Chuyên đề Mô hình lý thuyết phân tích sự ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất nhập khẩu

Trong xu hướng quốc tế hoá các hoạt động ngoại thương ngày càng phát triển các quốc gia trên thế giới phải chú trọng vào sự hội nhập kinh tế khu vực, các tổ chức kinh tế thế giới. Trên bình diện quốc tế, tỷ giá hối đoái của một quốc gia (tỷ giá hối đoái trong sự liên quan của đồng tiền quốc gia mình và ngoại tệ) có vai trò rất quan trọng mà ảnh hưởng trước tiên là hoạt động xuất, nhập khẩu của quốc gia đó. Tỷ giá hối đoái tác động trực tiếp đến hoạt động ngoại thương của quốc gia có thể mở rộng đến khu vực kinh tế thế giới. Đồng tiền nội tệ tăng giá hay sụt giá (sự biến động của tỷ giá hối đoái) sẽ ảnh hưởng đến xuất, nhập khẩu từ đó ảnh hưởng đến cán cân thương mại của quốc gia, ảnh hưởng đến cán cân thanh toán và từ đó ảnh hưởng đến ổn định kinh tế, tốc độ phát triển kinh tế và dự trữ của quốc gia đó. Nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, vì vậy việc tìm hiểu và giải quyết các mối quan hệ có liên quan tới tỷ giá hối đoái. Đặc biệt là chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam sẽ đóng góp tích cực tạo môi trường ổn định và phát triển kinh tế bền vững.

doc55 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2160 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Mô hình lý thuyết phân tích sự ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất nhập khẩu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan