầm quan trọng của công tác Phân tích công việc trong doanh nghiệp Phần II: Thực trạng công tác Phân tích công việc tại công ty Tư vấn xây dựng điện I Phần III: Các góp ý và giải pháp về tổ chức thực hiện công tác Phân tích công việc tại công ty Tư vấn xây dựng điện I. PHẦN I MỤC ĐÍCH VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP MỤC ĐÍCH CỦA PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Phân tích công việc là một việc làm quan trọng mà tất cả các công ty đều phải thực hiện nếu muốn các hoạt động QTNL khác được tiến hành thuận lợi. Phân tích công việc đã được nhiều nước phát triển trên thế giới thực hiện hơn 100 năm qua và là công cụ quản trị nhân lực phổ biến nhất, tuy nhiên ở Việt Nam đây vẫn là khái niệm mới mẻ. Vậy PTCV là gì? Có thể hiểu PTCV là một quá trình thu thập các tư liệu và đánh giá một cách có hệ thống các thông tin quan trọng có liên quan đến việc thực hiện công việc cụ thể trong tổ chức nhằm làm rõ bản chất của từng công việc đó. Có thể có nhiều người còn nhầm lẫn công việc và “ nghề” do đó còn hiểu sai về PTCV, cho rằng PTCV hay phân tích một nghề, một nhiệm vụ hay một vị trí là giống nhau. Thực chất các khái niệm “ nhiệm vụ”, “ vị trí”, “ công việc”, “nghề” là khác nhau. Nhiệm vụ là đơn vị nhỏ nhất của phân tích biểu thị từng hoạt động lao động riêng biệt với tính mục đích cụ thể và mỗi người lao động phải thực hiện. Vị trí biểu thị tất cả các hoạt động của cùng một người lao động, vị trí là cấp độ tiếp theo của phân tích. Công việc là tất cả các nhiệm vụ được thực hiện bởi một người lao động hay là tất cả các nhiệm vụ tương tự nhau được thực hiện bởi một số người lao động. Công việc khác với nghề. Nghề là một khái niệm rộng hơn. Nghề là một tập hợp các công việc tương tự nhau về nội dung có liên quan đến nhau ở một mức độ nhất định với những đặc tính vốn có đòi hỏi người lao động có sự hiểu biết đồng bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, có những kĩ năng, kĩ xảo và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện. PTCV là công tác quan trọng là vì PTCV cung cấp cho người lao động đầy đủ thông tin về công việc để họ hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình khi thực hiện công việc được giao (trách nhiệm trong lĩnh vực chuyên môn, trách nhiệm với công việc của người khác…), người lao động để thực hiện công việc đó thì cần có những tiêu chuẩn gì ( tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, kinh nghiệm cần phải có, các kĩ năng cần thiết, các tiêu chuẩn về sức khoẻ, độ tuổi, giới tính…). PTCV còn giúp người lao động hiểu được cách thức thực hiện công việc, các tiêu chuẩn để hoàn thành công việc, ngoài nhiệm vụ chính người lao động còn phải thực hiện những nhiệm vụ gì khác… Không chỉ cung cấp thông tin cho người lao động, PTCV còn cung cấp cho nhà quản trị một bản tóm tắt các nhiệm vụ và trách nhiệm của một công việc nào đó, mối tương quan của công việc đó với công việc khác, kiến thức và kĩ năng cần thiết và các điều kiện làm việc… Từ những thông tin đó nhà quản trị sẽ biết công việc đó thích hợp với nhân viên nào, hay nói cách khác là biết tuyển chọn người có những tiêu chuẩn cần thiết để thực hiện những công việc đó hoặc biết cần phải đào tạo những nhân viên trong công ty có những kĩ năng gì để thực hiện công việc. PTCV cũng cung cấp cho nhà quản trị những thông tin cần thiết qua bản Mô tả công việc để đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên được chính xác, từ đó mà trả thù lao cho người lao động một cách công bằng, xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra… Kết quả của PTCV là đưa ra ba bản: bản MTCV, bản YCCV, bản TCTHCV Bản MTCV: Là văn bản viết để giải thích về các nhiệm vụ, trách nhiệm, điều kiện làm việc và tất cả những khía cạnh khác có liên quan đến công việc cụ thể. Bản MTCV bao gồm các nội dung chính sau: Chức danh công việc, bộ phận, người viết, ngày viết, mã số công việc, số trang, chức danh ngừơi quản lí trực tiếp, số người lãnh đạo dưới quyền, tóm tắt công việc, các nhiệm vụ, trách nhiệm, điều kiện làm việc( phương tiện vật chất kĩ thuật, vệ sinh và an toàn lao động...) .Bản mô tả công việc là bản liệt kê chính xác và súc tích những điều mà công nhân viên phải thực hiện. Nó cho ta biết công nhân viên làm cái gì, làm như thế nào và các điều kiện cần thiết để các nhiệm vụ đó được được thực hiện. Bản YCCV: Là một văn bản liệt kê về những đòi hỏi của công việc với người thực hiện bao gồm các yêu cầu về kĩ năng, kiến thức, kinh nghiệm cần phải có, trình độ giáo dục, đào tạo phẩm chất và những đặc trưng cần phải có của người lao động như sự chính xác, trung thực, phán đoán tốt, khả năng lãnh đạo, tính cẩn thận và tỉ mỉ… Bản TCTHCV: Là bản mô tả một hệ thống các chỉ tiêu để phản ánh các yêu cầu của việc hoàn thành các nhiệm vụ được qui định trong bản MTCV cả về mặt số lượng chất lượng, đây là bản chi tiết hoá bổ sung cho bản MTCV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC PTCV: PTCV có ý nghĩa quan trọng và là công cụ cơ bản nhất trong mọi giai đoạn của Quản trị nhân lực: Đối với công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực(KHH NNL): KHH NNL là quá trình đánh giá các nhu cầu về nguồn nhân lực xuất phát từ mục tiêu của tổ chức và xây dựng các kế hoạch về nhân lực nhằm đáp ứng các nhu cầu đó. KHH NNL là điều kiện để các tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu của mình vì nhờ KHH mà có thể dự tính các giải pháp đáp ứng NNL, giúp doanh nghiệp có đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu lao động đáp ứng các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời KHH NNL cũng là cơ sở cho các hoạt động quản lý nguồn nhân lực khác trong công ty. PTCV cung cấp những thông tin cần thiết cho những người thực hiện công tác KHH NNL, thông qua các nội dung có trong bản YCCV họ sẽ biết cần phải bổ sung những lao động như thế nào cho những vị trí công việc còn trống. Tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực: Tuyển mộ là quá trình tìm được những người có khả năng và động viên họ tham gia vào dự tuyển. Tuyển chọn là quá trình lựa chọn để xác định được những người phù hợp với công việc.Nhiều tổ chức vẫn nghĩ rằng khi tổ chức mình thiếu người thì cứ đăng báo tìm người, thậm chí nhiều khi tổ chức đó thiếu nhân lực trong một thời gian rất ngắn mà vẫn cứ tuyển thêm người. Hậu quả là tổ chức đó ngày càng đông và làm ăn vẫn thiếu hiệu quả. Tuyển chọn tốt, nghĩa là tìm được người phù hợp với công việc về nhiều phương diện, là điều kiện trung tâm cho thắng lợi của công việc sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp tránh nhiều rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh, giúp các hoạt động quản lý nhân lực khác trong công ty được thực hiện thuận lợi, dễ dàng và có hiệu quả hơn. Tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực là cả một quá trình phức tạp mà trước hết nhà quản trị phải PTCV. Tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực cho tổ chức không thể thành công nếu không dựa trên những tiêu chuẩn có trong bản YCCV và TCCV, đồng thời những tiêu chuẩn có trong hai bản đó sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực để sắp xếp và bố trí lao động trong tổ chức. Như vậy, PTCV là công cụ không thể thiếu phục vụ công tác biên chế nguồn nhân lực. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực (ĐT PTNNL): Đào tạo là tổng thể các hoạt động học tập giúp người lao thực hiện có hiệu quả hơn công việc hiện tại người lao động đang làm. Phát triển là các hoạt động học tập vượt ra khỏi phạm vi công việc trước mắt nhằm cung cấp cho người lao động những kiến thức và kĩ năng cần thiết để thực hiện các công việc trong tương lai hoặc phát triển nghề nghiệp nói chung cho họ. Phát triển nguồn nhân lực là tổng thể các hoạt động học tập được thực hiện một cách có tổ chức và trong khoảng thời gian nhất định nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động(cách thức làm việc, thái độ làm việc…). ĐT PTNNL là điều kiện để các tổ chức có thể phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày nay, khi các yếu tố cạnh tranh không phải là lượng vốn nhiều hay ít nữa mà là yếu tố con người trong tổ chức. ĐT PTNNL có nhiều tác dụng: nếu ĐT PTNNL được tổ chức quan tâm đúng mức, được thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học sẽ giúp cho chất lượng sản phẩm, năng suất lao động của doanh nghiệp tăng, tai nạn lao động giảm, sự giám sát của người quản lý không cần nhiều như trước và tính thích ứng của người lao động được nâng cao bởi vì sau khi được đào tạo người lao động không chỉ nâng cao về trình độ , tay nghề mà ý thức của họ cũng được nâng lên rất nhiều, họ có thái độ làm việc nghiêm túc hơn và ý thức chấp hành kỉ luật cũng cao hơn. PTCV cung cấp cho người quản lý những thông tin cần thiết để họ biết cần phải trang bị cho người lao động biết những kiến thức, kĩ năng gì để người lao động có thể đáp ứng được công việc trong hiện tại và tương lai. Như vậy, bản YCCV có thể được coi là một cơ sở quan trọng khi xây dựng chương trình ĐT PTNNL cho tổ chức. Đánh giá thực hiện công việc (ĐGTHCV): ĐGTHCV là đánh giá một cách chính thức và có hệ thống tình hình thực hiện công việc của người lao động trên cơ sở so sánh kết quả làm việc thực tế với các tiêu chuẩn đã được xây dựng từ trước và thảo luận về kết quả đánh giá với người lao động. ĐGTHCV là một công tác quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng đến lợi ích của người lao động trong tổ chức, đánh giá không chính xác người lao động là người đầu tiên chịu thiệt thòi, đánh giá không chuẩn tạo ra sự bất công bằng trong doanh nghiệp. Qua đánh giá có thể biết được hiệu quả của các chính sách: chính sách đào tạo đã tốt chưa? công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực đã hợp lý chưa? công tác tuyển mộ tuyển chọn có cung cấp cho cho tổ chức những người lao động đạt đủ tiêu chuẩn để thực hiện công việc hay chưa? việc bố trí sử dụng lao động có phù hợp không? trả lương có công bằng không?...ĐGTHCV đều đặn và chính xác có tác dụng lớn đến thái độ của người lao động và bầu không khí tâm lý trong tập thể. Vì thế ĐGTHCV tuy rất khó nhưng vẫn phải làm tốt nếu muốn mang lại hiệu quả cao trong công việc. Để xây dựng được một hệ thống ĐGTHCV tốt thì một trong những điều kiện không thể bỏ qua là xây dựng các tiêu chuẩn thực hiện công việc, đây là những tiêu chuẩn buộc phải xuất phát từ bản MTCV. Nói cách khác, PTCV là công cụ tối quan trọng đối với việc xây dựng một hệ thống ĐGTHCV. Thù lao lao động: Thù lao lao động bao gồm tất cả các khoản người lao động nhận được thông qua quan hệ thuê mướn giữa họ với tổ chức. Thù lao lao động ảnh hưởng tới việc chọn nghề, chọn việc, sự thoả mãn trong công việc, sự thực hiện công việc và ngày công của người lao động. Để xây dựng một hệ thống thù lao lao động hợp lý thì bất cứ tổ chức nào cũng cần phải đánh giá một cách chính xác giá trị của mỗi công việc. Muốn vậy phải hiểu được bản chất của công việc và những bộ phận cấu thành liên quan đến công việc ấy cũng như các tác động và phạm ảnh hưởng có thể có của mỗi công việc. Ngoài ra thù lao lao động còn được trả phụ thuộc vào sự hoàn thành công việc của người lao động, có thể phụ thuộc vào thâm niên, kinh nghiệm... của người lao động. Một nhân viên hoàn thành công việc với chất lượng cao phải được trả lương cao hơn một nhân viên hoàn không hoàn thành công việc hay hoàn thành công việc với chất lượng kém. Trả lương theo sự thực hiện công việc sẽ khuyến khích người lao động làm việc hăng say hơn, việc trả lương dựa vào thâm niên hay kinh nghiệm của người lao động chỉ nên xem là yếu tố tham khảo và không phải là yếu tố quyết định. Như vậy bản thân công việc và người lao động đều ảnh hưởng đến việc trả lương. PTCV sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho công tác đánh giá công việc và những yêu cầu của công việc với người lao động để từ đó nhà quản trị xây dựng được các hình thức trả lương cho phù hợp. Để có một hệ thống thông tin quản trị nhân lực tốt thì không thể thiếu những thông tin mà công tác PTCV đem lại. PTCV là cơ sở quan trọng của hệ thống thông tin QTNL của một tổ chức. Như vậy, PTCV trở thành một bộ phận không thể thiếu đối với hoạt động QTNL nếu tổ chức đó muốn hoạt động QTNL của mình được thực hiện có hiệu quả nhất. PTCV là một việc rất khó, nó đòi hỏi nhiều thời gian , công sức và tiền của nhưng vẫn là công tác không thể bỏ qua và phải thường xuyên cập nhật các thông tin về công việc. PTCV giúp người lao động hiểu được đầy đủ công việc họ đang thực hiện và ý nghĩa của nó, giúp họ gắn bó hơn với công việc và công ty, giúp các nhà quản trị tìm ra phương pháp lao động tiên tiến, cải thiện điều kiện lao động hiện có. Để tiến hành PTCV trước tiên cần phải có các thông tin về công việc, muốn vậy cần phải tiến hành thu thập thông tin. Dưới đây là một số phương pháp thu thập thông tin phổ biến. CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN PTCV: Phương pháp quan sát: Phương pháp này cần có một cán bộ nghiên cứu quan sát một số người lao động đang làm việc. Cán bộ này vừa quan sát vừa ghi lại trên mẫu phiếu quan sát tất cả các hoạt động lao động, cách thức người lao động thực hiện, công cụ mà họ sử dụng, những lời chú thích… trên bản quan sát. Phương pháp này có ưu điểm có ưu điểm là nghiên cứu công việc tuỳ theo mức độ chúng ta muốn, cho thông tin phong phú và thực tế về công vịêc. Phương pháp quan sát trực tiếp rất hữu ích khi cần thu thập thông tin để phân tích các công việc do công nhân sản xuất thực hiện. Tuy nhiên, tính hợp lý và tin cậy có thể bị hạn chế vì các thông tin quan sát có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố chủ quan của người quan sát và người bị quan sát và không thích hợp để thu thập thông tin về công việc của những người lao động trí óc. Sau khi thu thập thông tin theo phương pháp này cần phải phỏng vấn tiếp nhân viên thực hiện công việc để tìm hiểu những điều chưa hiểu trong quá trình quan sát và bổ sung thêm các thông mà người quan sát bị bỏ sót. Phương pháp bảng câu hỏi: Theo phương pháp làm bảng câu hỏi, cấp quản trị gửi cho tất cả các công nhân viên bản câu hỏi. Trong bảng câu hỏi này ngoài những chi tiết cơ bản như tên tuổi, phòng ban, chức vụ, người lao động phải mô tả toàn bộ các nhiệm vụ hoặc mục đích của công việc, khối lượng công việc… kể cả góp ý cuối cùng của họ. Thu thập thông tin theo phương pháp này có thể sử dụng dễ dàng, nhanh chóng, lượng thông tin thu được lớn, một mẫu phiếu có thể sử dụng cho nhiều công việc có những đặc thù gần giống nhau, người thu thập có thể thu thập thông tin ở những mức độ chi tiết khác nhau mà họ muốn. Tuy nhiên việc thiết kế bảng câu hỏi thường khó và tốn kém vì nó đòi hỏi phải có kĩ năng và hiểu biết về công việc, mặt khác người được hỏi không thích điền vào những bản câu hỏi một cách chi tiết và vì thế sẽ không trả lời câu hỏi một cách đầy đủ. Ngoài ra, họ thường trả lời ngay khi nhận được bản câu hỏi mà không nghiên cứu kĩ càng do đó câu trả lời còn mang tính khái quát, chưa cụ thể, cấp điều hành cũng không có nhiều thời gian để xử lý bản câu hỏi. Phương pháp phỏng vấn: Đó là cuộc đàm thoại hai chiều giữa người nghiên cứu và người lao động thực hiện công việc. Người nghiên cứu có thể phỏng vấn cả công nhân lẫn quản đốc. Phỏng vấn công nhân để công nhân mô tả các nhiệm vụ mà họ phải hoàn thành, phỏng vấn quản đốc để biết thêm thông tin, đồng thời kiểm tra lại xem thông tin do công nhân cung cấp có chính xác không hoặc làm sáng tỏ một số vấn đề nào đó. Phỏng vấn cho phép người nghiên cứu phát hiện ra nhiều thông tin về các hoạt động, các quan hệ quan trọng trong công việc mà các phương pháp khác không thể tìm ra, cho nhà nghiên cứu cơ hội để giải thích các yêu cầu và chức năng của PTCV, nhanh chóng và đơn giản khi thực hiện. Nhược điểm lớn nhất của phương pháp phỏng vấn là sự bóp méo thông tin, công nhân và nhân viên thường cảm thấy PTCV sử dụng như màn mở đầu để thay đổi tiền lương, nâng cao định mức, giảm bớt nhân viên… do đó họ có xu hướng đề cao trách nhiệm và những khó khăn trong công việc của mình; ngược lại hạ thấp mức độ trách nhiệm và khó khăn trong công việc của người khác. Người phỏng vấn cũng cần phải có kỹ thuật phỏng vấn, việc phỏng vấn tốn khá nhiều thời gian do đó muốn phỏng vấn thành công cần phải có thái độ hợp tác của người được phỏng vấn. Phương pháp quan sát: Người quan sát chỉ ghi chép lại những hành vi của nhữ
Luận văn liên quan