Chuyên đề Nghiên cứu thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

Cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp nhà nước là một trong 4 nội dung: đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước; tổ chức lại, củng cố và hoàn thiện Tổng công ty nhà nước, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và sắp xếp, áp dụng các hình thức giao bán, khoán cho thuê những doanh nghiệp nhà nước có quy mô nhỏ. Cổ phần hoá là một chủ trương đúng đắn, Nắm rõ được tầm quan trọng của nó nên năm 2002, công ty chính thức trở thành công ty cổ phần nhà nước, căn cứ vào quyết định số 1437/2001/QĐ- Bộ TM ngày 19 tháng 12 năm 2001 của Bộ Thương Mại về việc chuyển đổi (cổ phần hoá) Công ty thiết bị xăng dầu Petrolimex thuộc tổng công ty xăng dầu Việt Nam thành Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp non trẻ được thành lập, cùng với sự xuất hiện ồ ạt các loại hình kinh doanh. Hầu hết các doanh nghiệp này đứng trước những khó khăn, thách thức. Nếu không biết vườt qua những khó khăn đó thì không thể tồn tại được. Do đó, cần phải có các định hướng phát triển rõ rệt. Một trong những mục đích, mà mọi doanh nghiệp hướng tới đó là kết quả sản xuất kinh doanh. Đây là tiền đề quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp, đặc biệt là một doanh nghiệp nhà nước đang được cổ phần hoá như Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex. Công ty là một loại hình doanh nghiệp được thực hiện theo chế độ hạch toán độc lập và tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của mình. Kết quả mà công ty tạo ra cần phải được thống kê thường xuyên phân tích đánh giá, từ đó là cơ sở để hoạch định các chính sách, chiến lược phát triển. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phân tích thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay, trong thời gian thực tập tại công ty, được sự gúp đỡ nhiệt tình của thầy PGS-TS Phan Công Nghĩa cùng các cán bộ hướng dẫn của phòng kinh doanh nên em đã lựa chọn vấn đề “Nghiên cứu thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình. Ngoài lời nói đầu và phần lời kết nội dung chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Hệ thống chỉ tiêu thông kê kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex Chương II: Các phương pháp thống kê phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex Chương III: Vận dụng tính toán và phân tích hệ thống chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

doc98 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2150 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Nghiên cứu thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan