Chuyên đề Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng I - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đấu thầu xây lắp được xem như là một hình thức cạnh tranh đặc thù của các doanh nghiệp xây dựng khi chúng ta tham ra thực hiện các chính sách, đường lối phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường của Đảng và nhà nước đề ra. Cạnh tranh là một tất yếu trong cơ chế thị trường hiện nay, nó góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế có hiệu quả hơn và loại bỏ những hoạt động khác khi chúng không có hiệu quả. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cũng vậy, các DN xây dựng trong nước đang cạnh tranh lẫn nhau và cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Đặc biệt với cơ chế mở của nền kinh tế thị trường, trong một vài năm qua, chúng ta đã thu hút được khá nhiều vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó vốn đầu tư cho lĩnh vực xây dựng cơ bản chiếm một lượng đáng kể. Điều đó tạo cho tính chất cạnh tranh giữa các DN xây dựng thêm gay gắt và quyết liệt hơn. Đứng trước tình hình đó, khi chúng ta đã có hình thức đấu thầu làm phương thức giao nhận các dự án giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu thì các DN xây dựng cần phải đưa ra các biện pháp riêng biệt nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của mình. Đây là mục tiêu quan trọng nhất của các DNXD hiện nay. Thắng thầu là vấn đề sống còn đối với mỗi DNXD. Vì vậy trong chuyên đề thực tập này đề cập đến đề tài : "Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng I. Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn " với mong muốn góp phần thực hiện công tác đấu thầu xây lắp đạt hiệu quả hơn. Chuyên đề gồm 3 phần: PHẦN I : ĐẤU THẦU XÂY LẮP - MỘT HÌNH THỨC QUẢN LÝ CÓ HIỆU QUẢ TRONG NGÀNH XÂY DỰNG. PHẦN II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐẤU THẦU XÂY LẮP CỦA CÔNG TY XÂY LẮP & VẬT TƯ XÂY DỰNG I. BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. PHẦN III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY LẮP & VẬT TƯ XÂY DỰNG I. BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

doc71 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2160 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng I - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan