Chuyên đề Thẩm định dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội, phòng giao dịch Lý Nam Đế: Thực trạng và giải pháp

Trong quá trình đổi mới, hệ thống ngân hàng luôn giữ vai trò quan trọng đặc biệt ,là kênh cơ bản cung ứng vốn cho nền kinh tế để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.Tín dụng ngân hàng đã đóng góp tích cực cho việc duy trì tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao trong nhiều năm liên tục.Với dư nợ cho vay nền kinh tế chiếm khoảng 35- 37 % GDP ,mỗi năm hệ thống ngân hàng Việt Nam đóng góp trên 10% tổng mức tăng trưởng cho nền kinh tế đất nước .Ngành ngân hàng đã coi đổi mới hoạt động tín dụng ngân hàng là khâu quan trọng trong đổi mới quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh và sử dụng vốn ngân hàng. Nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp đã phần nào được đáp ứng qua hoạt động của các ngân hàng .Song một thực tế tồn tại là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận với nguồn vốn vay của ngân hàng trong khi đó đây lại là những doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng với nền kinh tế, là trụ cột của nền kinh tế địa phương và là người đóng góp quan trọng vào thu ngân sách, vào sản lượng và tạo công ăn việc làm ở địa phương. Như vậy có thể thấy rằng ,ngành ngân hàng cần có những chính sách cho vay đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn kịp thời ,tạo điều kiện cho sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên để việc cho vay đạt hiệu quả cao thì công tác thẩm định dự án trước khi cho vay đóng vai trò vô cùng quan trọng .Làm tốt công tác thẩm định dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng ,đảm bảo lợi nhuận và an toàn cho ngân hàng, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng. Phòng giao dịch Lý Nam Đế mới được thành lập một thời gian ,quy mô và hoạt động tại đây còn nhỏ song ngân hàng đã có những chính sách kinh doanh hướng tới đối tượng cho vay là dự án của các doanh nghiệp vừa và nhỏ .Chính vì vậy trong thời gian qua ,các dự án xin vay vốn tại ngân hàng có sự gia tăng đáng kể. Trước thực tế này ,công tác thẩm định tại ngân hàng đã rất được chú trọng song vẫn tồn tại một số bất cập trong quá trình thẩm định dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ những nhận thức trên và sau thời gian thực tập tại Phòng giao dịch Lý Nam Đế - Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội ,em đã chọn và nghiên cứu đề tài : “ Thẩm định dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – chi nhánh Hà Nội – Phòng giao dịch Lý Nam Đế. Thực trạng và giải pháp ”. Bố cục của chuyên đề gồm 2 chương : CHƯƠNG I :THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CHI NHÁNH HÀ NỘI – PGD LÝ NAM ĐẾ. CHƯƠNG II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI PGD LÝ NAM ĐẾ.

doc99 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2529 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Thẩm định dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội, phòng giao dịch Lý Nam Đế: Thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình đổi mới, hệ thống ngân hàng luôn giữ vai trò quan trọng đặc biệt ,là kênh cơ bản cung ứng vốn cho nền kinh tế để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.Tín dụng ngân hàng đã đóng góp tích cực cho việc duy trì tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao trong nhiều năm liên tục.Với dư nợ cho vay nền kinh tế chiếm khoảng 35- 37 % GDP ,mỗi năm hệ thống ngân hàng Việt Nam đóng góp trên 10% tổng mức tăng trưởng cho nền kinh tế đất nước .Ngành ngân hàng đã coi đổi mới hoạt động tín dụng ngân hàng là khâu quan trọng trong đổi mới quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh và sử dụng vốn ngân hàng. Nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp đã phần nào được đáp ứng qua hoạt động của các ngân hàng .Song một thực tế tồn tại là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận với nguồn vốn vay của ngân hàng trong khi đó đây lại là những doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng với nền kinh tế, là trụ cột của nền kinh tế địa phương và là người đóng góp quan trọng vào thu ngân sách, vào sản lượng và tạo công ăn việc làm ở địa phương. Như vậy có thể thấy rằng ,ngành ngân hàng cần có những chính sách cho vay đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn kịp thời ,tạo điều kiện cho sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên để việc cho vay đạt hiệu quả cao thì công tác thẩm định dự án trước khi cho vay đóng vai trò vô cùng quan trọng .Làm tốt công tác thẩm định dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng ,đảm bảo lợi nhuận và an toàn cho ngân hàng, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng. Phòng giao dịch Lý Nam Đế mới được thành lập một thời gian ,quy mô và hoạt động tại đây còn nhỏ song ngân hàng đã có những chính sách kinh doanh hướng tới đối tượng cho vay là dự án của các doanh nghiệp vừa và nhỏ .Chính vì vậy trong thời gian qua ,các dự án xin vay vốn tại ngân hàng có sự gia tăng đáng kể. Trước thực tế này ,công tác thẩm định tại ngân hàng đã rất được chú trọng song vẫn tồn tại một số bất cập trong quá trình thẩm định dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ những nhận thức trên và sau thời gian thực tập tại Phòng giao dịch Lý Nam Đế - Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội ,em đã chọn và nghiên cứu đề tài : “ Thẩm định dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – chi nhánh Hà Nội – Phòng giao dịch Lý Nam Đế. Thực trạng và giải pháp ”. Bố cục của chuyên đề gồm 2 chương : CHƯƠNG I :THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CHI NHÁNH HÀ NỘI – PGD LÝ NAM ĐẾ. CHƯƠNG II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI PGD LÝ NAM ĐẾ. Tuy nhiên với kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế nên trong quá trình nghiên cứu ,bài viết của em không thể tránh khỏi những sai sót .Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy ,cô giáo và các cô chú cán bộ nhân viên PGD Lý Nam Đế để bài viết của em được hoàn chỉnh hơn. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo TS.Trần Mai Hương và các cô chú cán bộ nhân viên PGD Lý Nam Đế đã tận tình hướng dẫn để em hoàn thành đề tài này. CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI – PGD LÝ NAM ĐẾ. I ,Giới thiệu về PGD Lý Nam Đế. 1, Quá trình hình thành và phát triển. 1.1.Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long. Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long ( viết tắt là MHB ) được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1997 theo quyết định số 769/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh theo quyết định số 408/1997/QĐ-NHNN5 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là “NHNN”) ngày 18 tháng 12 năm 1997 với thời hạn hoạt động là 99 năm, kể từ ngày 18 tháng 9 năm 1997. Ngân hàng được thành lập nhằm thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác, và các dịch vụ ngân hàng khác được NHNN cho phép. Trụ sở: Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long có trụ sở chính đặt tại số 9 Võ Văn Tần, Quận 3,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2008, Ngân hàng có một (1) Hội sở chính, một (1)Sở Giao dịch, một (1) Văn phòng Đại diện ở Hà Nội, một (1) Trung tâm Thẻ, một (1) Ban Quản lý Dự án, ba mươi tám (38) chi nhánh cấp 1 đang hoạt động ở khắp các Tỉnh và thành phố lớn trên cả nước và một (1) công ty con. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của MHB gồm cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), cũng như cho vay cá nhân và các hộ gia đình, đặc biệt là cho vay thế chấp tài sản cho các công ty xây dựng để phát triển cơ sở hạ tầng cho khu vực dân cư, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các khoản cho vay và khoản đầu tư tăng từ 1.206 tỷ đồng (2001), lên hơn 16.100 tỷ đồng trong năm 2008, tăng 13 lần. Trong giai đoạn đầu phát triển, danh mục cho vay chủ yếu là tín dụng cấp vốn cho sửa chữa và xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng, thương mại và các dịch vụ, và sản phẩm nông nghiệp. So với các ngân hàng thương mại nhà nước khác, MHB là ngân hàng trẻ nhất, nhưng lại có tốc độ phát triển nhanh nhất. Sau hơn 10 năm hoạt động, tính đến tháng 31/12/2008, tổng tài sản của MHB, đạt trên 35.200 tỷ đồng (tương đương 2 tỉ USD), tăng 117 lần  so với ngày đầu thành lập, bình quân mỗi năm tăng 50%. Trong năm 2008, vốn của MHB tăng lên 1.182 tỷ VND, đạt tỷ suất an toàn vốn trên 9.04% - Nguồn vốn luôn được đảm bảo với những khoản vốn ủy thác dài hạn từ Ngân hàng thế giới dành cho Dự án tài chính phát triển nông thôn. Ngoài ra Cơ quan Phát triển Pháp còn cấp cho MHB hạn mức tín dụng 25 triệu EUR trong vòng 20 năm Phát triển mạng lưới: mạng lưới chi nhánh của MHB đứng thứ bảy trong các ngân hàng ở Việt Nam với 162 chi nhánh và các phòng giao dịch trải rộng trên 32 tỉnh thành lớn trên khắp cả nước. MHB duy trì và phát triển mối quan hệ đại lý với khoảng 300 ngân hàng nước ngoài tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Năm 2008, cũng là năm thứ tư liên tiếp MHB nhận chứng nhận là ngân hàng xuất sắc trong thanh toán quốc tế và quản lý tiền tệ do ngân hàng HSBC USA, NA thuộc tập đoàn tài chính toàn cầu HSBC cung cấp xây dựng năng lực: Cùng với việc phát triển mạng lưới, MHB nỗ lực tập trung mọi khả năng của mình để phát triển ngân hàng dựa trên hai mảng : phát triển nguồn nhân lực và hiện đại hóa ngân hàng. 1.2. Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long- chi nhánh Hà Nội. Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Hà Nội (MHB Hà Nội) được thành lập theo quyết định số 46/QĐ-NHN-HĐQT ngày 04/7/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị MHB. MHB Hà Nội có trụ sở đặt tại 41A Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Sau gần 5 năm hoạt động, MHB Hà Nội đã đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ về tổng huy động vốn, doanh số cho vay cũng như các mảng hoạt động khác. Giám đốc là bà Phạm Thiên Nga được bổ nhiệm theo quyết định số 97/QĐ - HĐQT – TCCB. Giúp việc cho Giám đốc là một Phó Giám đốc. Giám đốc chi nhánh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Các chức danh khác tại chi nhánh do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị hoặc do Giám đốc chi nhánh bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp, uỷ quyền của Tổng Giám đốc. Phó Giám đốc thường trực do Giám đốc Chi nhánh phân công. Hệ thống các phòng giao dịch của chi nhánh MHB Hà Nội : tính đến hết năm 2008 có các phòng giao dịch (PGD ) là : PGD1 ,PGD2 ,PGD3 ,PGD Cầu Giấy, PGD Đống Đa , PGD Tây Sơn , PGD Lý Nam Đế ,PGD Đội Cấn, PGD Lý Thái Tổ, PGD 5. Riêng năm 2009 ,MHB Hà Nội đã khai trương thêm 5 PGD trên địa bàn Hà Nội đó là : PGD Lạc Trung ,PGD Kim Liên ,PGD Mai Hắc Đế, PGD Hai Bà Trưng, PGD Hàng Trống ,PGD Hàng Bún. Khi MHB Hà Nội khai trương thêm Phòng giao dịch Kim Liên tại 187 Xã Đàn (đường Kim Liên mới kéo dài) thì đây là phòng giao dịch thứ 4 trong kế hoạch mở 10 phòng giao dịch của MHB Hà Nội năm 2009. Như vậy, ngoài ngoài Chi nhánh cấp I tại 56 Nguyễn Du, MHB Hà Nội đã có 12 phòng giao dịch tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Cầu Giấy Thanh Xuân. Sau hơn 6 năm thành lập, với những nỗ lực không ngừng trong việc thiết lập mạng lưới khách hàng, phát triển sản phẩm dịch vụ tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ, Ngân hàng MHB Hà Nội đã từng bước chiếm lĩnh thị trường. Bình quân nguồn vốn tăng 180%/năm, dư nợ tín dụng và đầu tư tăng 160%/năm, lợi nhuận 100%/năm. Tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng MHB Hà Nội tính đến đầu tháng 8/2009 đạt gần 2.900 tỷ đồng, dự nợ đạt trên 1000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 0.3%. Kế hoạch phát triển mạng lưới và biên chế, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, phương án liên doanh, liên kết của Chi nhánh phải được Tổng Giám đốc phê duyệt mới được thực hiện.Chi nhánh chịu sự kiểm tra, giám sát của các phòng nghiệp vụ có liên quan thuộc Hội sở chính về mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Tính đến thời điểm 31/12/2007, tổng số cán bộ công nhân viên của MHB Hà Nội là 93 người thuộc 6 điểm giao dịch trên địa bàn Hà Nội. Ngày 16/10/2008 Ngân hàng MHB Chi nhánh Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động, đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và khánh thành trụ sở chính tại 56 Nguyễn Du - Hai Bà Trưng- Hà Nội. Mới chỉ sau 5 năm hoạt động nhưng MHB đã trở thành một điển hình của các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả ,phát triển mạng lưới hoạt động khá nhanh tại Hà Nội ,có nhiều đóng góp quan trọng với ngành ngân hàng Hà Nội và đối với sự phát triển kinh tế của thủ đô. 1.3.Phòng giao dịch Lý Nam Đế. Phòng giao dịch Lý Nam Đế - Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long được thành lập ngày 9/7/2007 theo quyết định số 03-QĐ-MHBHN tại 14B/2 Lý Nam Đế ,phường Hàng Mã ,quận Hoàn Kiếm ,Hà Nội ,với mục đích phát triển hệ thống mạng lưới hoạt động của chi nhánh MHB Hà Nội ,tăng cường phục vụ đáp ứng nhu cầu giao dịch của dân cư trong khu vực và các doanh nghiệp ,tổ chức kinh tế. PGD Lý Nam Đế là điểm giao dịch thứ 8 được thành lập của chi nhánh MHB Hà Nội ,đánh dấu bước phát triển của của chi nhánh sau 4 năm hoạt động kinh doanh trên địa bàn Hà Nội .PGD được thành lập trong điều kiện chi nhánh Hà Nội còn non trẻ ,môi trường cạnh tranh với các ngân hàng khác giàu kinh nghiệm và bề dày hoạt động là khá khắc nghiệt ,gặp nhiều khó khăn ,thử thách . Trước yêu cầu mục đích phát triển của chi nhánh, PGD Lý Nam Đế đã nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trong việc góp phần vào sự phát triển của chi nhánh nói riêng và của toàn hệ thống ngân hàng nói chung, PGD đã nhanh chóng đi vào hoạt động có hiệu quả sau khi khai trương thành lập ,tổ chức huy động khai thác nguồn vốn có hiệu quả trong nền kinh tế để đầu tư kinh doanh và triển khai các dự án về hỗ trợ phát triển nhà theo chính sách chủ trương của chi nhánh và mục đích hoạt động của MHB. PGD Lý Nam Đế không chỉ hoạt động trong lĩnh vực huy động vốn ,cho vay, đầu tư , mà ngay từ khi thành lập, PGD Lý Nam Đế đã hình thành bộ phận giao dịch thanh toán quốc tế nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ ,phục vụ cho nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tổ chức mở tài khoản tại ngân hàng,chuẩn bị tốt cho các quan hệ hợp tác phát triển phòng giao dịch. Nhiệm vụ của phòng giao dịch Lý Nam Đế là : huy động vốn ,cho vay ngắn hạn, trung hạn ,dài hạn…hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ xin vay vốn ,thẩm định các dự án xin vay vốn các biện pháp đảm bảo tiền vay trong phạm vi cho phép theo qui định hoạt động của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.Thực hiện các nghiệp vụ về thanh toán quốc tế như kinh doanh ngoại tệ,qui đổi mua bán ngoại tệ theo qui định của ngân hàng nhà nước và ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long. Tổ chức thực hiện phân tích hoạt động kinh tế xã hội trong khu vực nói riêng và cả Hà Nội nói chung nhằm đưa ra các chiến lược kinh doanh có hiệu quả cho PGD Lý Nam Đế ,phù hợp với các mục tiêu của MHB Hà Nội.Các sản phẩm dịch vụ của PGD Lý Nam Đế trong thời gian gần đây bao gồm : dịch vụ thẻ, tiền gửi tiết kiệm ,tài khoản ,bảo lãnh ,mua bán ngoại tệ ,cho vay đầu tư ,cho vay tiêu dùng –phát triển nhà ,dịch vụ chuyển tiền trong và ngoài nước. PGD Lý Nam Đế mới thành lập được 3 năm song đã có nhiều bước phát triển mới ,mang lại hiệu quả kinh doanh cho PGD nói riêng và toàn hệ thống chi nhánh MHB Hà Nội nói chung. Sự ra đời của PGD trước hết là đáp ứng nhu cầu về giao dịch , nhu cầu về vốn của dân cư ,các doanh nghiệp trong khu vực .PGD còn là mục tiêu chiến lược phát triển mạng lưới của chi nhánh MHB Hà Nội , đồng thời còn hướng tới mục tiêu phát triển PGD Lý Nam Đế thành chi nhánh cấp 2 tại khu vực bắc Hà Nội , hình thành các PGD cấp dưới trực thuộc. Với vai trò trọng trách to lớn trong sự nghiệp phát triển chung của toàn bộ chi nhánh MHB Hà Nội , PGD luôn quan tâm chú trọng đến hiệu quả kinh doanh ,đặc biệt luôn học hỏi kinh nghiệm và tuân theo các qui định của chi nhánh Hà Nội cũng như của hệ thống MHB nói chung.Đặc biệt PGD còn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên ,nâng cao hiệu quả làm việc và đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển nhanh chóng của PGD. 2.Chức năng nhiệm vụ của PGD Lý Nam Đế. Thứ nhất ,hoạt động huy động vốn: PGD có chức năng nhận tiền gửi của các cá nhân ,doanh nghiệp ,tổ chức kinh tế trong và ngoài nước dưới các hình thức : gửi tiết kiệm có kì hạn ,không kì hạn ,gửi bằng VND ,gửi bằng USD…Bên cạnh đó thì nghiệp vụ huy động vốn của PGD còn thể hiện qua các hoạt động như : phát hành kì phiếu ,trái phiếu ,chứng chỉ tiền gửi theo qui định của chi nhánh MHB Hà Nội và toàn hệ thống ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thứ hai, thực hiện các hoạt động về tín dụng : cho vay ,có thể cho vay ngắn hạn với các phương án sản xuất kinh doanh .Cho vay theo dự án với các phương án vay vốn trung và dài hạn. Việc cho vay áp dụng với mọi cá nhân tổ chức có đủ năng lực dân sự và kinh tế ,và tuân theo sự phân cấp của MHB. Thứ ba , thực hiện các hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ theo qui định trong hệ thống MHB . Thứ tư,hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ xin vay vốn . Với các dự án vay vốn vượt qua thẩm quyền quyết định cho vay của PGD thì PGD có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng về lập dự án ,thẩm định dự án để trình lên cấp có thẩm quyền trong hệ thống ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long. Thứ năm, Thực hiện kinh doanh các dịch vụ khác như : thu hộ ,chi hộ ,dịch vụ thẻ, đưa ra các sản phẩm tín dụng mới ,thu chi các khoản liên quan đến hoạt động của PGD. Xây dựng PGD Lý Nam Đế thành điểm đầu mối của khu vực bắc Hà Nội trong chiến lược phát triển mạng lưới của chi nhánh MHB Hà Nội ,tiến tới thành lập các PGD trực thuộc. 3. Cơ cấu tổ chức . Phòng giao dịch hoạt động theo cơ cấu tổ chức là có 1 giám đốc điều hành hoạt động chung của PGD ,hình thành các tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp dưới giúp việc cho giám đốc. Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của Phòng giao dịch Lý Nam Đế.  . Phòng giao dịch Lý Nam Đế thành lập ngày 9/7/2007 với 16 cán bộ nhân viên. Trong đó được bố trí sắp xếp như sau : - Giám đốc phòng giao dịch :1 người. - Bộ phận giao dịch :6 người . - Bộ phận kế toán và ngân quĩ : 3 người . -Bộ phận tín dụng và thanh toán quốc tế :4 người. -Bảo vệ : 2 người. Các bộ phận có chức năng như sau : Giám đốc là người có trách nhiệm quản lí chung mọi hoạt động của phòng giao dịch ,quyết định cho vay ,bảo lãnh trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình theo quy định về cơ cấu tổ chức hoạt động của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long. ▼/ Bộ phận giao dịch : có nhiệm vụ thực hiện các giao dịch của PGD Lý Nam Đế. : - Nhận tiền gửi của các cá nhân ,tổ chức kinh tế , doanh nghiệp. -Cho vay ngắn hạn ,trung hạn và dài hạn với các tổ chức kinh tế ,cá nhân ,danh nghiệp ,cho vay theo dự án và tùy từng nhu cầu đối tượng mà cho vay bằng VND hay bằng USD. - Cho vay thông qua hình thức cầm cố bằng trái phiếu kho bạc ,kì phiếu ,sổ tiết kiệm… - Cho vay theo các chương trình kế hoạch của ngân hàng như vay cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân ,vay cho mua sắm, vay cho mục đích phát triển nhà ở … - Thực hiện các giao dịch về về mở LC ,thanh toán quốc tế ,kinh doanh thu đổi ngoại tệ ,dịch vụ thu hộ ,ủy thác thu chi ,chuyển tiền ,giao dịch… Phòng giao dịch hoạt động phải tuân theo qui định của ngân hàng và chịu phụ thuộc vào các bộ phận khác của PGD. ▼/ Bộ phận kế toán và ngân quỹ : Trách nhiệm chủ yếu của bộ phận kế toán và ngân quỹ là lưu giữ các hồ sơ giấy tờ ,hoạch toán kế toán thống kê ,quản lí sử dụng quĩ theo qui định chung của ngân hàng. Ngoài ra bộ phận kế toán và ngân quỹ còn có trách nhiệm quan trọng đặc biệt trong việc : xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tài chính , quyết toán thu chi tài chính, quỹ tiền lương trình của PGD, thực hiện các khoản nộp ngân sách nhà nước theo qui định , chấp hành qui định về an toàn kho quĩ và định mức tồn quĩ theo qui định. ▼/ Bộ phận tín dụng và thanh toán quốc tế : Bộ phận tín dụng và thanh toán quốc tế có nhiệm vụ : Trực tiếp thẩm định các hồ sơ dự án xin vay vốn của khách hàng . Phân tích hoạt động tín dụng và phân loại nợ ,quản lí các khoản nợ ,nợ quá hạn để tìm hướng giải quyết . Thực hiện báo cáo định kì và tham mưu về lãi suất tỉ giá cho ngân hàng. Thực hiện các thông tin về quản lí hoạt động rủi ro tại phòng giao dịch. Thực hiện các hoạt động về kinh doanh ngoại tệ ,mở tài khoản ,thu hộ chi hộ ,mở LC… Ngoài ra hoạt động tại bộ phận tín dụng và thanh toán quốc tế còn được thực hiện thông qua việc bố trí thành lập các tổ chuyên môn ,bao gồm 4 tổ chuyên môn là : tín dụng khách hàng : bao gồm nhóm tín dụng khách hàng cá nhân và nhóm tín dụng khách hàng doanh nghiệp. - tín dụng thẩm định : với nhiệm vụ là điều tra tình hình thực tế về hồ sơ xin vay vốn ,tính khả thi của dự án phương án vay vốn ,khả năng trả nợ ,đánh giá tài sản đảm bảo, lập báo cáo thẩm định …tham gia kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay , đảm bảo tiền vay , và xử lý nợ cùng với cán bộ tín dụng khách hàng khi được giám đốc phòng giao dịch phân công,chỉ đạo. tổ xử lí nghiệp vụ về thanh toán quốc tế. tổ xử lí nợ. 3, Các hoạt động của PGD Lý Nam Đế. 3.1. Hoạt động huy động vốn. Trong hoạt động huy động vốn ,PGD Lý Nam Đế luôn tạo ra những chính sách ưu việt nhất ,nhiều hình thức khuyến mại độc đáo cùng với sự hoạt động của đội ngũ cán bộ nhân viên năng động ,có trình độ chuyên môn cao đã tạo ra nhiều kênh thu hút vốn độc đáo, hiệu quả, góp phần vào sự tăng trưởng nhanh của MHB Hà Nội. PGD đã huy động một cách có hiệu quả các nguồn vốn trong nền kinh tế, từ nguồn gửi tiết kiệm của dân cư cho đến nguồn gửi của các tổ chức ,doanh nghiệp .Chính vì vậy mà tỉ trọng nguồn vốn huy động tại PGD Lý Nam Đế thường chiếm tỉ trọng tới 8,2% trong toàn bộ nguồn vốn huy động được tại hệ thống MHB Hà Nội. Tiền gửi khách hàng đã là một trong nhưng kênh huy động vốn quan trọng của ngân hàng. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, vấn đề huy động vốn không còn chỉ là một vấn đề với một ngân hàng cụ thể nào nữa mà chung cho toàn bộ các ngân hàng. Để gia tăng nguồn tiền gửi trong điều kiện các ngân hàng thường đưa ra và thực hiện nhiều hình thức khác nhau, đa dạng và rất phong phú. Nguồn vốn là yếu tố quan trọng quyết định quy mô ,hiệu quả kinh doanh của PGD.Nhận thức được điều đó, PGD Lý Nam Đế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm thu hút nguồn tiền gửi từ các thành phần kinh tế như : triển khai các hoạt động về marketing ,đưa ra các sản phẩm tín dụng hấp dẫn ,mở thẻ ATM ,các hình thức ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn Bảng 1.1: Tình hình huy động vốn của PGD Lý Nam Đế. ( Đơn vị : Triệu đồng ) Chỉ T
Luận văn liên quan