Chuyên đề Hướng dẫn giao dịch, đầu tư trên thị trường chứng khoán

Hệ thống giao dịch đấu giá theo giá (Price-driven system) là hệ thống giao dịch có sự xuất hiện của những nhà tạo lập thị tr?ờng (market markers/dealers) cho một số loại chứng khoán nào đó. Những nhà tạo lập thị tr?ờng có nghĩa vụ chào các mức giá mua và bán tốt nhất. Giao dịch trong thị tr?ờng khớp giá đ?ợc thực hiện giữa một bên là ng?ời đầu t? và một bên là nhà tạo lập thị tr?ờng. Giá thực hiện đ?ợc xác định trên cơ sở cạnh tranh giữa những ng?ời tạo thị tr?ờng, ng?ời đầu t? chỉ cần lựa chọn mức giá phù hợp (thay vì đặt lệnh giao dịch). Những ng?ời tạo thị tr?ờng đ?ợc h?ởng phần chênh lệch (spread) giữa giá mua và giá bán trong các giao dịch. Hệ thống giao dịch đấu giá theo giá (khớp giá) có những ?u điểm và hạn chế nhất định. Ưu điểm của hệ thống giao dịch khớp giá là có tính thanh khoản và ổn định cao. Tuy nhiên, hệ thống những ng?ời tạo thị tr?ờng đóng vai trò tăng c?ờng tính thanh khoản của thị tr?ờng, song cũng có thể bóp méo cơ chế xác lập giá trên thị tr?ờng và tăng chi phí giao dịch của ng?ời đầu t?. Việc sử dụng hệ thống khớp giá đòi hỏi phải có những định chế tài chính đủ mạnh về vốn cũng nh? kỹ năng đầu t? chuyên nghiệp đảm nhiệm vai trò của những ng?ời tạo thị tr?ờng. Nhìn chung, thị tr?ờng khớp giá vận hành rất phức tạp, vì vậy, không đ?ợc áp dụng ở các thị tr?ờng mới hình thành. Bên cạnh đó, trong hệ thống này luôn tiềm ẩn hành vi giao dịch không công bằng của những ng?ời tạo thị tr?ờng do họ có đ?ợc những đặc quyền về thông tin thị tr?ờng. Vấn đề quản lý đối với thị tr?ờng khớp giá là một trong những lý do khiến cho các SGDCK thiên về lựa chọn hệ thống khớp lệnh cho hệ thống giao dịch.

pdf36 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2215 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Hướng dẫn giao dịch, đầu tư trên thị trường chứng khoán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên